مدیریت فرایندها در سازمان

دوره آموزش مدیریت فرایندها در سازمان


دوره مدیریت فرایندها در سازمان چه دوره ای است؟ دوره مدیریت فرایندها در سازمان یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: مدیریت فرایند محور عبارت است از شناخت مدیریت فرایندهای کسب و کاری که هدفشان، برآورده ساختن نیازهای مشتریان است. سیستم مدیریت فرایند محور بر جریان کار در طول سازمان تمرکز می کند. این جریان کار با خواسته های مشتریان شروع می شود و با تامین رضایت مشتری که کالاها یا خدمات با کیفیت...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت فرایندها در سازمان چه دوره ای است؟

دوره مدیریت فرایندها در سازمان یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

مدیریت فرایند محور عبارت است از شناخت مدیریت فرایندهای کسب و کاری که هدفشان، برآورده ساختن نیازهای مشتریان است. سیستم مدیریت فرایند محور بر جریان کار در طول سازمان تمرکز می کند. این جریان کار با خواسته های مشتریان شروع می شود و با تامین رضایت مشتری که کالاها یا خدمات با کیفیتی را با قیمت مناسب و بموقع دریافت کرده است، به پایان می رسد. در واقع فرایند نشان می‌دهد که چگونه کار در طول نواحی وظیفه ای داخلی سازمان انجام می شود. مدیریت فرایند محور، روابط تامین کنندگان و مشتریان را با فرایندهای کسب و کار نشان می دهد. در سیستم مدیریت فرایند محور، همواره اشتیاق برای بهبود مستمر در سازمان وجود دارد. در سازمانهای فرایند محور چون کارکنان یک فرایند کامل را انجام می دهند و نه یک جزء کوچک کار را، رضایت بیشتری دارند.

آموزش: مطالب این دوره در 120 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با فرآیندهای سازمانی
 • آشنایی با اصول مدیریت سازمانی​

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند . این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید . ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول 

 • پیش درآمدی بر رفتار سـازمانی    
 • رفتار سازمانی    
 • روان شناسی    
 • جامعه شناسی    
 • مردم شناسی    
 • علوم سیاسی    
 • هدف های رفتار سازمانی    
 • بهبود کیفیت و بازدهی    
 • نیروی کار گوناگون    
 • تفویض اختیار    
 • نو آوری و ایجاد تغییر    
 • کم شدن وفاداری کارکنان    
 • نیروی کار دو گانه    
 • بهبود رفتار، از نظر اخلاقی    

فصل دوم

 •  آشنایی با مفاهیم  مدیریت فرایند سازمانی    
 • تعریف مدیریت فرایند    
 • مدیریت بر مبنای فرآیند Process Based Management    
 • فواید نظام مدیریت فرآیند    
 • تعریف فرآیند    
 • تقسیم بندی فرآیندها    
 • طبقه بندی فرایندها    
 • روش شناخت فرآيند    
 • شناخت فرايندهاي سازمان    
 • متولي فرآيند    
 • غربال فرآيندي    
 • تعيين و تبيين اهداف فرايندها    
 • عوامل مؤثر بر طراحي فرايند    
 • تشخیص فرآیندهای سازمان و تعیین مالکیت آنها    
 • ضرورت بهبود فرآیندها    
 • روش‌ها و شیوه‌های مدیریت عملکرد و ارزیابی آن    
 • تاریخچه ارزیابی عملكرد    
 • اهمیت ارزیابی    
 • انواع ارزیابی    
 • فرایند ارزیابی عملكرد    
 • روش‌های اجرایی ارزیابی عملكرد سازمان‌های دولتی    
 • EFQM مدل تعالی سازمانی    
 • مدیریت فرایند وایجاد نگرش فرایند گرا    
 • سیستم‌های مدیریت فرایندهای کاری    
 • ماژول طراحی گرافیکی فرم و فرایند    
 • انواع فرآیندها    
 • فرایند اصلی     

فصل سوم

 •  اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان    
 • آشنایی با روش‌های تحلیل فرآیند    
 • اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها) در مدیریت    
 • ERP و BPR موفقیت ها و شکست ها    
 • اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان  ارائه راهکار و مورد کاوی    
 • نظام اندازه گیری عملکرد فرآیندها ارائه دستورالعمل مرحله ای    
 • طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد    
 • شناسایی فرآیندهای سازمان    
 • تعیین شاخص های مرحله پایین تر    
 • BPMN 
 • مزایای BPMN    
 • مدل سازی فرآیند    
 • سطوح مدلسازی فرایند    
 • افراد درگیر در تیم مدل سازی فرآیند

    فصل چهارم

 • مدیریت فناوری مبتنی بر فرایند سازمانی    
 • مدیریت فناوری مبتنی بر فرایند    
 • مدیریت فناوری توسعه تاریخی    
 • دیدگاه فرایندی به سازمان    
 • رویكرد مبتنی بر فرایند در مدیریت فناوری    
 • رویکرد ۸ گانه در مدیریت فرآیند    
 • تعاملات یك فرایند با فرآیندهای دیگر    
 • تنظیم فرآیند    
 • مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری    
 • بهره وری فرآیند    
 • كنترل شكستهای ممكن در فرآیندها    
 • مهندسی مجدد فرآیندها    
 • زنجیره ارزش پورتر    
 • فرآیندهای پشتیبان    
 • آشنایی با APQC و APQC PCF    

فصل پنجم

 • تاثیر مدیریت فرایندهای سازمانی    
 • (BPM) در افزایش بهره وری    
 • مفاهیم و مراحل مدیریت فرایندهای سازمانی    
 • فاز اول طراحی و آنالیز فرایند    
 • فاز دوم پیکربندی    
 • فاز سوم اجرا و ارزیابی    
 • اهمیت تکنولوژی مدرن در پیاده سازی مدیریت سازمانی    
 • معرفی سیستم مدیریت بهره وری    
 • نظامهای بهره وری    
 • کمیته بهره وری مدیریت کیفیت بدنه و رنگ سایپا    
 • اثرگذاری مدیریت فرایندهای سازمانی در افزایش بهره وری    
 • مزایای کلی مدیریت فرایند    
 • استفاده از سرمایه های فکری    
 • مدیریت فرایند پیش زمینه مدیریت دانش    

فصل ششم

 • مدیریت رفتار سازمانی    
 • رفتار سازماني    
 • هدف رفتار سازماني    
 • مباني علمي رفتار سازماني    
 • تفكر اقتضايي    
 • سازمانها به عنوان محيط کار    
 • هدف ، رسالت و استراتژيها    
 • هم افزايي    
 • انسانها و سيستمهاي کاري    
 • رفتار سازماني ومديريت    
 • چالشهاي مديريت و رفتار سازماني در دنياي امروز    
 • عناصر رفتار سازماني    

فصل هفتم

 • مبانی ساختار سازمانی    
 • ساختار سازماني    
 • مدلهاي رفتار سازماني    
 • مدل مراقبتي    
 • مدل حمايتي    
 • مدل مشارکتي    
 • سيستم هاي اجتماعي فرهنگ    
 • عوامل و اجزاء فرهنگ سازماني    
 • چگونگي شكل گيري و تداوم فرهنگ سازماني    
 • رفتار سازماني مثبت گرا    
 • تعارض سازماني    
 • جايگاه تعارض در مديريت    

فصل هشتم

 • طراحی ساختار سازمانی در فرایندهای سازمانی    
 • طراحی ساختار سازمانی    
 • چهار رکن اصلی    
 • تقسیم کار در فرایندهای سازمانی    
 • گروه بندی در فرایندهای سازمانی     
 • سلسله مراتب اختیارات سازمانی    
 • هماهنگی در فرایندهای سازمانی    
 • تفکیک و انسجام امور    
 • راه هایی برای ایجاد هماهنگی موثر    
 • طرح ریزی سازمانی    
 • نگرش کلاسیک در فرایندهای سازمانی    
 • نگرش مبتنی بر کار و تکنولوژی    
 • نگرش مبتنی بر محیط سازمان    
 • کاهش دادن نیروی کار    
 • انواع ساختار سازمانی    
 • ساختار مبتنی بر محصول یا بازار    
 • سازمان های ماتریسی    
 • ساختارهای رسمی و غیر رسمی    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس