MBA گرایش صنعتی

دوره MBA گرایش صنعتی


دوره MBA گرایش صنعتی چه دوره ای است؟ دوره MBA گرایش صنعتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: منظور از تربیت مدیر در دوره مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتی تربیت رئیس نیست بلکه تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهمتر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیمگیری مناسب و مطلوب باشند . بنابراین دانشپذیرا...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره MBA گرایش صنعتی چه دوره ای است؟

دوره MBA گرایش صنعتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

منظور از تربیت مدیر در دوره مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتی تربیت رئیس نیست بلکه تربیت افرادی است که بتواند در حوزه کار خود دارای استقلال فکری بوده و عوامل مهمتر و موثر در جریان کار خود را مورد تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکلات قادر به تصمیمگیری مناسب و مطلوب باشند . بنابراین دانشپذیران این دوره با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی ، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف رفع مشکلات پیدا می کنند قابلیت جذب در تشکیلات و سازمانهای مختلف بازرگانی و صنعتی با وظایف گوناگون   را دارا می شوند و میتوانند در بهبود و ثمربخشی و کارآیی سازمان موثر باشند.

آموزش: مطالب این دوره در 85 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

آموزش آنلاین دوره:

 • آشنایی با اصول مدیریت
 • شناخت صنایع مختلف
 • آشنایی با فرآیندهای تولیدی

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

. 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • مدیریت منابع انسانی در مدیریت    
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی    
 • وظایف مدیریت منابع انسانی    
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان    
 • تاریخچه مدیریت منابع انسانی    
 • تجزیه و تحلیل شغل    
 • تعریف تجزیه و تحلیل شغل    
 • مزایای تجزیه و تحلیل شغل    
 • برنامه ریزی نیروی انسانی    
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی    

فصل دوم    

 • مفاهیم حسابداری صنعتی در    
 • مدیریت صنعتی    
 • آشنایی با مفهوم حسابداری صنعتی    
 • آشنایی با اهمیت و کاربرد حسابداری صنعتی    
 • نمايش درختي ساختار محصول    
 • آشنایی با اصطلاحات متداول در حسابداری صنعتی    
 • اجزای بهای تمام شده (مواد، دستمزد، سربار)    
 • کالای در جریان ساخت    
 • کالای ساخته شده    
 • آشنایی با مفهوم هزینه و طبقه‌بندی آن    
 • انواع طبقه بندی هزینه‌ها    
 • بهای تبدیل    
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت    
 • ارزیابی متوازن    
 • هزینه مستقیم و غیر مستقیم    
 • هزینه ثابت و متغیر و نیمه متغیر    
 • آشنایی با انواع گزارشات درون سازمانی    
 • گزارش مصرف مواد    
 • گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده    
 • آشنایی با انواع گزارشات برون سازمانی    
 • گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته    
 • خلاصه مشخصات سيستم حسابداري صنعتي    

فصل سوم    

 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی در مدیریت صنعتی    
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی    
 • وظایف مدیریت منابع انسانی    
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان    
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی    
 • مراحل بر نامه ریزی نیروی انسانی    
 • کارمندیابی    
 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی    
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی    
 • مزایای آموزش    
 • وظایف واحد آموزش    
 • طراحی برنامه های آموزشی    
 • تعیین اهداف آموزشي    
 • ارزیابی عملکرد کارکنان    
 • مزایای ارزیابی کارکنان    
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد    
 • روش های ارزیابی کارکنان    

فصل چهارم    

 • mba صنعتی  و تاریخچه  تولید    در ایران    
 • تاریخچه کارخانه های موثر در ایران    
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان    
 • طرح های توسعه    
 • پروژه تولید ریل :    
 • کارخانه فولاد اصفهان    
 • کارخانه قند اصفهان    
 • مدیریت صنعتی    
 • تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی    
 • مدیریت تولید    
 • وظایف مدیریت تولید:    
 • انبار و انبارداری چیست؟    

فصل پنجم    

 • روانشناسی در مدیریت صنعتی    
 • تعریف روانشناسی    
 • اهداف روانشناسی    
 • زمینه های روانشناسی سازمانی    
 • تعریف و ماهیت روانشناسی صنعتی    
 • مفاهیم اساسی روانشناسی صنعتی    
 • نقش رفتاری    
 • مفهوم روانشناسی صنعتی سازمانی برای کارفرمایان    
 • نقش روانشناسي در استخدام و گزينش كاركنان    
 • امنیت شغلی    
 • مفهوم امنيت شغلي    
 • مشاوره شغلی    
 • نظريه بودن، وابستگي و رشد (ERG)    
 • نظریه ی خود کارآمدی    
 • نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو    
 • نظریات تعهد سازمانی    
 • پیش شرط های تعهد سازمانی    
 • آثار وجود رضایت شغلی    
 • نظریه های رضایت شغلی    
 • تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی    
 • مفهوم فرسودگی شغلی    
 • عوامل بوجود آورنده فرسودگي شغلي :    
 • مراحل فرسودگي شغلي    
 • نشانه‌هاي فرسودگي شغلي :‌    
 • نقش مديران در پيشگيري از فرسودگي شغلي كاركنان    

فصل ششم    

 • آشنایی با مدیریت ساخت در صنعت    
 • توانایی‌ها و قابلیت‌ها وتخصص‌ها    
 • مدیریت ساخت و عملیات فراگستر    
 • مهندسی تولید    
 • مهندسی محصول    
 • مهندسی تجهیزات    
 • توسعه همکاری‌ها    
 • برنامه ریزی و کنترل تولید    
 • برنامه ریزی سفارشات    
 • برنامه ریزی تولید    
 • برنامه ریزی مواد    
 • مدیریت تغییرات مهندسی    
 • مدیریت دستورالعملها    
 • مدیریت تغییرات    
 • تفاوت مهندسی و مدیریت ساخت با مدیریت پروژه و ساخت    
 • تفاوت مدیریت پروژه با مدیریت ساخت - رابطه کارفرما پیمانکار مشاور    
 • مزیتها و معایب مدیریت پروژه و مدیریت ساخت    

فصل هفتم    

 • مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی    
 • تحلیل SWOT    
 • چهارچوب تحلیلی ساختار،رفتار و بازدهی    
 • ماتریس ADL :    
 • تحلیل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر (Porter’s Five Competitive Forces)    
 • تحلیل منحنی های هزینه صنعت(Industry Cost Curves)    
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک    
 • تحلیل PEST    
 • تحلیل اندازه و سهم بازار (Market Size and Market Share Analysis)    
 • تحلیل ارزش چرخه عمر (Customer Life Time Value Analysis):    
 • منحنی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Curves):    
 • نقشه گشت و گذار مشتری (Customer Journey Map):    
 • تحلیل زنجیره ارزش (Value Chain Analysis):    
 • تحلیل افق های سه گانه (Three Horizons):    
 • ماتریس سیاست های جهت دهی    
 • ماتریس گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group Matrix):    
 • ماتریس استراتژی رشد آنسوف (  Ansoff Growth Strategy Matrix):    
 • ماتریس هم خانوادگی (Familiarity Matrix):    
 • مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی    

فصل هشتم    

 • مدیریت ارتباطات پروژه در    
 • mba صنعتی    
 • استاندارد پم باک    
 • انواع PMO از نظر گستره خدمات    
 • انواع PMO از نظر طول عمر    
 • جمع‌بندی پی ام باک    
 • تاریخچه پی ام باک    
 • محتوای استاندارد پم‌باک    
 • گروه‌های فرآیندی    
 • حوزه‌های دانش پم‌باک    
 • اهمیت مدیریت ارتباطات در پروژه    
 • برنامه ریزی ارتباطات پی ام باک    
 • مدیریت پیکربندی و تغییرات    
 • ماتریس تخصیص مسئولیت ها    
 • تعریف قرارداد و انواع آن    
 • روش سه عاملی متعارف    
 • معایب روش سه عاملی متعارف    
 • ساختار (D/B/B)    
 • روش ارزيابي و بازنگري پروژه ها :    
 • روش گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژه ها :    
 • توزیع اطلاعات    
 • گزارش دهی عملکرد    
 • خاتمه‌ی اداری    

فصل نهم    

 • مفاهیم بازاریابی در صنعت    
 • اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ    
 • وظايف مديريت بازاريابي:    
 • بازاریابی صنعتی    
 • مزیت بازاریابی صنعتی :    
 • نقش بازاریابان فعال در بازاریابی صنعتی:    
 • نقش خصوصیات محصولات در بازاریابی صنعتی:    
 • عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی    
 • مشتریان مورد هدف در بازاریابی صنعتی    
 • تکنیکهای اثربخش در بازاریابی صنعتی

مجوزات

MBA گرایش صنعتی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس