تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران

آموزش تنظیم صورتهای مالی


دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران چه دوره ای است؟ دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایس...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران چه دوره ای است؟

دوره تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد. برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ کلی‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگی‌ شناخت‌، اندازه‌گیری‌ و افشای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ خاص‌ در سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ ارائه‌ می‌شود.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 75 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول

 •  تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری
 • اجزاي‌ صورت‌های‌ مالي‌
 • مفاهیم حسابداری
 • مفروضات حسابداری    
 • اصول حسابداری
 • اصول یا میثاق های محدود کننده
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات مالی
 • خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات

فصل دوم

 • قوانین مالی سازمان ها
 • هدف حسابرسي صورتهاي مالي
 • الزامات اخلاقي مربوط به ‌حسابرسي صورتهاي مالي
 • انجام حسابرسي صورتهاي مالي
 • دامنه حسابرسي صورتهاي مالي
 • صورت های مالی
 • استاندارد حسابداری
 • تهیه صورت مالی
 • صورت های مالی استاندارد

فصل سوم

 • ترديد حرفه‌اي
 • اطمينان معقول
 • خطر حسابرسي و اهميت
 • مسئوليت صورتهاي مالي
 • تعيين قابليت پذيرش چارچوب گزارشگري مالي
 • اظهار نظر در باره صورتهاي مالي

فصل چهارم

 • توانايي كار با نرم افزارهاي معاملات   
 • شناسايي اصول نصب نرم افزار  
 • اصول کار با منوهای مختلف پلتفرم متاتریدر   
 • اصول کار با منوی (File)    
 • اصول کار با منوی (View)    
 • اصول کار با منوی (Insert)   
 • اصول کار با منوی (Charts)   
 • اصول کار با منوی (Tools)   
 • اصول کار با منوی (Window)    

فصل پنجم

 • نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي  
 • دامنه‌ كاربرد   
 • هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌  
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌  
 • رويه‌هاي‌ حسابداري‌    
 • مبناي‌ تعهدي‌    
 • ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ ارائه‌   
 • اهميت‌ و تجميع‌    
 • اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌   
 • ساختار و محتوا    
 • ترازنامه‌    
 • صورت‌ سود و زيان‌    
 • افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌    
 • ساير موارد افشا    

فصل ششم

 • تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری  
 • صورت‌های مالی  
 • اجزاي‌ صورت‌های‌ مالي‌    
 • مفاهیم حسابداری   
 •  مفروضات حسابداری    
 • اصول حسابداری 
 •  اصول یا میثاق های محدود کننده  
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌    
 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات مالی   
 • خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات   
 • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با چگونگی ارائـه‌ اطلاعات‌   
 • اصطلاحات حسابداری    
 • صورت حساب سرمایه
 • اثر رویداد مالی روی حسابها
 • ماهیت حسابه
 • انواع موسسات اقتصادی    
 • انواع  شاخه های حسابداری    
 • حسابداري صنعتي   
 • حسابداري مالي    
 • حسابداري دولتي    
 • حسابداري مديريت    
 • حسابداري منابع انساني 
 • حسابداری سیستمها   
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی   
 • حسابداری اجتماعی    
 • استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری   
 • استفاده كنندگان درون سازمانی
 • استفاده كنندگان برون سازمانی
 • دوره مالی
 • چرخه حسابداری (Accounting  cycle)    
 • محاسبه سود یا زیان خالص
 • روش کلی بستن حساب

فصل هفتم

 • استانداردهای حسابداری و انواع آن 
 • آشنایی با حسابداری    
 • وظایف حسابداران    
 • حسابدار سرپرست    
 • آشنایی با دفترداری    
 • شباهت و تفاوت حسابداری و دفترداری   
 • اصول حسابداری   
 • حسابداری مالی(عمومی)    
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت    
 • ارزیابی متوازن    
 • حسابداري مالياتي    
 • هدف وصول ماليات   
 • نرخ تصاعدي ماليات   
 • قراين مالياتي    
 • آشنایی با اصول و موازین حسابداری دولتی  
 • حسابداری اجتماعی    
 • حسابرسی    
 • انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی
 • حسابداری فروش    
 • منظور از استانداردهای حسابداری  
 • تاریخچه استانداردهای حسابداری ایران
 • استانداردهای دولتی   
 • گزارش کمیته ملی حسابداری دولتی   
 • مطالعه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی   
 • مطالعه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی   
 • بیانیه مفاهیم نظری6 هیئت مشاوره استانداردهای حسابداری دولت مرکزی (امریکا)  
 • مطالعه آنسی ‌پسینا (Anessi-Pessina) و بروگوناری (Borgonovi)    
 • پاسخگویی و تصمیم‌گیری، هدفهای اصلی حسابداری دولتی    
 • هدف از انتشار صورتهای مالی   
 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی  
 • ارائه مقایسه مبالغ بودجه‌اي و مبالغ واقعي    
 • افشاهايي در مورد مباني بودجه‌اي، دوره و دامنه کاربرد 
 • صورت تطبیق  مبالغ واقعي بر مبناي قابل مقايسه و مبالغ واقعي در صورت‌هاي مالي

فصل هشتم

 • معرفی حسابداری مالی    
 • آشنایی با حسابداري مالي
 • تعریف مدیریت مالی   
 • هدف مدیریت مالی  
 • نقش مدیر مالی    
 • تاریخچه مدیریت مالی  
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت    
 • نسبت هاي مالي    
 • چارچوب مفهومی    
 • تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری
 • انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی 
 • رفتارشناسی مالی    
 • صورت حساب سود و زیان 
 • طبقه بندی اقلام صورتحساب سود وزیان    
 • صورت حساب سرمایه    
 • صورت وضعیت مالی(ترازنامه)   
 • تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی   
 • ماهیت ماندۀ حساب ها   

مجوزات

تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
-->