کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
MBA مرکز درمانی و بیمارستان

۲۵۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار

۳۵۰ ساعت ۱,۲۲۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (فروش)

۱۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر اجرایی مدیریت کسب و کار EMBA

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (استراتژی)

۱۱۲ ساعت ۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA کارخانه

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA نام تجاری و برندسازی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (بازاریابی)

۲۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA شهری و شهرسازی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
EMBA گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هوانوردی ، هوافضا

۱۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره روانشناسی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش صنعتی

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش گردشگری

۲۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA (بازار سرمایه)

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت MBA کسب و کار (عمومی)

۱۳۹ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هنر

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA تربیت بدنی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA رسانه

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عملکرد

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (MBA بیمه)

۱۲۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تولیدکننده موسیقی الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۱,۰۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بانکداری اختصاصی

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمایتی کارآفرینی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه (PMP)

۴۸ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت جهانگردی

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تبلیغات

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی فروش و مشتری

۱۰۰ ساعت ۹۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) گرایش بانکداری

۲۹ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت موجودی

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی کودک و نوجوان

۴۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۲۰۰ ساعت ۸۳۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اخلاق حرفه ای

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امنیت شبکه

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط با مشتری

۳۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی تربیتی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی-ایرانگردی

۲۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس فروش

۱۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ازدواج

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک

۴۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رنگ

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بالینی

۱۰۰ ساعت ۸۳۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی

۸۱ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیران عامل آژانس های مسافرتی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی Asp.net Mvc

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طرح کسب و کار

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*راهنمایان اکوتوریسم

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بورس (فاندامنتال)

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تالارهای عمومی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیسکو

۱۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اعتیاد

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی پیشرفته

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار ارشد

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور فرهنگی

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی پیشرفته

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکرات تجاری

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تکنولوژی

۳۹ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی استرس

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی زبان

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رشد

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی عمومی

۷۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون روابط عمومی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی مدیریت

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی KAB تکمیلی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بورس

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی شخصیت

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت آموزشی

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی جرم

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تولید

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ، فروش و تبلیغات

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اقتصاد مقاومتی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سرمایه های فکری

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
منشی گری مدرن

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدل تعالی سازمان

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اتوماسیون اداری

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروشگاه اینترنتی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش و فنون تدریس

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارمند فروش تور

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیقات بازاریابی

۴۲ ساعت ۹۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و سرپرستی سازمان

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر آموزش الکترونیکی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول قراردادها

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی اقتصاد

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت هزینه

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرگانی خارجی و مکاتبات

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول کارگردانی سینما و تلویزیون

۵۴ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس