مقاله ایمنی صنعتی (HSE Plan)

مقاله ایمنی صنعتی (HSE Plan) مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان ایمنی صنعتی (HSE Plan) از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است. مقدمه تعریف بهداشت حرفه‌ای خواندن ادامه
مقاله ترخیص کار گمرکات

مقاله ترخیص کار گمرکات مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان ترخیص کار گمرکات از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است.   مفاهیم و اصطلاحات گمرکی ... خواندن ادامه
مقاله ایمنی و بهداشت در جوشکاری

مقاله ایمنی و بهداشت در جوشکاری مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان ایمنی در جوشکاری از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است. جوشکاری عمل ایجاد پیوند بین اتم‌های دو ج... خواندن ادامه
مقاله حسابداری مقدماتی

مقاله حسابداری مقدماتی مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان حسابداری مقدماتی از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است. مقدمه در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات ما... خواندن ادامه
مفهوم ارزشیابی

مفهوم ارزشیابی فرهنگ روان شناسی آرتور وبر (1985) ارزشیابی را در معنی عام «تعیین ارزش و یا اهمیت یك چیز» می‌داند و به صورت خاص‌تر ارزشیابی را «تعیین میزان موفقیت یك برنامه، یك درس، یك سری آزمایش، یك دارو و ... در رسیدن به هدفهای اولیه آنها» می‌داند. فرهنگ وبستر ارزشیابی را «قضاوت یا تعیین ارزش یا كیفیت كردن» تعریف می‌كند. در فرهنگ دهخه ارزیابی به «عمل یافتن ارزش هر چیز، تقویم»... خواندن ادامه
آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک با فرض این که یادگیری الکترونیکی ، مداخله ای مبتنی برفناوری است و این که فناوری به طوردایمی درحال پیشرفت است ،ارتقای مستمر و ابداع نوآوری درراه حل های یادگیری الکترونیکی اجتناب ناپذیر است. درنتیجه ، موفقیت یادگیری الکترونیکی به رهبرانی بستگی دارد که گروه تولید یادگیری الکترونیکی را درک کنند و ازآنها درتلاش برای فراهم نمودن بهترین راه حل های یادگیری الکترونیکی و تجارب مر... خواندن ادامه
شیوه های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است. مقدمه دنیای كنونی دنیای تصمیم گیری است. پاره‌ای تصمیم‌ها در سطح ملی انجام می‌گیرد كه با سیاست، بودجه، قراردادها، انرژی و مانند آن سرو كار دارد. بیشتر تصمیم‌ها به مردم مربوط می‌ش... خواندن ادامه
آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت به طور كلی آموزشهایی را كه در سازمانهای مختلف ارائه می شود، می توان در دو طبقه كلی قرار داد: (فتحی و اجارگاه، 1373). الف) آموزش قبل از خدمت ب) آموزش ضمن خدمت آموزش قبل از خدمت آموزش قبل از خدمت عبارت است از آن نوع آموزشی كه قبل از ورود یا استخدام فرد در سازمان به وی ارائه می شود. هدف اصلی این نوع آموزش افزایش یا ایجاد توانمندیها و شایستگی های لازم در پرسنل می باشد تا از این رهگذر افراد را برای تصدی م... خواندن ادامه
لیست دانشگاه های دولتی ایران

فهرست دانشگاه های ایران دانشگاه اراك    www.araku.ac.ir دانشگاه ارومیه    www.urmia.ac.ir دانشگاه اصفهان    www.ui.ac.ir دانشگاه الزهرا علیها سلام    www.azzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا علیها سلام    www.alzahra.ac.ir دانشگاه امام حسین علیه السلام    www.ihu.ac.ir دانشگاه امام صادق علیه... خواندن ادامه
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس