مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

آموزش مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان


دوره مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان چه دوره ای است؟ مقصود از مدیريت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیريت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ويژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزيابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.مدیريت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.. درباره دوره:...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان چه دوره ای است؟

مقصود از مدیريت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیريت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ويژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزيابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.مدیريت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند..

درباره دوره:

مدیریت منابع انسانی با توجه به سیاست ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست‌یابی به تعهد منابع اساسی سازمان، یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند. هدف از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به خصوص مسئول قسمت زیادی از فعالیت ها، از جمله استخدام، آموزش و توسعه، و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان ، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا می‌باشد.
علاوه بر این مدیریت منابع انسانی به روابط صنعتی توجه خاصی دارد، که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین ناشی از صحبت های بین کارکنان ، مدیران و قوانین دولتی کشور می‌باشد. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلا می ساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 105 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 

آموزش آنلاین دوره:

 • ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی مدیران و کارشناسان
 • استانداردسازی سطوح راهبردها و فرایندهای آموزشی
 • آشنايي مديران با قوانين و مقررات مرتبط با امور منابع انساني

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد . .

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

کتاب اول: مدیریت منابع انسانی

فصل اول :سیر تحول و تکوین دانش مدیریت ‌منابع‌ انسانی    

 • مدیریت ‌منابع‌ انسانی قبل از انقلاب صنعتی    
 • بررسی تاریخی مدیریت ‌منابع‌ انسانی بعد از انقلاب صنعتی
 • مديريت منابع انساني به عنوان قلمروي حرفه‌‌اي    
 • تاريخچه تحولات اداره امور افراد در ايران    
 • مدیریت ‌منابع‌ انسانی در سایر کشورها    
 • تاريخچه مديريت منابع انساني در فرانسه    
 • تاريخچه مديريت منابع انساني در آمريكا    
 • تاريخچه مديريت منابع انساني در ژاپن    

فصل دوم: مدیریت ‌منابع‌ انسانی در مقابل مدیریت کارکنان    

 • تاریخچه مدیریت ‌منابع‌ انسانی    
 • جنبش روابط انسانی    
 • رشته مدیریت ‌منابع‌ انسانی    
 • فعالیت‌های مدیریت ‌منابع‌ انسانی    
 • مدیریت ‌منابع‌ انسانی: یک عقیده جدید    
 • مدیریت ‌منابع‌ انسانی چیست؟    
 • مدیریت ‌منابع‌ انسانی در مقابل مدیریت کارکنان    
 • تناقضات و تعارضات در مدیریت ‌منابع‌ انسانی    
 • نقش‌‌های منابع انسانی    
 • کارشناس عملیاتی    
 • حامي و مدافع كاركنان    
 • شريك استراتژيك    
 • توسعه‌دهنده‌ی سرمايه انساني    

فصل سوم: مدیریت ‌منابع‌ انسانی در یک نگاه    

 • مبانی مدیریت ‌منابع‌ انسانی    
 • اهمیت مدیریت ‌منابع‌ انسانی برای سازمان‌ها    
 • اهمیت رویکرد تطبیقی در مطالعات مدیریت ‌منابع‌ انسانی    
 • نقش مدیریت ‌منابع‌ انسانی در سازمان‌ها    
 • نقش جدید مدیران و رهبران سازمان‌ها در قرن بیست و یکم    

فصل چهارم: رویکردهای مدیریت ‌منابع‌ انسانی    

 • رويكرد مبتني بر منابع    
 • رويكرد رفتاري    
 • رويكرد سيستم‌‌هاي سايبرنتيك    
 • رويكرد كارگزار/ هزينه مبادله    
 • رويكرد قدرت / وابستگي منابع    
 • رويكرد نهادي گرايي    
 • گونه شناسي‌تركيبي استراتژي منابع انساني براساس نقاط مرجع استراتژيك    
 • سناريوهاي تدوين استراتژي منابع انساني    

فصل پنجم: مدل‌ها و الگوها    

 • الگوهاي مديريت منابع انساني    
 • مدل گست از مديريت منابع انساني    
 • مدل استوری از مدیریت ‌منابع‌ انسانی    
 • مدل جنبه‌‌هاي سخت و نرم استوري    
 • مدل چارچوب مديري منابع انساني ‌هاروارد    
 • مدل سازگار مديريت منابع انساني فومبران    
 • مدل كاربرد تئوري سيستم در مديريت منابع انساني    
 • مدل زير نظام‌‌هاي منابع انساني    
 • الگوي بير و همكاران    
 • الگوي داير و هولدر    
 • مدل بامبرگر و مشولم    
 • ‌تركيب الگوي بير و همكاران با داير و هولدر بامبرگر و لن مشولم    
 • نظام منابع انساني بر كاركردهاي منابع انساني    
 • مدل تعالي سازماني بالدريج با تأکید بر منابع انساني    
 • نظام منابع انساني در  تعالي سازماني با عنوان تعالي منابع انساني    
 • نظام مديريت منابع انساني در ايدرو    
 • مدل كلي مفاد كلي توسعه‌‌گر كاركنان    
 • استاندارد توسعه‌‌ي منابع انساني    
 • مدل نقش رفتار در استراتژي منابع انساني    
 • طراحي نظام جامع منابع انساني (منتورينگ يا مربيگري)    
 • مدل سعادت    
 • مدل منابع انساني گري دسلر    
 • چرخه نظارت و ارزيابي عملكرد آموزشي    
 • مدل توسعه‌‌ي استاندارد شايستگي مديريت منابعانساني براساس الگوي شايستگي    
 • فرايند مديريت منابع انساني با گرايش مديريت عملكرد    
 • چرخه‌‌ي «برنامه ريزي، اجرا، كنترل، اقدام»    
 • چرخه‌ي «طراحي كن، كنترل كن، تغيير بده»    
 • مدل سرمايه‌‌گذاري براي پرورش كاركنان    
 • بررسي مقايسه‌‌اي (تطبيقي) انواع مدل‌‌ها    

فصل ششم: استراتژی منابع انسانی    

 • رابط استراتژي و مديريت منابع انساني    
 • نقش‌‌های ویژه منابع انسانی در استراتژی    
 • رايج‌‌ترين استراتژي‌‌هاي منابع انساني    
 • رویکردهای اصلی استراتژی منابع انسانی    
 • استراتژي رهبری هزینه یا تمایز    
 • بازار کار داخلی یا بازار کار خارجی    
 • میزان تلفیق با استراتژی سازمانی    
 • تدوين استراتژي دينامي بازار    
 • فرهنگ سازمانی    
 • محیط سازمانی    
 • مدل‌های رسمی استراتژی منابع انسانی    
 • مدل‌‌های فومبران، تیچی و دوانا    
 • مدل‌هاروارد    
 • مدل وارویک    
 • مدل گست    

فصل هفتم: جنبه‌های استراتژیک مشارکت    

 • ایجاد مشارکت کارکنان    
 • جلسات هماهنگی گروه    
 • مدیریت کیفیت کلی    
 • سرمایه‌گذاری در منابع انسانی    
 • انجمن‌های مشاغل اروپا    
 • استراتژی و مشارکت کارکنان    

کتاب دوم:سیستم های انگیزشی و افزایش کار آمدی منابع انسانی

فصل اول: مفاهیم انگیزش    

 • نيازها    
 • نيازهاي دانشي    
 • نيازهاي روحي و رواني    
 • نيازهاي وظيفه    
 • نيازهاي اخلاقي    
 • برانگیزانندهها    
 • مشوق‌ها    
 • اهمیت انگیزش    

فصل دوم: نحوه انگیزش    

 • نظریه‌های انگیزش    
 • نظریه‌های محتوایی    
 • نظریه سلسله مراتب نیازها آبراهام مازلو    
 • نظریه دو عاملی هرزبرگ (انگیزش _ بهداشت)    
 • نظریه X و Y داگلاس مک گریگور    
 • نظریه سه عاملی دیوید مک کللند    
 • نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد آلدرفر    
 • نظریه‌های فرایندی    

فصل سوم: شخصیت شناسی    

 • تعریف شخصیت    
 • انواع تیپ‌های شخصیتی    
 • شناسایی ابعاد تیپ‌های شخصیتی    
 • سلسه مراتب تیپ‌های شخصیتی    
 • بررسی ویژگی‌های تیپ‌های شخصیتی مختلف    
 • نحوه برقراری ارتباط با انواع تیپ‌های شخصیتی    

فصل چهارم: دلایل کاهش انگیزش کارکنان    

 • عدم توجه به نیازها و احساسات کارکنان    
 • نحوه کنترل    
 • تمرکز بیش از اندازه بر روی کار    
 • محیط ناسالم سازمانی    
 • رفتارهای سیاسی    
 • عدم شفافیت    
 • انتقاد    
 • بیاعتمادی نسبت به مدیران و سازمان    
 • توجه بیش از حد به عدهای خاص    
 • عدم اختصاص مرخصی    
 • استرس    

فصل پنجم: مدل‌های انگیزش    

 • خطوط اصلی در مطالعه انگیزش    
 • فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان    
 • انگیزش شغلی    
 • فنون و راهبردهای انگیزش شغلی    
 • تعاریف و نظریههای انگیزش    
 • عوامل فردی اثرگذار بر انگیزش کاری    
 • مدل سنتی    
 • مدل روابط انسانی    
 • مدل منابع انسانی    

فصل ششم: روش‌های افزایش انگیزش کارکنان    

 • تغییر الگوی ذهنی کارکنان    
 • اهداف کوتاه مدت با پاداش فوری    
 • اهمیت دادن به مسائل شخصی و نیازهای عاطفی کارکنان    
 • نظام جبران خدمات و پاداش سازمان    
 • تناسب شغل و شاغل    
 • انعطافپذیری    

فصل هفتم: جادوی انگیزش    

 • اصول انگیزش    
 • سبک رهبری    
 • نظام پاداش دهی    
 • محیط درون سازمانی    
 • ساختار کار    

فصل هشتم: پاداش، تایید و تقویت    

 • پاداش‌    
 • تایید    
 • تقویت    

فصل نهم: نهادینهکردن مدیریت بر مبنای ارزش‌ها    

 • ساختار شخصیت    
 • نگرش شما تعیین‌کننده شخصیت شما    
 • معنا یافتن همه‌چیز با عمل    
 • سازمان‌های برتر    
 • اهمیت پرداختن به معنا و مفهوم    

فصل دهم: مدیریت بر مبنای هدف    

 • چهار مرحله برای مدیریت بر مبنای هدف    
 • استقلال و آزادی عمل    
 • دخالت نکردن در روند انجام کار    
 • برآوردن دو نیاز بنیادین    

فصل یازدهم: به کاربردن اصل پارتو    

 • قانون80 / 20   
 • قانون سه    
 • شناختن ارزشمندترین فعالیت خود    
 • آموزش قانون سه به دیگران    
 • دوری کردن از عوامل منحرف‌کننده تمرکز    
   

مجوزات

مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس