آشنایی با تذهیب کاری

دوره آموزش تذهیب کاری


دوره آشنایی با تذهیب کاری چه دوره ای است؟ دوره آشنایی با تذهیب کاری یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: تذهیب کار شغلی است در حوزه صنایع دستی که شامل وظایفی از قبیل بررسی تاریخچه تذهیب ، ترسیم فضاهای تذهیب ، ترسیم نقوش اسلیمی و … و همچنین کاربرد این نقوش در فضای تذهیب می باشد. آموزش: مطالب این دوره در 77 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد. آشنایی با مبانی تذهیب...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آشنایی با تذهیب کاری چه دوره ای است؟

دوره آشنایی با تذهیب کاری یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

تذهیب کار شغلی است در حوزه صنایع دستی که شامل وظایفی از قبیل بررسی تاریخچه تذهیب ، ترسیم فضاهای تذهیب ، ترسیم نقوش اسلیمی و … و همچنین کاربرد این نقوش در فضای تذهیب می باشد.

آموزش: مطالب این دوره در 77 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - آشنایی با تذهیب     

 • تاريخچه تذهیب     
 • تعريف تذهيب     
 • ريشه‌يابي لغت تذهيب     
 • واژگان تذهیب     
 • ابرك     
 • اسليمي (اسلامي)     
 • بند اسليمي     
 • تاج     
 • جدول     
 • ختايي     
 • داغ     
 • دهن اژدر     
 • سنجاق نشان     
 • شرفه      
 • شمسه      
 • شمسه كوچك      
 • فرنگي      
 • فصّالي      
 • كتيبه‌ی سرلوحه      
 • كمند زرين      
 • گره      
 • لچك ترنج      
 • لچكي      
 • واگيره      
 • ترنج      
 • سر ترنج      
 • سرلوحه      
 • كتيبه      
 • ترصيع      
 • حاشيه      
 • قوس حلزوني      
 • تعريف قوس حلزوني      

فصل دوم - تذهيب در دوران اسلامي      

 • شکل گيري تذهيب قرآن مجيد در صدر اسلام      
 • تذهيب قرآن در قرون اوليه‌ی اسلامي      
 • نقش اسليمي      
 • خطوط کوفي قرآن‌‌‌‌‌ها      
 • مشخصات قرآن‌‌‌‌هاي اوليه      
 • تذهيب و تزیین قرآن در اوايل دوران اسلامي      
 • تذهيب و تزیینات قرآن در قرون چهارم و پنجم هجري      
 • مصور‌سازی و تزیین نسخ اوايل دوران اسلامي      

فصل سوم - مکاتب تذهیب      

 • مکتب سلجوقي      
 • تذهيب‌‌‌‌هاي مکتب سلجوقي      
 • مکتب ايلخاني      
 • تذهيب‌‌‌‌هاي مکتب ايلخاني      
 • مکتب تيموري (هرات)      
 • تذهيب‌‌‌‌هاي مکتب هرات و شيراز      
 • مکتب صفوي      
 • تذهيب‌‌‌‌هاي مکتب صفوي      
 • تذهيب در دوره‌ی زنديه      
 • تذهيب در دوره‌ی قاجار      
 • تذهيب در دوره‌ی معاصر      
 • تذهيب کاران معاصر      

فصل چهارم - آموزش تذهیب      

 • ابزار كار      
 • قلمو      
 • طلا و نقره      
 • مهره      
 • كاغذ      
 • صفات مهم كاغذ تذهيب      
 • رنگ      
 • پرگار، ترلينگ، خط‌كش      
 • شيوه كار تذهيب      
 • قلموسازي      
 • رنگ      
 • مركب      
 • رنگدانه      
 • مهره      
 • اصول قابل اهميت در كليات نقش      
 • ديرينگي‌ و ريشه‌ي مشترك      
 • ختایي      
 • اسليمي      
 • تعريف اسليمي و گونه‌‌‌‌هاي آن      
 • صورت اسليمي      
 • تزيين اسليمي      
 • چنگ و گره      
 • نشان و انواع آن      
 • لچك نشان يا كتيبه نشان      
 • بته جقه نشان      
 • دل نشان      
 • ابرك نشان (اسليمي ماري)      
 • نشان و اصل قاعده (نقش در نقش)      
 • تكوين نقوش (تركيب اسليمي و ختايي)      
 • جايگاه «نشان‌ها» در شمسه      
 • گره‌سازي      
 • شرفه      
 • تحول هنر تذهيب      

فصل پنجم  - مذهبان نامدار      

 • ابوالحسن علي ابن بواب (متوفي در ٤١٣ ه.‌ق)      
 • شيخ ابوطالب (متوفي در ١٢٥٣ ه‌.ق)      
 • عبدالرزاق اصفهانی (سده‌ی سيزدهم ه.‌ق)      
 • هاشم امامی اصفهانی (سده‌ی سيزدهم ه‌.ق)      
 • ابوالقاسم انجداني فراهاني (تا سال ١٣١٢ ه‌.ق ‌مي‌زيسته)      
 • محمد ایواوغلي (سده‌ی يازدهم ه.‌ق)      
 • بابا تبريزي (سده‌ی دهم ه.ق)      
 • باباجان تربتي (تا سال ٩١١ ه.ق ‌مي‌زيسته)      
 • سلطان‌علي باوردی (سده‌ی نهم ه‌.ق)      
 • عضد بخاری‌ (تا سال ٩٣٥ ه.‌ق ‌مي‌زيسته)      
 • حسن بغدادی (سده‌ی دهم ه.‌ق)      
 • بنيادي تبريزي      
 • تقی پروانه شيرازي (سده‌ی سيزدهم و چهاردهم ه.‌ق)      
 • زين‌العابدين تبریزی (سده‌ی دهم و يازدهم ه.‌ق)      
 • محمدصالح تبریزی (اواخر سده‌ی دهم هجري قمري)      
 • محمدمحسن تبریزی (سده‌ی يازدهم ه.‌ق)      
 • محمدعلي تذهیبی (متوفي در ١٣١٢ شمسي)      
 • رجبعلی تسلي شيرازي (سده‌ی سيزدهم ه‌.ق)      
 • یحیی تقوي (تا سال ١٣١١هجري قمري ‌مي‌زيسته)      
 • محمدجعفر تهراني حائري (تا سال ١٢٨١ هجري قمري ‌مي‌زيسته)      
 • احمد تکلو (تا سال ٩٣٣ هجري قمري ‌مي‌زيسته)      
 • فتحعلی حجاب شيرازي (متوفي در ١٢٦٩ ه‌.ق)      
 • علی‌نقی حکيم الهي      
 • ميرحسن دهلوی (سده‌ی دهم ه‌.ق)      
 • رسا مذهب (تا سال ١٣١١ هجري قمري ‌مي‌زيسته)      
 • رضوي يزدي، محمد صادق (تا سال ١٢٤٨ هجري قمري ‌مي‌زيسته)      
 • محمد امير رضوی‌ (متوفي در ١٢٧٤ ه.‌ق)      
 • ابراهيم زبور‌ (سده‌ی دوازدهم ه‌.ق)      
 • شمس‌الدين زوشکی (تا سال ١٢٤٨ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • زينل (سده‌ی دهم و يازدهم ه‌.ق)       
 • ابراهيم سرابی (تا سال ١٢٤٨ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • سلطان احمد جلاير       
 • محمد عبدالله سیمی نیشابوری (سده‌ی نهم ه.‌ق)       
 • شرف يزدي (سده‌ی يازدهم ه.‌ق)       
 • محمد شفيعاي هروي (متوفي در ١٠٨١ ه.‌ق)       
 • مذهب شيخي (سده‌ی دهم ه.‌ق)       
 • عبدالصمد شیرازی (سده‌ی دهم ه‌.ق)       
 • ميرکي شیرازی       
 • محمد حسین صبوري تبريزي (سده‌ی دهم ه.‌ق)       
 • محمد تقي صحاف       
 • فضل‌الله‌ (سده‌ی دوازدهم ه.‌ق)       
 • ابوبکر صندل (تا سال ٧٠٠ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمد باقر صنيع‌الزمان (سده‌ی سيزدهم هجري قمري)       
 • عبدالحسین صنيع همايون اصفهاني       
 • رضی صنيع همايون (تا سال ١٣٢٢ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • علیرضا عباسي (سده‌ی يازدهم ه.‌ق)       
 • محمد عريضي اصفهاني (تا سال ١٣٥٥ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • علي محمد‌ (سده‌ی دوازدهم و سيزدهم ه.‌ق)       
 • محمدعلی فرهنگ اصفهاني (تا سال ١٢٩٨ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمدطاهر قطاعي شيرازي (تا سال ١١٤٦ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • باقر قمصري (سده‌ی سيزدهم ه.‌ق)       
 • قوام‌الدين مسعود (سده‌ی دهم ه.ق)       
 • ماه پاره (سده‌ی نهم و دهم ه.ق)       
 • مجد (سده‌ی نهم و دهم ه.ق)       
 • محمدعلي (متوفي در ١٢٣١ ه.ق)       
 • محمد تاج‌الدين حيدر (تا سال ١٠٠٠ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمد افضل (تا سال ١٠٩٩ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمد تاج هراتي (سده‌ی نهم هجري قمري)       
 • محمدجواد (تا سال ١٢٨٦ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمدرحيم (تا سال ١١٢٠ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمدعلي مذهب (سده‌ی سيزدهم ه‌.ق)       
 • ابوطاب مذهب اصفهاني (سده‌ی سيزدهم ه.‌ق)       
 • رضا مذهب اصفهاني       
 • محمدتقی مذهب اصفهاني (تا سال ١٢٩٣ سيزدهم هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمدجعفر مذهب اصفهاني (سده‌ی يازدهم ه.‌ق)       
 • محمدحسین مذهب اصفهاني (سده‌ی سيزدهم ه.‌ق)       
 • محمد مذهب‌السلطان (تا سال ١٢٦٤ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • سید ابوالقاسم مذهب‌باشي شيرازي (سده‌ی سيزدهم ه‌.ق)       
 • عبدالوهاب مذهب‌باشي شيرازي (سده‌ی سيزدهم ه.‌ق)       
 • محمد تقی مذهب‌باشي شيرازي (تا سال ١٣٣٩ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمود مذهب‌باشي شيرازي (تا سال ١٢٩٨ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • یوسف مذهب‌باشي شيرازي (متوفي در ١٣٠٠ ه.‌ق)       
 • محمدباقر مذهب‌باشي نقاش‌باشي (تا سال ١٣١٤ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمد مذهب‌باشي (تا سال ١٢٦٠ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • اسدالله مذهب شيرازي (سده‌ی سيزدهم ه.‌ق)       
 • عبدالله مذهب شيرازي (سده‌ی دهم هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • نجم‌الدین محمود مذهب شيرازي (سده‌ی هشتم ه‌.ق)       
 • محمود مذهب هروي (تا سال ٩٦٣ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • یاری مذهب هروي (سده‌ی نهم و دهم ه‌.ق)       
 • مسعود مذهب کرماني (تا سال ٩٤٤ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • ابوالقاسم مذهب يزدي       
 • جعفر مذهب (سده‌ی سيزدهم ه‌.ق)       
 • علي‌اصغر مذهب (سده‌ی دهم ه‌.ق)       
 • علي نقي مذهب (سده‌ی دوازدهم ه.‌ق)       
 • قاسم مذهب‌ (سده‌ی دهم ه‌.ق)       
 • لطف‌الله مذهب (تا سال ١٠٣٤ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • محمدباقر مذهب (تا سال ١٣٠٤ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • يوسف مذهب (تا سال ٨١٠ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • میر منصور مصور بدخشاني (سده‌ی نهم و دهم ه‌.ق)       
 • حسین مهرآيين جاسبي (تولد: ١٢٩٥، وفات: ‌‌١٣ بهمن ١٣٧٤ شمسي، تهران)       
 • مير محمد (تا سال ٩٨٣ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • نصيرالدين محمد (تا سال ٨٠٥ هجري قمري ‌مي‌زيسته)       
 • نقاش افشار، علي اشرف (سده‌ی دوازدهم ه.‌ق)       
 • نقدي بيگ (سده‌ی دوازدهم ه.‌ق)       
 • محمدحسين نقشه‌چی       
 • شمس‌الدين محمد هاشمی اصفهانی (سده‌ی دهم ه.‌ق)       
 • جلال‌الدين يوسف هروی (سده‌ی دهم ه‌.ق)       
 • عبدالله همدانی (سده‌ی هفتم و هشتم ه.‌ق)       
 • علی‌قلی همداني (سده‌ی سيزدهم ه.‌ق)       
 • هوايي مشهدي (سده‌ی نهم ه.‌ق)       
 • علي اشرف والی‌ (متولد ١٢٩٩ شمسي)       
 • ابوعمرو عثمان وراق غزنوی (سده‌ی پنجم ه‌.ق)       
 • کرم‌ شاه تبريزي (سده‌ی هفتم ه‌.ق)       
 • يسائي شاجانيان       
 • طراحان و مذهبان معاصر       

فصل ششم - چند طرح تذهیب       

فصل هفتم - برگ ها       

فصل هشتم - گل‌ها           

فصل نهم - ساقه‌بندی (اسپیرال)       

فصل دهم - طرح تاج (سرلوح)       

فصل یازدهم - لچک           

فصل دوازدهم - طرح کتیبه       

فصل سیزدهم - طرح ترنج       

فصل چهاردهم - طرح شمسه       

فصل پانزدهم - طرح قاب، نشان، سرترنج       

فصل شانزدهم - حاشیه           

فصل هفدهم - محراب           

فصل هجدهم - طرح (آ)، شکل کرمک و ابرک       

فصل نوزدهم - گره طرح       
 

مجوزات

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس