پکیج جامع عمران

دوره آموزشی پکیج جامع عمران


مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزش مجازی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید. ویژگی های برتر این پکیج ها: 1- صرفه جویی در وقت 2- پرداخت هزینه کمتر 3-  بهره مندی از...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزش مجازی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید.

ویژگی های برتر این پکیج ها:

1- صرفه جویی در وقت

2- پرداخت هزینه کمتر

3-  بهره مندی از بسته های آموزشی جامع و مکمل و.... می باشد.

 

پکیج جامع عمران شامل :

 

آموزش نرم افزار MATLAB

MATLAB training

۵۰ ساعت ۲,۳۱۷,۵۰۰ تومان

نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی(ETABS)

ETABS software

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عمران گرایش سازه

civil engineering major in structure

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

کتاب اول:عمران گرایش سازه

فصل اول     

 • دینامیک سازه     
 • ابنیه مهم و بارگذاری دینامیکی وارد     
 • هدف: تطبیق و سازگاری تحلیل با رفتار واقعی (دینامیکی)     
 • مدل Damper (کمک فنر)      
 • نیرو و درصد میرایی در سیستم های مرتعش     
 • محاسبه سختی یک قاب خمشی     
 • ارتعاش آزاد SDOF      
 • شتاب نگاشت ارتعاش آزاد سازه      
 • انرژی ارتعاش آزاد      
 • واکنش سیستم های SDOF در بارگذاری هارمونیک      
 • برآورد درصد میرایی از روش تشدید هارمونیکی      
 • پاسخ سیستم SDOF به بارگذاری پریودیک Periodic Excitation      
 • تحلیل دینامیکی SDF در بارگذاری اختیاری و کلی (انتگرال دو هامل)      
 • طیف جواب برای بارگذاری فوق      
 • تهیه طیف پاسخ بارگذاری نصف سینوسی      
 • ارزیابی پاسخ دینامیکی سیستم SDF به روش عددی      
 • روش عددی گام به گام WILSON-      
 • پایداری و خطاهای محاسباتی در روش های عددی      
 • خطا در تحلیل غیرخطی دینامیکی سیستم ها      
 • معادلات سیستم های پیوسته با جرم و سختی گسترده      
 • تحلیل دینامیکی سیستم پیوسته به روش مودال      
 • سیستم هایی چند درجه آزادی      

فصل دوم      

 • تئوری الاستیسیته      
 • تحليل تنش      
 • تانسور تنش      
 • انواع کميت ها:      
 • مؤلفه هاي تنش در يک صفحه با راستاي اختياري      
 • تنش هاي اصلي و صفحات اصلي (  Principal Planes &Principal Stresses )      
 • کرنش محوري (Axial Strain)       
 • کرنش زاويه اي يا برشي       
 • تانسور کرنش و خواص آن:       
 • تغییر شکل کشسان (الاستیک)       
 • رفتار الاستیک غیر خطی       
 • رفتار الاستیک-مقیاس اتمی       
 • مدول الاستیسیته       
 • غیر کشسانی       
 • رفتار پلاستیک       
 • تغییر شکل پلاستیک در مقیاس اتمی       
 • تسلیم-Yielding       
 • استحکام تسلیم       
 • پديده نقطه تسليم       

فصل سوم       

 • نقشه برداری راه و ساختمان       
 • تعریف نقشه برداری و نقشه       
 • تقسيم بندی کلی نقشه برداری       
 • مختصات نقشه برداری       
 • فعاليت‌های نقشه برداری       
 • عمران و ساختمان:       
 • نقشه برداری در ايران       
 • نقشه برداری زمینی       
 • نقشه برداري مسطح       
 • مساحي ( Geodetic Surveying )       
 • عمليات زميني و کارهاي دفتري       
 • خطاها و اشتباهات ، دقت عمليات:       
 • اصول کلي نقشه برداري       
 • نقشه برداري زميني ( بخش دوم )       
 • بيان موقعيت نقاط در سطح زمين       
 • مختصات نقطه در نقشه       
 • مقياس       
 • انواع مقياس ها       
 • سطح مبنا       
 • توجيه نقشه       
 • شمال جغرافيايي يا شمال حقيقي       
 • شبکه بندي نقشه       
 • اختلاف شمال شبکه و شمال جغرافيايي       
 • گرا يا   Azimut       
 • گراي مغناطيسي       
 • گراي شبکه       
 • زواياي بين سه شمال نسبت به هم       
 • ترازيابي       
 • سطح تراز مبنا       
 • نقشه برداري زميني ( بخش سوم )       
 • مسير تابش و بازتاب در گونياي آينه اي       
 • شيب سنج  (Clinometer)       
 • شاخص مدرج       
 • شرح انواع ترازيابها و تنظيم آنها       
 • وسيله اندازه گيري زاويه  (Theodolite)       
 • اندازه گيري مسافت       
 • نقشه برداري زميني ( بخش چهارم )       
 • نقشه برداري زميني ( بخش پنجم )       
 • بررسي خطاهاي اندازه گيري مسافت       
 • اندازه گيري مسافت با تاکئومتر در مناطق مسطح       
 • سيستم هاي پارالاکتيک       
 • اندازه گيري طولهاي بزرگ با استادياي انوار       
 • نقشه برداري زميني ( بخش ششم )       
 • تلورومتر(Telluremeter)       
 • ژئوديمتر( Geodimeter)       
 • ترازيابي       
 • روش تعيين اختلاف ارتفاع بين دو نقطه بوسيله ترازيابي       
 • طريقه هاي مختلف ترازيابي       
 • موارد استفاده ترازيابي       
 • رسم پروفيل       
 • نيمرخ عرضي       
 • نمايش فرم زمين به وسيله نقاط رقوم دار       
 • نقشه برداري زميني ( بخش هفتم )       
 • اصول نقشه برداري با زنجير       
 • برداشت عوارض نسبت به امتداد       
 • روش کار در نقشه برداري با زنجير       
 • اندازه گيري فواصل با استفاده از نوار فلزي مدرج       
 • طرز عمل با گونياي مساحي       
 • برداشت عوارض       
 • نقشه برداري زميني ( بخش هشتم )       
 • نقشه برداري با تئودوليت و تاکئومتري       
 • استقرار تئودوليت در ايستگاه (قائم نمودن محور اصلي)       
 • اندازه گيري زواياي بين دو امتداد (زواياي سمتي)       
 • اندازه گيري زاويه يک امتدا با شمال مغناطيسي       
 • اندازه گيري زواياي ارتفاعي (زاويايي که در صفحه قائم قرار دارند)       
 • دايره مدرج قائم در تئودوليت و طرز قرائت تقسيمات آن       

فصل چهارم       

 • سازه های بتن آرمه       
 • بتن آرمه       
 • سازگاری بتن و فولاد       
 • مزایا و معایب بتن آرمه       
 • بتن مسلح       
 • کاربرد بتن مسلح       
 • تقویت با فولاد       
 • عملکرد بتن مسلح       
 • زوال بتن مسلح: خوردگی       
 • بتن تقویت شده بدون فولاد، بتن تقویت شده با الیاف       
 • بتن تقویت شده با الیاف شیشه‌ای       
 • بتن تقویت شده با الیاف فولادی       
 • بتن تقویت شده با الیاف طبیعی       
 • بتن تقویت شده با الیاف پلی‌پروپیلن       
 • الیاف آزبست       
 • الیاف کربن       
 • طراحی سازه‌های بتن آرمه       
 • روش تنش مجاز       
 • روش مقاومت نهایی       
 • ‌روش طراحی بر مبنای حالات حدی       
 • اجرای اسکلت بتنی       
 • مراحل اجرائی پی       
 • مراحل اجرای ستون       
 • مراحل اجرای تیر       
 • مراقبت های خاص اسکلت های بتنی در حین اجرا       
 • تقسیم بندی پی های بتنی       
 • پـي هـاي سطحي       
 • پي هاي نـواري زيـر ديـوار:       
 • فونداسيـون هـاي منفـرد:       
 • پي هـاي مرکـب :       
 • پــي هاي عميــق       
 • شمــع هـاي منفــرد:       
 • شناژهاي بتني       

فصل پنجم       

 • سازه های فولادی       
 • طراحی ساختمانهای فولادی       
 • طراحی روش مهاربندی       
 • طراحی اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان       
 • سازه های سبک فولادی سرد نورد شده       
 • مزایای سازه های LSF       
 • مزایای مقاطع فولادی جدار نازک:       
 • مقایسه اسکلت فلزی جوشی و پیچ و مهره       
 • انواع بارهاي وارد بر سازه       
 • بار مرده     Dead Load ‐DL       
 • بار زنده     Live Load ‐DL       
 • بار برف     Snow Load ‐S       
 • بار باد     Wind Load ‐W       
 • بار زلزله     Earthquake Load ‐E       
 • انواع فولادها       
 • اجزاي تشکيل دهنده فولاد       
 • روش توليد فولاد در کارخانه ذوب آهن       
 • نقاط قوت و ضعف فولاد       
 • يادآوري تست – تنش – کرنش فولاد       
 • نمودار تنش – کرنش فولاد معمولي       
 • طبقه بندي فولادها براساس علامت اختصاري فولاد       
 • اجزاء تشکيل نمودار تنش – کرنش فولاد       
 • ضريب فنريت و طاقت فولاد       
 • انواع مقاطع فولادي و کاربرد آنها       
 • مقطع گرم نورد شده تکي       
 • مقطع ترکيبي از پروفيلهاي گرم نورد شده       
 • انواع سيستمهاي رايج ساختمان       
 • مزاياي قاب فولادي ساده       
 • قاب خمشي       
 • مزاياي قاب خمشي       
 • قاب دوگانه يا ترکيبي       
 • ضرورت استفاده از سيستم هاي چند گانه :       
 • انواع روشهاي طراحي سازه فولادي       
 • مزاياي روش ضرايب بار و مقاومت       
 • مهمترين تفاوتهاي روش تنش مجاز و روش ضرايب بار و مقاومت       
 • مروري بر تئوري هاي تسليم       
 • مقاطع رايج در اعضاي کششي       
 • سطح مقطع موثر       
 • برون محوري اتصال       
 • طول اتصال       
 • اثر سوراخ هاي نا منظم       
 • برش قالبي يا بلوک برشي       

فصل ششم       

 • طراحی پل       
 • اصطلاحات  مرتبط با ساخت پل       
 • مديريت پل - اصل سه S       
 • برنامه ريزي بهينه       
 • عدم کفايت پل       
 • ١.عدم کارايي :       
 • ٢. افت و خراب شدن سازه اي:       
 • گردش کار مديريت پل ها       
 • تعويض پل       
 • فعاليت هاي اصلي مديريت نگهدار پل       
 • ويژگي هاي اساسي و لازم براي تصميم گيري و سامان دهي فعاليت ها       
 • سطوح و درجات نگهداري بر اساس پيچيدگي فعاليت هاي نگهداري       
 • سطوح و درجات نگهداري بر اساس تخصص مورد نياز       
 • اطلاعات در مورد عمر مفيد اعضاي مختلف پل       
 • بازرسي       
 • درجات مختلف دقت و وسعت بازرسي       
 • پيشرفت خرابي در پل ها       
 • گزينه هاي تعمير و بهسازي و نگهداري       

فصل هفتم       

 • طراحی تونل       
 • آشنایی با انواع تونل و حفر تونل       
 • پروفیل طولی تونل:       
 • فاصله قبل و بعد از تونل       
 • روش انفجار در حفر تونل:       
 • روش‌های مکانیزه در حفر تونل:       
 • دستگاه کله گاوی برای حفر تونل       
 • روش‌های عددي در طراحی تونل       
 • مراحل مدل‌سازی تونل:       
 • انتخاب محدوده مناسبی از توده‌سنگ:       
 • انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن:       
 • اعمال شرایط مرزی و تنش های اولیه       
 • حل مدل تا رسیدن به تعادل قبل از حفاري       
 • حفر تونل و حل مدل تا رسيدن به تعادل       
 • اعمال ترخيص تنش       
 • تخمين سيستم نگهداري       
 • بررسي پايداري فضاي حفاري تا قبل از نصب پوشش اوليه  

کتاب دوم: نرم افزار Revit

فصل اول    

 • ایجاد یک پروژه در رویت    
 • نوار standup(نوار وضعیت)    
 • نوار تنظیمات یا option    
 • استفاده از ابزار zoom    
 • نمایش جزئیات کامل اشیاء در برنامه رویت    
 • ابزارهای سربرگ Architecture    
 • ترسیم دیوار wall    
 • تعیین ارتفاع دیوار    
 • مشخص کردن محور اصلی ترسیم دیوار    
 • ابزارهای ترسیمی دیوار    
 • دسترسی به ساختار دیوار    
 • ترسیم درب در رویت door    
 • ترسیم ستون در نرم افزار رویت  column    
 • ترسیم سقف در رویت roof    
 • ترسیم کف در رویت floor    
 • ابزار Curtain Grid    
 • ابزار Mullion    
 • ترسیم پله  Stair    
 • جدول  Edit Type    
 • نوشتن متن در نرم افزار رویت model text    
 • سربرگ view    
 • ایجاد شیت از پروژه    
 • ذخیره کردن نماهای سه بعدی    
 • رندرگیریRendering    
 • تنظیمات کادر رندرگیری    
 • ذخیره کردن فایل در برنامه رویت    
 • وارد نمودن مشخصات پروژه    

کتاب سوم: نرم افزار Matlab

فصل اول    

 • آشنایی با محیط اصلی نرم افزار متلب    
 • پنجره کمک Help    
 • استفاده از demo    
 • اجرای دستورات در متلب    
 • انواع متغیرها    
 • اعداد مختلط    
 • عملگرهای ریاضی در متلب    
 • توابع در نرم افزار متلب    

فصل دوم    

 • بردارها و ماتریس ها در متلب    
 • ماتریس های خاص    

فصل سوم    

 • محاسبات عددی با استفاده از متلب    
 • توابع مقدماتی    
 • توابع مثلثاتی    
 • توابع مثلثاتی بر حسب درجه    
 • معکوس توابع مثلثاتی    
 • معکوس توابع مثلثاتی با خروجی درجه    
 • توابع نمایی    
 • توابع لگاریتمی    
 • توابع نظریه اعداد    
 • توابع آماری    
 • ريشه هاي يك چند جمله اي    
 • محاسبه مقدار يك چند جمله اي    
 • ضرب و تقسيم چند جمله‌اي‌ها    
 • مشتق چند جمله اي    
 • برازش منحني چند جمله اي    

فصل چهارم    

 • عملیات ریاضی و حل معادلات    
 • عبارت ها توابع پارامتری (سیمبلیک)    
 • محاسبه حد    
 • محاسبه مشتق    
 • انتگرال گیری    
 • سری یک تابع    
 • تبدیل فوریه    
 • تبدیل لاپلاس    
 • توابع ترکیبی در متلب    
 • معکوس یک تابع    
 • حل معادلات در نرم افزار متلب    
 • دستور solve    
 • حل دستگاه معادلات غير خطي با استفاده از دستور fsolve    

فصل پنجم    

 • دستور plot    
 • ترسیم نمودار لگاریتمی یا نیمه لگاریتمی    

فصل ششم    

 • برنامه نویسی در متلب (Programming)    
 • حلقه شرطی if    
 • حلقه شرطی while    

فصل هفتم    

 • جعبه ابزار سیمولینک    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس