MBA کارخانه

آموزش MBA کارخانه


دوره MBA کارخانه چه دوره ای است؟ دوره MBA کارخانه یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: با توجه به وسعت کارخانه ها و گسترگی نقش های سازمانی و فرآیند های کاری حضور مدیر کارخانه ای که به تمام اصول مدیریت و برنامه ریزی های کاری تسلط داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. امکانات آموزشی این دوره عبارتند از: آموزش: مطالب این دوره در85 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد. :...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره MBA کارخانه چه دوره ای است؟

دوره MBA کارخانه یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

با توجه به وسعت کارخانه ها و گسترگی نقش های سازمانی و فرآیند های کاری حضور مدیر کارخانه ای که به تمام اصول مدیریت و برنامه ریزی های کاری تسلط داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در85 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

:

.

آموزش آنلاین دوره:

 • آشنایی با اصول مدیریت
 • شناخت فرآیند های تولیدی
 • شناخت فرآیندهای کار
 • گزارش عملکرد کارخانه
 • مدیریت تولید
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت فروش
 • مدیریت  و تامین مواداولیه

وبسیاری از موارد دیگر که در پایان دوره فراخواهیدگرفت.

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

. 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی   
 • سازمان‌ها و کارخانه ها   
 • تعریف سازمان  
 • تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی  
 • مهارت‌های مورد نیاز مدیران    
 • كلیات، مفاهیم و سیر تاریخى دانش‏مدیریت‏ 
 • تعریف مدیریت‏   
 • وظایف اصلى مدیران    
 • طبقه بندى مدیران‏    
 • مدیران عملیاتى‏   
 • مدیران میانى‏    
 • مدیران عالى‏    
 • مهارت هاى مدیران‏   
 • مدیران كارا و اثربخش    
 • سیر تاریخى مدیریت‏    
 • مكتب كلاسیك و نئوكلاسیك مدیریت‏    
 • مدیریت ادارى‏    
 • اصول مدیریت     
 • ویژگى‏هاى مدیران     
 • ارزیابى نظریه بوروكراسى    
 • مكتب نئوكلاسیك مدیریت یا روابط انسانى    
 • ارزیابى مكتب نئوكلاسیك مدیریت‏    
 • نظریه‏هاى جدید مدیریت    
 • نظریه عمومى سیستم‏ها    
 • تعریف سیستم‏    
 • طبقه بندى سیستم ها    
 • ویژگى‏هاى سیستم‏هاى باز    
 • هدف نظریه مدیریت علمی     
 • اصول مدیریت علمی     
 • مشخصات مدیریت بوروکراتیک     
 • نگرش کمی مدیریت    
 • عناصر کلیدی در نگرش سیستمی     
 • تعریف سیستم     
 • اقدامات الزامی ویژه ای را معین می‌کنند(بایدها و نبایدها)     
 • رابطه انواع تصمیمها و مسائل و سطوح سازمانی    
 • مدلهای تصمیم‌گیری     
 • انواع مدل اداری تصمیم‌گیری    
 • مزایای تصمیم‌گیری گروهی    
 • معایب تصمیم‌گیری گروهی 
 • مزایای اصلی ملاقاتهای الکترونیکی   
 • انواع نمودار سازمانی    
 • تعریف واحدسازی:(گروه بندی)    
 • مزایا واحدسازی بر اساس وظیفه   
 • معایب واحدسازی بر اساس وظیفه   
 • واحدسازی بر اساس محصول  
 • واحدسازی جغرافیایی یا منطقه‌ای    
 • واحدسازی بر اساس فرآیند تولید    
 • عوامل موثر در غیرمتمرکز کردن سازمان 
 • کاربرد شبکه های متمرکز و غیرمتمرکز   
 • چهار الگوی درخت انگوری برای روابط غیررسمی     

فصل دوم    

 • مقدمه ای بر منابع انسانی در کارخانجات    
 • تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی    
 • آشنایی با مدیریت    
 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی    
 • تکامل مدیریت منابع انسانی    
 • اهداف مديريت منابع انساني    
 • وظایف مدیریت منابع انسانی    
 • نقش های مدیریت منابع انسانی    
 • مدیر منابع انسانی کیست؟    
 • ممتاز ترین ویژگی مدیران منابع انسانی    
 • مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان    
 • ویژگی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی    
 • مدیریت منابع انسانی در قالب یک سیستم    
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی    
 • توسعة مفهوم مديريت منابع انساني    

فصل سوم    

 • روش های تامین نیروی انسانی در کارخانه    
 • منابع داخلی    
 • منابع خارجی    
 • روشهاي جذب برون سازماني    
 • ارزيابي روشهاي کارمند يابي    
 • اطلاع رساني درباره شغل وسازمان    
 • نوآوري در جذب منابع انساني    
 • مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني    

فصل چهارم    

 • شرح وظایف شغلی در کارخانه    
 • شرح وظایف مدیر عامل    
 • شرح وظایف مدیر کارخانه    
 • شرح وظایف مدیر قسمت در بخش تضمین کیفیت     
 • شرح وظایف بازرس کنترل کیفیت    
 • شرح وظایف مدیر فنی    
 • شرح وظایف مدیر  برنامه ریزی تولید    
 • شرح وظایف مدیر اداری    
 • شرح وظایف مدیر تولید    
 • شرح وظایف سرپرست تولید    
 • شرح وظایف مدیر برنامه ریزی    
 • مسئولیت و وظایف مدیر امـور مالی    
 • حدود مسئولیت ها ی مدیر امور مالی    

فصل پنجم    

 • تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه    
 • و ارزیابی مالی پروژه    
 • رویکرد مدیریت تولیدی JIT    
 • رویکرد مدیریت موجودی های JIT    
 • رویکرد مدیریت کیفیت سیستم JIT    
 • عامل زمان و سرعت در JIT    
 • اندازه گیری کارایی در JIT    
 • اصول چیدمان کارخانه    
 • انواع چیدمان کارخانه    
 • چیدمان محصولی (Product layout)    
 • چیدمان ترکیبی (Combination layout)    
 • چیدمان موقعیت ثابت (Fixed position layout)    
 • چیدمان گروهی (چیدمان سلولی) (Group layout)    
 • مزایای چیدمان گروهی    
 • متوازن نمودن خط مونتاژ    
 • طراحی چیدمان فرآیندی    

فصل ششم    

 • آشنایی با کنترل کیفیت در کارخانه    
 • کیفیت چیست؟    
 • تاریخچه کنترل کیفیت    
 • اهداف کنترل کیفیت    
 • فعالیت های کنترل کیفیت    
 • عوامل ایجاد کالای بی کیفیت    
 • عوارض ناشی از کالای معیوب    
 • دوایر و حلقه های کنترل کیفیتی در سازمان ها    
 • تاريخچه پيدايش دواير كنترل    
 • حلقه های کیفیت    
 • فرآیند کنترل کیفیت    
 • وظایف حلقه های کیفیت    
 • کنترل کیفیت در کنترل پروژه    
 • گام های فرآیندی ممکن    
 • سيستم نظارت در کنترل کیفیت    
 • ساعات کار و محل کار کارشناس کنترل کیفیت    
 • وظایف کارشناس کنترل کیفیت (مشترک در همه صنایع)    
 • شخصیت شناسی کارشناس کنترل کیفیت    

فصل هفتم    

 • مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی    
 • تحلیل SWOT    
 • چهارچوب تحلیلی ساختار،رفتار و بازدهی    
 • ماتریس ADL     
 • تحلیل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر (Porter’s Five Competitive Forces)    
 • تحلیل منحنی های هزینه صنعت(Industry Cost Curves)    
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک    
 • تحلیل PEST    
 • تحلیل اندازه و سهم بازار (Market Size and Market Share Analysis)    
 • تحلیل ارزش چرخه عمر (Customer Life Time Value Analysis)     
 • منحنی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Curves)     
 • نقشه گشت و گذار مشتری (Customer Journey Map)     
 • تحلیل زنجیره ارزش (Value Chain Analysis)    
 • تحلیل افق های سه گانه (Three Horizons)     
 • ماتریس سیاست های جهت دهی    
 • ماتریس گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group Matrix)    
 • ماتریس استراتژی رشد آنسوف (  Ansoff Growth Strategy Matrix)     
 • ماتریس هم خانوادگی (Familiarity Matrix)     

فصل هشتم    

 • پیاده سازی ایزو در کارخانه    
 • الزامات اصلی استاندارد ISO 9001    
 • 1-شناسایی فرآیند های اصلی سازمان و تعیین ارتباط آنها با یکدیگر   
 • 5-الزاماتی در ارتباط با نحوه تولید    
 • استاندارد ISO 14001    
 • تاریخچه استانداردهای سری ISO14001    
 • ارزیابی چرخه حیات استاندارد ISO 14040    
 • مزایای استاندارد های EMS و ISO 14001    
 • OHSAS18001 چیست  ؟    
 • اهداف OHSAS 18001    
 • چرا OHSAS18000  استاندارد ISO 18000  نیست ؟    
 • ضرورت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای    
 • مزایای پیاده سازی OHSAS 18001    
 • HACCP  
 • مزایای پیاده سازی HACCP    
 • ISO 22000:2005    
 • مزایای استاندارد ISO 22000:2005   
 • الزامات ISO 22000:2005      
 • پیاده سازی استانداردهای HACCP و ISO 22000:2005 در صنعت آرد     
 • گرفتن گواهینامه ISO 9001    
 • آشنایی مشاور با روش کار و الزامات سازمانهای گواهی دهنده(CB )    
 • ISO 9001:2008 الزامات    
 • تدوین خط مشی و اهداف  برای سیستم مدیریت کیفیت    
 • الزامات مدیریتی    
 • مدیریت منابع    
 • الزاماتی در ارتباط با نحوه تولید    

مجوزات

MBA کارخانه

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس