آشنایی با قانون کار

آموزش آشنایی با قانون کار


دوره آشنایی با قانون کار چه دوره ای است؟ دوره آشنایی با قانون کار یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: اولین بار در قانون مدنی مصوب سال 1307 در مواد 512 و 515 راجع به اجاره اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است . پس از تشکیل وزارت کار و تبلیغات در سال 1325 اولین قانون کار مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در سال 1328 به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید . دومین قانون کار مشتمل بر 60 ماد...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آشنایی با قانون کار چه دوره ای است؟

دوره آشنایی با قانون کار یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

اولین بار در قانون مدنی مصوب سال 1307 در مواد 512 و 515 راجع به اجاره اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است . پس از تشکیل وزارت کار و تبلیغات در سال 1325 اولین قانون کار مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در سال 1328 به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید . دومین قانون کار مشتمل بر 60 ماده و 33 تبصره در سال 1337 به تصویب کمیسیون مذکور در مجلس رسید که تا اواخر سال 1369 بر روا بط کار حاکم بود . در سال 1369 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 12 فصل، 203 ماده و 121 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از 14 اسفند سال 1369 به مورد اجرا گذاشته شد . در سال 1378 به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید کارگاه ه ا و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف شدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم (مربوط به حقوق ملت ) تصریح نموده است : مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد ، زبان و مانند » « اینها سبب امتیاز نخواهد بود 4 همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از » : اصل بیستم می گوید « . همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و » : در اصل بیست و هشتم آمده است مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد برگزیند .

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 80 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با قوانین کار
 • آشنایی با انواع مشاغل
 • شناخت وظایف مدیران

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشیدده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

 

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    
تعاريف كلي و اصول، قلمرو قانون كار    

 • حقوق کار    
 • تعریف رابطه‌ی حقوقی بین کارگر و کارفرما    
 • تعریف قرارداد كار    
 • انواع قراردادهای کار    
 • قرارداد کار با مدت موقت    
 • قرارداد کار با مدت غیرموقت    
 • قرارداد کار معین    
 • دامنه شمول قانون کار ایران    
 • کارگر از دیدگاه قانون کار    
 • تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان    
 • کارفرما از منظر قانون کار    
 • تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران    
 • تعلیق قرارداد کار    
 • خاتمه قرارداد کار    
 • قلمرو قانون كار    
 • قوه قهریه وحوادث غير قابل پيش بيني    
 • مرخصي تحصيلي و مرخصي بدون حقوق    
 • بازداشت و توقيف    
 • خاتمه قرار دادكار    
 • جبران خسارات از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار    

فصل دوم    
مفاهیم کلی تامین اجتماعی و لزوم آن    

 • تاریخچه و ضرورت های شکل گیری تامین اجتماعی    
 • معرفی انواع بیمه هاي تامین اجتماعی    
 • شرایط ادامه بیمه به طور اختیاري    
 • معاینه پزشکی متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاري    
 • نحوه پرداخت حق بیمه اختیاري    
 • بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد    
 • نحوه استفاده بیمه شدگان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از امکانات درمانی    
 • ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان    
 • بیمه بیکاری    
 • بیمه حوادث    
 • مهمترین حمایت های قانونی تأمین اجتماعی از کارفرمایان    
 • اشتغال ازمنظر تامین اجتماعی    
 • اشتغال اتباع بيگانه درقانون کارتامین اجتماعی    
 • تشکل‌های کارگری و کارفرمایی    
 • مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار    

فصل سوم    
قانون کار و خدمات رفاهی کارگران    

 • خدمات رفاهي کارگران    
 • انواع تکاليف ارائه خدمات رفاهي    
 • شرايط كار و خدمات رفاهي كارگران    
 • شرايط کار و خدمات رفاهي کارگران  حق السعي    
 • مدت (ساعات کاري )    
 • حقوق و دستمزد    
 • دایره حقوق و دستمزد Payroll Department    
 • دایره پرداخت    
 • نظریه ها و عوامل موثر در محاسبه و تعيين حقوق و دستمزد  
 • حقوق ومزایای کارگر    
 • جدول حداقل حقوق و دستمزد سال     
 • ارتباط حقوق و دستمزد با شرایط محیط کار    
 • انواع مرخصی در قانون چیست و چطور محاسبه می شود ؟    
 • مرخصی یعنی چه و شامل چه افرادی میشود ؟    
 • عیدی و پاداش    
 • نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان    
 • «پایه سنواتی» و «حق سنوات» چیست؟    
 • تعطيلات و مرخصي ها    
 • روش های ثبت و محاسبه ساعات کارکرد پرسنل    
 • موارد اخراج کارگر    
 • شرايط کار زنان    
 • شرايط کار نوجوانان    

فصل چهارم    
عنوان مراجع حل اختلاف کار    

 • مراجع حل اختلاف    
 • استقلال مرجع رسيدگي کار    
 • ضرورت وجود مرجع رسيدگي کار    
 • استقلال سازماني مرجع رسيدگي کار    
 • صلاحیت مراجع حل اختلاف  
 • حل اختلاف فردي    
 • هيأت هاي تشخيص از افراد ذيل تشکيل مي گردد:    
 • شورای عالی کار    
 • جرائم و مجازات ها    
 • وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکت ها و سازمان های تعاونی    
 • آئين نامه کارهاي سخت و زيان آور    

فصل پنجم    
حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت    

 • تاریخچه پیدایش و توسعه ایمنی و بهداشت حرفه ای    
 • تعریف بهداشت حرفه‌ای    
 • تعریف ایمنی    
 • استاندارد ایمنی    
 • نظم و نظافت کارگاهی (House Keeping)   
 • رنگ و کاربرد آن در صنعت 
 • آموزش ایمنی 
 • ابزار
 • حفاظت فردی    
 • حمل و نگهداری ابزار    
 • پوشش ایمنی    
 • شرایط فیزیکی در محیط های صنعتی    
 • علامت CE    
 • شرایط فیزیکی در محیط های صنعتی    
 • خط مشي ايمني و بهداشت شغلي ( OH & S Policy )
 • قوانین کار مرتبط با بهداشت حرفه اي    
 • وظائف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار    
 • شرح وظایف مسئول بهداشت حرفه اي درکمیته حفاظت فنی و بهداشت کار    
 • شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه اي شاغل در کارخانجات    
 • بازرسي کار    

مجوزات

آشنایی با قانون کار          

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس