مدیریت عملکرد

دوره آموزش مدیریت عملکرد


دوره مدیریت عملکرد چه دوره ای است؟ دوره مدیریت عملکرد دوره مدیریتی کاملا تئوری بصورت یک پکیج جامع و کامل آموزشی و محتوای آنلاین ، یک گواهینامه خاص برای افراد و مدیران ارشد موسسات و ارگانها و همچنین یک بسته آموزشی کامل جهت مدیریت صرف هزینه ، زمان ، انرژی. مدیریت عملکرد شامل فعالیت هایی است که رسیدن به اهداف به صورت مؤثر و مداوم و با شیوه ای کارآمد را فراهم می کند.که می تواند بر عملکرد یک سازمان، ساختمان، کارمندان و یا حتی روند تولید یک محصول یا خدمت رسانی یا خیلی موارد دیگر متمرکز شود.همچنی...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت عملکرد چه دوره ای است؟

دوره مدیریت عملکرد دوره مدیریتی کاملا تئوری بصورت یک پکیج جامع و کامل آموزشی و محتوای آنلاین ، یک گواهینامه خاص برای افراد و مدیران ارشد موسسات و ارگانها و همچنین یک بسته آموزشی کامل جهت مدیریت صرف هزینه ، زمان ، انرژی.

مدیریت عملکرد شامل فعالیت هایی است که رسیدن به اهداف به صورت مؤثر و مداوم و با شیوه ای کارآمد را فراهم می کند.که می تواند بر عملکرد یک سازمان، ساختمان، کارمندان و یا حتی روند تولید یک محصول یا خدمت رسانی یا خیلی موارد دیگر متمرکز شود.همچنین مدیریت عملکرد به عنوان فرایند نظم دهی به منابع، سیستم و کارمندان سازمان ها برای اهداف و اولویت های استراتژیک (رزم ترفندی) هم شناخته می شود. .

درباره دوره:

مدیریت عملکرد شامل سیستم نظارت و مدیریت بر فعالیت ها و برنامه ریزی وظایف یک سازمان ، موسسه ، کارمند و یا حتی روند ساختن یک محصول و ارایه خدمات و همچنین بسیاری دیگر از زمینه های اشتغال میباشد که توسط مدیران آموزش دیده و مجرب در این زمینه انجام میشود .  نظارت و مدیریت کامل بر عملکرد اجرایی کارکنان ، گسترش عملکرد بخشهای اجرایی ، رتبه بندی عملکرد سازمانی و همچنین راه اندازی سیستم پاداش بر عملکرد خوب بطوریکه سیستم و کارکنان را به اهداف و اولویت های شغلی راهبردی و بهره وری برساند .دوره مدیریت عملکرد اغلب آموزش راهکارهای مدیریتی و همچنین آموزش مدیریت عملکرد سازمانی و اجرایی میباشد به نحویکه مجموعه شغلی را به سمت بهبود فرایند عملکردی سازمان سوق دهد .
در محیطهای کاملا رقابتی امروز، سازمانها فقط با گذراندن دوره آموزشی مدیریت عملکرد میتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده و بهره وری خود را افزایش دهند .
مدیریت عملکرد باید به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت ،متمرکز بر مدیریت هدفمند پروژه های بزرگ سازمانی باشد که باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی و گسترش اهداف ،جهت پیشبرد بهره وری سیستم شود .

آموزش: مطالب این دوره در 75 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با اصول مدیریت
 • آشنایی با مدیریت عملکرد
 • شناخت اصول مدیریت استراتژیک

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند .این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

.

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    
شناخت عملکرد    

 • آشنایی با روش‌های ارزیابی عملکرد کارمندان    
 • کاربرد یا اهمیت ارزیابی عملکرد    
 • ارزیابی عملکرد - آموزش کارکنان برای بهبود عملکرد    
 • برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی‌ها    
 • مدیریت پاداش    
 • تسهیل نظارت و بازرسی    
 • انگیزه    
 • کنترل مناسب    
 • اعتبارسنجی آزمون گزینش    
 • برنامه‌ریزی شغلی    
 • تدوین خط‌‌‌‌ مشی    
 • روش‌های ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی    
 • مزایای روش ارزیابی رویداد بحرانی    
 • معایب روش ارزیابی رویداد بحرانی    
 • مزایای استفاده از روش چک‌ لیست    
 • روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی (نگاره‌ای)    
 • مزایای روش انتخاب اجباری    
 • معایب روش انتخاب اجباری    
 • روش مقیاس رتبه‌ بندی رفتارمحور (BARS)    
 • مزایای روش مقیاس درجه‌ بندی رفتارمحور    
 • مزایای روش توصیفی    
 • روش‌های قیاس - محور    
 • مزایای روش رتبه‌ بندی فردی    
 • معایب روش رتبه‌ بندی فردی    
 • مزایای روش رتبه‌ بندی منظم گروهی    
 • معایب روش رتبه‌ بندی منظم گروهی    
 • مزایای روش دوبه‌ دو    
 • معایب روش دوبه‌ دو    
 • مدیریت بر مبنای هدف (MBO)    

فصل دوم    
آشنایی با مدیریت عملکرد  
 

 • تعريف مديريت عملكرد    
 • اهميت مديريت عملكرد    
 • اصول مديريت عملكرد    
 • عوامل مؤثردر توفيق مديريت عملكرد    
 • فرايند مديريت عملكرد    
 • مزاياي مديريت عملكرد    
 • معايب مديريت عملكرد    
 • ارزیابی عملکرد    
 • مشخصات کنترل و نظارت اثربخش      
 • مزایای کنترل و نظارت     
 • وظایف دستگاه های اجرایی    
 • فرایند ارزیابی عملکرد    

فصل سوم    
ارزيابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان  
 

 • ارزيابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان    
 • ديدگاه ها    
 • ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد    
 • فرايند ارزيابي عملکرد    
 • تدوين شاخص ها    
 • تعيين وزن شاخص ها و اهميت آن ها    
 • سنجش و اندازه گيري و استخراج نتايج    
 • مدل ها و الگوهاي سيستم ارزيابي عملکرد    
 • معرفي نرم افزارها    
 • اهمیت ارزیابی عملکرد برای سازمان    
 • مفهوم سازی مدیریت ارزیابی عملکرد    
 • تعریف ارزیابی عملکرد  Error! Bookmark not defined.
 • عملکرد پرسنل    
 • تعیین استانداردهایی برای عملکرد    
 • تعیین حقوق و مزایا    
 • برنامه‌هایی برای آموزش و بهبود توانایی‌ها    
 • برنامه‌ ریزی برای جابه‌جایی‌ها    
 • مدیریت پاداش    
 • تسهیل نظارت و بازرسی    
 • انگیزه    
 • کنترل مناسب    
 • اعتبارسنجی آزمون گزینش    
 • برنامه‌ریزی شغلی    
 • تدوین خط‌‌‌‌ مشی    
 • داشبورد مدیریت عملکرد سازمانی    
 • مفهوم داشبورد    
 • مزایای داشبورد    
 • تفاوت های کلیدی اسکورکارد با داشبورد    

فصل چهارم    
مديريت عملكرد كاركنان مبتني بر مدل TTM    

 • مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد    
 •  تعريف مديريت عملكرد    
 •  تعريف ارزيابي عملكرد    
 • برخي از اهداف مديريت عملكرد    
 • مدل گام به گام مدیریت عملکرد    
 • تجزیه و تحلیل شغل    
 • تعیین معیارهای کلیدی عملکرد     
 • معيارهاي اندازه‌گیری ارزيابي    
 • تعيين و تصويب ابزار سنجش هر شاخص    
 • درجه بندي و تعيين وزن هر درجه (دامنه)    

فصل پنجم    
مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها 
   

 • مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمان ها    
 • مفهوم ارزیابی    
 • معیارهای نرم افزاری      
 • معیارهای سخت افزاری      
 • ارزیابی عملکرد Error! Bookmark not defined.
 • مفهوم ارزیابی عملکرد    
 • دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد    
 • ارزیابی شیوه انجام کار و فعالیت کارکنان در سازمان ها    
 • دلایل به کارگیری ارزیابی فعالیت های سازمانی    
 • نقش مدیران و سرپرستان در ارزشیابی    
 • مراحل و شیوه ارزیابی کارکنان سازمان ها    
 • مشکلات فقدان ارزیابی کارکنان    
 • فنون و روش های ارزیابی کارکنان    
 • تعریف شغل و ارتباط آن با ارزیابی    
 • انواع ارزیابی و روشهای فعالیت سازمانی کارکنان    
 • روش ارزیاب متناوب    
 • روش مقایسه کارکنان    
 • روش توزیع درصدی    
 • روش ثبت وقوع اتفاقات دور از انتظار    
 • مدل ارزیابی عملکرد کارکنان    
 • مشکلات ارزیابی فعالیت های سالیانه کارکنان    
 • استانداردهای نامشخص    
 • ملاحظات عمومی ارزشیابی    
 • آسان گیری و سخت گیری ارزیابی    
 • تعصب و جانبداری    
 • مبارزه با مشکلات ارزیابی    
 • ارتباط نظام ارزیابی عملکرد با سایر زیر سیستم های منابع انسانی    
 • استفاده از نظرات کارکنان در ارزشیابی    
 • آموزش ارزشیابی کنندگان    
 • ارزشیابی و برخورد کارکنان    

فصل ششم    
مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی
    

 • مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی    
 • مدیریت دانش در منابع انسانی    
 • رابطه بین تکنولوژی و سرمایه های فکری    
 • تكنولوژي اطلاعات    
 • نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش    
 • ارتقای دانش از طریق ابزارهای فنی    
 • سیستم‌های حمایت از تصمیمات استراتژیک    
 • دانش کسب شده به وسیله عوامل هوشمند    
 • تلاش های یادگیری    
 • کارایی مدیریت دانش    
 • تصمیمات استراتژیک    
 • کارایی سازمانی    
 • عملکرد مدیریت    

فصل هفتم    
مدیریت بهره وری  
 

 • مدیریت بهره وری     
 • ارائه دیدگاه های مختلف     
 • تاریخچه بهره وری     
 • آشنایی با بهره وری     
 • تعریف آژانس بهره وري اروپا  (EUROPEAN PRODUCTIVITY AGENCY  (EPA از بهره وری    
 • تاريخچه سازمان هاي بهره وري در جهان و سازمان بهره وري آسيايي    
 • تحليل انديشه بهره وري     
 • سه ویژگی اساسي نگرشی‘ برای بهره ور بودن عبارتند از (تحلیل اندیشه بهره وری)     
 • جلوه های بهره وری     
 • اثر بخشي (Effectiveness)     
 • استراتژی های بهره وری     
 • منابع    

مجوزات

مدیریت عملکرد

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس