میلیونر شو
کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره دلخواه

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
ویژه کاربران پرند

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مدیریت طلایی

۲۷۵ ساعت ۹۸۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی کودکان

۲۴۰ ساعت ۷۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حسابدار خبره

۱۵۰ ساعت ۸۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حقوق

۲۸۵ ساعت ۸۷۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع گردشگری

۳۰۰ ساعت ۸۰۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مکانیک

۲۷۰ ساعت ۸۱۳,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با برق صنعتی

۶۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پایپینگ(sped)

۳۰۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی

۱۲۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تفسیر موضوعی قرآن

۴۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای داخلی و بین المللی

۱۰۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

۱۵۰ ساعت ۳۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع شبکه

۲۰۰ ساعت ۸۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع کشاورزی

۲۷۰ ساعت ۸۰۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی عمومی

۳۰۰ ساعت ۸۰۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

۶۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول مقاله نویسی

۵۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیسکو

۱۳۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک شناسی در دکوراسیون ‌‌‌‌‌‌‌

۴۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)

۲۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ترسیم به کمک رایانه(CATIA)

۴۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند الف و ب

۶۸ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی با کش TRX

۷۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب پیشرفته

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاثیر رنگ در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع بازاریابی

۱۷۰ ساعت ۸۸۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی شاسی خودرو و مدیریت کیفیت آن

۳۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اتوماسیون اداری

۸۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه CCNA

۱۰۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش عکاسی

۶۰ ساعت ۳۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

۸۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش PDMS و مدلسازی پایپینگ (sped) و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارمند فروش تور گردشگری

۸۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
منشی گری مدرن

۴۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی و اجرای شبکه رایانه ای

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فنگ شویی

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در اتوماسیون

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی کار در بنادر

۳۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی

۴۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
+Network

۱۰۰ ساعت ۳۳۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری داخلی

۶۰ ساعت ۴۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ANSYS (آنالیز مکانیک سیالات)

۶۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پذیرشگر هتل

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات ISI

۳۰۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی ++c

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول چیدمان در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۳۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق خودرو

۱۰۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربیگری فوتبال

۷۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول تبلیغات اینترنتی

۶۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی بازرسی جوش

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات(sped)

۸۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی فوتبال

۴۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهبری گشت

۸۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش PLC

۷۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری

۶۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربری اینترنت

۵۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی-ایرانگردی

۲۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری و تعمیرات

۶۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فروشندگی حرفه ای

۳۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیستم عامل لینوکس

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تورگردانی حرفه ای

۸۵ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناخت صنعت گردشگری

۶۸ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
لوله کشی صنعتی(piping)

۸۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش و فنون تدریس

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MCSE

۷۵ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوشمندسازی bms

۸۵ ساعت ۳۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مهارتهای زندگی

۵۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه(CCNP)

۹۵ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*راهنمای پرنده نگری و شناخت پرندگان طبیعت گردی

۷۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*نرم افزار المان محدود (ABAQUS)

۴۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری بیلیارد

۱۰۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی Asp.net Mvc

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمای کوهستان

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)

۳۰ ساعت ۲۱۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اسمبل و ارتقاء کامپیوترهای شخصی

۹۶ ساعت ۳۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمای تور کودکان

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول ایمنی آتش نشانی

۷۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهینه سازی سایت (SEO)

۴۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی تابلو برق

۷۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

۸۵ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت

۷۵ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مکاتبات انگلیسی گردشگری

۸۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

۶۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

۹۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روشهای نوین نگهداری و تعمیرات موتورخانه های مرکزی

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش گرافیک رایانه

۹۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرانت آفیس و الگوهای رفتاری در هتل

۸۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هیدرولیک پیشرفته تئوری و عملی

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امنیت شبکه

۵۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تخصصی واحدهای اقامتی

۷۵ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگهداری استخر

۸۰ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عیب یابی شبکه های اینترنتی

۶۰ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه مسافرتی و گردشگری

۷۵ ساعت ۲۹۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناخت، انتخاب و عیب یابی انواع بلبرینگ ها و یاتاقان ها

۷۵ ساعت ۲۸۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس