مدیریت شهروندی

دوره آموزش مدیریت شهروندی


دوره مدیریت شهروندی چه دوره ای است؟ دوره مدیریت شهروندی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت شهروندی چه دوره ای است؟

دوره مدیریت شهروندی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. در دوره آموزشی مدیریت شهروندی  سعی بر این شده که دانش پذیران  با مباحث مرتبط با حقوق شهروندی،  مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان، رابطه عدالت سازمانی  و رفتار شهروندی سازمانی و مشارکت شهروندان در امور شهری  آشنا شوند.

آموزش: مطالب این دوره در 50  ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی شهروندان با اصول و حقوق شهری
 • آشنایی مدیران و برنامه ریزان شهری با اصول مدیریت شهری

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد . .

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول 

 • تبیین مفاهیم نظری حقوق شهروندی    
 • تبیین مفاهیم نظری حقوق شهروندی   
 • مبحث اول: معنا و مفهوم حقوق شهروندی   
 • مبحث دوم: تاريخچه و تحولات شهروندي   
 • گفتار اول: شهروندی در دوران باستان   
 • بند اول: شهروندي در يونان   
 • بند دوم: شهروندي در روم باستان   
 • گفتار دوم: شهروندي در دوران مدرن   
 • بند اول: شهروندي دولت- ملت   
 • بند دوم: حقوق مدني- سياسي    
 • گفتار سوم: جهاني شدن و آينده حقوق شهروندي    
 • مبحث سوم: نسبت حقوق شهروندي و حقوق بشر    

فصل دوم

 • احراز جايگاه شهروندي و مصاديق آن    
 • مبحث اول: احراز جايگاه شهروندي و برخورداری از حقوق آن    
 • گفتار اول: اخذ تابعیت ایرانی    
 • گفتار دوم: حقوق خارجیان مقیم در ایران    
 • بند اول: حقوق خارجیان اهل کتاب    
 • بند دوم: حقوق خارجیان غیر اهل کتاب    
 • بند سوم: حقوق پناهندگان    
 • مبحث دوم: انواع و مصاديق حقوق شهروندي    
 • گفتار اول: حقوق سياسي    
 • گفتار دوم: حقوق اجتماعي    
 • گفتار سوم: حقوق مدني    
 • گفتار چهارم: حقوق قضايي    
 • مبحث سوم: قانون و حقوق شهروندی    
 • گفتار اول: حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي    
 • گفتار دوم: حقوق شهروندی در قانون اساسی    
 • گفتار سوم: حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا    

فصل سوم 

 • مصادیق حقوق شهروندي در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
 • مبحث اول: حق آزادی    
 • گفتار اول: آزادي شخصی(آزادي تن)    
 • گفتار دوم: آزادي فكر و عقیده    
 • گفتار سوم: آزادي مطبوعات    
 • گفتار چهارم: آزادي اجتماعات    
 • گفتار پنجم: آزادی‌های مدنی    
 • بند اول: آزادی‌ مسکن    
 • بند دوم: آزادی‌ شغلي    
 • بند سوم: آزادی مالكيت اموال    
 • مبحث دوم: تساوی شهروندان در برابر قانون    
 • گفتار اول: اصل تساوي در‌ مقابل‌ قانون در نظام حقوقي اسلام    
 • گفتار دوم: تساوي عموم در برابر محاکم دادگستري    
 • مبحث سوم: مصونیت‌ها و حقوق قضایی    
 • گفتار اول: منع از تعرض    
 • گفتار دوم: منع از تبعید    
 • گفتار سوم: منع هرگونه شكنجه    
 • گفتار چهارم: منع از هتک حرمت    
 • گفتار پنجم: منع از توقیف و بازداشت غیرقانونی    
 • گفتار ششم: حق تابعیت    
 • گفتار هفتم: حق دادخواهی    
 • گفتار هشتم: اصل برائت    
 • مبحث چهارم: حقوق معنوي و فرهنگی     

فصل چهارم

 • رعایت و اجرای حقوق شهروندي در قالب وظايف نظارتي قوه مقننه    
 • مبحث اول: نظارت مجلس شورای اسلامی بر حقوق شهروندي مطابق اصول قانون اساسی    
 • گفتار اول: صلاحیت کمیسیون اصل نود قانون اساسي در نظارت بر رعایت حقوق شهروندي    
 • گفتار دوم: نظارت نمايندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی بر رعایت و اجرای حقوق شهروندي    
 • مبحث دوم: نقش نظارتي شورای نگهبان در جهت تحقق حقوق شهروندي    
 • گفتار اول: شورای نگهبان به‌عنوان پاسدار تقنيني قانون اساسی    
 • گفتار دوم: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در تحقق حقوق شهروندي    

فصل پنجم

 • رعایت و اجرای حقوق شهروندي در قالب وظايف نظارتي قوه قضائيه     
 • مبحث اول: نظارت اداری بر حقوق شهروندي در ديوان عدالت اداري     
 • گفتار اول: اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری     
 • بند اول: احقاق حقوق مردم     
 • بند دوم: برقراری عدالت اداری     
 • گفتار دوم: صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري     
 • بند اول: رسيدگي به اعتراضات از اقدامات و تصميمات دولتي     
 • بند دوم: صلاحيت ديوان از حيث خواهان     
 • بند سوم: صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده     
 • بند چهارم: رسيدگي به اعتراضات شهروندان از مقررات دولتي     
 • بند پنجم: ايجاد وحدت رويه قضايي    
 • مبحث دوم: تحقق حقوق شهروندي در قالب نظارت قضایی سازمان بازرسی کل کشور     

فصل ششم 

 • رعایت و اجرای حقوق شهروندي در قالب مسئولیت قوه مجریه در اجرای قانون اساسی     
 • مبحث اول: مراحل و مباني تصویب اصل     قانون اساسی     
 • مبحث دوم: محدوده مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل     قانون اساسي     
 • گفتار اول: نظریه مسئولیت گسترده     
 • گفتار دوم: نظریه مسئولیت محدود     
 • مبحث سوم: مسئولیت رئیس جمهور در اجراي حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسی     
 • گفتار اول: پاسداري اجرایی از قانون اساسی     
 • گفتار دوم: قوه مجريه دو ركني و مسئوليت رئيس جمهور     
 • مبحث چهارم: جایگاه منشور حقوق شهروندی در رعایت حقوق شهروندي     
 • گفتار اول: مصادیق حقوق شهروندي در منشور حقوق شهروندی     
 • گفتار دوم: ضمانت اجرای حقوق شهروندي در منشور حقوق شهروندی  


 

مجوزات

مدیریت شهروندی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس