آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان
خانه مدیریت پکیج جامع مدیریت طلایی
پکیج جامع مدیریت طلایی
Management Comprehensive Package - Golden

نحوه برگزاری دوره: مجازی

مدت دوره: ۲۷۵ ساعت

مدرس دوره: تیم مدرسین

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

شهریه دوره: ۸۲۰,۰۰۰ تومان ثبت نام و افزودن گواهینامه ها
Management Comprehensive Package - Golden

پکیج جامع مدیریت طلایی

 
بسته آموزشی مالتی مدیا
 
کتاب کامل محتوای دوره 
 
 
گواهینامه پایان دوره معتبر

دسترسی به محتوای آموزشی آنلاین 
 
 
اپليکيشن اندرويدي دوره

لوح ویژه گواهینامه 
 

پکیج اول

فصل اول - سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت

 • طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت
 • طبقه بندی مجموعه ای نظریه های سازمان و مدیریت

فصل دوم - اصول مدیــــریت عمــــومی

 • تعاریف مدیریت
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران
 • نقش های مدیریت
 • وظایف مدیران

فصل سوم - برنامه ریزی و تصمیم گیری

 • برنامه ریزی
 • اهداف برنامه ریزی
 • اولویت برنامه ریزی
 • انواع برنامه ریزی
 • ره یافت های گوناگون به برنامه ریزی
 • گام های عمده ای در برنامه ریزی باید برداشت
 • برنامه ریزی مؤثر
 • انواع برنامه ها
 • تصمیم گیری سازمانی
 • استفاده از مدل در تصمیم گیری
 • روش تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
 • مدل نقطه سر به سر با درآمدها و هزینه های متفاوت
 • انتخاب معیار یا ملاک در تصمیم گیری
 • طبقه بندی تصمیم ها
 • درخت اخذ تصمیم
 • نقدی بر شیوه های جامع - عقلایی تصمیم گیری

فصل چهارم - سازماندهی

 • سازمان چیست
 • انواع مختلف ساخت سازمان
 • مراحل فرآیند سازماندهی رسمی
 • استعاره های سازمانی
 • ساختار سازمان
 • سازمانهای ماشینی ، ارگانیکی و بوروکراتیک
 • نگاهی دقیق به بوروکراسی
 • چرخه حیات سازمان
 • مدل سیستم های باز توسعه ساختار های اجتماعی

فصل پنجم - اهداف مدیریت

 • انگيزش
 • انگیزش در عمل
 • الگوی اقتضایی انگیزش
 • رهبری
 • سبک رهبری
 • شبکه مدیریت
 • نظریه های اقتضایی (ایجابی)
 • ارتباطات
 • فرآیند ارتباط
 • موانع ارتباطی
 • ارتباطات در سازمان

فصل ششم - تجزیه و تحلیل سازمانی

 • تعاریف
 • کنترل گذشته نگر و آینده نگر
 • کنترل زمان وقوع
 • طراحی سیستم کنترل
 • نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل
 • رابطه هزینه و نتیجه در کنترل
 • مشخصات سیستم کنترل مؤثر
 • کاربرد مدل امتیازات متوازن (BSC) در کنترل
 • مدل امتیازات متوازن چیست؟
 • خود کنترلی؛ انتخابی دیگر در کنترل

فصل هفتم - مدیریت منابع انسانی

 • اهداف مديريت منابع انسانى
 • برنامه ريزى نيروى انسانى، كارمنديابى و گزينش
 • آموزش و توسعه نيروى انسانى
 • نظام جبران خدمات و انگيزه
 • نظام ارزيابى عملكرد
 • روش های ارزيابي
 • پرورش زندگى شغلى
 • ايمنى و سلامتى روانى و جسمى
 • بهبود ارتباطات منابع انسانى

فصل هشتم - مدیریت بازاریابی

 • وظايف مديريت بازاريابي
 • فرآیند بازاریابی
 • تحقیقات بازاریابی
 • مراحل كلی انجام تحقیقات بازاریابی
 • تقسیم بندی بازار
 • متغیرهای تقسیمبندی بازارها

فصل نهم - مدیریت پروژه

 • چرخه حیات پروژه
 • مديريت يكپارچگي پروژه
 • مديريت محدوده پروژه

پکیج دوم

فصل اول - آشنایی با مدیریت منابع انسانی

 •     تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی
 •     آشنایی با مدیریت
 •     آشنایی با مدیریت منابع انسانی
 •     تکامل مدیریت منابع انسانی
 •     اهداف مديريت منابع انساني
 •     وظایف مدیریت منابع انسانی
 •     نقش های مدیریت منابع انسانی
 •     ممتاز ترین ویژگی مدیران منابع انسانی
 •     مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان
 •     ویژگی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی
 •     مدیریت منابع انسانی در قالب یک سیستم
 •     سیستم اطلاعات منابع انسانی
 •     توسعة مفهوم مديريت منابع انساني

    فصل دوم - برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني

 •     و اهداف استراتژيك سازمان
 •     ارزيابي و مديريت عملكرد
 •     ارتقاء فرهنگ سازماني
 •     پيوند ميان برنامه ريزي استراتژيك و منابع انساني
 •     برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
 •     موانع موجود
 •     الگوهاي استراتژيك منابع انساني
 •     عناصر الگوي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
 •     مفهوم‌ طرح‌ريزي‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌
 •     مزاياي‌ طرح‌ريزي‌ استراتژيك‌
 •     انواع‌ مدلها
 •     پيوند استراتژي منابع انساني با استراتژيهاي كلي و كلان سازمان
 •     برنامه ريزي استراتژيک در بخش دولتي

    فصل سوم - تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی

 •     فناوری اطلاعات
 •     مدیریت منابع انسانی
 •     عملکردها ی مدیریت منابع انسانی
 •     آشنایی با نقش ها
 •     سیر تحول مدیریت منابع انسانی
 •     تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات
 •     جایگاه فناوری اطلاعات در تکامل و پیشرفت کشورها
 •     نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی
 •     نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی 
 •     محیط و نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی
 •     اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر سازمان
 •     تغيير در مديريت اطلاعات و بهره برداري از دانش
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر سلسله مراتب سازماني
 •     تاثيرات فناوري اطلاعات بر ايجاد واحدهاي ويژه
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر تمركز قدرت يا اختيار
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر محتواي شغل  
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر آموزش  
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر جابجايي شغلي 
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر رضايت شغلي  
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر تشويش اطلاعاتي  
 •     تاثير فناوري اطلاعات بر ايمني و سلامت  
 •     چك ليست اولويت بندي اعمال فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمان
 •     مديريت استراتژيك نيروي انساني

    فصل چهارم - نقش شايستگي ها در مديريت منابع انساني

 •     تعريف شايستگي
 •     تاريخچه شايستگي ها
 •     سطوح شايستگي
 •     ابعاد شايستگي
 •     رويكردهاي مطرح شده نسبت به شايستگي ها
 •     رويكرد استانداردها
 •     رويكرد اقتضايي (موقعيتي)
 •     الگوهاي شايستگي
 •     ويژگيهاي مدل شايستگي
 •     انواع الگوهاي شايستگي
 •     برنامه ريزي منابع انساني
 •     مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی
 •     فرایند کارمندیابی
 •     انتخاب و استخدام
 •     آموزش
 •     ارزيابي و مديريت عملكرد
 •     تعيين و توزيع پاداش كاركنان
 •     توسعه و رشد
 •     برنامه ريزي شغلي، جانشين پروري و انتصاب

    فصل پنجم - نقش آموزش بر مدیریت منابع انسانی

 •     تاريخچه ظهور بحث بهره وري در مدیریت انسانی
 •     تعاريف و مفاهيم بهره وري در مدیریت منابع انسانی
 •     هفت «C» بهره وري
 •     عوامل مؤثر بر بهره وری مدیریت منابع انسانی
 •     تاریخچه آموزش کارکنان
 •     مفهوم آموزش
 •     اهداف آموزش نيروي انساني
 •     اهمیت آموزش
 •     فواید و مزاياي آموزش نیروی انسانی
 •     انواع آموزش
 •     فرآیند آموزش
 •     برنامه های عمده آموزش بهره وری
 •     ویژگی های لازم جهت کارایی آموزش
 •     مهم ترین زمینه های آموزش در ارتقاء بهره وری
 •     رابطه  بین آموزش و بهره وری
 •     نقش آموزش نیروی انسانی بر بهره وری

    فصل ششم - مدیریت منابع انسانی درسازمان های کوچک

 •     آسيب‌شناسي مديريت منابع انساني در شركتهاي كوچك
 •     موسسات کارآفريني کوچک در اقتصادهاي پيشرفته
 •     فرهنگ موسسات كارآفريني كوچك
 •     الف - موسسات كارآفريني كوچك و اتحاديه هاي تجاري
 •     ب- اندازه سازمان به عنوان عاملي در محدود كردن تغيير
 •     پ - آموزش و فراگيري
 •     ت - پذيرش اندك شيوه هاي جديد استخدامي
 •     ث - رفاه كاركنان
 •     جایگاه برنامه‌ریزی بلند مدت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط

    فصل هفتم - مدیریت منابع انسانی در شرایط جهانی شدن

 •     نقش درحال تغییر منابع انسانی
 •     چالشهای سازمانها در فرایند جهانی شدن
 •     چالشهای منابع انسانی در عرصه جهانی شدن
 •     جهانی شدن و پیامدهای آن بر سازمان‌ها
 •     مشوق‌های جبرانی
 •     عملکرد قابل تغییر منابع انسانی
 •     مدیریت منابع انسانی در لیتوانی

پکیج سوم

  فصل اول

 •     توانایی تشخیص مفهوم بازاریابی
 •     آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیتهای بازاریابی
 •     آشنایی با بازارهای مورد نظر
 •     شناسایی اصول جذب و نگهداری خریدار
 •     شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی
 •     شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید
 •     شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی
 •     شناسایی اصول عوامل تکنولوژی
 •     شناسایی اصول محیط حقوقی و سیاسی
 •     شناسایی اصول محیط فرهنگی
 •     شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار
 •     آشنایی با بازار صنعتی و مفهوم آن

    فصل دوم

 •     توانایی اندازه گیری و پیش بینی تقاضا در بازار
 •     آشنایی با مفهوم تقاضا
 •     انواع تقاضا
 •     آشنایی با مفهوم اندازه گیری تقاضا
 •     پیش بینی تقاضای آینده
 •     شناسایی کشش پذیری تقاضا در مقابل تغییر قیمت
 •     شناسایی مقاطع بازار و انتخاب بازار هدف
 •     شناسایی اصول برنامه ریزی استراتژیک
 •     هدفهای سازمان و منابع آن
 •     تجزيه و تحليل محيط
 •     عوامل محيط خارجي سازمان
 •     عوامل اقتصادي

    فصل سوم         

 •     توانایی تشخیص دوره عمر کالا
 •     آشنایی با کالا و انواع آن
 •     آشنایی با طبقه بندی کالا
 •     آشنایی با نوع بسته بندی کالا
 •     شناسایی اصول تشخیص دوره عمر کالا
 •     افزایش دوره عمر کالا با تغییر و تحول در کالا

    فصل چهارم  

 •     سیستم و مدیریت توزیع
 •     تعریف توزیع و کانال های توزیع
 •     مدیریت کانال توزیع
 •     شناسایی انواع واسطه ها
 •     استراتژی‌های انتخاب کانال توزیع
 •     مراحل تصمیمات مهم درطراحی کانال های توزیع
 •     مراحل طراحی کانال توزیع
 •     انواع کانال های اصلی توزیع
 •     آشنایی با مفهوم سیستم بازاریابی عمودی و افقی
 •     سیستمهای بازاریابی عمودی
 •     شناسایی اصول نحوه بازاریابی در خرده فروشی و عمده فروشی
 •     -تصمیمات بازاریابی در خرده فروشی
 •     خصوصیات و اهمیت عمده فروش ها
 •     مدیریت توزیع فیزیکی
 •     وظايف اصلي مديريت توزيع فيزيكي

    فصل پنجم    

 •     توانایی برقراری ارتباط با ترویج
 •     شناسایی ابزار تبلیغات
 •     شناسایی اصول ابزار ترویج و فروش
 •     شناسایی اصول ابزار ایجاد ارتباط
 •     شناسایی ابزار فروش فردی
 •     شناسایی اصول نحوه انتخاب تبلیغ و درک عملکرد آن

    فصل ششم     

 •     توانایی بازاریابی مستقیم
 •     آشنایی با اصول واهمیت بازاریابی مستقیم
 •     رشد بازاريابي مستقيم
 •     آشنایی با نحوه پیدا کردن خریدار
 •     شناسایی اصول مشخصات فروش شخصی
 •     قابل انعطاف بودن بازاریاب
 •     آگاهی از کالا
 •     آگاهی از عکس العمل خریدار و درک اطلاعات وی

    فصل هفتم  

 •     توانایی تشخیص تعیین قیمت
 •     آشنایی با مفهوم قیمت و عامل آن در میزان فروش
 •     آشنایی با مراحل قیمت‌گذاری
 •     آشنایی با اصول استراتژی قیمت گذاری
 •     شناسایی روش‌ها و استراتژی قیمت گذاری
 •     شناسایی اصول محاسبه تعیین قیمت بر اساس بازده هدف

    فصل هشتم       

 •     توانایی بازاریابی بین المللی
 •     شناسایی اصول موانع و مشکلات ورود به بازاریابی
 •     شناسایی اصول مزایای ورود به بازار بین المللی
 •     شناسایی اصول سیستم بازرگانی بین‌المللی
 •     آشنایی با مشخصه اقتصادی کشورها بر مبنای توزیع درآمد
 •     شناسایی اصول محیط فرهنگی و بازرگانی کشور مورد نظر
 •     آشنایی با منطقه آزاد بازرگانی
 •     آشنایی با اتحادیه گمرکی
 •     آشنایی با بازار مشترک اروپا
 •     شناسایی روش ورود به بازار
 •     صادرات غیر مستقیم
 •     صادرات مستقیم
 •     سرمایه‌ گذاری

    فصل نهم

 •     مدیریت فروش
 •     آشنایی با فرآيند مديريت فروش
 •     اهداف مدیر فروش
 •     تشخیص ماهیت و مبانی فروش
 •     آشنایی با مفهوم فروش
 •     انواع روش های فروش
 •     توانایی تشخیصفرآیند فروش سازمانی
 •     اخلاق بازاریابی توصیفی
 •     اخلاق بازاریابی هنجاری

مدیریت کسب و کار MBA مدیریت بازرگانی منابع انسانی HRM مدیریت منابع انسانی مدیریت کسب و کار مدیریت بازاریابی و فروش بازاریابی و فروش دوره ی بازاریابی و فروش پکیج پکیج مدیریت پکیج مدیریت طلایی مدیریت MBA کسب و کار 51489
نظرات کاربران سوالی دارید؟ بپرسید یا دیدگاه خود را ثبت کنید.

گواهینامه ها

لطفا گواهینامه های درخواستی خود را انتخاب کنید:

کاربر عزیز ، برای سفارش استعلام مدارک ،‌ابتدا می بایست علاوه بر انتخاب مدرک مورد نظر ، گزینه استعلام مدارک را نیز تیک بزنید.

گواهینامه های ملی:
۶۵,۰۰۰ تومان
رایگان

گواهینامه های بین المللی:
لطفا توجه داشته باشید ،‌جهت اخذ این گواهینامه ، میبایست ابتدا فایل تعهد نامه را دانلود کرده و پس از پر کردن آن ، نسبت به کپی برابر اصل نمودن آن اقدام نموده و از طریق پست به آدرس موسسه ارسال فرمایید.

دانلود فرم تعهد نامه
۴۷۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۵۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۹۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
رایگان

موارد دیگر:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره

مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزش مجازی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید.

ویژگی های برتر این پکیج ها:

1- صرفه جویی در وقت

2- پرداخت هزینه کمتر

3-  بهره مندی از بسته های آموزشی جامع و مکمل و.... می باشد.

 

پکیج جامع مدیریت طلایی شامل :

 

مدیریت MBA کسب و کار 1 (عمومی)

Master of Business Administration-General

150 ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی HRM

Human resource management-HRM

۶۵ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان

مدیریت بازاریابی و فروش

marketer and supplier

۶۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

+

بهمراه گواهینامه رایگان آکسفورد انگلستان 

سود شما از خرید پکیج فوق 50000 تومان می باشد.

دوره های مرتبط با این دوره

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org