MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت

آموزش مشاوره حقوقی


دوره آموزش MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت  چه دوره ای است؟ دوره آموزش MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: با توجه به اهمیت مشاوران حقوقی و وکلا در جامعه ، تاثیر مدیریت مناسب در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و سبب میشود تمامی افراد فعال در این حوزه با یادگیری اصول مدیریت کیفیت عملکرد خود را افزایش دهند. آموزش: مطالب این دوره در 85 ساعت به...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آموزش MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت  چه دوره ای است؟

دوره آموزش MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

با توجه به اهمیت مشاوران حقوقی و وکلا در جامعه ، تاثیر مدیریت مناسب در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و سبب میشود تمامی افراد فعال در این حوزه با یادگیری اصول مدیریت کیفیت عملکرد خود را افزایش دهند.

آموزش: مطالب این دوره در 85 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

آموزش آنلاین دوره:

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

. 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 •     فصل اول - اصول و اهداف مدیریت
 •     تعاریف مدیریت
 •     سطوح مدیریت
 •     مهارت های مدیران
 •     نقش های مدیریت
 •     کارآیی و اثر بخشی
 •     وظایف مدیران
 •     انگيزش
 •     انگیزش در عمل
 •     الگوی اقتضایی انگیزش 
 •     رهبری
 •     سبک رهبری
 •     شبکه مدیریت
 •     نظریه های اقتضایی (ایجابی) 
 •     ارتباطات
 •     فرآیند ارتباط
 •     موانع ارتباطی
 •     ارتباطات در سازمان
 •     فصل دوم - تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی
 •     ماهیت مدیریت منابع انسانی
 •     وظایف مدیریت منابع انسانی
 •     جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 •     برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 •     مراحل بر نامه ریزی نیروی انسانی
 •     کارمندیابی
 •     عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی
 •     آموزش و توسعه نیروی انسانی
 •     مزایای آموزش
 •     وظایف واحد آموزش
 •     طراحی برنامه های آموزشی
 •     تعیین اهداف آموزشي
 •     ارزیابی عملکرد کارکنان
 •     مزایای ارزیابی کارکنان
 •     کاربردهای ارزیابی عملکرد
 •     روش های ارزیابی کارکنان
 •     فصل سوم - مفاهیم و کلیات
 •     گذر تاریخی حقوق
 •     تعریف حق و حقوق
 •     مشاور حقوقی کیست؟
 •     مشاور حقوقی خانواده
 •     مشاور حقوقی ثبت
 •     خدمات حقوقی
 •     روند  دادرسی
 •     انواع خدمات حقوقی
 •     وظایف مشاور حقوقی
 •     مهارت و دانش مورد نیاز شغل مشاور حقوقی
 •     آشنایی با نظام قضایی در ایران
 •     ریاست قوه قضائیه
 •     وزارت دادگستری
 •     فصل چهارم - حقوق بین الملل
 •     نظام جغرافیایی بین الملل
 •     قلمرو حقوق بین الملل
 •     اقسام حقوق بین الملل
 •     تدوین حقوق بین الملل
 •     مبانی حقوق بازرگاني دريائي
 •     حقوق بازرگاني دريائي
 •     تنظيم وتدوين مقررات
 •     جامعه ملل
 •     رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی
 •     تابعیت
 •     اقامتگاه
 •     ارتباط تابعیت و اقامتگاه
 •     فواید حقوقی تعیین اقامتگاه
 •     مفهوم اقامتگاه در ایران
 •     مفهوم اقامتگاه در شریعت اسلام
 •     فصل پنجم - آیین دادرسی مدنی
 •      قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‌در امور مدني
 •     دادرسي نخستين
 •     جلسه دادرسی
 •     در رأی و حكم
 •     در تصحیح احكام
 •     در تأمین خواسته
 •     قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش
 •     موضوع آئین دادرسی مدنی
 •     فصل ششم - حقوق خصوصی(مدنی)
 •     حقوق خصوصی
 •     حقوق عمومی حقوق خصوصی
 •     شعبه های حقوق خصوصی
 •     شعبه های حقوق عمومی
 •     بیع زمانی
 •     صلح
 •     اصل برائت
 •     صدور حکم رشد
 •     مفهوم صغیر
 •     گذر و نقدی بر وضع حقوقی زن
 •     وضع حقوقی زن در نظام حقوقی ایران
 •     وضعیت حقوقی زن و مرد در دین مبین اسلام
 •     طلاق قضائی و طبیعت حقوقی آن
 •     مبنای فقهی عسروحرج برای درخواست طلاق
 •     مهریه
 •     فلسفه و چرایی مهریه
 •     فلسفه معاوضی مهر در عقد نکاح
 •     فلسفه اهرامی یا حمایتی مهریه
 •     فلسفه سرمایه ای
 •     راهکار های حقوقی مهریه
 •     تعریف حضانت
 •     وظیفه حضانت
 •     ملاقات طفل
 •     وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
 •     مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني
 •     کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری
 •     طبقات ارث
 •     نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت
 •     نظرهای مشورتی اداره حقوقی
 •     وصیت متقابل زن و شوهر
 •     نظر مشورتی اداره حقوقی
 •     نظر مشورتی اداره حقوقی
 •     ارث زن مطلقه
 •     نظر مشورتی اداره حقوقی
 •     اختلاف در زوجیت
 •     توارث در فوت همزمان
 •     صدور اجرائیه علیه وراث محکوم علیه
 •     حال شدن دیون مؤجل متوفی
 •     فصل هفتم - جزا و جرم شناسی
 •     متون فقه جزايي
 •     آيين دادرسي كيفري
 •     پزشكي قانوني
 •     جرم شناسي
 •     جامعه شناسي جنايي
 •     پليس علمي و كشف جرائم
 •     حقوق كيفري اقتصادي
 •     تاريخ تحولات حقوق كيفري
 •     حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي
 •     روان پزشكي جنايي
 •     علم كلام
 •     حقوق اسلامي تطبيقي
 •     فصل هشتم - حقوق تجارت
 •     مسوولیت مدنی در تجارت بین الملل
 •     کلیات حقوق مالکیت فکری
 •     حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات
 •      حقوق نمایندگی و شعبات فرعی
 •     حقوق انتقال فناوری
 •      حقوق رقابت در تجارت بین المللی
 •     حقوق تجارت الکترونیک
 •     فصل نهم - اصول و متون فقه
 •     فلسفه
 •     تجزيه و تركيب
 •     قواعد فقهي
 •     تاريخ فقه و فقها
 •     تاريخ علم اصول
 •     كليات علم رجال
 •     فصل دهم - ساختار سازمان‌ها و تشکیلات قوه قضاییه
 •     انواع دادگاه‌ها
 •     دادگاه‌های بدوی
 •     دادگاه تجدید نظر
 •     دادگاه‌های خصوصی
 •     دادگاه‌های انقلاب
 •     دادگاه‌های نظامی
 •     دادگاه‌های عمومی
 •     دادگاه‌های جزایی و حقوقی
 •     دادگاه خانواده
 •     محاکم
 •     دیوان عالی کشور
 •     دیوان عدالت اداری
 •     فصل یازدهم
 •     وکیل و وکالت
 •     وکیل کیست؟
 •     وکالت چیست؟
 •     انواع وکالت
 •     حدود وکالت
 •     تعهدات وكيل
 •     وکیل، وکالت و قضاوت در دادگستری ایران
 •     جایگاه وکالت
 •     پیوند وکالت و قضاوت
 •     نحوه واگذاری وکالت
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس