آشنايي با نمايش نامه نويسي

 

نمايش نامه چيست ؟

نمايش نامه همانطور که از نامش پيدا است داستاني است به منظور اجرا شدن بر صحنه تئاتر نوشته مي شود. نمايش نامه نويسي نوع ادبي خاصي است که با داستان نويسي تفاوت بسيار دارد. نمايش نامه نويس ملزم به رعايت اصول و قوانين خاصي است که نوع نوشته آن را از ساير انواع داستان نويسي متمايز مي سازد .

خرید دوره آشنایی با نمایش نامه نویسی 

تاريخچه نمايش نامه نويسي 

تاريخچه نمايش نامه نويسي به تراژدي هاي يونان باستان برمي گردد. اولين کسي که اقدام به بررسي و تدوين اصول و مباني نمايش نامه نويسي کرد ارسطو بود .ارسطو نمايش نامه را متشکل از شش جز مي دانست . اجزاي اصلي نمايش نامه از ديدگاه ارسطو شامل داستان ،اخلاق ، گفتار ، فکر ، صحنه آرايي و  آواز بودند که در ادامه به اختصار هريک از اين اجزا را تعريف خواهيم کرد.

1) طرح يا داستان: از ديدگاه ارسطو اولين ومهمترين جز نمايش نامه طرح يا داستان است . طرح يا داستان عبارت است از روايت منطقي ماجرا با رعايت روابط علت و معلولي بين حوادث .

2) اخلاق ياشخصيت: منظور از اخلاق يا شخصيت توصيف مناسب خلقيات و ويژگي هاي شخصيت هاي داستان است .

3) گفتاريا بيان: گفتار يا بيان معادل امروزي ديالوگ به معنا ي گفتگو است . در نمايش نامه بايد کليه مکالمات بين شخصيت هاي نمايش نامه با رعايت اصول نمايش نامه نويسي نوشته شود .

4) فکر:عقيده و ايدئولوژِي حاکم بر فضاي داستان که  به نظر ارسطومبين طرز تفکرنمايش نامه نويس است.

5) منظره يا صحنه آرايي:از ديدگاه ارسطو طراحي صحنه غير هنري ترين بخش در نوشتن يک نمايش نامه است .

6) آوازيا موسيقي: از ديدگاه ارسطو استفاده از غالب نظم در نمايش نامه منجر به موزون تر شدن روند ماجرا خواهد شد . 
 

تاريخچه-نمايش-نامه-نويسي


اصول و مباني نمايش نامه نويسي 

مقدمه چيني : مقدمه چيني شامل ارئه اطلاعات اوليه به مخاطب است . ارئه اين اطلاعات اوليه بايد به گ.نه اي باشد که مخاطب را کنجکاو و مشتاق به دنبال کر ن داستان نمايد . در صورتي که نمايش نامه نويس براي نمايش نامه خود مقدمه در نظر نگيرد منجر به سردرگمي مخاطبان خواهد شد .


شخصيت پردازي : شخصيت پردازي يکي از مهمترين کارهايي است که  نمايش نامه نويس بايد به آن توجه کند . در صورتي که شخصيت هاي نمايش نامه به درستي شخصيت پردازي نشده باشد مخاطبان تاانتهاي ماجرا نمي توانند با اين شخصيت ها ارتباط برقرار کنند .در شخصيت پردازي شخصيت هاي نمايش نامه بايد به تمام ابعاد شخصيت افراد اعم از روحي ، رواني ، فيزيکي ، اعتقادي ، فرهنگي عاطفي و اجتماعي توجه کرد . 

گره افکني : گره افکني درنمايش نامه به معني ايجاد چالش هاي فرعي به منظور رفع يکنواختي و ايجاد سوال در ذهن مخاطب است . 

ايجاد حس دلهره: ايجاد حس دلهره به دنبال گره افکني منجر به افزايش ميزان هيجان در روند نمايش نامه است . 

درگيري و اوج : در فضاي هيجان قهرمان داستان با يد تصميماتي اتخاذ کند کنه که تائيد کننده اهداف اصلي نمايش نامه باشند و اين اوج درگيري دريک نمايش نامه است .


نتيجه گيري : زماني که تمام  درگيري هاي موجود در متن نمايش نامه  به خاتمه پيدا کرد  و  همه گره ها باز  مي شود ، مخاطبان بايد  پاسخ سئوالات ايجاد شده در ذهن خود را  خود را پيدا کنند  و هيچ نکته مبهمي در ذهن مخاطب باقي نماند .

آموزش آشنایی با نمایش نامه نویسی

انواع نمايش نامه 

نمايش نامه ها براساس محتوا و آنچه مد نظر نمايش نامه نويس است دسته بندي مي شوند . در ادامه به برخي از انواع نمايش نامه اشاره خواهيم کرد .

1 ) نمايش نامه هاي کمدي :  

نمايش نامه کمدي به آن دسته از نمايش نامه ها اطلاق مي شود که موضوع داستان آن خنده دار ، شادي بخش و نشاط آورباشد و هدف آن صرفا ايجاد شادي در مخاطب است .

2 ) نمايش نامه هاي درام :  

نمايش نامه درام به نمايش نامه هايي اطلاق مي گردد که موضوع آن تصويري از زندگي واقعي روزمزه است  و شخصيت هاي داستان قسمتي از يک زندگي واقعي را به تصوير مي کشند .

3 ) نمايش نامه هاي ملودرام :  

در صورتي که در نمايش نامه هاي درام  مايه هايي از طنز وجود داشته باشد به آن نمايش نامه ها ملودرام مي گويند .

4 ) نمايش نامه هاي تراژدي :  

به نمايش نامه هايي که موضوعاتي بسيار غمگين و دردناک دارند و تراژدي يا تراژِيک مي گويند 

5 ) نمايش نامه هاي طنز :  

برخي از نمايش نامه هاي کمدي گاها در عين دارا بودن درون مايه هاي کمدي سعي در انتقال مفاهيمي تلخ و گزنده دارند ، به دسته از نمايش نامه ها طنز مي گويند .

6 ) نمايش نامه هاي هجو : 

در نمايش نامه هاي هجو ، نمايش نامه نويس پا را فراتر از موضوعات کمدي و طنز گذاشته و به تمسخر و استهزاي افراد مي پردازد. اين نوع از نمايش نامه ها را نمايش نامه هجو مي نامند . 

7 ) نمايش نامه هاي لغو :

 به آن د سته از نمايش نامه هاي طنز يا هجو که مسائل خانوادگي و غير اخلاقي را به صورت بي قيد و بند نمايش مي دهند نمايش نامه لغو مي گويند .


انواع-نمايش-نامه


دوره های آموزشی نمايش نامه نويسی

با توجه به اين که نمايش نامه نويسي يکي از راه هاي ورود به عرصه هنر تئاتر است و از آنجا که هنر تئاتر در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از علاقه مندان هنر قرار گرفته است دوره هاي آموزشي نمايش نامه نويسي با استقبال چشمگير متقاضيان مواجه شده اند . در همين راستا مراکز آموزشي معتبر زيادي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نمايش نامه نويسي کرده اند .

در اين ميان مرکز آموزش مجازي پارس يکي از مراکز آموزشي معتبري است که اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نمايش نامه نويسي کرده است. اين مرکز با ارائه بسته هاي آموزشي نمايش نامه نويسي علاقه مندان به اين هنر را در استاي رسيدن بهاهدافشان ياري نموده همچنيم علاقه مندان مي توانند پس از گذراند دوره آموزشي نمايش نامه نويسي در اين مرکز موفق به اخذ مدرک معتبر نمايش نامه نويسي گردند . در ادامه به برخی از مهمترين سرفصل هاي آموزشي دوره نمايش نامه نويسي اشاره خواهيم کرد :

 • نمايش چيست؟
 • نمايشنامه چيست؟
 • آشنايي با مفاهيم اوليه نمايش نامه 
 • آشنايي بر تاريخچه نمايش نامه نويسي دردنيا 
 • آشنايي با تاريخچه نمايش نامه نويسي  در ايران
 • آشنايي با انواع سبک هاي نمايشي 
 • ادبيات نمايشي 
 • آشنايي با اصول و مباني نمايشنامه نويسي
 • کار نمايشنامه نويس چيست؟
 • آشنايي با مقوله ايده در نمايش نامه نويسي
 • آشنايي با مقوله موضوع درنمايشنامه نويسي
 • آشنايي با مقوله  شخصيت پردازي در نمايش نامه نويسي 
 • آشنايي با مقوله تحول يا دگرگوني در نمايشنامه نويسي 
 • آشنايي با مقوله  حرکت در نمايش نامه نويسي 
 • چگونگي ايجاد ارتباط با مخاطبان 
 • آشنايي با ساختمان نمايش نامه
 • آشنايي با مراحل نوشتن نمايش نامه نويسي 
 • آشنايي با مبحث مقدمه چيني
 • آشنايي با مبحث گره افکني
 • آشنايي با مبحث کشمکش
 • آشنايي با مبحث ساختار درنمايشنامه
 • آشنايي با مبحث نقط  اوج
 • آشنايي با مبحث گره گشايي
 • آشنايي با مبحث نتيجه نهايي
 • طراحي لباس در نمايش

با توجه مزاياي دوره هاي آموزشي نمايش نامه نويسي ، و بازار رو به رشد هنر تئاتر و نمايشنامه نويسي و افزايش تعداد علاقه مندان به هنر تئاتر گذراندن دوره آموزشي  نمايش نامه نويسي به کليه علاقه مندان به اين عرصه به شدت توصيه مي شود . 

مدرک آشنایی با نمایش نامه نویسی
 

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس