ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی


دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی چه دوره ای است؟ دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: شناخت کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملکرد آنان و ساير کارکنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملکرد است. در گذشته، مديران کلاسيک ارزيابي عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام مي‌دادند در حالي که امرو...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی چه دوره ای است؟

دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

شناخت کارکنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملکرد آنان و ساير کارکنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملکرد است. در گذشته، مديران کلاسيک ارزيابي عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام مي‌دادند در حالي که امروزه جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است و هدف اصلي از ارزيابي عملکرد اين است که اطلاعات ضروري درباره نيروهاي شاغل در سازمان جمع‌آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن کميت و کيفيت کارکنان اتخاذ نمايند. بنابراين، هدف نهايي از ارزيابي عملکرد، افزايش کارايي و اثربخشي سازمان است نه توبيخ و تنبيه کارکنان ضعيف.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در .70 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

 فصل اول    

 • مقدمه ای بر منابع انسانی    
 • تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی    
 • آشنایی با مدیریت  
 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی   
 • تکامل مدیریت منابع انسانی    
 • اهداف مديريت منابع انساني    
 • وظایف مدیریت منابع انسانی    
 • نقش های مدیریت منابع انسانی    
 • مدیر منابع انسانی کیست؟    
 • ممتاز ترین ویژگی مدیران منابع انسانی   
 • مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان   
 • ویژگی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی    
 • مدیریت منابع انسانی در قالب یک سیستم    
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی   
 • توسعة مفهوم مديريت منابع انساني    

فصل دوم    

 • آشنایی با برنامه ریزی منابع انسانی   
 • برنامه ریزی منابع انسانی    
 • سیر تحول برنامه‌ریزی منابع انسانی    
 • تعریف برنامه‌ریزی نیروی انسانی    
 • فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی  
 • اهمیت برنامه‌ریزی منابع انسانی    
 • برآورد احتیاجات نیروی انسانی   
 • روش‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی    
 • مسائل و تنگناهای برنامه‌ریزی نیروی انسانی   
 • مدل برنامه‌ریزی نیروی انسانی    
 • نیروی انسانی ، قدرت نهفته سازمانی    
 • تاكید به آموزش و بهسازی منابع انسانی   
 • بهبود منابع انسانی با ارایه فرصت به آنان    

فصل سوم    

 • آشنایی با ارزيابي عملكرد كاركنان    
 • تعریف ارزیابی عملکرد  
 • مدل ارزیابی عملکرد 
 • سیستم ارزیابی عملکرد    
 • ارزیابی عملکرد سازمان‌ها   
 • ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد    
 • تعریف حسابرسی عملکرد    
 • دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    
 • مقایسه رویکردهای حسابرسی عملکرد و مدل تعالی سازمانی    
 • تشويق عملکردهاي مطلوب و نهي از عملکردهاي نامطلوب کارکنان    
 • دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد    
 • ميانگين زماني ارزيابي عملکرد    
 • معيارهاي ارزيابي عملکرد    
 • ارتباط بين ارزيابي عملکرد، ارزشيابي شغل، ميزان حقوق و مزايا    
 • روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد    
 • روش حصول اطمينان از برابري ارزيابيهاي انجام شده در مورد کليه کارکنان    
 • هدف نهايي از ارزيابي عملکرد   
 • ارزيابي عملکرد توسط چه کساني و در چه مکاني   
 • خصوصيات شخصيتي ارزياب   
 • نحوه مواجهه با سئوالات بي جوابي که درجلسه ارزيابي طرح مي‌گردد    
 • روشهاي ارزشيابي عملكرد   
 • خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد   
 • عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد    
 • ويژگيهاي نظام هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد    
 • اهمیت ارزیابی عملکرد    

فصل چهارم    

 • سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران(ارزشیابی عملکرد)    
 • مشاوره/ اجرا/ نرم افزار    
 • انعطاف پذيري سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران   
 • محدوده سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان و مديران    
 • قابليت هاي سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران    
 • روش هاي فروش نرم افزار    
 • 1-خدمات فروش با روش SaaS نرم افزار ارزيابي عملكرد  
 • قيمت گذاري  
 • 2- فروش امتياز بهره برداري 
 • خدمات مشاوره در استقرار سيستم ارزیابی عملکرد    
 • رئوس کلي خدمات مشاوره ارزيابي عملكرد   
 • 2- تحليل گزارشات   
 • 4- يکپارچگي سيستم با سيستم ارزیابی عملکرد سازمان

فصل پنجم    

 • مديريـت عملكرد    
 • تعريف مديريت عملكرد   
 • .اهميت مديريت عملكرد    
 • اصول مديريت عملكرد   
 • عوامل مؤثردر توفيق مديريت عملكرد   
 • فرايند مديريت عملكرد    
 • مزاياي مديريت عملكرد   
 • معايب مديريت عملكرد    

فصل ششم    

 • برنامه ريزي منابع سازماني (ERP )    
 • برنامه ريزي منابع سازماني (ERP )    
 • تعريف ERP    
 • زير سيستم هاي ERP  
 • مزایا ي ERP
 • مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني    
 • چالشها ي ERP   
 • پياده‎سازي سيستم‌هاي برنامه‎ريزي منابع سازمان در ايران    
 • نقطه قوت راه حل‌هاي ERP    
 • چالش‌هاي برنامه‌ريزي منابع در ERP    
 • چالش‌هاي نرم‌افزاري ERP    
 • شرط موفقيت (ERP ايراني يا ERP خارجي)    
 • عوامل مؤثر در اجراي اثربخش پروژه‌هایERP    
 • مزایای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان    
 • توسعه زیر ساخت لازم به منظور وارد شدن بهE-Business .    
 • مقایسه مدیران نوآور و سازشگر در پذیرش، استفاده و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERPs)    تئوری اتحاد پذیرش و استفاده از فناوری    

فصل هفتم    

 • روش های تامین نیروی انسانی    
 • منابع داخلی    
 • منابع خارجی    
 • روشهاي جذب برون سازماني    
 • ارزيابي روشهاي کارمند يابي    
 • اطلاع رساني درباره شغل وسازمان    
 • نوآوري در جذب منابع انساني    
 • مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني    

مجوزات

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس