کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
دوره دلخواه

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
ویژه کاربران پرند

۰ ساعت رایگان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مدیریت طلایی

۲۷۵ ساعت ۸۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی کودکان

۲۴۰ ساعت ۶۶۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حسابدار خبره

۱۵۰ ساعت ۶۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حقوق

۲۸۵ ساعت ۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع گردشگری

۳۰۰ ساعت ۶۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مکانیک

۲۷۰ ساعت ۶۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با برق صنعتی

۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پایپینگ(sped)

۳۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی

۱۲۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تفسیر موضوعی قرآن

۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای داخلی و بین المللی

۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

۱۵۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مدیریت طلایی 2

۴۹۵ ساعت ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع برنامه نویسی وب

۳۱۰ ساعت ۵۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع شبکه

۲۰۰ ساعت ۷۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع کشاورزی

۲۷۰ ساعت ۶۶۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی عمومی

۳۰۰ ساعت ۶۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع طب سنتی ویژه

۵۴۶ ساعت ۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

۶۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی نرم افزار MSP

۳۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول مقاله نویسی

۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیسکو

۱۳۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک شناسی در دکوراسیون ‌‌‌‌‌‌‌

۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مدیریت طلایی 3

۵۵۰ ساعت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)

۲۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ترسیم به کمک رایانه(CATIA)

۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند الف و ب

۶۸ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی با کش TRX

۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب پیشرفته

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاثیر رنگ در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع بازاریابی

۱۷۰ ساعت ۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی شاسی خودرو و مدیریت کیفیت آن

۳۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تورلیدری

۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اتوماسیون اداری

۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه CCNA

۱۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش عکاسی

۶۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش PDMS و مدلسازی پایپینگ (sped) و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارمند فروش تور گردشگری

۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
منشی گری مدرن

۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی و اجرای شبکه رایانه ای

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فنگ شویی

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در اتوماسیون

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
صدور بلیط پیشرفته

۷۸ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی کار در بنادر

۳۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی

۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
+Network

۱۰۰ ساعت ۲۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری داخلی

۶۰ ساعت ۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ANSYS (آنالیز مکانیک سیالات)

۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پذیرشگر هتل

۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات ISI

۳۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی ++c

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول چیدمان در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق خودرو

۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربیگری فوتبال

۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول تبلیغات اینترنتی

۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع معماری

۲۳۰ ساعت ۷۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی بازرسی جوش

۱۰۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات(sped)

۸۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی فوتبال

۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهبری گشت

۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش PLC

۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری

۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربری اینترنت

۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی-ایرانگردی

۲۰۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری و تعمیرات

۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فروشندگی حرفه ای

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیستم عامل لینوکس

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تورگردانی حرفه ای

۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناخت صنعت گردشگری

۶۸ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
لوله کشی صنعتی(piping)

۸۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش و فنون تدریس

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MCSE

۷۵ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی

۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوشمندسازی bms

۸۵ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مهارتهای زندگی

۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه(CCNP)

۹۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمای پرنده نگری و شناخت پرندگان طبیعت گردی

۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار المان محدود (ABAQUS)

۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری بیلیارد

۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی Asp.net Mvc

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمای کوهستان

۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اسمبل و ارتقاء کامپیوترهای شخصی

۹۶ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمای تور کودکان

۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول ایمنی آتش نشانی

۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهینه سازی سایت (SEO)

۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارمند اخذ ویزا

۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی تابلو برق

۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

۸۵ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت

۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مکاتبات انگلیسی گردشگری

۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

۹۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ژئوتوریسم

۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس