اصول مدیریت شایستگی

اصول مدیریت شایستگی

مدیریت شایستگی ، مدیریت منابع انسانی است که در آن پیوندی صریح و واضح با سیاست استراتژیک سازمان ایجاد میشود. این مدیریت، بر رفتار مؤثر کارکنان و واحد سازمانی به منظور دستیابی به نتایج بهتر و کمک به دستیابی به اهداف سازمانی تاکید دارد. مدیریت شایستگی فرایند فهرست بندی، مدیریت و توسعه مجموعه مهارت های کارکنان است که مزیت هایی از جمله شناسایی توانایی های کلیدی مورد نیاز برای بهبود عملکرد و دستیابی به موفقیت، ایجاد و تعیین اصول رهبری و مهارت ها یا شایستگی های شغلی ، تغییر دادن مهارتها به تناسب نیازها را به دنبال دارد.

مدیریت شایستگی، ابتدا به سازمان ها  امکان میدهد تا ظرفیت مورد نیاز منابع انسانی شان را از طریق دستیابی به اهداف و  ماموریت و کسب و کار ارزیابی کنند تا بتوانند از ادغام برنامه ریزی منابع انسانی با برنامه ریزی کسب و کار سازمان پشتیبانی کنند. سپس، از استراتژی های هدفمند منابع انسانی برای  برنامه هاریزی و پرداختن به شکاف ها بهره میگیرند.سیستم های مدیریت شایستگی(CMS) معمولا با سیستم مدیریت یادگیری همراه است. سیستم های مدیریت شایستگی ، رویکردی چند بعدی و جامع بوده و شامل ابزارهایی نظیر مدیریت صلاحیت، تجزیه و تحلیل مهارتها، برنامه ریزی، پیگیری و همچنین تجزیه و تحلیل صلاحیت است. مدیریت شایستگی بیشتر در سازمان های بزرگ با دو یا چند لایه مدیریت اجرا می شود. با وجود اجرای مدیریت شایستگی، بالاترین سطح مدیریت می تواند تصمیمات استراتژیک خود را در ارتباط بین کارکنان و لایه دوم مدیریت اتخاذ کند. به این معنا که مدیریت شایستگی ابزاری برای هدایت رفتار کارکنان به منظور تفویض مسئولیت هاست.

مزایای سیستم و مدیریت شایستگی برای کارمندان شامل روشن شدن  انتظارات عملکرد برای کارکنان و در نتیجه تصمیمات بهتر و کارآمدتر، مشارکت و انگیزه بیشتر ازطریق ارائه اطلاعات کارکنان به کلیه استراتژی تیم، بخش و سازمان، مشخص بودن جهت برای آموزش مهارت های شغلی جدید، افزایش پتانسیل رضایت شغلی، کسب صلاحیت های اضافی مورد تایید و ارزیابی سازمان از طریق فراتررفتن از نقش ها و و ظایف فردی.

ثبت نام دوره مدیریت شایستگی

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس