آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر

دوره آموزش اصول و مبانی طراحی محیط و منظر


دوره آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر چه دوره ای است؟ با توجه به پیشرفت علم ، دانش و آموزش های کوتاه ، مجتمع آموزش های مجازی پارس به امید پیشرفت سطح علمی کشور و با هدف کمک به این امر ، دوره آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر را به صورت پکیج آموزش مجازی طراحی و در اختیار علاقمندان قرار داده است و در این مورد و با توجه به اهمیت یادگیری آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر ، آن را به صورت یک پکیج کامل آموزشی عمومی و مجازی در اختیار عموم قرار می دهد. پکیج آموزشی مجازی آشنای...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر چه دوره ای است؟

با توجه به پیشرفت علم ، دانش و آموزش های کوتاه ، مجتمع آموزش های مجازی پارس به امید پیشرفت سطح علمی کشور و با هدف کمک به این امر ، دوره آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر را به صورت پکیج آموزش مجازی طراحی و در اختیار علاقمندان قرار داده است و در این مورد و با توجه به اهمیت یادگیری آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر ، آن را به صورت یک پکیج کامل آموزشی عمومی و مجازی در اختیار عموم قرار می دهد. پکیج آموزشی مجازی آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر با توجه به امکانات و نیازهای عموم دانشپدیران و طبق نظرسنجی به عمل آمده طراحی شده است و دانشپذیران میتوانند آن را به صورت پستی و سامانه یادگیری الکترونیکی تهیه کنند.

درباره دوره:

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻌﻤﺎري را از آن ﮔﻮﻧﻪ واژه ﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر میرود. وﻟـﯽ  ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ رﯾﺸـﻪ و ﺣـﻮزه ﮐـﺎرﮐﺮد اﯾـﻦ واژه آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﺎري ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼـﻮد آن ﺷـﮑﻞ دادن ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎي زﯾﺴـﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮة آن از ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ و  ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻃﻒ و اﻋﺘﻘﺎدات او ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 90 ساعت به صورت  بسته آموزشی از طریق کتاب و سی دی مالتی مدیا ارائه می گردد که پس از شرکت در آزمون تخصصی ویژه این دوره ارزشیابی صورت میگیرد و موفق به دریافت مدارک معتبر ویژه این دوره می شوید.

:

محتوایی که در آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر  ارائه می شود، محتوایی با استانداردهای روز جهانی است که اغلب سرفصل های این دوره ، چه به صورت جامع و چه بصورت تک درس بدون شک در هیچ کجای کشور عزیزمان ارائه نمی شود ؛ مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محتوای آموزشی این مجموعه را تماما بصورت مالتی مدیا(صدا ، تصویر و فیلم) در اختیار شما قرار داده است.

آموزش آنلاین دوره:

در این نوع آموزش شرکت کنندگان با دسترسی آنلاین به محتوای دوره ی آموزشی امکان استفاده از آن را در هر ساعت ازشبانه روز، دارند که این ویژگی را می توان برتری بارزی نسبت به آموزش های حضوری دانست همچنین در پایان دوره دانشپذیران میتوانند به صورت آنلاین و بدون حضور در مجموعه در آزمون دوره شرکت کنند و ارزشیابی شوند.

چشم انداز دوره آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر

آشنایی با اصول معماری و طراحی محیط 

.اما پیشنهاد می شود جهت ارتقاء دانش خود و رسیدن به اهداف ویژه در زمینه آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر در دوره های آموزشی پکیج جامع معماری، سبک شناسی در دکوراسیون ‌‌‌‌‌‌‌  نیز شرکت نمایید.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 در پایان دوره ارتقای سطح دانش شما در زمینه آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر است  که بارزترین اتفاق می باشد.مهم ترین مباحثی که با گذراندن این دوره به آنها دست خواهید یافت شامل:

 • آشنایی با ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎري
 • آشنایی با اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 • آشنایی با اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد .

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول   

 • آشنایی با اصول اولیه معماری   
 • مبانی هنرهای تجسمی    
 • هندسه در معماری   
 • معانی نمادین اشکال هندسی   
 • پرسپکتیو    
 • دیمتریک:   
 • نحوه ترسیم دایره در پرسپکتیو  
 • پرسپکتیو۱نقطه ای:    
 • سواد بصری و عناصر پایه در معماری   
 • رهیابی و راهکارهای دانش بصری   
 • تاریخچه معماری    
 • معماری ایرانی    
 • مفهوم معماری،طراحی و دکوراسیون داخلی   
 • طراحی داخلی    
 • دکوراسیون داخلی   
 • تعریف فضا در معماری    
 • فضای خصوصی ( داخلی ، تخصصی )  
 • فضای عمومی:    
 • فضاهای نیمه خصوصی – نیمه عمومی:   
 • فضاهای باز و نیمه باز و بسته (پر و خالی – مثبت و منفی):  
 • فضای باز:   
 • عناصر تشکیل دهنده فضای باز:  
 • فضای نیمه باز   
 • ایوان    
 • تنظیم شرایط اقلیمی در معماری   
 • تاثیر اقلیم در معماری  
 • اقلیم و ساختمان 
 • کالبد شهری و روستایی    

فصل دوم    

 • انواع طراحی داخلی   
 • رابطه فرهنگ و معماری  
 • خانه سازی  
 • شهرسازی  
 • زندگی   
 • سبک زندگی و معماری   
 • طراحی مجتمع مسکونی    
 • دسته بندی ناحیه ها در محیط مسکونی   
 • فضاهای مختلف مسکونی 
 • مراحل طراحی پروژه مسکونی   
 • امنیت و ایمنی :   
 • امنیت سایت    
 • اصول کلی طراحی معابر در یک سایت مسکونی 
 • نحوه طراحی ساختمان اداری   
 • مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری  از منظر جایگاه معماری
 • بانک ها 
 • مغازه ها   
 • طراحی ویترین   
 • تعبیه محل نگهداری محصولات ( انبار )   
 • طراحی فضای مشتری    
 • طراحی فضای فروشنده  
 • انتخاب متریال مناسب    
 • فضاهای ورزشی و تفریحی   
 • معماری فروشگاه  
 • تاریخ معماری فروشگاه   
 • معماری فروشگاه ارگانیک:    
 • غرفه آرایی نمایشگاهی   
 • اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی:
 • ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی:    
 • سازه های نمایشگاهی    
 • مدیریـت تخصـصی نمایشـگاهها    

فصل سوم 

 • طراحی شهری و شهرسازی   
 • آشنایی با مفاهیم طراحی شهری  
 • قوانین ساخت و ساز شهری   
 • پارکینگ کاربری های مسکونی   
 • معافیت پارکینگ    
 • پیشروی طولی    
 • دستور العمل ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها    
 • تایید محاسبات سازه    
 • بخش اول- شرح خدمات نظارت ساختمان   
 • کنترل مشخصات فنی: 
 • کنترل جزئیات ساختمانی
 • احداث مسجد:   
 • ساختمان مسکونی زیر یکصد متر تا حد دو سقف:  
 • عوامل تأثیرگذار بر ساخت و ساز شهری   
 • قوانین ساخت و ساز شهری   
 • اصول و مباني شهرسازي   
 • تسهيلات مورد توافق :   
 • تعيين تکليف واحد هاي تجاري و اداري  
 • راه حل هاي مناسب جهت جلوگيري از تخلفات ساختماني  
 • نحوه تنظيم فرم خلاف و معرفي کليه ذي نفعان    
 • اعلام اسامي ذي نفعان    
 • تنظيم فرم خلاف به نام مالک    
 • تنظيم فرم هاي خلاف ساختماني    
 • تخلفات اساسي ساختمان    
 • هزينه کارشناسي پرونده هاي کميسيون ماده ١٠٠    
 • نحوه اقدام در صورت شکستن مهر وموم اماکن    
 • رسيدگي به تخلف ساختماني و مسئوليت مامورين شهرداري و مهندس ناظر    
 • نحوه رسيدگي به ساخت و ساز در حريم شهر ها    
 • اعتراض به آرا کميسيون هاي ماده ١٠٠    
 • اعتراض شهرداري,مالک و يا مستاجر به آراء کميسيون    
 • استنکاف مالک از پرداخت جرايم    
 • احداث بنابدون پروانه ساختماني    

فصل چهارم    

 • اصول طراحی فضای سبز   
 • فضاهای سبز پهنه‌ای   
 • فضاهای سبز خطی    
 • طراحی فضای سبز  
 • فرایند طراحی محیط و منظر  
 • مراحل طراحی محیط و منظر    
 • ویژگی‌های فضای سبز در شهر  
 • ویژگی‌های زیست محیطی درختان در سیستم شهری 
 • ویژگی‌های اجتماعی فضای سبز در شهر   
 • ویژگی‌های عملکردی در معماری شهری   
 • ویژگی‌های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری    
 • ویژگی‌های معماری شناسی گیاهان در فضای سبز    
 • تغییرات طرح، پس از طراحی و اجرا  
 • ضوابط و مقررات اصول طراحی فضای سبز   
 • محوطه سازی    
 • نقاط نشانه و مبدأ و کارهای نقشه برداری  
 • تخریب   
 • دفع گیاهان و کندن اشجار   
 • چاه‌ها و قنوات    
 • حفظ محوطه از نفوذ و ورود آب   
 • تأمین آب کشاورزی و آبرسانی شهری    
 • تسطیح محوطه    
 • زهکشی محوطه   
 • زهکشی تحت الارضی    
 • جدول گذاری و آبروسازی    
 • مصالح جدول گذاری و آبروسازی    
 • روش اجرا جدول گذاری و آبروسازی  
 • پیاده‌رو سازی    
 • آماده سازی بستر و زیرسازی پیاده‌رو  
 • زیرسازی با شفته آهکی   
 • زیرسازی با مخلوط رودخانه‌ای   
 • زیرسازی با بلوکاژ    
 • روسازی پیاده‌رو   
 • روسازی خیابان   

فصل پنجم    

 • اصول معماری منظر    
 • اصول و مبانی معماری منظر    
 • منظر:    
 • معماری منظر:    
 • تفاصیل محیط و منظر    
 • معماری سبز    
 • اصول معماری سبز یا پایدار    
 • ارتباط با طبیعت    
 • مديريت منابع انرژي    
 • طراحي براي انسان    
 • اصل اول : حفاظت از انرژی    
 • اصل دوم : کار با اقلیم    
 • اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید    
 • اصل چهارم : احترام به کاربران    
 • اصل پنجم : احترام به سایت    
 • اصل ششم: کل گرایی    
 • مصادیق پایداری معماری و معماری سبز در پروژه    

مجوزات

آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس