مدیریت تکنولوژی

دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی


دوره مدیریت تکنولوژی چه دوره ای است؟ دوره مدیریت تکنولوژی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: فناوری یا تکنولوژی(به فرانسوی: technologie) شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرآیندهای گره گشای دشواری‌های انسان است.  مدیریت تکنولوژی فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرينه تر است. مدیریت تکنولوژی همان تسلط و تبحر انجام کار است، فناوری تو...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت تکنولوژی چه دوره ای است؟

دوره مدیریت تکنولوژی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

فناوری یا تکنولوژی(به فرانسوی: technologie) شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرآیندهای گره گشای دشواری‌های انسان است.  مدیریت تکنولوژی فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرينه تر است. مدیریت تکنولوژی همان تسلط و تبحر انجام کار است، فناوری توانایی انجام کار در تمامی سطوح و زمینه‌ها است. یعنی طراحی، ساخت، استفاده، تعمیر و نگهداری و تحقیق و توسعه و غیره می‌باشد. امروزه بسیاری از فناوری‌ها در نتیجه پژوهش به دست می‌آیند و پژوهشگاه‌های فناوری زيادی در سراسر جهان بر پا شده‌است. تکنولوژی به معنای اصلی حداکثر استفاده از کمترين امکانات موجود می‌باشد.

آموزش: مطالب این دوره در 50 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با مسایل گوناگون سازمان و مدیریت
 • آشنایی با مبانی مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان
 • آشنایی با مبانی کسب و کار و تجارت اکترونیک

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد . .

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول مقدمه        

 • اهمیت نوآوری تکنولوژیک    
 • تاثیر نوآوری تکنولوژیک بر جامعه    
 • نوآوری توسط صنعت: اهمیت استراتژی    
 • قیف نوآوری    
 • مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل دوم منابع نوآوری    

 • نگاه اجمالی    
 • خلاقیت    
 • خلاقیت فردی    
 • خلاقیت سازمانی    
 • تبدیل خلاقیت به نوآوری    
 • مخترع    
 • اختراع توسط مصرفکنندگان    
 • تحقیق و توسعه توسط شرکتها    
 • انواع رویکردهای نوآوری    
 • پیوند شرکتها با مشتریان، تامینکنندگان، رقبا و شرکتهای مکمل    
 • شرکت‌های مکمل    
 • منابع خارجی نوآوری در مقابل منابع داخلی    
 • دانشگاه‌ها    
 • سازمان‌های غیر انتفاعی    
 • نوآوری در شبکه‌های تشریک مساعی    
 • مجموعه تکنولوژی    
 • سر ریزهای تکنولوژیک    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل سوم انواع و الگوهای نوآوری    

 • نگاه اجمالی    
 • انواع نوآوری    
 • منحنی‌های S شکل تکنولوژی    
 • منحنی‌های S شکل عملکرد تکنولوژی    
 • تکنولوژی ناپیوسته    
 • منحنی‌های S شکل در انتشار تکنولوژی    
 • چرخههای تکنولوژی    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل چهارم زمان ورود    

 • نگاه اجمالی    
 • مزایای پیشگام بودن    
 • وفاداری به مارک و رهبری تکنولوژیک    
 • پیشدستی در بدست آوردن دارایی‌های کمیاب    
 • بهرهبرداری از هزینههای تغییر منبع خرید برای خریدار    
 • کسب مزایای بازده فزاینده    
 • مخارج تحقیق و توسعه    
 • کانال‌های توسعه نیافته تهیه و توزیع    
 • تکنولوژیهای تواناساز خام و محصولات تکمیلی    
 • عدم اطمینان نسبت به احتیاجات مشتری    
 • عوامل موثر بر زمان بهینه ورود به بازار    
 • میزان بهبودی نوآوری نسبت به تکنولوژیهای پیشین    
 • استراتژیهای بهبود گزینههای زمان ورود به بازار    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل پنجم انتخاب پروژه‌های نوآوری    

 • نگاه اجمالی    
 • بودجه توسعه    
 • روشهای برآورد پروژهها    
 • روشهای کمی برای انتخاب پروژهها    
 • ارزش خالص فعلی (NPV)    
 • نرخ بازگشت داخلی (IRR)    
 • نقاط ضعف و قوت روشهای جریان نقدی تنزیل شده    
 • حق انتخاب‌های واقعی    
 • روشهای کیفی برای انتخاب پروژه    
 • پرسشهای غربال کننده    
 • تهیه نقشه برای ترکیب سرمایه گذاری (پرتفوی) شرکت در تحقیق و توسعه    
 • Q-sort    
 • تلفیق اطلاعات کمی و کیفی    
 • تحلیل یکپارچه    
 • تحلیل پوششی دادهها (DEA)    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل ششم محافظت از نوآوری    

 • نگاه اجمالی    
 • قابلیت تصاحب عواید    
 • امتیازها، علائم تجاری و حقوق مولف    
 • حق ثبت    
 • فرایند ثبت اختراع    
 • قانون ثبت اختراع در جهان    
 • کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی    
 • معاهده همکاری در مورد ثبت اختراع  (PCT)    
 • علائم تجاری و مارک‌های خدماتی    
 • حمایت از علائم تجاری در جهان    
 • حق مولف (کپی رایت)    
 • حمایت از حق مولف در جهان    
 • اسرار تجاری    
 • اثر بخشی و استفاده از مکانیسم‌های حمایتی    
 • سیستم‌های کاملا اختصاصی در مقابل سیستم‌های کاملا باز    
 • تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEMs)    
 • مزایای حمایت    
 • کنترل معماری تکنولوژی    
 • مزایای انتشار تکنولوژی    
 • قابلیت‌های تولید، بازاریابی و سرمایه    
 • مخالفت صنعت با تکنولوژی تک منبعی    
 • منابع مورد نیاز برای توسعه داخل    
 • کنترل چند پارگی تکنولوژی    
 • انگیزه برای کنترل معماری    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل هفتم سازماندهی برای نوآوری    

 • نگاه اجمالی    
 • اندازه و ابعاد ساختاری شرکت    
 • معمای ایکاروس    
 • ابعاد ساختاری شرکت    
 • ساختارهای مکانیکی در مقابل ارگانیکی    
 • اندازه سازمان در مقابل ساختار سازمان    
 • سازمان همه کاره: بهترین گزینه از ترکیب دو الگو؟    
 • تنش پویا    
 • سازمان‌های مدولی و دارای پیوند آزاد    
 • محصولات مدولی    
 • ساختارهای سازمانی دارای پیوند آزاد    
 • معایب پیوندهای آزاد    
 • مدیریت نوآوری در آن سوی مرزها    
 • استراتژی مرکز برای جهان    
 • استراتژی محلی برای محلی    
 • استراتژی بهرهگیری از قابلیتهای محلی    
 • استراتژی پیوند جهانی    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل هشتم مدیریت فرایند توسعه محصول جدید    

 • نگاه اجمالی    
 • اهداف فرایند توسعه محصول جدید    
 • به حداکثر رساندن تناسب محصول با احتیاجات مشتری    
 • به حداقل رساندن زمان سیکل توسعه    
 • تحت کنترل درآوردن هزینههای توسعه    
 • فرایندهای متوالی در مقابل فرایندهای نیمه موازی    
 • فرایند توسعه نیمه موازی    
 • حامیان پروژه    
 • ریسکهای روش حمایت از پروژه    
 • شرکت دادن مشتریان و تامینکنندگان در فرایند توسعه    
 • شرکت دادن مشتریان    
 • شرکت دادن تامین کنندگان    
 • ابزارهایی برای بهبود فرایند توسعه محصول جدید    
 • فرایندهای مرحله- دروازه    
 • استقرار کارکرد کیفیت (QFD)- خانه کیفیت    
 • روش طراحی برای تولید    
 • طراحی به کمک کامپیوتر    
 • ابزارهایی برای اندازهگیری عملکرد توسعه محصول جدید    
 • ملاکهای کمی فرایند توسعه محصول جدید    
 • عملکرد نوآوری کل    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل نهم مدیریت تیمهای توسعه محصول جدید    

 • نگاه اجمالی    
 • ایجاد تیمهای توسعه محصول جدید    
 • اندازه تیم    
 • ترکیب تیم    
 • ساختار تیم‌های توسعه محصول جدید    
 • مدیریت تیمهای توسعه محصول جدید    
 • خلاصه مطالب فصل    

فصل دهم تنظیم استراتژی صف آرایی در بازار    

 • نگاه اجمالی    
 • زمان ورود    
 • زمان استراتژیک ورود    
 • بهینهسازی جریان نقدی در مقابل پذیرش کانیبالی    
 • قرارداد امتیاز و سازگاری    
 • قیمتگذاری    
 • قیمتگذاری نفوذ در بازار    
 • توزیع    
 • تولیدکنندگان اصلی تجهیزات (OEM)    
 • استراتژیهای شتاب دادن به توزیع    
 • ایجاد اتحاد با توزیعکنندگان    
 • گره زدن محصول به دیگر محصولات    
 • قراردادها و حمایتها    
 • ضمانتها و فروش امانی    
 • بازاریابی    
 • آگهی    
 • فعالیتهای ارتقا فروش    
 • تبلیغات و روابط عمومی    
 • استفاده از بازاریابی برای شکل دادن به برداشتها و انتظارات    
 • اطلاع از قبل و گزارشهای خبری    
 • شهرت    
 • تعهدات اعتماد آفرین    
 • خلاصه مطالب فصل    

مجوزات

مدیریت تکنولوژی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس