کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دکوراسیون داخلی در معماری

۱۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاثیر رنگ در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول چیدمان در دکوراسیون

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مقدماتی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ICDL درجه 1

۳۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیلمنامه نویسی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بالینی

۱۰۰ ساعت ۸۳۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری داخلی

۶۰ ساعت ۹۷۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی عمومی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق خودرو

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق صنعتی

۶۰ ساعت ۸۰۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت MBA کسب و کار (عمومی)

۱۵۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هنر درمانی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی HRM

۶۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمل و نقل بین المللی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه (PMP)

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی رنگ خودرو

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی تکمیلی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس

۸۱ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی کودک و نوجوان

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی پیشرفته

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تولید و فرمولاسیون کودهای جامع در مهندسی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بورس

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشپزی و شیرینی پزی

۱۲۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فن بیان و سخنوری در گردشگری

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی ، عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گردشگری (حیات وحش پیشرفته)

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عایق کاری تاسیسات، فرآیند و بهره وری سوخت

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول کار، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات چیلرهای تراکمی

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کمکهای اولیه در گردشگری

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*راهنمایان اکوتوریسم

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الزامات HSE پیمانکاران

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
HSE PLAN

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان تخصصی توریسم

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی برق

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهمانداری ناوگان هوایی

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرمانده عملیات آتش نشانی

۹۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه

۴۱ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گردشگری ورزشی

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آتش نشان و ایمنی

۱۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهمانداری قطار

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول بهداشت کار

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تابلوهای صنعتی و مدارهای فرمان الکتریکی

۷۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میکروکنترلر AVR

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میکروکنترلر ARM

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقشه کشی برق ساختمان

۱۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق ثبتی

۸۶ ساعت ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در اتوماسیونPLC

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی و بهداشت در جوشکاری

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای

۹۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صنعت نفت

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با برق ساختمان

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۲۰۰ ساعت ۸۳۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوربین های مداربسته در برق - الکترونیک

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تالارهای عمومی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالیاتی

۸۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی انبار

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر آموزش الکترونیکی

۷۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با رباتیک

۴۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات لپ تاپ

۸۵ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی مخازن ذخیره و ایمنی

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
EMBA گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۸۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*معرفی نانوتکنولوژی و زیر مجموعه های آن

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با نانولوله های کربنی

۱۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربردهای فناوری نانو در صنایع مختلف

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانوکامپوزیت ها

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانوبیومواد

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بیمارستانها و مراکز درمانی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانوپوشش ها

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تجهیزات پزشکی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تجهیزات نانو مواد

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قوانین و اصول آپارتمان نشینی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانو ساختارهای متخلخل

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی کسب و کار خانگی

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانو مواد پیشرفته

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت هزینه

۷۶ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با قانون کار

۸۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت روان

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی زبان انگلیسی متوسط

۵۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ورزشی

۱۰۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس