کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
MBA مرکز درمانی و بیمارستان

۸۹ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر اجرایی مدیریت کسب و کار EMBA

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (فروش)

۱۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (استراتژی)

۱۱۲ ساعت ۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA کارخانه

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA نام تجاری و برندسازی

۵۵ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (بازاریابی)

۲۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA شهری و شهرسازی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
EMBA گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هوانوردی ، هوافضا

۱۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره روانشناسی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش صنعتی

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش گردشگری

۲۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA (بازار سرمایه)

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت MBA کسب و کار (عمومی)

۱۳۹ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هنر

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA تربیت بدنی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA رسانه

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (MBA بیمه)

۱۲۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عملکرد

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تولیدکننده موسیقی الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۱,۰۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بانکداری اختصاصی

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمایتی کارآفرینی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه (PMP)

۴۸ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت جهانگردی

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تبلیغات

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) گرایش بانکداری

۲۹ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت موجودی

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی کودک و نوجوان

۴۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۲۰۰ ساعت ۸۳۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اخلاق حرفه ای

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امنیت شبکه

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط با مشتری

۳۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی تربیتی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی-ایرانگردی

۲۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس فروش

۱۰۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ازدواج

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک

۴۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رنگ

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بالینی

۱۰۰ ساعت ۸۳۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی

۸۱ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیران عامل آژانس های مسافرتی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی Asp.net Mvc

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طرح کسب و کار

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بورس (فاندامنتال)

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تالارهای عمومی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیسکو

۱۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اعتیاد

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی پیشرفته

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار ارشد

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور فرهنگی

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی پیشرفته

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکرات تجاری

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تکنولوژی

۳۹ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی استرس

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی زبان

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رشد

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی عمومی

۷۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون روابط عمومی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی مدیریت

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی KAB تکمیلی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بورس

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی شخصیت

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت آموزشی

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی جرم

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تولید

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ، فروش و تبلیغات

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

۱۰۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اقتصاد مقاومتی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سرمایه های فکری

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
منشی گری مدرن

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدل تعالی سازمان

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اتوماسیون اداری

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارمند فروش تور

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروشگاه اینترنتی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش و فنون تدریس

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیقات بازاریابی

۴۲ ساعت ۹۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و سرپرستی سازمان

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر آموزش الکترونیکی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول قراردادها

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی اقتصاد

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت هزینه

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرگانی خارجی و مکاتبات

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول کارگردانی سینما و تلویزیون

۵۴ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول تئوری موسیقی

۶۰ ساعت ۹۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول مقاله نویسی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی دیجیتال

۵۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه و تضمین در قراردادها

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با روش های تامین مالی پروژه ها

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارگردان تئاتر

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیلمنامه نویسی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با رهبری ارکستر

۵۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرهنگی و هنری

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی ++c

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حوادث

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صنعت مد و پوشاک

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ICDL درجه 1

۳۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های هفت گانه ICDL

۳۰۰ ساعت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دکوراسیون داخلی در معماری

۱۱۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربیگری نقاشی کودک

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی مقدماتی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری شرکت های بازرگانی و خدماتی

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق خودرو

۶۴ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی

۷۴ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار پویانمایی دوبعدی و جلوه های ویژهٔ سینمایی افتر افکت CC

۴۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمل و نقل بین المللی

۵۰ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی لباس زنانه

۶۱ ساعت ۸۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با متصدی کافی شاپ (باریستا)

۱۰۰ ساعت ۸۵۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت(MS Project)

۴۹ ساعت ۹۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فست فود حرفه ای

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حسابدار خبره

۱۵۰ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK

۶۰ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزارمدلسازی جامدات (SolidWorks)

۵۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربیگری فوتبال

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی موبایل(Android)

۱۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فتوشاپ حرفه ای (photoshop pro)

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هنر درمانی

۴۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

۹۰ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق صنعتی

۶۰ ساعت ۸۰۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات سخت افزار

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رستوران داری

۵۳ ساعت ۹۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انبارداری صنعتی

۸۱ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر تکنیکال بورس

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و فروش

۶۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش قارچ خوراکی

۴۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
PDMS و مدلسازی پایپینگ (sped) و مدیریت کیفیت آن

۴۳ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تصویرسازی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خیاطی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول داستان نویسی

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تغذیه و مکمل های ورزشی

۵۰ ساعت ۱,۱۷۰,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول گویندگی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی با کش TRX

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی

۱۰۰ ساعت ۹۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انبار

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش و تکثیر گیاهان دارویی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی (AutoCAD 2017)

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی HRM

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق و دستمزد

۴۹ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زنبورداری

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گوهرشناسی کاربردی

۸۰ ساعت ۹۷۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری ویژه بازار کار

۱۳۰ ساعت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی پرتره و آتلیه

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب مقدماتی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی و اجرای شبکه رایانه ای

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*بهینه سازی سایت (SEO)

۵۶ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش زبان برنامه نویسی ( Java)

۱۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فنگ شویی

۵۳ ساعت ۹۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عطر سازی و اسانس های گیاهی

۶۲ ساعت ۹۳۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی جوش

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری و تعمیرات

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی فوتبال

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری

۴۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالیاتی

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
انتظامات پیشرفته حرفه ای

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش برنامه نویسی شی گرا ویژوال (#Visual C)

۱۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آرایش و پیرایش زنانه

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری نقاشی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشانی

۹۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت قراردادها

۶۹ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گریمور سینما و تلویزیون

۹۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مربی بدنسازی

۲۰۰ ساعت ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش آلوئه ورا

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
لوله کشی صنعتی-piping

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات ISI

۳۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور حقوقی

۹۰ ساعت ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و حسابداری

۶۶ ساعت ۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
باغبانی گیاهان آپارتمانی

۱۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی یادگیری

۳۶ ساعت ۸۳۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروش

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دیجیتال مارکتینگ

۱۰۰ ساعت ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول صادرات و واردات

۵۸ ساعت ۸۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش کافی شاپ

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

۵۶ ساعت ۹۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با برق ساختمان

۷۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرمانده عملیات آتش نشانی

۹۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با قانون کار

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه(CCNP)

۹۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور اداری

۵۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگهداری دستگاه cnc

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی شاسی خودرو و مدیریت کیفیت آن

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اتوماسیون PLC

۶۹ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب پیشرفته

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی مهد و پیش دبستانی

۲۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی خانواده

۱۰۰ ساعت ۸۰۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع معماری

۱۹۷ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مالی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوربین های مداربسته در برق - الکترونیک

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوش تجاری

۵۹ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای داخلی و بین المللی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گرافیک مقدماتی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار طراحی نقشه های معماری (Revit 2017)

۴۶ ساعت ۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار موسیقی، ویدیو،انیمیشن (Premiere CS6, CC)

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق تجارت بین الملل

۱۲۰ ساعت ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی خدماتی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ترسیم به کمک رایانه(CATIA)

۵۳ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اختلالات یادگیری و درمان آن

۷۴ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول ایمنی آتش نشانی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع شبکه

۱۶۶ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی 3D(autocad 3D)

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابرس ارشد

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حرکات کششی و اصلاحی

۶۰ ساعت ۹۵۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر امور بانکی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور گرافیک رایانه

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد اکسل در حسابداری

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار طراحی گرافیکی (CorelDRAW X6)

۶۱ ساعت ۹۸۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
صداگذاری فیلم

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خبرنگاری

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقد و بررسی فیلم

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خدمات پس از فروش

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار

۷۷ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی SQL Server

۱۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

۱۰۰ ساعت ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزارصفحه گسترده (Excel)

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بازیگری سینما

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع گردشگری

۱۹۵ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی تکمیلی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بیمه

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیق و توسعه (R&D) و نقش استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول حقوق داوری

۸۱ ساعت ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تفسیر موضوعی قرآن

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار واژه پرداز WORD

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر ماساژ

۹۴ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول تهیه و تدوین قراردادها

۲۲۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات لپ تاپ

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

۲۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار MATLAB

۵۰ ساعت ۹۲۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر حسابرسی

۶۰ ساعت ۹۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل گر بورس اوراق بهادار

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آبیاری قطره ای

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی پیشرفته(MBA)

۸۰ ساعت ۸۴۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت صنعتی

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش پرندگان زینتی

۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دانش

۵۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گریم

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سازمانهای ورزشی

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق املاک و ثبت اسناد

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اسناد ، مدارک و فن بایگانی

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازنده گیتار الکتریک

۱۰۰ ساعت ۹۶۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تصویربرداری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی رنگ و روغن

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الزامات HSE پیمانکاران

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق خصوصی

۱۰۰ ساعت ۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارتهای زندگی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بحران

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تشریفات

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار تحلیل آماری (SPSS)

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مد و فشن

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فروشگاه زنجیره ای

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی کودکان

۲۴۷ ساعت ۲,۴۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیزیولوژی ورزشی

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شیرینی پزی و دسر

۲۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاوره حقوقی و وکالت

۱۲۶ ساعت ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار در املاک و مستغلات

۳۳ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تربیت مربی کودک

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مرمتگر آثار تاریخی- فرهنگی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک شناسی در دکوراسیون ‌‌‌‌‌‌‌

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول چیدمان در دکوراسیون

۱۶۵ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مدیریت طلایی

۳۳۱ ساعت ۳,۷۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مکانیک

۲۴۵ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی منابع سازمانیERP

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کتابداری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کمپین نویسی تبلیغات تجاری

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور دفتری

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بازی

۱۰۰ ساعت ۸۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازنده گیتار کلاسیک

۱۰۰ ساعت ۹۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی صنعتی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ساخت تیزرهای تبلیغاتی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش زبان پردازه‌نویسی متن باز (PHP)

۱۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوبلور پیشرفته

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقاشی مداد رنگی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق عمومی

۱۰۰ ساعت ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق ثبتی

۷۵ ساعت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با رباتیک

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان

۳۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ ورزشی

۲۰۰ ساعت ۱,۲۴۰,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیستم عامل لینوکس

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی آکرولیک

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی ایروبیک

۱۰۰ ساعت ۱,۱۷۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی دکوراسیون با MDF

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ورزشی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی بسته بندی محصولات صنعتی و تجاری

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق اداری

۶۹ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش اندام و فیتنس

۶۰ ساعت ۱,۲۲۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع کشاورزی

۲۱۰ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی عمومی

۲۷۷ ساعت ۲,۴۴۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی مقدماتی

۵۱ ساعت ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش نفت و گاز و انرژی

۸۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
موسیقی درمانی

۳۱ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کسب و کارهای نوین(startUp)

۱۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زنجیره تأمین SCM

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش روتوش عکاسی دیجیتال

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازنده گیتار فلامنکو

۱۰۰ ساعت ۹۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی لباس مردانه

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سم شناسی کشاورزی

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار طراحی سه بعدی (Sketch up)

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و مدیریت کاهش هزینه ها

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار دولتی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابرسی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور پرسنلی و کارگزینی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ICDL درجه 2

۳۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی(ETABS)

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم های کدگذاری نوین انبار و روشهای مختلف کدگذاری در انبار

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مجسمه سازی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی پرورش مروارید

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی آناگرام

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین دادرسی کیفری

۳۲ ساعت ۹۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و ریسک

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اینکوترمز

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

۱۰۰ ساعت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش صدا و بیان

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با فرش ایرانی و جغرافیای آن

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الکترونیک صنعتی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات و عیب یابی انواع پمپ های آتش نشانی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نمایش عروسکی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قانون راز

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی برق

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مراکز آموزشی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی روی چوب

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فن بیان و آئین سخنوری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
انیمیشن و پویانمایی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ذهن

۱۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار بانک اطلاعاتی (Access)

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اسمبل و ارتقاء کامپیوترهای شخصی

۹۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاثیر رنگ در دکوراسیون

۴۸ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تیم فروش در شرکت های توزیع و پخش

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و تجارت الکترونیک

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قوانین و مقررات تامین اجتماعی

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاست کنترل

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور شهری

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بانکداری الکترونیکی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ITIL

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
* حقوق بین الملل خصوصی

۱۰۰ ساعت ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی نرم افزار MSP

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان

۴۳ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی یوگا

۵۰ ساعت ۱,۲۴۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گرافیک پیشرفته

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس تولید

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ارزیابی ریسک

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش برنامه نویسی (JAVA script)

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاسیسات مکانیکی صنعتی

۴۶ ساعت ۸۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تذهیب کاری

۷۷ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراح صحنه

۱۰۰ ساعت ۹۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار ساخت و عمران

۱۱۳ ساعت ۱,۱۵۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنیک ارتباطی زبان بدن

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ارتباط ، نفوذ و صمیمیت

۸۰ ساعت ۸۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی وسواس

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تغییر در سازمان

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی پول و ثروت آفرینی

۶۱ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول معرق کاری چرم

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی بازرگانی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد گزارشگری مالی بین المللی IFRS

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مهارت های فردی مدیران

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تجزیه و تحلیل صورت های مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار Excel

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکره در مدیریت

۶۶ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس

۸۲ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی گلکاری

۹۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رایانش ابری

۵۴ ساعت ۹۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ANSYS (آنالیز مکانیک سیالات)

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دولتی

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوشمندسازی bms

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صدابرداری استودیویی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش دوبلور مقدماتی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هیدرولیک پیشرفته

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری، تعمیرات، تست و عیب یابی ژنراتورها

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سبز

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تاسیسات الکتریکی

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات، نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی

۱۰۱ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صنعت نفت

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خرید و فروش اینترنتی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تصویر سازی کتاب کودک

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آتش نشان و ایمنی

۱۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری برق

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماینده فروش

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MCITP

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الکترونیک عمومی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عروسک سازی نمایشی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
+Network

۲۹ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری حمل و نقل کالا در انبار

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نگارش متون فارسی، آیین نگارش

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نورپردازی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی بوکس

۱۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع تاسیسات

۴۳۱ ساعت ۴,۹۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی سنتی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری سهام شرکتهای نیمه خصوصی

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مثبت اندیشی و مقابله با استرس

۵۸ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حقوق

۲۸۶ ساعت ۲,۸۹۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
**مدیریت ادعا

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر حسابداری فروش

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول مشاوره

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی مقدماتی

۶۰ ساعت ۸۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی متوسطه

۶۰ ساعت ۸۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات موبایل

۴۰ ساعت ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عایق کاری تاسیسات مکانیکی ساختمان

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی کسب و کار خانگی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رفتار درمانی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مالیات بر ارزش افزوده

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب بیمه

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عمومی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رفتار بین المللی و تشریفات

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی عمومی (آنالوگ)

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج ویژه آزمون های نظام مهندسی(رشته مهندسی عمران)

۱۰۰ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت

۴۹ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جامعه شناسی اعتیاد

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربری عمومی و اپراتور رایانه

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول نمایش نامه نویسی

۵۳ ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل رفتار متقابل فردی و اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اداره بخش ها

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاوره خانواده

۳۳ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل و طراحی سیستم

۱۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرایندها در سازمان

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس رفتاری

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی شبکه

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازنده سه تار

۱۰۰ ساعت ۱,۰۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی KAB مقدماتی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده

۴۳ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات(sped)

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با میکس و مسترینگ

۳۳ ساعت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
GPS

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت چاپ

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای کاخن

۱۰۰ ساعت ۹۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول تدارکات و خریدهای خارجی

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی کار در بنادر

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آسیب شناسی ورزشی

۲۰۰ ساعت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگهداری استخر

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و نگهداری و تعمیرات دستگاه های تهویه مطبوع

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق تجارت

۴۴ ساعت ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت شهروندی

۵۴ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار

۱۴۸ ساعت ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میکروکنترلر ARM

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی و برجسته کاری روی چوب

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار پرده‌نگار (PowerPoint)

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش سیستم عامل Windows 10

۱۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استرس در کار

۵۴ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خرید و سفارشات خارجی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر آموزش الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بهداشت و درمان

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی پاستل

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رئیس تدارکات

۵۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری داخلی

۵۸ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی استراتژی منابع انسانی

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با شبکه اینترنت مقدماتی

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش مینیاتور

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی رنگ های صنعتی

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نیازسنجی آموزشی

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عمران گرایش سازه

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی سلامت

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار حسابداری پارسیان

۴۴ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گردشگری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حقوقی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ایمنی وسایل نقلیه

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آسیب شناسی اجتماعی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی پیشرفته

۸۰ ساعت ۸۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرآیند طراحی و برنامه ریزی آموزشی

۶۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرستاشاپ

۷ ساعت ۸۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خدمات فاوا و ITIL

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیق و توسعه و رقابت پذیری با رویکرد بازاریابی و بهره وری

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی، محاسبات و استانداردهای آسانسورهای کششی و هیدرولیک

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت روان

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اوتیسم و راه های درمان آن

۱۰۰ ساعت ۸۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس