نرم افزار طراحی نقشه های معماری (Revit 2017)

آموزش نرم افزار طراحی نقشه های معماری (Revit 2017)


دوره آموزشی نرم افزار Revit 2017 چه دوره ای است؟ دوره آموزشی نرم افزار Revit 2017  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: نرم افزارRevit Architecture ، یکی نرم افزارهای ترسیم و طراحی نقشه های معماری و ساختمانی است، که سیستم ترسیم در آن به صورت مدلسازی همزمان 2 بعدی و 3 بعدی به صورت هوشمند است (Building Information Modeling). این نرم افزار توسط شرکت Autodesk تولی...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آموزشی نرم افزار Revit 2017 چه دوره ای است؟

دوره آموزشی نرم افزار Revit 2017  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

نرم افزارRevit Architecture ، یکی نرم افزارهای ترسیم و طراحی نقشه های معماری و ساختمانی است، که سیستم ترسیم در آن به صورت مدلسازی همزمان 2 بعدی و 3 بعدی به صورت هوشمند است (Building Information Modeling). این نرم افزار توسط شرکت Autodesk تولید کننده نرم افزار Autocad طراحی شده است که در3 سال گذشته بسیاری از شرکت های ساختمانی در کشورهای توسعه یافته (آمریکا ، کانادا ، کشورهای اروپایی و استرالیا) به استفاده از این نرم افزار روی آورده اند. مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محتوای آموزشی این مجموعه را تماما بصورت مالتی مدیا(صدا ، تصویر و فیلم) در اختیار شما قرار داده است.

آموزش: مطالب این دوره در 140 ساعت به صورت بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • .
 • همچنین دوره آموزشی نرم افزار  اتوکد می تواند مکمل این نرم افزار باشد
 • آشنایی با ویژگی های فیلدها و روش های سنجش اعتبار
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول (مقدماتی)

 • ١ - مقدمه
 • ٢ - ورود به برنامه
 • شروع کار با نرم افزار - آشنایی با محیط کاری - سفارشی کردن Quick Access Toolbar
 • ٣ - کار با پانل ها
 • پانل Project Browser - تعیین نحوه قرارگیری نماها - پانل Properties
 • ۴ - ایجاد و ذخیره پروژه
 • استفاده از الگوها - تعیین اطلاعات پروژه - ذخیره پروژه
 • ۵ - مرور نماها
 • پیمایش نما - ابزار Navigation Wheel - مکعب دید
 • ۶ - اصول اولیه
 • تنظیمات نرم افزار - تعیین نقطه مبنا - تعیین مقیاس و شیوه نمایش مدل
 • ٧ - آشنایی با Levelها
 • کار با Levelها - جزئیات یک Level
 • ٨ - ایجاد Level و Grid جدید
 • ایجاد Level جدید (١) - ایجاد Level جدید (٢) - ایجاد Grid جدید
 • ٩ - ایجاد دیوار
 • ترسیم دیوار - نکات مربوط به ترسیم دیوار - اشکال مختلف دیوار
 • ١٠ - کار با دیوارها
 • انتخاب دیوار - نمایش جزئیات دیوار
 • ١١ - کنترل ویژگی های دیوار
 • تنظیم LocationLine - تنظیمات مبنا و ارتفاع دیوار
 • ١٢ - ایجاد Columnها
 • کار با Architectural Columns - کار با Structural Columns - نحوه قرارگیری Structural Columns
 • ١٣ - انواع Snap
 • ویژگی Increment Snap - ویژگی Object Snap
 • ١۴ - کار با دیوارهای داخلی
 • ایجاد دیوارهای داخلی - ویرایش دیوارهای داخلی
 • ١۵ - ابزارهای ویرایش (١)
 • کار با دستور Move - کار با دستور Copy - کار با دستورات Mirror و Delete - دستور Trim/Extend To Corner
 • ١۶ - ابزارهای ویرایش (٢)
 • کار با دستور Offset - کار با ابزار Spilt Element - کار با دستور Edit Profile
 • ١٧ - لینک کردن فایل ها
 • لینک کردن فایل های AutoCAD - تنظیم مکان فایل AutoCAD - بارگذاری لینک
 • ١٨ - اندازه گذاری
 • اندازه گذاری فاصله دو المان - اندازه گذاری فاصله چندین المان - سایر انواع اندازه گذاری
 • ١٩ - ایجاد بازشو در دیوار
 • کار با دستور Wall Opening - کار با Reference Plane - کار با دستور Model In Place (١) - کار با دستور Model In Place (٢)
 • ٢٠ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون

فصل دوم (متوسط)

 • ١ - کار با در و پنجره
 • اضافه کردن در - بارگذاری Familyها - اضافه کردن پنجره
 • ٢ - ایجاد سایر تجهیزات
 • افزودن سایر اجزا - افزودن سرویس بهداشتی
 • ٣ - ابزار Wall Joins
 • ۴ - دیوارهای سفارشی
 • ایجاد دیوارهای سفارشی - لایه های دیوار - افزودن لایه های جدید به دیوار
 • ۵ - کار با متریال ها
 • تعیین متریال لایه ها - کادر محاوره ای Material Browser - ایجاد Material سفارشی
 • ۶ - ایجاد برآمدگی و فرورفتگی
 • ابزار Wall Sweep - تغییر پروفایل Sweep - ایجاد یک پروفایل سفارشی - ابزار Wall Reveal
 • ٧ - ایجاد کف اتاق
 • ٨ - ایجاد نمای Section
 • کار با نمای Section - بررسی نمای Section
 • ٩ - ایجاد و ویرایش سقف
 • ١٠ - ایجاد سقف یک شیبی
 • ایجاد Shed Roof - اتصال دیوار و سقف - جزئیات اتصال دیوار و سقف
 • ١١ - ایجاد Extrusion Roof
 • ایجاد Extrusion Roof
 • ١٢ - سقف کاذب
 • ابزار Automatic Ceiling - ابزار Sketch Ceiling
 • ١٣ - ابزارهای Shape Editing
 • کار با ابزار Add Point - کار با ابزار Add Split Line - کار با ابزار Slope Arrow - تنظیمات Slope Arrow
 • ١۴ - انواع بازشوها
 • ایجاد بازشوها - بازشوی Shaft - بازشوی Dormer
 • ١۵ - ترسیم پله ها
 • آشنایی با روش Stair By Sketch - ترسیم به روش Stair By Sketch (١) - ترسیم به روش Stair By Sketch (٢) - ایجاد پله مستقیم - ترسم پله با Boundari
 • ١۶ - پله های کمانی و خاص
 • ترسیم پله های کمانی (١) - ترسیم پله های کمانی (٢) - ترسیم پله هایی با شکل خاص
 • ١٧ - ترسیم نرده ها
 • ١٨ - روش Stair By Component
 • روش Stair By Component (١) - روش Stair By Component (٢)
 • ١٩ - افزودن جزئیات
 • تعیین فاصله Runها - تغییر تعداد Riserها - تغییر جهت پله ها - تغییر شکل پاگرد
 • ٢٠ - آزمون عملی
 • ۶ دوره آزمون عملی

فصل سوم (پیشرفته)

 • ١ - ترسیم دیوارهای پیچیده
 • ترسیم Stacked Wall - ایجاد Stacked Wall سفارشی - تراز کردن لایه ها
 • ٢ - استفاده از Curtain Wall
 • آشنایی با Curtain Wall - تنظیمات Curtain Wall (١) - تنظیمات Curtain Wall (٢) - ویرایش Curtain Wall
 • ٣ - ایجاد Curtain Wall سفارشی
 • ایجاد Curtain Wall سفارشی - تنظیم اندازه پانل ها - تغییر نوع Curtain Wall - افزودن Mullion
 • ۴ - ایجاد اتاق ها
 • کار با دستور Room - کار با دستور Room Separator - ارتباط اتاق و تگ
 • ۵ - شیوه نمایش المان ها
 • ۶ - کار با گروه ها
 • ایجاد گروه ها - استفاده از گروه ها - ویرایش گروه ها
 • ٧ - کار با Sheet ها
 • ایجاد Sheet جدید - افزودن نما به Sheet
 • ٨ - نمای Schedule
 • آشنایی با نمای Schedule - افزودن تصویر به نمای Schedule - افزودن فیلد به نمای Schedule
 • ٩ - کار با متن و Legend
 • افزودن متن - نمای Legend
 • ١٠ - نمای Axonometric
 • آشنایی با نمای Axonometric - تنظیمات نمای Axonometric
 • ١١ - نمای Perspective
 • نمای Perspective
 • ١٢ - کار با Section Box
 • ١٣ - کار با Walkthrough
 • ایجاد Walkthrough - کنترل Walkthrough - ویرایش Walkthrough
 • ١۴ - توپوگرافی
 • ایجاد توپوگرافی از فایل DWG - ایجاد Toposurface - دستور Select Import Instance
 • ١۵ - ایجاد رندر
 • رندر - کیفیت رندر
 • ١۶ - ترسیم میز بیلیارد
 • ایجاد یک Family جدید - ایجاد Reference Plane جدید - اعمال محدودیت
 • ١٧ - مدیریت پارامترها
 • ایجاد پارامترها - بررسی پارامترها
 • ١٨ - تکمیل میز بیلیارد
 • ایجاد سطح میز - دستور Sweep - تعیین پروفایل Sweep - ایجاد حفره ها
 • ١٩ - ایجاد پایه ها
 • ایجاد پایه ها (١) - ایجاد پایه ها (٢) - تهیه خروجی برای AutoCAD
 • ٢٠ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس