مدیریت منابع انسانی چیست


تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی در واقعه نظریه مدیریت می باشد و به عنوان ضروری ترین دلیل در بالا بردن کیفیت و کمیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمان به حساب می آید. مدیران منابع انسانی کسانی هستند که مسایل مربوط به نیروی انسانی در یک سازمان را جهت تامین و تحقق هدف های سازمانی و افراد سازمانی دنبال می نمایند.

جان کامنز (John R. Commons)، اقتصاددان مبتکر، برای اولین بار اصطلاح "منابع انسانی" را در کتاب خود به نام "توزیع ثروت" که در سال ۱۸۹۳ منتشر کرد، به کار گرفت. این نظر تا قرن نوزدهم به روابط بین کارمند و کارفرما وسعت پیدا کرد.

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

 

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

 

تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران :

تاریخچه اداره امور کارکنان در ایران قدیمی می باشد و این تاریخچه با به وجود آمدن نظام اداری در سال 1286 دچار تحولات زیادی شد. اولین شروع فعالیت ها در زمینه منابع انسانی در ایران به حساب می آید.

 

منابع انسانی چیست ؟

منابع انسانی برای توصیف ، افرادی که برای یک شرکت  یا سازمان و اداره مسئولیت منابع مربوط به کارمندان کار می کنند استفاده می شود.  اصطلاح منابع انسانی برای اولین بار در دهه 1960 هنگامی که ارزش روابط شکل گرفت  و مفاهیمی مانند انگیزه، رفتار سازمانی و ارزیابی انتخاب در زمان شروع به کار مورد توجه قرار داده می شوند.

مدیریت منابع انسانی یک اصطلاح معاصر است که برای توصیف مدیریت و توسعه کارکنان در یک سازمان استفاده می شود. همچنین به نام پرسنل یا مدیریت استعداد هستند، مدیریت منابع انسانی شامل نظارت بر همه چیزهایی است که در مدیریت سرمایه انسانی وجود دارد.

وظایف مدیریت منابع انسانی از جمله :

-    استخدام پرسنل

-    جبران خسارت و مزایا

-    آموزش و یادگیری

-    روابط کار و کارکنان

-    توسعه سازمان

 

نگاهی کامل تر و دقیق تر به مدیریت منابع  انسانی :

مدیریت منابع انسانی شامل توسعه و مدیریت برنامه هایی است که برای افزایش کارایی یک سازمان یا کسب و کار طراحی شده اند که شامل ایجاد روابط بین کارفرما و کارمند و پرورش مدیریت است.

 

مسئولیت های منابع انسانی سازمان :

-    مدیریت انتخاب و استخدام ارتقای شغلی

-    توسعه و نظارت بر مزایای کارکنان و برنامه های سلامتی

-    توسعه و ترویج و اجرای سیاست های پرسنلی

-    ارتقا شغلی کارکنان و آموزش شغلی

-    ارائه برنامه های جهت گیری برای استخدام جدید

-    ارایه راهنمایی در مورد اقدامات انضباطی

-    خدمت به عنوان یک تماس اولیه برای حوادث و آسیب های محل کار

آموزش مدیریت منابع انسانی 

 

مسئولیت های منابع انسانی سازمان

 

در مورد منابع انسانی :

بر خلاف مدیران شرکت هایی که کار روزانه کارکنان را نظارت می کنند، بخش های منابع انسانی با در نظر داشتن نگرانی کارکنان فعلی مانند مزایا، پرداخت، سرمایه گذاری های کارکنان، طرح های بازنشستگی و آموزش را تمرین می کنند. همچنین ممکن است کار آن ها شامل درگیری میان کارمندان با بین کارمندان و مدیرانشان باشد.

تیم های کارآمد و موثر برای بهبود روحیه ، کارکنان شرکت را تشویق می کنند تا بهترین نحو کار خود را انجام دهند که در نهایت به موفقیت کلی شرکت کمک می نمایند. کار آن ها اغلب شامل پاداش به کارکنان برای عملکرد خوب و ایجاد یک محیط کاری مثبت است.

 

تغییر شکل مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی شامل دو رویکرد استراتژیک  و جامع برای مدیریت مردم و همچنین محل کار است.

نقش متخصصان منابع انسانی این است که اطمینان از مهمترین دارای شرکت، سرمایه انسانی از طریق ایجاد و مدیریت برنامه ها، سیاست ها و رویه ها و حمایت از یک محیط کاری مثبت از طریق روابط کار آمد را حاصل می کنند.

 

مفهوم مدیریت منابع انسانی :

مفهوم مدیریت منابع انسانی این می باشد کارکنانی که در معرض موثر مدیریت منابع انسانی قرار دارند، قادرند به طور موثرتر به سمت کلی یک شرکت کمک و اطمینان حاصل کنند که اهداف شرکت انجام می شود.

تیم مدیریت منابع انسانی امروز بیش از پرسنل سنتی مسئولیت وظایف اداری دارند. در عوض اعضای تیم یک اداره مدیریت منابع انسانی بیشتر متمرکز هستند تا به ارزش افزوده کارایی استراتژیک کارکنان و اطمینان از اینکه برنامه های کارمند بر روی کسب و کار در روش های مثبت اثر می گذارند، متمرکز شده است.

مدیران منابع انسانی امروز شرکای کسب و کار باید کارها را درک کنند تا بتوانند به راحتی زبان رهبران کار را به منظور اثر گذاری بر اهداف تجاری داشته باشند.

 

تعریف اهداف سازمانی :

منابع انسانی دارای همه چیزهایی است که شرکت نیاز به بهبود تصویر آن دارد. بنابراین، ایجاد یک کارفرمای انتخابی، یک هدف است که در توانایی های یک بخش منابع انسانی تمرکز دارند.

کارفرمای انتخابی این است که کارکنان شرکت خوشحال هستند که بخشی از کارکنان این سازمان باشند تا در شرکتی که دیگران می خواهند کار کنند. تقویت روابط کارفرما-کارکنان، و سرمایه گذاری در کارکنان، منابع انسانی می توانند به این هدف دست یابند. کارکنان همچنین باید درک کنند که چطور تلاش های خود را با هدف سازمان مرتبط و یا هماهنگ کنند.

تمرکز بر نکات قوت کارکنان :

شرکت ها باید هر کاری انجام دهند تا بدانند چه کارکنان و کارکنانی بهترین کار را انجام می دهند و آن ها را در نقش هایی قرار می دهد تا انجایی که بتوانند نقاط قوت آن ها را شناسایی کنند.

ایجاد هماهنگی سازمانی :

دستاوردها باید با اهداف سازمان سازگار باشد تا سازمان موفق و پایدار باقی بماند.

چرا نام مدیریت منابع انسانی :

انسان : به نیروی کار ماهر در سازمان اشاره دارد.

منابع: به دسترسی محدود یا ناکافی اشاره دارد.

مدیریت: اشاره به نحوه بهینه سازی و بهترین استفاده از منابع محدود و کمیاب به منظور رفع اهداف هماهنگی است.

در مجموع، مدیریت منابع انسانی فرایند مناسب و به حداکثر رساندن استفاده از نیروی کار محدود ماهر است که هدف اصلی مدیریت منابع انسانی موجود در سازمان است. بهترین نمونه در شرایط کنونی صنعت ساخت و ساز با کمبود نیروی کار ماهر است.

پیش بینی می شود که در دهه آینده از 30 درصد به حال حاضر سه برابر افزایش می یابد که به کارایی کلی این بخش تاثیر منفی خواهد گذاشت. تمایل هر سازمان به داشتن افراد ماهر و صالح است تا سازمان خود را موثرتر از رقبای خود بداند. انسان ها دارایی بسیار مهمی برای سازمان است چون  بدون کارکنان، هیچ فعالیتی در سازمان انجام نمی شود. ماشین آلات به منظور تولید کالاهای بیشتر با کیفیت خوب هستند، اما باید توسط انسان انجام شوند.

 

درباره دوره آموزش مدیریت منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی بخش مهمی از هر کسب و کار است. که با یافتن افراد مناسب، و توانایی های مناسب و در زمان مناسب برای کار در شرکت تشکیل می شود.

مدرک مدیریت منابع انسانی شامل نظریه های و شیوه های مربوط به استخدام، مدیریت عملکرد، مدیریت کارکنان و آموزش است. مرکز آموزش مجازی پارس در این دوره به دانشپذیران آموزش می دهد که چگونه انگیزه و افزایش سهم کارکنان برای به حداکثر رساندن سازمان ، یا برای مهارت های مدیریت منابع انسانی ، مدیریت افراد را با توجه به فرهنگ و محیط های مختلف کار توسعه دهند.

همچنین این رشته به دلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته بعداز دریافت مدرک و مهارت می توانند بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند.


بازار کار مدیریت منابع انسانی :

دانشپذیران مرکز آموزش مجازی پارس با داشتن گواهی می توانند در حرفه های زیر شرکت کنند.

-  متخصصان استخدام

-  مدیران مزایای کارکنان

-  متخصصان آموزش

-  مشاوران منابع انسانی

-  مدیران پروژه


مدیریت امور کارکنان حوزه ای می باشد که به اندازه کل حوزه مدیریت سابقه دارد اما به طور طبیعی اسیر تغییر و تکامل شده است، که به جای مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی مطرح شده است.

مدرک مدیریت منابع انسانی

 

بازار کار مدیریت منابع انسانی

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس