سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

دوره آموزشی سیستم مدیریت فرایند


دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) چه دوره ای است؟ دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: مدیریت فرآيند کسب وکار یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآيند با هدف توسعه کیفیت محصولات و خدمات مي باشد. فرآيند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط به هم بوده که محصول خاصی را به وجود می آورد و برای ایجاد این محصول به...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) چه دوره ای است؟

دوره سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

مدیریت فرآيند کسب وکار یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآيند با هدف توسعه کیفیت محصولات و خدمات مي باشد. فرآيند مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط به هم بوده که محصول خاصی را به وجود می آورد و برای ایجاد این محصول به درون داده های خاصی (ورودی) نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می سازند.فرآيند، یک سری منطقی از تراکنش های مرتبط با یکدیگر است که ورودی را به نتایج و خروجی ها تبدیل می کند. فرآيندهای موجود در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین نمایند. برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان باید فرآيندهای موجود کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند. یک فرآيند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواهد بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد. فرآيند، معرف یک یا دسته ای از فعل و انفعالات است که به منظور تبدیل داده ها به باز داده ها انجام می گیرد.

آموزش: مطالب این دوره در87 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با اصول مدیریت کسب و کار
 • شناخت فرآیندهای کاری
 • شناخت مبانی BPMS
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

مبانی فرآیندهای کسب‌و‌کار    

 • تعاریف و آشنایی با مفاهیم پدیده‌ها    
 • سامانه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • انواع فرآیند در محیط کسب‌و‌کار    
 • دسته‌بندی فعالیتهای فرآیند    
 • اندازهگیری عملکرد فرآیند    

فصل دوم    

سازمان فرآیندگرا    

 • فرهنگ فرآیندی    
 • ساختار سازمانی فرآیندی    
 • بخش مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • تعهدات سازمانی    
 • ایجاد انگیزش برای عملکرد گروهی    

فصل سوم    

مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    

 • تقابل راهبرد و فرآیندهای سازمان    
 • برنامه‌ریزی برای ایجاد مدیریت فرآیندهای سازمان    
 • اقدام برای مدیریت فرآیندهای سازمان    
 • معیارهای ارزشی مشتریان    
 • مدل‌سازی فرآیندهای کلان سازمان    
 • مدل فعالیت‌های کسب‌و‌کار مربوط به مرجع فرآیندیMIT    
 • چارچوب طبقه‌بندی فرآیندها مربوط به APQC    
 • ارزشها، اعتقادات، رهبری و فرهنگ    
 • پرداخت پاداش بر اساس میزان عملکرد    
 • بلوغ مدیریت فرآیندهای سازمان    
 • چرخه زندگی مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • عوامل اصلی در موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • منابع انسانی همراه    
 • مزایای حاصل از مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    

فصل چهارم    

تجزیه و تحلیل فرآیند    

 • هدف از تجزیه و تحلیل فرآیند    
 • عوامل شروع کننده تجزیه و تحلیل فرآیندها    
 • گروه همکار تجزیه و تحلیل فرآیندها    
 • ویژگی‌های یک گروه مطلوب    
 • برنامه‌ریزی برای تجزیه و تحلیل فرآیند    
 • روش‌های گردآوری اطلاعات فرآیند    
 • مستندسازی نتایج تجزیه و تحلیل    
 • توجه به فعل و انفعالات مشتریان    

فصل پنجم    

طراحی فرآیند    

 • روش‌های ایجاد بهبود    
 • اصول طراحی فرآیند    
 • فعالیتهای ایجاد کننده ارزش افزوده    
 • ابتدا طراحی فرآیند، سپس خودکارسازی    
 • آمادگی برای طراحی فرآیند    
 • برنامه‌ریزی برای طراحی فرآیند    
 • مقایسه با فرآیندهای موجود    

فصل ششم    

مدل‌سازی فرآیند    

 • هدف از مدلسازی    
 • سطوح مدلسازی    
 • گروه همکار مدلسازی    
 • معرفی برخی از روش‌های مدل‌سازی فرآیند    
 • ابزارهای مستندسازی مدل‌ها    
 • ارزیابی کیفیت مدلسازی فرآیند    
 • شبیهسازی فرآیند    

فصل هفتم    

پیاده‌سازی فرآیند    

 • اولویت پیاده‌سازی فرآیندها    
 • پروژه تحول فرآیند    
 • ترکیب گروه همکار پیاده‌سازی فرآیند    
 • برنامهریزی پیاده‌سازی    
 • گام‌های پیاده‌سازی فرآیند    
 • ایجاد تغییرات در ساختار سازمانی    
 • گذر از فرآیند موجود به فرآیند جدید    
 • هماهنگسازی تغییرات    
 • ارزیابی کیفی    
 • ارزیابی عملکرد    
 • مستندسازی عملیات پیاده‌سازی    
 • پشتیبانی از سامانه    
 • نگهداشت چرخه زندگی مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • موارد قابل توجه جهت دست‌یابی به موفقیت    

فصل هشتم    

اندازه‌گیری عملکرد فرآیند    

 • لزوم پایش مستمر فرآیندها    
 • شاخص‌های اصلی سنجش عملکرد فرآیند    
 • معیارهای ارزش افزوده    
 • بنا نهادن معیارهای اندازه گیری    
 • روش‌های اندازه‌گیری    
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت    
 • روشهای آماری    
 • ارزیابی عملکرد از طریق شبیه سازی    
 • پشتیبانی تصمیم برای مدیران    

فصل نهم    

سامانه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    

 • اجزای سامانه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • بسته‌های نرم‌افزاری رایج در سازمان‌ها    
 • برنامه‌های کاربردی سامانه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • نرم‌افزارهای سامانه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • مدلسازی، تجزیه و تحلیل، طراحی    
 • پیاده سازی و اجرای فرآیندها    
 • توسعه تدریجی عملیات سامانه    
 • مخاطرات خودکارسازی فرآیندهای کسب‌و‌کار    
 • مزایای سامانه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار    
   

مجوزات

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس