کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره دلخواه

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مدیریت طلایی

۳۷۵ ساعت ۱,۵۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی کودکان

۲۴۰ ساعت ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حسابدار خبره

۱۵۰ ساعت ۹۸۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حقوق

۲۸۵ ساعت ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع گردشگری

۲۰۰ ساعت ۶۶۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مکانیک

۲۷۰ ساعت ۹۷۵,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق صنعتی

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پایپینگ(sped)

۳۰۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی

۱۲۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تفسیر موضوعی قرآن

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب مقدماتی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای داخلی و بین المللی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

۱۵۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع شبکه

۲۰۰ ساعت ۱,۰۶۵,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع کشاورزی

۲۷۰ ساعت ۹۶۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی عمومی

۳۰۰ ساعت ۱,۱۴۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

۶۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول مقاله نویسی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیسکو

۱۳۰ ساعت ۳۷۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک شناسی در دکوراسیون ‌‌‌‌‌‌‌

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)

۲۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ترسیم به کمک رایانه(CATIA)

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی با کش TRX

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب پیشرفته

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاثیر رنگ در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع بازاریابی

۱۷۰ ساعت ۱,۰۶۳,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی شاسی خودرو و مدیریت کیفیت آن

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اتوماسیون اداری

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه CCNA

۱۰۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی

۶۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش PDMS و مدلسازی پایپینگ (sped) و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارمند فروش تور گردشگری

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
منشی گری مدرن

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی و اجرای شبکه رایانه ای

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فنگ شویی

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در اتوماسیون

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی کار در بنادر

۳۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی

۴۰ ساعت ۷۷۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
+Network

۱۰۰ ساعت ۴۰۳,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری داخلی

۶۰ ساعت ۵۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ANSYS (آنالیز مکانیک سیالات)

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پذیرشگر هتل

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات ISI

۳۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی ++c

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول چیدمان در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق خودرو

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربیگری فوتبال

۷۰ ساعت ۷۷۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول تبلیغات اینترنتی

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع معماری

۲۳۰ ساعت ۱,۰۸۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی بازرسی جوش

۱۰۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات(sped)

۸۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی فوتبال

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهبری گشت

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش PLC

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربری اینترنت

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی-ایرانگردی

۲۰۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری و تعمیرات

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فروشندگی حرفه ای

۳۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیستم عامل لینوکس

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تورگردانی حرفه ای

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناخت صنعت گردشگری

۶۸ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
لوله کشی صنعتی(piping)

۸۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش و فنون تدریس

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MCSE

۷۵ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوشمندسازی bms

۸۵ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مهارتهای زندگی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه(CCNP)

۹۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*راهنمای پرنده نگری و شناخت پرندگان طبیعت گردی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*نرم افزار المان محدود (ABAQUS)

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری بیلیارد

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی Asp.net Mvc

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمای کوهستان

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)

۳۰ ساعت ۲۵۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اسمبل و ارتقاء کامپیوترهای شخصی

۹۶ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمای تور کودکان

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول ایمنی آتش نشانی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهینه سازی سایت (SEO)

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی تابلو برق

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

۸۵ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مکاتبات انگلیسی گردشگری

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

۹۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روشهای نوین نگهداری و تعمیرات موتورخانه های مرکزی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش گرافیک رایانه

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرانت آفیس و الگوهای رفتاری در هتل

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هیدرولیک پیشرفته تئوری و عملی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امنیت شبکه

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی واحدهای اقامتی

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگهداری استخر

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عیب یابی شبکه های اینترنتی

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه مسافرتی و گردشگری

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناخت، انتخاب و عیب یابی انواع بلبرینگ ها و یاتاقان ها

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس