حقوق بین الملل

دوره حقوق بین الملل


دوره حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل خصوصی، به شاخه ای از حقوق گفته می شود که موضوع اصلی آن بررسی حقوق مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی در عرصه بین المللی است. تعارض قوانین که بعضا به آن حقوق بین الملل خصوصی نیز گفته می شود، روند تعیین قانون قابل اجرا برای حل اختلافات بین افراد ، شرکت ها و در برخی از سیستم ها دولت در برخی از روابط قراردادی خاص، در پرونده ها و معاملات چند حوزه ای را به عهده دارد. تعارض قوانین به ویژه حقوق بین الملل خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، و به همین دلیل وجود قوانین...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی، به شاخه ای از حقوق گفته می شود که موضوع اصلی آن بررسی حقوق مربوط به روابط اشخاص حقوق خصوصی در عرصه بین المللی است. تعارض قوانین که بعضا به آن حقوق بین الملل خصوصی نیز گفته می شود، روند تعیین قانون قابل اجرا برای حل اختلافات بین افراد ، شرکت ها و در برخی از سیستم ها دولت در برخی از روابط قراردادی خاص، در پرونده ها و معاملات چند حوزه ای را به عهده دارد. تعارض قوانین به ویژه حقوق بین الملل خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، و به همین دلیل وجود قوانین که به این تعارضات رسیدگی کند ضرورت دارد. موضوع اصلی حقوق بین الملل خصوصی شامل سه مسئله اصلی وضعیت حقوقی بیگانگان، تقسیم جغرافیای اشخاص و مسئله تعارض هاست.

حقوق بین الملل خصوصی در بعضی از جنبه های شبیه به حقوق خصوصی داخلی و از برخی جنبه ها متفاوت از آن است. برای مثال زمانی که مسئله ضمانت اجرای موثر و حل مسئله باشد، مشابه با حقوق خصوصی داخلی است و در مورد منابع و زمینه روابط حقوقی با حقوق خصوصی داخلی فرق دارد. تسلط به مباحث حقوق بین الملل خصوصی برای افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند و یا علاقمند به ورود به این مباحث هستند، با آموزش صحیح امکان پذیر است. در همین راستا، مرکز توسعه آموزش مجازی پارس با هدف دسترسی همه علاقمندان به آموزش سطح بالا، دوره حقوق بین الملل خصوصی را طراحی و ارائه می کند. با کمک مباحث و سرفصل های جامع این دوره با موضوعات مربوط به این شاخه از حقوق به خوبی آشنا خواهید شد.

 

 

حقوق خصوصی بین الملل چیست؟

حقوق خصوصی بین الملل ریشه در دوران باستان دارد. زمانی که موضوع تقسیم بندی ساکنان یک منطقه به وجود آمد تعارض بین قانون و مقررات نیز مطرح شد. با این حال این اصطلاح اولین بار در سال 1834 مطرح و به کار گرفته شد. با تغییرات اساسی و زیادی که در زندگی انسان ها به وجود آمده، سرعت رفت و آمد و داد و ستدها نیز تغییر قابل توجهی کرده است و همین موضوع باعث شده تا حقوق خصوصی صرفا به موضوعات داخل یک کشور محدود نبوده و در عرصه بین المللی نیز لازم باشد.

علم حقوق را در یک دسته ‌بندی به حقوق داخلی و بین‌ المللی خارجی و در یک تقسیم ‌بندی دیگر به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می‌ کنند. ترکیب این دو دسته اصلی باعث به وجود آمدن چهار رشته اصلی دیگر در حقوق می شود که عبارتند از: حقوق عمومی ، حقوق خصوصی داخلی، حقوق بین ‌الملل عمومی، حقوق بین ‌الملل خصوصی.

به مجموعه قواعد و مقرراتی که روابط حقوقی بین‌المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تعیین می کند، حقوق بین ‌الملل خصوصی گفته می شود. بنابراین، موضوعاتی از مرز یک کشور گذشته و به کشوری دیگر گسترش یابد در حیطه حقوق بین‌الملل خصوصی قرار می گیرد.

همانطور که اشاره شد، سابقه استفاده از اصطلاح حقوق بین ‌الملل خصوصی  به سال 1834 میلادی می رسد. در آن زمان یک فرد حقوق دان به نام ژزف استوری این عنوان را مطرح کرد. زندگی این روزهای انسان ها، تنها به مرزهای یک کشور محدود نبوده و افراد با اهداف و انگیزه های مختلف با کشورهای دیگر در ارتباط هستند. موضوعات تجاری، فرهنگی، اقتصادی و غیره باعث شده تا کشورها با یکدیگر در تماس و تعامل باشند. همین مسئله ، باعث ایجاد اصطلاح تبعه و بیگانه در مباحث حقوقی شده است. تبعه به کسی گفته می شود که وابسته به یک کشور مشخص بوده و تابعیت آن کشور را داشته باشد؛ و بیگانه به فردی گفته می شود که با اجازه دولت میزبان، با یک هدف مشخص مثل راه اندازی کسب و کار و غیره برای مدت زمان مشخصی در کشوری به غیر از کشور خود اقامت داشته باشد.

با توجه به موضوعاتی که در بالا به آن اشاره شد، مسئله حقوق و تکالیف اتباع بیگانه موضوع مهمی است که باید برای آن قواعد و مقررات مشخصی وجود داشته باشد. به همین دلیل، حقوق بین ‌الملل خصوصی به منظور رسیدگی حقوقی زندگی بین ‌المللی افراد شکل گرفته است. تا زمانی یک فرد در کشور خود زندگی می کند با حقوق داخلی سر و کار دارد، اما زمانی که به نوعی با سایر کشورها در تماس و تعامل قرار گرفت،  حقوق بین ‌الملل خصوصی مطرح می شود.

هر کشوری قوانین مخصوص به خود را دارد و این ضوابط در مورد تبعه یا اتباع بیگانه موضوعات مختلفی را پوشش می دهند. این کار با این هدف انجام می شود تا افرادی که وارد یک کشور می ‌شوند، در صورت بروز اختلاف بتوانند به مراجع قضایی مراجعه کنند. اصطلاح تعارض قوانین در کشور آمریکا و کانادا استفاده می شود ، اگرچه در انگلستان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در بیشتر کشورهای دیگر ، به جای آن اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی به کار می رود. تعارض قوانین معمولا به قوانین داخلی گفته می شود که بخشی از حقوق بین الملل نیستند و این تعارضات فقط وقتی شامل قوانین بین المللی می شود كه تعهدات پیمانی داشته باشد. برای کشورهایی که از اصطلاحات حقوق بین الملل خصوصی استفاده می کنند ، این موضوع از دوگانگی حقوق خصوصی / حقوق عمومی در سیستم های قانون مدنی آنها ناشی می شود. در این شکل از سیستم حقوقی ، اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی به معنای توافق بر روی مجموعه حقوقی بین المللی نیست.

دوره حقوق بین الملل خصوصی

 

حقوق بین الملل خصوصی شامل چه منابع و موضوعاتی است؟

در حقوق بین الملل خصوصی، منابع و موضوعات مختلفی مطرح است. این موارد شامل عرف، منابع بین المللی، رویه قضایی بین المللی، عرف بین المللی، رویه قضایی، قانون و ... است . علاوه بر این منابع، موضوعات تعارض دادگاه ها، وضع بیگانگان، اقامتگاه و تابعیت نیز مطرح است. 

 • تعارض دادگاه ها: زمانی که یک رابطه حقوقی، به دلیل وجود یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند کشور مربوط می ‌شود، به دلیل تفاوت حقوق داخلی در کشورهای مختلف، این مسئله به وجود می آید که قانون چه کشوری بر این رابطه حقوقی باید حاکم باشد. در حقوق بین ‌الملل خصوصی به قواعد مربوط به این مسئله، حل تعارض گفته می شود، که قانون حاکم بر رابطه حقوقی را معین می ‌کند. مواردی نیز وجود دارد که ارتباط عمل حقوقی با دو یا چند کشور باعث ایجاد تعارض در آنها نمی شود. در همه مواردی که تعارض قوانین مطرح است، درصورت اختلاف طرفین رابطه حقوقی، مسئله صلاحیت رسیدگی دادگاه کشورهای مربوط مطرح می شود. به این موضوع به اصطلاح تعارض دادگاهها گفته می شود که با بحث تعارض قوانین بسیار مرتبط است.
 • تابعیت: به رابطه حقوقی، معنوی و سیاسی هر شخص حقوقی با یک دولت معین، تابعیت گفته می شود. تابعیت باعث ایجاد حقوق و برخی تکالیف برای افراد با یک دولت مشخص می شود. موضوعاتی مثل تغییر و از دست دادن تابعیت، چند تابعیتی، ارکان تابعیت ، مبانی و اصول تابعیت از جمله مواردی هستند که در مورد موضوع تابعیت مطرح می شوند.
 • وضع بیگانگان: در یک دسته بندی کلی، افرادی که در یک شکور ساکن هستند به دو دسته بیگانگان و اتباع دسته بندی می شوند. بیگانه به فردی گفته می شود که تابعیت دولتی که محل اقامت اوست را ندارد و تفاوتی هم ندارد که آن شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تابعیت دولت دیگری را داشته باشد و یا هیچ تابعیتی نداشته باشد، بیگانه محسوب می شود.
 • اقامتگاه: به لحاظ حقوقی، محلی که یک شخص در آن قرار دارد، اقامتگاه یا مقر قانونی آن شخص محسوب می شود. اقامتگاه نشان می دهد که یک شخص با یک دولت معین رابطه مادی و حقوقی دارد، به طوری که آن شخص بدون در نظر گرفتن تابعیتی که دارد به خاک یک دولت مربوط می شود.

چرا مرکز توسعه آموزش مجازی پارس را انتخاب کنید؟

آموزش و بالا بردن سطح آگاهی از جمله موضوعاتی است که بیشتر افراد به آن علاقه دارند. هدف مرکز توسعه آموزش مجازی پارس، ارائه آموزش سطح بالا و به روز به افراد علاقمند به حوزه های مختلف از جمله حوزه موضوعات مربوط به حقوق است. این مرکز با بهره گیری از اساتید مجرب و با سابقه مباحث جامع و کاربردی را برای هر یک از دوره های ارائه شده در نظر گرفته است. دانش پذیران پس از پایان دوره به کلیه مباحث به روز مربوط به آن دوره آشنا شده و در پایان گواهینامه پایان دوره معتبر دریافت خواهند کرد. این موضوع به خصوص برای آن دسته از افرادی که داشتن مدرک معتبر پایان دوره برایشان اهمیت ویژه ای دارد، جز ویژگی های دوره های مرکز توسعه آموزش مجازی پارس محسوب می شود.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

این دوره در 2 کتاب مجزا ارائه می شود 

کتاب اول:حقوق بین الملل 1

فصل اول    

 • آشنایی با حقوق بین الملل   
 • حقوق بين الملل   
 • حقوق بين الملل عمومي   
 • حقوق بین‌الملل خصوصی  
 • تاریخچه حقوق بین الملل خصوصی  
 • جایگاه حقوق بین‌الملل خصوصی    
 • فواید عملی حقوق بین الملل خصوصی  
 • اولین سازمان های بین الملل   

فصل دوم    

 • نظام جغرافیایی بین الملل 
 • قلمرو حقوق بین الملل  
 • مبانی حقوق بین الملل  
 • اقسام حقوق بین الملل   
 • تدوین حقوق بین الملل   
 • مبانی حقوق بازرگاني دريائي    
 • حقوق بازرگاني دريائي  
 • تنظيم وتدوين مقررات  
 • جامعه ملل   
 • رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی   
 • تابعین حقوق بین الملل   
 • تابعیت
 • اقامتگاه   
 • ارتباط تابعیت و اقامتگاه    
 • فواید حقوقی تعیین اقامتگاه 
 • مفهوم اقامتگاه در ایران   
 • مفهوم اقامتگاه در شریعت اسلام 

فصل سوم 

 • قوانین بین الملل    
 • وضع بیگانگان    
 • پیشینه رسمیت یافتن حقوق بیگانگان   
 • طبقه‌بندی اشخاص حقیقیِ بیگانه    
 • ضرورت تدوین حقوق بیگانگان   
 • مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان 
 • حقوق بیگانگان در متون دینی  
 • حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین‌الملل   
 • دادگاه جهانی  
 • محاكمات جنگ  
 • ايجادسازمان ملل  
 • حقوق اساسی   
 • حقوق اقتصادی و اجتماعی   
 • حق تَرافُعِ قضایی (دادخواهی نزد قاضی) 
 • حقوق سیاسی   
 • تعارض قوانین   
 • پیشینه تعارض قوانین  
 • درون‌ یا برون مرزی بودن قوانین 
 • رفع تعارض قوانین در ایران  
 • رفع تعارض قوانین در اسلام 

فصل چهارم    

 • قوانین اتباع در داخل و خارج 
 • حمایت از اتباع خارجی در اسناد بین‌المللی   
 • حمایت از اتباع غیرایرانی در قوانین ایران  
 • حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی  
 • نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج   
 • اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی در قوانین ایران  
 • ازدواج اتباع ایرانی با غیر ایرانی  
 • حقوق اتباع خارجی در ایران   
 • جايگاه اتباع خارجي در حقوق ايران   
 • عمل متقابل، اصل اول در تدوين حقوق اتباع خارجي  
 • حقوق اتباع خارجي و منافع ملي   
 • نگاهي به برخي از حقوق اساسي اتباع خارجي در ايران
 • رعايت احوال شخصيه    
 • آزادي ورود، اقامت و خروج   
 • تملک اموال  
 • حق دادخواهي  
 • ساير حقوق    

فصل پنجم

 • اصول احکام اجرایی قوانین  
 • لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران
 • تفاوت احکام اعلامی و اجرایی   
 • بررسی احکام خارجی در محاکم ایران  
 • فایده و اهمیت داوری بین المللی    
 • مقایسه داوری با سایر روشهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات 
 • داوری در فقه شیعه  
 • حقوق ایران و داوری  
 • بررسی وصف بین المللی 
 • انواع داوری    
 • داوری سازمانی یا نهادی    
 • داوری موردی یا اختصاصی   
 • منابع حقوق داوری بین المللی   
 • قواعد نهادهای داوری   
 • توافقات طرفین    
 • انتخاب و نظر داوران    
 • قواعد نظامهای حقوقی داخلی  
 • رویه داوری بین المللی  
 • ماهیت قراردادی داوری   
 • شرایط شکلی موافقت نامه داوری   
 • شرایط ماهوی موافقت نامه داوری  
 • قانون حاکم بر موافقت نامه داوری   
 • آثار موافقت نامه داوری 
 • قاعده استقلال شرط داوری    
 • قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت   
 • عدم تاثیرگذاری در صلاحیت دادگاه   

فصل ششم    

 • حقوق تجارت   
 • حقوق مالیات فکری   
 • حقوق تملک دارايي هاي فکري (Ownership Rights)    
 • حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات   
 • حقوق نمایندگی و شعبات فرعی    
 • موافقتنامه توزیع ( انحصاری ) و قرارداد   
 • حقوق انتقال فناوری   
 • حقوق رقابت در تجارت بین المللی  
 • حقوق تجارت الکترونیک   

فصل هفتم 

 • آشنایی با قوانین حقوق جاری  
 • در تجارت بین الملل   
 • قوانین چک در تجارت بین الملل  
 • اهلیت محالٌ علیه چک   
 • قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات   
 • الغای دستور توقیف محل    
 • قوانین حقوقی  و نقش تحریم ها    
 • حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و اقتصادی  
 • تشكيل قرارداد و اختيارات نمايندگان    
 • محتواي قرارداد و حقوق طرف‌هاي ثالث   
 • اجراي تعهدات   
 • تهاتر   

فصل هشتم   

 • حقوق تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی   
 • جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی   
 • مهمترین نکات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  
 • فرآيند اخذ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي 
 • انواع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی   
 • مشارکت انتفاعی شرکتی  
 • مشارکت انتفاعی قراردادی 
 • سرمایه گذاری های غیر مستقیم خارجی  
 • کاربرد نسبتهای مالی از دیدگاه سرمایه گذار خارجی
 • جذب سرمایه گذاری خارجی    

کتاب دوم: حقوق بین الملل 2

فصل اول   

 • حقوق بین الملل دریاها 
 • تعريف حقوق دريا  
 • تدوين حقوق دريا   
 • اولين كنفرانس حقوق دريا   
 • مناطق دريايي    
 • تعريف آبهاي داخلي   
 • شرايط ورود كشتيهاي خارجي به آبهاي داخلي  
 • صلاحيت قضايي دولت ساحلي در آبهاي داخلي   
 • خطوط مبدا   
 • عرض درياي سرزميني    
 • رژيم حقوقي درياي سرزميني  
 • مفهوم منطقه‌ي نظارت يا مجاور  
 • نظام حقوقي منطقه‌ي نظارت    
 • تحديد حدود منطقه‌ي مجاور يا نظارت   
 • تعريف منطقه‌ي انحصاري اقتصادي   
 • سابقه‌ي تاريخي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي  
 • ماهيت حقوقي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي   
 • وضعيت حقوقي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي   
 • تحديد حدود منطقه‌ي انحصاري اقتصادي   
 • استثنائات صلاحيت دولت صاحب پرچم   
 • رژيم حقوقي تنگه‌ها    
 • بررسي عبور ترانزيت    

فصل دوم  

 • حقوق مالکیت فکری، مسئولیت مدنی،  مشوق های صادراتی
 • حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی حاکم بر آن   
 • معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری  
 • مسئولیت مدنی در حقوق تجارت   
 • بار همراه مسافر   
 • حقوق فرستنده   
 • مسئولیت‌ها و حقوق گیرنده کالاها  
 • مسئولیت های متصدی حمل  
 • مفهوم حین حمل هوایی   
 • قلمرو اعمال    
 • تجارت بین الملل برندگان و بازندگان   
 • منافع و زيان هاي کشور وارد کننده   
 • آثار وضع تعرفه بر واردات   
 • آثار سهميه بندي واردات    
 • مشوق های صادراتی 
 • عملکرد صادراتي وبرنامه هاي تشويق صادرات   
 • انگيزاننده هاي صادراتي و استراتژيهاي صادرات:

فصل سوم    

 • حقوق قراردادهای بین الملل  
 • معاهده بین المللی   
 • عهدنامه    
 • کنوانسیون (مقاوله نامه)  
 • موافقتنامه    
 • وجوه افتراق    
 • معاهدات بین المللی و لزوم تصویب   
 • قراردادهای بین المللی و عدم لزوم تصویب  
 • حقوق سازمان تجارت جهانی   
 • حقوق سرمایه گذاری خارجی    
 • حقوق رقابت بین الملل   

فصل چهارم   

 • تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل   
 • B2B (BUSINESS TO BUSINESS)    
 • B2C ( BUSINESS TO CONSUMER)   
 • بهبود ارتباط متقابل با مشتريان  
 • مراحل اجرای تجارت الکترونیکی   
 • امضاء كردن يك قرارداد در تجارت الكترونيكي( امضا الكترونيكي  )  
 • نحوه پرداخت پول درتجارت الكترونيكى ؛ (روشهاى پرداخت الكترونيكي )   
 • احترام به عرف جامعه و دولت در تجارت الکترونیکی   
 • چارچوب های حقوقی در اجرای تجارت الکترونیکی   
 • نارسايي هاي اصول، قوانين و مقررات موجود    
 • اصلاح قانون تجارت الكترونيكي    
 • اثر تجارت الکترونیکی بر استراتژیهای بازار    
 • چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونیکی    
 • آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی    
 • حقوق تجارت الكترونیك    
 • مسئولیت مدنی در تجارت الكترونیك    
 • ارزیابی خدمات الکترونیکی    
 • کیفیت بالای خدمت الکترونیک    
 • الزامات و ضرورت‏های تجارت الکترونیک در ایران    
 • الگوهای تجارت الکترونیک    
 • تعریف مدل کسب و کار    
 • مدل های کسب و کار الکترونیکی    
 • مدل های کسب و کار موفق در ایران    
 • بازارهای الکترونیکی؛ راهکاری مناسب برای خروج از بحران    
 • راهکارهای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات    
 • عوامل موفقیت در بازاریابی الكترونیك135
 • تعریف هوشمندی کسب‌ و کار    
 • اهداف اصلی هوشمندی کسب و کار    
 • نتایج فنی سیستمهای هوشمندی کسب و کار    
 • فرآیند هوشمندی کسب و کار در سازمان‌ها و شرکت‌ها    
 • هوشمندی کسب و کار ۲.۰    
 • امنیت تجارت الکترونیک    

فصل پنجم    

 • صادرات و واردات 
 • مشکلات و موانع صادرات غيرنفتى   
 • انواع صادرات   
 • صادرات در حمل دريائى   
 • تشریفات غیر گمرکی قبل از ورود کالا به گمرک  
 • تشريفات غيرگمرکى پس از خروج کالا از گمرک  
 • تنوع کالاهاى صادراتى ايران  
 • مشوق‌هاى صادراتى   
 • بازاريابى در صادرات   
 • (Customs Formalities) تشريفات گمرکى
 • راهنمای صادرات    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس