فیزیولوژی ورزشی

دوره آموزش فیزیولوژی ورزشی


دوره فیزیولوژی ورزشی چه دوره ای است؟ دوره فیزیولوژی ورزشی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: فیزیولوژی ورزشی به ۴ بخش فراگیر تقسیم می‌شود: آمادگی جسمانی، فیزیولوژی ماهیچه‌ها، فیزیولوژی گردش خون، فیزیولوژی تنفس بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به طور مؤثر در زندگی ایفا کند باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد یعنی به طور مداوم انرژی لازم را در اختیار داشته باشد ت...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره فیزیولوژی ورزشی چه دوره ای است؟

دوره فیزیولوژی ورزشی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

فیزیولوژی ورزشی به ۴ بخش فراگیر تقسیم می‌شود: آمادگی جسمانی، فیزیولوژی ماهیچه‌ها، فیزیولوژی گردش خون، فیزیولوژی تنفس بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به طور مؤثر در زندگی ایفا کند باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد یعنی به طور مداوم انرژی لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. 

آموزش: مطالب این دوره در75 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - تاریخچه تربیت بدنی

 • تاریخچه ورزش تربیت بدنی
 • کمک های اولیه
 • آناتومی انسانی
 • بهداشت و ورزش
 • محتــــوای ورزش و تــربیت بدنی در جامعه اسلــامی
 • تغــذیه خوب و تــأثیر آن در ورزش
 • بهداشت و ورزش
 • رابطه ورزش بـــا مغـــز انســـان
 • اثر ورزش در پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي- عروقي
 • ورزش علــیـــه افـــســـردگی
 • رعايت نكات كلي
 • اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و تربیت بدنی
 • تعریف تربیت بدنی
 • ورزش
 • بازی
 • انواع بازیها
 • تفریحات سالم
 • هدفهاي تعليم و تربيت و ارتباط آن با اهداف تربيتي
 • تربيت بدني يا ابزار تعليم و تربيت
 • سهم تربيت بدني در تعليم و تربيت
 • آماده كردن مربيان شايسته
 • تعليم و تربيت و تربيت بدني دردين زرتشت
 • تعليم و تربيت و تربيت بدني در دين يهود
 • تعليم و تربيت و تربيت بدني در دين مسيح
 • تعليم و تربيت و تربيت بدني در دين اسلام
 • ايده آليسم
 • رئاليسم
 • پراگماتیسم
 • اگزیستانسیالیسم
 • ناتورالیسم
 • ماترياليسم
 • اومانيسم
 • تندرستي و ارتباط آن با تربيت بدني و ورزش
 • اهداف تربيت بدني براي زندگي بهتر
 • اهداف در تربيت بدني
 • ارزش هاي اخلاقي در تربيت بدني
 • اخلاق
 • اخلاق چیست؟
 • اخلاق فردی
 • اخلاق شغلی
 • اهداف معنوی و اخلاقی

فصل دوم - روش و آموزش تربیت بدنی

 • روش آموزش ورزش
 • آموزش مهارتهای حرکتی و ورزشی
 • سازماندهی کلاس و محیط آموزشی
 • سازماندهی کلاس تربیت بدنی
 • روش‌های اداره‌ی کلاس تربیت بدنی
 • گروه بندی دانش‌آموزان
 • تعیین سرگروه
 • مدیریت رفتار در کلاس
 • تشکیل تیم و تمرین
 • مفهوم تدريس
 • طبقه بندي اهداف در تدريس
 • روش هاي تدريس
 • روشهای مذکور در نمودار
 • انتخاب يك روش تدريس مناسب
 • مراحل تدريس
 • استراتژيهاي تعامل با دانش آموزان
 • خود كنترلي
 • آرمان تربيت بدني در مدارس
 • فعاليتهاي آموزشي نامناسب در مدرسه
 • كلاس تربيت بدني به مثابه اردوي ورزشي يا تفريحي
 • ملاحظات ایمنی دوران رشد
 • برخی از عناصر مربوط به محتوای برنامه
 • سنجش هدف رشد عاطفی و اجتماعی در کلاس
 • سنجش محتوای بازی
 • سنجش هدف تکامل حرکتی و مهارتی
 • ارزیابی مهارت 
 • سنجش سلامتی و رشد آمادگی جسمانی
 • انعطاف پذیری
 • استقامت قلبی و عروقی
 • قدرت و استقامت عضلانی
 • خود ارزیابی معلم
 • رشد و تکامل حرکتی
 • حرکت شناسی
 • تعریف حرکت شنا سی 
 • تاریخچه حرکت شناسی 
 • طراحی برنامه های ورزشی
 • اطلالاعات مورد نياز در برنامه ريزی تمرين
 • آسیب شناسی ورزشی
 • تغذیه در ورزش
 • یادگیری و کنترل حرکتی
 • حرکات اصلاحی
 • آسیب‌های تاندونی

فصل سوم - فیزیولوژی ورزشی

 • بیومکانیک ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • طب ورزشی و فیزیولوژی ورزش
 • علم تمرین
 • قدرت انفجاری (توان)
 • قدرت استقامت
 • قدرت عمومی
 • قدرت ويژه
 • قدرت مطلق
 • قدرت نسبی
 • فيزيولوژی تمرينات قدرتی
 • روشهای تمرينات قدرتی
 • ترکيبات مختلف قدرت
 • استقامت عضلانی
 • استقامت در توان
 • استقامت عضلانی کوتاه مدت
 • سرعت آستانه هوازی
 • توان پرتاب
 • توان جهش
 • توان شروع
 • توان کاهش سرعت
 • حجیم سازی
 • روش تمرينی حجيم سازی
 • روشهای تمرين در پرورش اندام
 • چند روش تمرين برای توسعه قدرت حداکثر
 • روش مفصل بازشده
 • روش ايزومتريک
 • روش ايزوکينتيک
 • روش اسنتريک
 • روش تمرين ماکزس
 • روش پولیومتریک
 • استقامت و چگونگی توسعه آن
 • استقامت هوازی
 • استقامت بی‌هوازی

فصل چهارم - سرعت و چگونگی و توسعة آن

 • ابعاد مختلف سرعت
 • عوامل مؤثر بر سرعت
 • اهمیت آمادگی جسمانی
 • تمرینات پلیومتریک
 • انعطاف وچگونگی توسعه آن
 • آزمونهای مورد استفاده برای سنجش عوامل عمومی
 • طرح و زمان بند‍‍‍ي تمرين
 • ساختار كلي يك برنامه زمان بندي شده تمرين
 • آماده سازی روانی ورزشكاران
 • آمادگی روانی
 • هدف چينی
 • دستور كارهای هدف چينی
 • مزايای هدف چينی
 • رقابت  کردن
 • رابطه ميان فشار روانی ، اضطراب  و انرژی روانی
 • روشهای مقابله با فشار روانی
 • طراحی برنامه های ورزشی
 • فعالیت های ورزشی و بیماری ها
 • ترکیب بدن و کنترل وزن
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس