آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان
خانه مدیریت پکیج جامع بازاریابی
پکیج جامع بازاریابی
Marketing Comprehensive Package

نحوه برگزاری دوره: مجازی

مدت دوره: ۱۷۰ ساعت

مدرس دوره: تیم مدرسین

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

شهریه دوره: ۷۳۰,۰۰۰ تومان ثبت نام و افزودن گواهینامه ها
Marketing Comprehensive Package

پکیج جامع بازاریابی

 
بسته آموزشی مالتی مدیا
 
کتاب کامل محتوای دوره 
 
 
گواهینامه پایان دوره معتبر

دسترسی به محتوای آموزشی آنلاین 
 
 
اپليکيشن اندرويدي دوره

لوح ویژه گواهینامه 
 

پکیج اول

فصل اول           

 •     توانایی تشخیص مفهوم بازاریابی
 •     آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیتهای بازاریابی
 •     آشنایی با بازارهای مورد نظر
 •     شناسایی اصول عوامل تکنولوژی
 •     شناسایی اصول محیط حقوقی و سیاسی
 •     شناسایی اصول محیط فرهنگی
 •     شناسایی اصول جذب و نگهداری خریدار
 •     آشنایی با سازمان های غیر انتفاعی
 •     شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی و عواملی که بر محیط بازاریابی موثر هستند
 •     شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید
 •     شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی
 •     شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار
 •     تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کنندگان
 •     آشنایی با بازار صنعتی و مفهوم آن
 •     شناسایی اصول خصوصیات بازار صنعتی

    فصل دوم          

 •     توانایی اندازه گیری و پیش بینی تقاضا در بازار
 •     شناسایی اصول تجزیه و تحلیل بازار رقبا
 •     آشنایی با مفهوم اندازه گیری تقاضا
 •     شناسایی کشش پذیری تقاضا در مقابل تغییر قیمت
 •     شناسایی مقاطع بازار و انتخاب بازار هدف
 •     شناسایی اصول برنامه ریزی استراتژیک

    فصل سوم         

 •     توانایی تشخیص دوره عمر کالا
 •     آشنایی با کالا و انواع آن
 •     آشنایی با طبقه بندی کالا
 •     آشنایی با تضمین کالا
 •     شناسایی اصول تشخیص دوره عمر کالا
 •     افزایش دوره عمر کالا با تغییر و تحول در کالا

    فصل چهارم      

 •     توانایی توزیع کالا
 •     سیستم ومدیریت توزیع
 •     مدیریت کانال توزیع
 •     شناسایی انواع واسطه ها
 •     آشنایی با مفهوم سیستم بازاریابی عمودی و افقی
 •     شناسایی اصول نحوه بازاریابی در خرده فروشی و عمده فروشی

    فصل پنجم        

 •     توانایی برقراری ارتباط با ترویج
 •     شناسایی ابزار تبلیغات
 •     شناسایی اصول ابزار ترویج و فروش
 •     شناسایی اصول ابزار ایجاد ارتباط
 •     شناسایی ابزار فروش فردی
 •     شناسایی اصول نحوه انتخاب تبلیغ و درک عملکرد آن

    فصل ششم       

 •     توانایی جذب و برقراری ارتباط موثر با مشتری
 •     اهمیت فروش در هر شرکت یا سازمان
 •     جایگاه مشتری در محیط کسب و کار
 •     چگونگی تقسيم بندي و شناخت صحيح انواع مشتري به منظور برقراري ارتباط بهتر
 •     پنج عامل روانشناختي تصميم گيري در خريد توسط مشتري
 •     روشهاي جذب مشتري
 •     مفاهیم و اصول مذاکره
 •     مراحل مذاکره موفق
 •     ویژگی های یک مذاکره کننده حرفه ای
 •     توانايي بازاريابي و فروش بوسيله تلفن،نامه و اينترنت و ساير ابزارها

    فصل هفتم        

 •     توانایی بازاریابی بین المللی
 •     شناسایی اصول موانع و مشکلات ورود به بازاریابی
 •     شناسایی اصول مزایای ورود به بازار بین المللی
 •     شناسایی اصول سیستم بازرگانی بین‌المللی
 •     آشنایی با مشخصه اقتصادی کشورها بر مبنای توزیع درآمد
 •     شناسایی اصول محیط فرهنگی و بازرگانی کشور مورد نظر
 •     آشنایی با منطقه آزاد بازرگانی
 •     آشنایی با اتحادیه گمرکی
 •     آشنایی با بازار مشترک اروپا
 •     شناسایی روش ورود به بازار

پکیج دوم

  فصل اول

 •     توانایی تشخیص مفهوم بازاریابی
 •     آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیتهای بازاریابی
 •     آشنایی با بازارهای مورد نظر
 •     شناسایی اصول جذب و نگهداری خریدار
 •     شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی
 •     شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید
 •     شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی
 •     شناسایی اصول عوامل تکنولوژی
 •     شناسایی اصول محیط حقوقی و سیاسی
 •     شناسایی اصول محیط فرهنگی
 •     شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار
 •     آشنایی با بازار صنعتی و مفهوم آن

    فصل دوم

 •     توانایی اندازه گیری و پیش بینی تقاضا در بازار
 •     آشنایی با مفهوم تقاضا
 •     انواع تقاضا
 •     آشنایی با مفهوم اندازه گیری تقاضا
 •     پیش بینی تقاضای آینده
 •     شناسایی کشش پذیری تقاضا در مقابل تغییر قیمت
 •     شناسایی مقاطع بازار و انتخاب بازار هدف
 •     شناسایی اصول برنامه ریزی استراتژیک
 •     هدفهای سازمان و منابع آن
 •     تجزيه و تحليل محيط
 •     عوامل محيط خارجي سازمان
 •     عوامل اقتصادي

    فصل سوم         

 •     توانایی تشخیص دوره عمر کالا
 •     آشنایی با کالا و انواع آن
 •     آشنایی با طبقه بندی کالا
 •     آشنایی با نوع بسته بندی کالا
 •     شناسایی اصول تشخیص دوره عمر کالا
 •     افزایش دوره عمر کالا با تغییر و تحول در کالا

    فصل چهارم  

 •     سیستم و مدیریت توزیع
 •     تعریف توزیع و کانال های توزیع
 •     مدیریت کانال توزیع
 •     شناسایی انواع واسطه ها
 •     استراتژی‌های انتخاب کانال توزیع
 •     مراحل تصمیمات مهم درطراحی کانال های توزیع
 •     مراحل طراحی کانال توزیع
 •     انواع کانال های اصلی توزیع
 •     آشنایی با مفهوم سیستم بازاریابی عمودی و افقی
 •     سیستمهای بازاریابی عمودی
 •     شناسایی اصول نحوه بازاریابی در خرده فروشی و عمده فروشی
 •     -تصمیمات بازاریابی در خرده فروشی
 •     خصوصیات و اهمیت عمده فروش ها
 •     مدیریت توزیع فیزیکی
 •     وظايف اصلي مديريت توزيع فيزيكي

    فصل پنجم    

 •     توانایی برقراری ارتباط با ترویج
 •     شناسایی ابزار تبلیغات
 •     شناسایی اصول ابزار ترویج و فروش
 •     شناسایی اصول ابزار ایجاد ارتباط
 •     شناسایی ابزار فروش فردی
 •     شناسایی اصول نحوه انتخاب تبلیغ و درک عملکرد آن

    فصل ششم     

 •     توانایی بازاریابی مستقیم
 •     آشنایی با اصول واهمیت بازاریابی مستقیم
 •     رشد بازاريابي مستقيم
 •     آشنایی با نحوه پیدا کردن خریدار
 •     شناسایی اصول مشخصات فروش شخصی
 •     قابل انعطاف بودن بازاریاب
 •     آگاهی از کالا
 •     آگاهی از عکس العمل خریدار و درک اطلاعات وی

    فصل هفتم  

 •     توانایی تشخیص تعیین قیمت
 •     آشنایی با مفهوم قیمت و عامل آن در میزان فروش
 •     آشنایی با مراحل قیمت‌گذاری
 •     آشنایی با اصول استراتژی قیمت گذاری
 •     شناسایی روش‌ها و استراتژی قیمت گذاری
 •     شناسایی اصول محاسبه تعیین قیمت بر اساس بازده هدف

    فصل هشتم       

 •     توانایی بازاریابی بین المللی
 •     شناسایی اصول موانع و مشکلات ورود به بازاریابی
 •     شناسایی اصول مزایای ورود به بازار بین المللی
 •     شناسایی اصول سیستم بازرگانی بین‌المللی
 •     آشنایی با مشخصه اقتصادی کشورها بر مبنای توزیع درآمد
 •     شناسایی اصول محیط فرهنگی و بازرگانی کشور مورد نظر
 •     آشنایی با منطقه آزاد بازرگانی
 •     آشنایی با اتحادیه گمرکی
 •     آشنایی با بازار مشترک اروپا
 •     شناسایی روش ورود به بازار
 •     صادرات غیر مستقیم
 •     صادرات مستقیم
 •     سرمایه‌ گذاری

    فصل نهم

 •     مدیریت فروش
 •     آشنایی با فرآيند مديريت فروش
 •     اهداف مدیر فروش
 •     تشخیص ماهیت و مبانی فروش
 •     آشنایی با مفهوم فروش
 •     انواع روش های فروش
 •     توانایی تشخیصفرآیند فروش سازمانی
 •     اخلاق بازاریابی توصیفی
 •     اخلاق بازاریابی هنجاری

پکیج سوم

فصل اول    

 •     مبانی مدیریت  فروش
 •     مفهوم فروش
 •     اهمیت فروش
 •     آمیخته بازاریابی
 •     استراتژی تولید
 •     استراتژی توزیع
 •     استراتژی ترویج ارتقا
 •     آثار نوسانات اقتصادی در فروش کالا و خدمات
 •     مدیریت زمان در فروش

    فصل دوم    

 •     تاریخچه بازار ایران و خاورمیانه در صد سال گذشته    
 •     اقتصاد ایران در دوران مشروطه
 •     اقتصاد و بررسی بازار در جنگ ایران و عراق

    فصل سوم    

 •     تعریف سرمایه گذاری و انواع سرمایه گذاران    
 •     تعریف سرمایه گذاری
 •     انواع سرمایه گذاران
 •     نرخ بازده سرمایه گذاری ، ریسک سرمایه گذاری
 •     انواع بازار هاي مالی
 •     بورس اوراق بهادار
 •     وظیفه کارگزاري ها چیست؟
 •     سهم چیست؟
 •     سهم
 •     پرتفوي
 •     سال مالی
 •     شاخص ها
 •     شاخص کل
 •     شاخص مالی
 •     شاخص صنعتی
 •     حق تقدم
 •     افزایش سرمایه از محل صرف سهام
 •     قیمت نهایی
 •     حد نوسان قیمت سهم و حق تقدم
 •     حجم مبنا
 •     عرضه و تقاضا
 •     گرايش خودانحلالى

    فصل چهارم    

 •     مديريت تبلیغات و روش های متناسب با سبک زندگی مصرف کنندگان ایرانی    
 •     برنامه ریزی تبلیغات‏
 •     رفتارشناسی بازار یابی
 •     مدیریت بازاریابی
 •     ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻧﮕﺮش ﻫﺎ

    فصل پنجم    

 •     فنون مذاکره با افراد دشوار    
 •     بازاریابی چه هست و چه نیست؟
 •     روشهای فروش بیشتر در کسادی بازار
 •     استفاده از روشهای چهارگانه مور:
 •     تکنیک های فروش در بازاریابی
 •     تعریف فروش
 •     تعریف فروش از نظر تام هاپکینز
 •     فروش شخصی
 •     ابعاد مهندسی فروش
 •     مراحل مهندسی فروش
 •     اهرم های روانی تکنیکی در مهندسی فروش
 •     فروش سنتی
 •     قانون/ مشتري يابي
 •     دانش فروشندگی
 •     دانش تجاری
 •     دانش درباره صنعت
 •     دانش درباره شرکت
 •     دانش درباره محصول
 •     تکنیکهای فروش
 •     شناخت گروه هدف
 •     ارجاع، مهمترین کلید فروش
 •     روش ارتباطي
 •     تكنيك دعوت
 •     تكنيك جايگزيني
 •     تكنيك مراقبت
 •     تكنيك ثانويه
 •     تكنيك زاويه تند
 •     تكنيك اجازه
 •     طراحی افزايش فروش
 •     مرور برنامه و مباحث قبل از ملاقات
 •     روش فلدمن
 •     ایجادیک فروش به یاد ماندنی
 •     نگرش مثبت فروشنده
 •     اعتماد به نفس
 •     شناخت خود، رقیب و مشتریان هدف
 •     ایجاد اعتماد در مشتریان
 •     ایجاد رابطه (win-win)
 •     ایجاد رضایتمندی مشتری
 •     موفقیت در فروشندگی
 •     چگونه فروشنده ی خوبی باشیم؟
 •     قاتلین فروش
 •     روشهای پیش بینی فروش
 •     نکته ی کاربردی برای فروش آسان
 •     شیوه های مذاکره با افراد دشوار
 •     انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آنها

فروشنده مدیر فروش بازاریاب و فروشنده حضوری دوره ی بازاریاب و فروشنده حضوری مدیریت بازاریابی و فروش بازاریابی و فروش دوره ی بازاریابی و فروش پکیج پکیج بازاریابی پکیج جامع 51489
نظرات کاربران سوالی دارید؟ بپرسید یا دیدگاه خود را ثبت کنید.

گواهینامه ها

لطفا گواهینامه های درخواستی خود را انتخاب کنید:

کاربر عزیز ، برای سفارش استعلام مدارک ،‌ابتدا می بایست علاوه بر انتخاب مدرک مورد نظر ، گزینه استعلام مدارک را نیز تیک بزنید.

گواهینامه های ملی:
۶۵,۰۰۰ تومان
رایگان

گواهینامه های بین المللی:
لطفا توجه داشته باشید ،‌جهت اخذ این گواهینامه ، میبایست ابتدا فایل تعهد نامه را دانلود کرده و پس از پر کردن آن ، نسبت به کپی برابر اصل نمودن آن اقدام نموده و از طریق پست به آدرس موسسه ارسال فرمایید.

دانلود فرم تعهد نامه
۴۷۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۵۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۹۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
رایگان

موارد دیگر:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره

مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در جهت افزایش خدمت رسانی به کاربران گرامی اقدام به ارائه پکیج های هدفمند با تخفیفات ویژه نموده است.این پکیج ها شامل چند دوره آموزشی مرتبط بوده که در جهت یادگیری بهتر و بیشتر مطالب آموزش مجازی می باشد. شما با ثبت نام این پکیج و دریافت بسته ای آموزشی آن می توانید همزمان تمامی مطالب را مطالعه نموده و در پایان دوره در یک زمان از گواهینامه های معتبر آن بهره مند شوید.

ویژگی های برتر این پکیج ها:

1- صرفه جویی در وقت

2- پرداخت هزینه کمتر

3-  بهره مندی از بسته های آموزشی جامع و مکمل و....می باشد.

 

پکیج جامع بازاریابی شامل :

 

بازاریاب و فروشنده حضوری

marketer and supplier

۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان

مدیریت بازاریابی و فروش

marketing & sales management

۶۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تکنیک های فروش در ایران

sales techniques in Iran

۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان

+

بهمراه گواهینامه رایگان آکسفورد انگلستان 

سود شما از خرید پکیج فوق 50000 تومان می باشد.

دوره های مرتبط با این دوره

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org