کارگردان تئاتر

آموزش کارگردان تئاتر


دوره آموزش کارگردان تئاتر چه دوره ای است؟ دوره آموزش کارگردان تئاتر درباره دوره: وظيفة اساسي کارگردان عبارتست از تفسير و شناخت درونماية نمايشنامه و آموزش و هدايت بازيگران. که بخش اول مربوط به اين مرحله مي باشد. اصل اساسي کار کارگردان اينست که بفهمد چگونه يک نمايشنامه محتواي خودش را ارائه ميدهد؟ بايد ميان فرم يعني چگونگي ارائه مفهوم نمايش وخود نمايش يعني آنچه در ساختار اثر است وجه تمايز عيني قائل شد بنابراين پيش از هر کار بايد ساختار هنري اثر بررسي شود. آموزش: مطالب این دوره در 100....

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آموزش کارگردان تئاتر چه دوره ای است؟

دوره آموزش کارگردان تئاتر

درباره دوره:

وظيفة اساسي کارگردان عبارتست از تفسير و شناخت درونماية نمايشنامه و آموزش و هدايت بازيگران. که بخش اول مربوط به اين مرحله مي باشد. اصل اساسي کار کارگردان اينست که بفهمد چگونه يک نمايشنامه محتواي خودش را ارائه ميدهد؟ بايد ميان فرم يعني چگونگي ارائه مفهوم نمايش وخود نمايش يعني آنچه در ساختار اثر است وجه تمايز عيني قائل شد بنابراين پيش از هر کار بايد ساختار هنري اثر بررسي شود.

آموزش: مطالب این دوره در 100. ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول

 • شناخت نمایش و عوامل آن
 • آشنایی با هدف از کارگردانی
 • شناسایی اصول واقدامات کارگردانی
 • آشنایی با نمایش
 • آشنایی با نمایشنامه

فصل دوم

 • کشمکش
 • گره افکنی
 • نقطۀ اوج
 • گره گشایی
 • آشنایی با گفت و گو

فصل سوم

 • آشنایی با عناصر نمایش
 • انتخاب متن و بررسی دقیق آن
 • اصول انتخاب متن
 • آشنایی با موضوع وتم نمایشنامه
 • آشنایی با نقد وتحلیل نمایشنامه

فصل چهارم

 • انواع نمایشنامه
 • سیستم یا روش سبک نمایش
 • تخیل درنمایش
 • انواع تخیل

فصل پنجم

 • آشنایی با راه های گسترش فکراولیه
 • انتخاب بازیگر
 • فنون پایه ای بازیگری
 • ارکان مهم بازیگری
 • شناخت بازیگر

مجوزات

کارگردان تئاتر

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس