مدیریت سازمانهای ورزشی

آموزش مدیریت سازمانهای ورزشی


دوره مدیریت سازمانهای ورزشی چه دوره ای است؟ دوره مدیریت سازمانهای ورزشی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: رهيري موضوعي وسيعتراز از مديريت است و مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود که در آن تحقق اهداف سازماني مورد نظر است . رهبري نيز براي تحقق هدفهايش ملزم است که با افراد و به وسيله افراد کار کند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازماني نيستند.و مدیر سازمانهای ورزشی در صدد هستند تا با رعای...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت سازمانهای ورزشی چه دوره ای است؟

دوره مدیریت سازمانهای ورزشی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

رهيري موضوعي وسيعتراز از مديريت است و مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود که در آن تحقق اهداف سازماني مورد نظر است . رهبري نيز براي تحقق هدفهايش ملزم است که با افراد و به وسيله افراد کار کند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازماني نيستند.و مدیر سازمانهای ورزشی در صدد هستند تا با رعایت اصول مدیريتی در رهبری سازمانهای ورزشی موفق باشند.

آموزش: مطالب این دوره در 60 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

آموزش آنلاین دوره:

 • آشنایی با اصول و ظایف مدیریت در سازمان
 • ارائه چارچوب  مدیریت ورزشی
 • کسب تونایی مدیریت اماکن وتجهیزات ورزشی
 • کسب توانایی استعدادیابی  ورزشی و قهرمان یابی
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - مروري كوتاه بر اصول و مباني سازمان و مديريت

 • تعاریف مدیریت
 • مدیریت علم یا هنر؟
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران
 • نقش های مدیریت
 • نقش های متقابل شخصی
 • نقش های اطلاعاتی
 • کارآیی و اثر بخشی
 • وظایف مدیران
 • تصمیم گیری و حل مساله
 • تصمیم گیری
 • فرایند تصمیم گیری
 • مدیران و موانع حل مسأله

فصل دوم - آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي       

 • سازمان ها و نهادهاي ورزشي ايران
 • سازمان تربيت بدني
 • وظايف قانوني سازمان تربيت بدني
 • تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش
 • فدراسیون های بین المللی
 • فدراسیون های ورزشی المپیک تابستانی
 • فدراسیون های ورزشی المپیک زمستانی
 • فدراسيون هاي ورزشي و اهداف آنها:
 • اهداف فدراسيون ورزشي
 • وظايف فدراسيون ها
 • اركان فدراسيون ها
 • كميته هاي فدراسيون
 • فهرست فدراسیون‌های ورزشی ایران
 • هيات هاي ورزشي
 • اهم وظايف هيات ورزشي
 • کمیته بین‌المللی المپیک
 • تاریخچه المپیک
 • کمیته‌های ملی المپیک
 • کمیته ملی المپیک ایران
 • دهکده المپیک

فصل سوم - مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني

 • مدیریت ورزشی
 • مهارتهای مدیریت ورزشی
 • سبکهای مدیریت و رهبری
 • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
 • تعریف برنامه ریزی
 • هدف از برنامه ریزی
 • انواع برنامه ریزی
 • دیدگاههای متداول در برنامه ریزی
 • برنامه‌ریزی موثر
 • محاسن برنامه‌ریزی
 • گام هاي فرايند برنامه ريزي
 • موانع برنامه ريزي
 • برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش
 • پيش فرض هايي برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش
 • سازماندهي نظام برنامه ريزي
 • فعاليت هاي مرتبط با تدوين برنامه هاي بخشي
 • شاخص هاي كلي بخش تربيت بدني و ورزش
 • اهداف كمي بخش در تربيت بدني

فصل چهارم - مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدني

 • نكات عمده مورد توجه در اداره جلسه
 • نكات مهم در خصوص آيين نامه اداره كلي جلسات
 • گزارش نويسي
 • شوراهاي رسمي در بخش تربيت بدني
 • شوراي سازمان تربيت بدني
 • تركيب اعضاي شورا
 • شوراي عالي تربيت بدني آموزشگاه هاي كشور
 • شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور
 • شوراي برون مرزي

فصل پنجم: مديريت برگزاري مسابقات ورزشي

 • نحوه برگزاري يك دوره مسابقه
 • كارهاي قبل و بعد از تقاضاي ميزباني يك دوره مسابقه
 • وظايف كميته هاي برگزار كننده مسابقات
 • وظايف كميته تداركات و پيشتيباني
 • وظايف كميته داوري
 • وظايف كميته پذيرش و ثبت نام
 • وظايف كميته اسكان
 • وظايف كميته پزشكي
 • وظايف كميته بهداشت
 • وظايف كميته روابط عمومي و تبليغات
 • وظايف كميته انتظامات
 • وظايف كميته حمل و نقل
 • وظايف كميته انضباطي
 • وظايف كميته امور مالي
 • وظايف كميته نظارت و ارزشيابي
 • تقويم ورزشي

فصل ششم - نمودار سازماني و سطوح مديريت در تربيت بدني

 • معاونت فني و امور فدراسيون ها
 • معاونت برنامه ريزي و امور مجلس
 • معاونت امور فرهنگي و آموزشي
 • معاونت اداري و پيشتيباني
 • معاونت امور ورزش بانوان
 • فدراسيون هاي ورزشي

فصل هفتم - نحوه اعزام تيم هاي ورزشي و طبقه بندي سطح مسابقات

 • طبقه بندي سطح مسابقات
 • وظايف اصلي سرپرست هيات ورزشي قبل از اعزام:
 • وظايف سرپرست كاروان در كشور ميزبان
 • تقسيم بندي گروه هاي ورزشي

فصل هشتم - بودجه و امور مالی

 • فلسفه وجودي بودجه
 • واژه شناسي بودجه
 • تعريف بودجه
 • اصول بودجه
 • مراحل بودجه
 • روشهاي بودجه ریزي
 • تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه (بودجه پیشنهادی)
 • تصویب بودجه (بودجه مصوب)
 • مقایسه تصویب بودجه و سایر قوانین
 • اجرای بودجه (بودجه تخصیصی)
 • مراحل نظارت بر اجرای بودجه
 • كسري بودجه

مجوزات

مدیریت سازمانهای ورزشی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس