پکیج جامع عمران

دوره آموزشی پکیج جامع عمران


مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزش مجازی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید. ویژگی های برتر این پکیج ها: 1- صرفه جویی در وقت 2- پرداخت هزینه کمتر 3-  بهره مندی از...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزش مجازی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید.

ویژگی های برتر این پکیج ها:

1- صرفه جویی در وقت

2- پرداخت هزینه کمتر

3-  بهره مندی از بسته های آموزشی جامع و مکمل و.... می باشد.

 

پکیج جامع عمران شامل :

 

آموزش نرم افزار طراحی نقشه های معماری رویت(Revit 2017)

Revit 2017 training

46 ساعت 950000 تومان

آموزش نرم افزار MATLAB

MATLAB training

50 ساعت 927000 تومان

نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی(ETABS)

ETABS software

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان

نقشه برداری زمینی

Terrain mapping

۹۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

کتاب اول: نقشه برداری زمینی

فصل اول

 • آشنایی با gis
 • داده های مکانی
 • نرم افزار
 • سخت افزار
 • مدیریت داده ها:
 • منابع انسانی
 • ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی
 • مدلها، تئوریها و روشها
 • زیر ساختارهای سیستم

فصل دوم

 • نقشه برداری زمینی
 • زاویه یاب (تئودولیت)
 • ترازیاب(نیوو) 
 • متر نواری
 • طولیاب الکترونیکی لیزری
 • توتال استیشن
 • سیستم تعیین موقعیت جهانی(GPS)
 • مکان‌نگاری
 • فتوگرامتری
 • نقشه‌نگاری
 • سامانه اطلاعات مکانی
 • سنجش از دور
 • کاداستر
 • آب‌نگاری

فصل سوم

 • ابزارهای نقشه برداری زمینی
 • ۱- وسایل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمین
 • ۲- وسایل مربوط به تعیین امتدادها
 • ۳- وسایل مربوط به اندازه گیری طول و مسافت
 • ۴- وسایل مربوط به اندازه گیری شیب و زوایا
 • ۵- وسایل مربوط به تعیین اختلاف ارتفاع
 • وسایلی که برای مشخص کردن نقاط در زمین بکار می روند
 • انواع ترازیاب
 • وسیله اندازه گیری زاویه
 • اجزای اصلی تئودولیت
 • ساختمان تئودولیت:

کتاب دوم: نرم افزار Revit

فصل اول (مقدماتی)

 • ١ - مقدمه
 • ٢ - ورود به برنامه
 • شروع کار با نرم افزار - آشنایی با محیط کاری - سفارشی کردن Quick Access Toolbar
 • ٣ - کار با پانل ها
 • پانل Project Browser - تعیین نحوه قرارگیری نماها - پانل Properties
 • ۴ - ایجاد و ذخیره پروژه
 • استفاده از الگوها - تعیین اطلاعات پروژه - ذخیره پروژه
 • ۵ - مرور نماها
 • پیمایش نما - ابزار Navigation Wheel - مکعب دید
 • ۶ - اصول اولیه
 • تنظیمات نرم افزار - تعیین نقطه مبنا - تعیین مقیاس و شیوه نمایش مدل
 • ٧ - آشنایی با Levelها
 • کار با Levelها - جزئیات یک Level
 • ٨ - ایجاد Level و Grid جدید
 • ایجاد Level جدید (١) - ایجاد Level جدید (٢) - ایجاد Grid جدید
 • ٩ - ایجاد دیوار
 • ترسیم دیوار - نکات مربوط به ترسیم دیوار - اشکال مختلف دیوار
 • ١٠ - کار با دیوارها
 • انتخاب دیوار - نمایش جزئیات دیوار
 • ١١ - کنترل ویژگی های دیوار
 • تنظیم LocationLine - تنظیمات مبنا و ارتفاع دیوار
 • ١٢ - ایجاد Columnها
 • کار با Architectural Columns - کار با Structural Columns - نحوه قرارگیری Structural Columns
 • ١٣ - انواع Snap
 • ویژگی Increment Snap - ویژگی Object Snap
 • ١۴ - کار با دیوارهای داخلی
 • ایجاد دیوارهای داخلی - ویرایش دیوارهای داخلی
 • ١۵ - ابزارهای ویرایش (١)
 • کار با دستور Move - کار با دستور Copy - کار با دستورات Mirror و Delete - دستور Trim/Extend To Corner
 • ١۶ - ابزارهای ویرایش (٢)
 • کار با دستور Offset - کار با ابزار Spilt Element - کار با دستور Edit Profile
 • ١٧ - لینک کردن فایل ها
 • لینک کردن فایل های AutoCAD - تنظیم مکان فایل AutoCAD - بارگذاری لینک
 • ١٨ - اندازه گذاری
 • اندازه گذاری فاصله دو المان - اندازه گذاری فاصله چندین المان - سایر انواع اندازه گذاری
 • ١٩ - ایجاد بازشو در دیوار
 • کار با دستور Wall Opening - کار با Reference Plane - کار با دستور Model In Place (١) - کار با دستور Model In Place (٢)
 • ٢٠ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون

فصل دوم (متوسط)

 • ١ - کار با در و پنجره
 • اضافه کردن در - بارگذاری Familyها - اضافه کردن پنجره
 • ٢ - ایجاد سایر تجهیزات
 • افزودن سایر اجزا - افزودن سرویس بهداشتی
 • ٣ - ابزار Wall Joins
 • ۴ - دیوارهای سفارشی
 • ایجاد دیوارهای سفارشی - لایه های دیوار - افزودن لایه های جدید به دیوار
 • ۵ - کار با متریال ها
 • تعیین متریال لایه ها - کادر محاوره ای Material Browser - ایجاد Material سفارشی
 • ۶ - ایجاد برآمدگی و فرورفتگی
 • ابزار Wall Sweep - تغییر پروفایل Sweep - ایجاد یک پروفایل سفارشی - ابزار Wall Reveal
 • ٧ - ایجاد کف اتاق
 • ٨ - ایجاد نمای Section
 • کار با نمای Section - بررسی نمای Section
 • ٩ - ایجاد و ویرایش سقف
 • ١٠ - ایجاد سقف یک شیبی
 • ایجاد Shed Roof - اتصال دیوار و سقف - جزئیات اتصال دیوار و سقف
 • ١١ - ایجاد Extrusion Roof
 • ایجاد Extrusion Roof
 • ١٢ - سقف کاذب
 • ابزار Automatic Ceiling - ابزار Sketch Ceiling
 • ١٣ - ابزارهای Shape Editing
 • کار با ابزار Add Point - کار با ابزار Add Split Line - کار با ابزار Slope Arrow - تنظیمات Slope Arrow
 • ١۴ - انواع بازشوها
 • ایجاد بازشوها - بازشوی Shaft - بازشوی Dormer
 • ١۵ - ترسیم پله ها
 • آشنایی با روش Stair By Sketch - ترسیم به روش Stair By Sketch (١) - ترسیم به روش Stair By Sketch (٢) - ایجاد پله مستقیم - ترسم پله با Boundari
 • ١۶ - پله های کمانی و خاص
 • ترسیم پله های کمانی (١) - ترسیم پله های کمانی (٢) - ترسیم پله هایی با شکل خاص
 • ١٧ - ترسیم نرده ها
 • ١٨ - روش Stair By Component
 • روش Stair By Component (١) - روش Stair By Component (٢)
 • ١٩ - افزودن جزئیات
 • تعیین فاصله Runها - تغییر تعداد Riserها - تغییر جهت پله ها - تغییر شکل پاگرد
 • ٢٠ - آزمون عملی
 • ۶ دوره آزمون عملی

فصل سوم (پیشرفته)

 • ١ - ترسیم دیوارهای پیچیده
 • ترسیم Stacked Wall - ایجاد Stacked Wall سفارشی - تراز کردن لایه ها
 • ٢ - استفاده از Curtain Wall
 • آشنایی با Curtain Wall - تنظیمات Curtain Wall (١) - تنظیمات Curtain Wall (٢) - ویرایش Curtain Wall
 • ٣ - ایجاد Curtain Wall سفارشی
 • ایجاد Curtain Wall سفارشی - تنظیم اندازه پانل ها - تغییر نوع Curtain Wall - افزودن Mullion
 • ۴ - ایجاد اتاق ها
 • کار با دستور Room - کار با دستور Room Separator - ارتباط اتاق و تگ
 • ۵ - شیوه نمایش المان ها
 • ۶ - کار با گروه ها
 • ایجاد گروه ها - استفاده از گروه ها - ویرایش گروه ها
 • ٧ - کار با Sheet ها
 • ایجاد Sheet جدید - افزودن نما به Sheet
 • ٨ - نمای Schedule
 • آشنایی با نمای Schedule - افزودن تصویر به نمای Schedule - افزودن فیلد به نمای Schedule
 • ٩ - کار با متن و Legend
 • افزودن متن - نمای Legend
 • ١٠ - نمای Axonometric
 • آشنایی با نمای Axonometric - تنظیمات نمای Axonometric
 • ١١ - نمای Perspective
 • نمای Perspective
 • ١٢ - کار با Section Box
 • ١٣ - کار با Walkthrough
 • ایجاد Walkthrough - کنترل Walkthrough - ویرایش Walkthrough
 • ١۴ - توپوگرافی
 • ایجاد توپوگرافی از فایل DWG - ایجاد Toposurface - دستور Select Import Instance
 • ١۵ - ایجاد رندر
 • رندر - کیفیت رندر
 • ١۶ - ترسیم میز بیلیارد
 • ایجاد یک Family جدید - ایجاد Reference Plane جدید - اعمال محدودیت
 • ١٧ - مدیریت پارامترها
 • ایجاد پارامترها - بررسی پارامترها
 • ١٨ - تکمیل میز بیلیارد
 • ایجاد سطح میز - دستور Sweep - تعیین پروفایل Sweep - ایجاد حفره ها
 • ١٩ - ایجاد پایه ها
 • ایجاد پایه ها (١) - ایجاد پایه ها (٢) - تهیه خروجی برای AutoCAD
 • ٢٠ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون

کتاب سوم: نرم افزار Matlab

فصل اول

 • نصب و انجام امور اولیه با MATLAB
 • آشنایی با متلبMATLAB))
 • تعریف فضای کاری نرم افزار
 • آشنایی با  Command Window
 • آشنایی با چند دستور در متلب
 • Help نرم افزارمتلب
 • تعریف بخش کلی M-file Toolbox,Simulink
 • نحوه تغییر دادن دایرکتوری ریشه
 • نحوه نصب نرم افزار متلب

فصل دوم   

 • کد نویسی در m-file
 • تعريف متغيرها و انواع داده
 • انواع متغیرها و مقداردهی به متغیرها در متلب
 •  بررسي ماتريسها و توابع مربوطه
 • نحوه تعريف توابع و بررسي توابع توكار Matlab
 • بررسي حلقه ها و دستورات شرطي

فصل سوم    

 • کد نویسی و بکارگیری ToolBox های موجود
 • معرفی ToolBox های موجود
 • جعبه ابزار اتصالات منحنیCurve Fitting Toolbox
 • جعبه‌ابزار فازی: Fuzzy Toolbox
 • جعبه‌ابزار شبکه عصبی
 • جعبه ابزار پردازش سیگنال: Signal Processing Toolbox
 • جعبه ابزار هوا و فضا
 • جعبه‌ابزار پردازش تصویر
 • جعبه‌ابزار الگوريتم ژنتيك Toolbox GA

فصل چهارم

 • کار باSimulink و بلوک های آن
 • بلوک های پایه ای موجود در simulink
 • معرفی بلوک Coder در سیمولینک و چگونگی بکارگیری آن در M-file
 • تمرین
 • جواب تمرین ها
 • پیوست

کتاب چهارم: نرم افزار Etabs

فصل اول    

 • آشنایی با محیط نرم افزار Etabs    
 • مقدمه    
 • آشنایی با Etabs    
 • دستورات نوار ابزار    
 • بررسی آیکون های مدلسازی در نرم افزار    
 • مجموعه آیکونهای مدلسازی عناصر خطی    
 • انواع المانهای مربوط به مدلسازی در نرم افزار ETABS    
 • رویه ی مدلسازی    
 • مجموعه آیکونهای مدلسازی عناصر سطحی    

فصل دوم    

 • انتخاب کردن در نرم افزار ETABS    
 • انتخاب کردن (Select)    
 • نحوه تشخیص نرم افزار ETABS    
 • روشهای Select  کردن:    
 • انواع فایلها با پسوندهای متفاوت در ETABS    

فصل سوم    

 • مدلسازی    
 • مدل سازی    
 • انواع واحدها در برنامه ETABS    
 • دستور New Model    
 • Grid چیست؟    
 • پدیده ستون کوتاه یا Short Column در سازه های بتنی چیست؟    

فصل چهارم    

 • تعریف مشخصات و ویژگیهایی مصالح    

فصل پنجم    

 • تعریف مقاطع    
 • Frame Sections    
 • Import    
 • Add SD Sections  
 • تعریف سقف تیرچه بلوک    
 • تعریف بار زلزله    
 • تعریف حالات بارگذاری   
 • اعمال بار دیوار های محیطی 
 • مدل سازی ساختمان مسکونی با اسکلت فولادی    
 • رسم ستونها با استفاده از تخصیص مقاطع ایجاد شده    
 • رسم تیرها با استفاده از تخصیص مقاطع ایجاد شده    

فصل ششم    

 • تنظيم پارامتر هاي تحليل و طراحي در Etabs    
 • كنترل فشردگي مقاطع:    
 • كنترل تركيبات بار پيوست 2-280    
 • تنظيمات لرزه اي ويژه پيوست2-280 در Etabs    
 • تنظيم پارامتر هاي طراحي    
 • بارگذاری    

فصل هفتم    

 • تعریف بار مرده و بار زنده    
 • تعریف حالتهای بار    
 • قسمت Direction and Eccentricity    
 • Story Range    
 • Factors    

فصل هشتم    

 • انواع سقفها    
 • انواع سقف های سازه ای رایج در ایران  
 • DECK    
 • سقف تیرچه بلوک    
 • سقف کامپوزیت    
 • سقف دال    
 • شرح قسمت های مختلف    
 • دیوار برشی بتنی    
 • دیوار برشی را چگونه پایر کنیم    

فصل نهم    

 • انواع سیستمهاي باربر جانبی    
 • انواع بارسیستم های باربر جانبی    
 • پایداري سازه در برابر بارهاي جانبی    

فصل دهم    

 • ملزومات تشکیل شبکه خرپایی    
 • انواع سیستمهای مهاربندی:    
 • مکانیزم عملکرد سیستمهای مهاربندی هم محور(CBF)    
 • رابط فعال و غیر فعال    
 • مفهوم غیر خطی شدن سازه ها    

فصل یازدهم    

 • بار خرپشته    
 • مدل سازی خرپشته و اطاقک آسانسور    

فصل دوازدهم    

 • مدل سازی ساختمان مسکونی با اسکلت فولادی    
 • فلسفه استفاده از بادبند EBF    
 • شرایط قطع مهاربندها یا دیوارهای برشی در پایین ترین طبقه    
 • محل بهینه قرار گیری مهاربندها در یک قاب    

فصل سیزدهم    

 • طراحي فونداسيون 
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس