مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

آموزش مبانی حقوقی قراردادها


دوره مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن چه دوره ای است؟ دوره مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد. بشر از زماني که زندگي گروهي را آغاز کرده عقد نيز ابزاري براي مبادلات اقتصادي و اجتماعي بين افراد به کار گرفته شد. قرارداد اداري قراردادي است که يک طرف آن دولت و م...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن چه دوره ای است؟

دوره مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد. بشر از زماني که زندگي گروهي را آغاز کرده عقد نيز ابزاري براي مبادلات اقتصادي و اجتماعي بين افراد به کار گرفته شد. قرارداد اداري قراردادي است که يک طرف آن دولت و موسسات عمومي و طرف ديگر شخص يا اشخاص حقوقي است.

آموزش: مطالب این دوره در 75ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با انواع قراردادها
 • شناخت قوانین حاکم بر قراردادها
 • آشنایی با شرایط فسخ قرارداد 

لطفا توجه داشته باشید ،‌جهت اخذ این گواهینامه ، میبایست ابتدا فایل تعهد نامه را دانلود کرده و پس از پر کردن آن ، نسبت به کپی برابر اصل نمودن آن اقدام نموده و از طریق پست به آدرس موسسه ارسال فرمایید.

دانلود فرم تعهد نامه

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول      

 • آشنایی با قرارداد      
 • تعریف قرارداد      
 • انواع قراداد      
 • اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد      
 • عنوان قرارداد      
 • طرفین قرارداد      
 • تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی        
 • تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی        
 • مقدمه قرارداد        
 • موضوع قرارداد        
 • مدت قرارداد        
 • مبلغ قرارداد        
 • محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد        
 • شرایط و تعهدات طرفین        
 • حق فسخ        
 • هزینه انجام موضوع قرارداد        
 • حوادث قهری یا غیر مترقبه (فورس ماژور)        
 • نکات حقوقی و فنی در تنظیم قراردادها        

فصل دوم        

 • پیش قرارداد        
 • پیش قرارداد        
 • بررسی وضعیت مالی طرف مقابل        
 • بررسی صلاحیت امضاء کنندگان قرارداد        
 • بررسی صلاحیت علمی، فنی، مالی ، مجوزهای قانونی طرف مقابل        
 • بررسی میزان اختیار طرف مقابل برای مذاکره        
 • بررسی وضعیت متخصصین و کارشناسان طرف مقابل        
 • احراز کلی سلامت روانی و عقلانی و جسمانی طرف مقابل        
 • احراز اصالت کلیه اسناد ، وکالت نامه ، انحصار وراثت، وصیت طرف مقابل        
 • بررسی هویت اعضاء هیات مدیره از حیث مساله دار نبودن        
 • بررسی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز هیات مدیره و سرمایه شرکت        
 • اطمینان از اختصاص قطعی اعتبار و میزان اعتبار مصوب        
 • بررسی و انطباق دقیق اسناد و مشخصات فنی با کالا یا املاک و اموال موضوع آنها.        
 • انجام واخذ استعلامات قانونی        
 • امضاء اسناد و مدارک ارائه شده        
 • توصیف هویت اشخاص حقیقی        
 • برگزاری قانون مناقصات        
 • بررسی تعهدات موجود در اسناد و شرایط مناقصه        
 • بررسی قانون حاکم برقرارداد در قراردادهای بین المللی        
 • تحویل کالا و نقطه انتقال ریسک        
 • قرارداد راهکارها و روشهای حل اختلاف        
 • بررسی نوع تضامین ارائه یا اخذ شده        
 • بررسی نوع مالکیت شرکت مقابل        
 • گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی تا مقطع انجام معامله        
 • احراز برخورداری شرکت طرف مقابل از دفاتر قانونی        

فصل سوم        

 • تضمین در قرارداد        
 • تعریف ضمانت        
 • شرایط انعقاد یک قرارداد کامل شرایط انعقاد یک قرارداد کامل        
 • اجزا و بخش های مختلف قرارداد        
 • ضمانت نامه در قرارداد        
 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه        
 • ضمانت نامه پیش پرداخت        
 • ضمانت نامه حسن انجام کار        
 • ضمانت نامه انجام تعهدات:        
 • ضمانت نامه بابت عدم تاخیر تحویل        
 • ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان        
 • ضمانت نامه گمرکی        
 • ضمانت نامه بانکی        
 • نحوه گرفتن تضمین از پیمانکاران        
 • انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر نحوه صدور        
 • انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی        
 • قانون حاکم بر ضمانتنامه ها        

فصل چهارم        

 • شناخت کلیه ی  مبانی حقوقی        
 • خدمات حقوقی        
 • روند  دادرسی        
 • انواع خدمات حقوقی        
 • گذر تاریخی حقوق        
 • تعریف حق و حقوق        
 • مشاور حقوقی کیست؟        
 • مشاور حقوقی بین الملل        
 • مشاور حقوقی تجارت        
 • مشاور حقوقی جزا و جرم شناسی        
 • مشاور حقوقی ثبت        
 • وظایف مشاور حقوقی          
 • مهارت و دانش مورد نیاز شغل مشاور حقوقی          
 • آشنایی با نظام قضایی در ایران          
 • ریاست قوه قضائیه          
 • وزارت دادگستری          

فصل پنجم          

 • مبانی حقوقی قرارداها          
 • مبانی حقوقی قرارداها          
 • تشریفات و مراحل وضع یک قانون:          
 • تفاوتهای قراردادهای حقوق خصوصی و حقوق عمومی          
 • ارکان یا استانداردهای یک قرارداد          
 • خسارت ناشی از عدم جبران تعهدات یا قرارداد          
 • حل اختلاف و فسخ قرارداد          
 • انواع عقود:          
 • بخشی از مصادیق عقود معین          
 • بیع          
 • اوصاف عقد بیع          
 • آثار معاوضی بودن عقد بیع:          
 • شرایط اساسی صحت معاملات.          
 • انواع صغیر          
 • اوصاف مبیع          
 • آثار بیع          
 • قراردادهای اداری یا عمومی          
 • انواع قراردادهاي اداري :          
 • آثار قراردادهاي اداري :          
 • ضمانت اجراي تخلفات :          
 • اختيارات و امتيازات اداره در پيمان :          
 • مالیات          
 • انواع ماليات          
 • محاسن ماليات مستقيم :          
 • معايب مالياتهاي مستقيم :          
 • محاسن مالياتهاي غير مستقيم :          
 • معايب مالياتهاي غير مستقيم :          
 • ماليات در قانون مالياتهاي مستقيم          
 • ضمانت نامه و بیمه در قرارداد          
 • مناقصه و مزایده          
 • انواع مناقصه          

فصل ششم          

 • حقوق تجارت          
 • حقوق مالیات فکری          
 • حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات          
 • حقوق نمایندگی و شعبات فرعی          
 • حقوق انتقال فناوری          
 • حقوق رقابت در تجارت بین المللی          
 • حقوق تجارت الکترونیک          

فصل هفتم          

 • اجرا و مدیریت قرارداد          
 • مدیریت قراردادها          
 • پیچیدگیهای روشهای مدیریت اجرایی قرارداد          
 • کیفیت محصول          
 • صدور گواهی کیفیت          
 • اختیار در انتخاب مقدار محصول          
 • فسخ قرارداد          
 • محدوده فعالیتهای اجرای قرارداد          
 • مزایای مدیریت کارآمددر اجرای قرارداد          
 • طرح و برنامه ریزی مدیریت اجرای قرارداد(The Contract Management Plan)          
 • ریسکهای مدیریت اجرای قرارداد(Contract Management Risk)          
 • ماتریس مدیریت قرارداد(Contract Management Matrix)          
 • تیم مدیریت اجرای قرارداد(Contract Management Team & Lines of Communication)          
 • مسئولیت های مدیر اجرای قرارداد و کارشناس قرارداد در تیم مدیریت اجرای قرارداد          
 • نقش مدیر اجرای قرارداد در هماهنگی در کارها شامل          
 • نقش مدیر اجرای قرارداد در نظارتSurveillance) (          
 • وظایف مهندسی و مدیریت خدمات عمومی در تیم مدیریت اجرای قراردادBase Civil Engineer (BCE) / director of public works          
 • وظایف مدیریت اجرایی در هماهنگی در کار          
 • وظایف نظارت و بازرسی شامل          

فصل هشتم          

 • قوانین موجود در قراردادها          
 • آسیب شناسی انواع قراردادها          
 • فراوانی پدیده های قراردادی          
 • موضوع قراردادهای ویژه (Contrast Speciaux)          
 • تحولات حقوق ویژه قراردادها          
 • عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه          
 • اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین          
 • منابع حقوق قراردادهای ویژه          
 • تنظیم قراردادهای بین‌المللی          
 • معاهده بین المللی          
 • وجوه افتراق          
 • قراردادهای بی او تی ( BOT )          
 • توسعه ظرفیت به روش BOT          
 • تفاهم‏نامه          
 • شروط چهارگانه صحت معامله          
 • تعيين قانون حاكم بر قراردادها          
 • قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ايران :          
 • انتخاب قانون حاكم بر قرارداد ،    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس