مدیریت پروژه PMP

تعریف مدیریت پروژه (Management Project) :

مدیریت پروژه به معنای برنامه و طرح می باشد که در سازمان های مختلف هر کشوری وجود دارد.
به برنامه های که در مدت زمان زیاد و با اهداف تعیین شده انجام می گیرد برنامه (Plan) می گویند. برنامه های plan دارای هدف های کیفی است مثل توسعه دادن صنایع شیمیایی، برنامه گسترش شبکه راه های کشوری. رسیدن به اهداف ها در یک فاصله زمانی طولانی مدت میسر است.


آموزش مدیریت پروژه PMP شامل برنامه ریزی و تکمیل پروژه و ... است

پروژه چیست ؟

به تمام فعالیت ها که برای منظور خاصی و یا دستیابی به هدف مشخصی انجام می گیرد پروژه می گویند. و شامل عملکردهایی است که با هزینه های مشخص و کیفیت تعیین شده انجام می گیرند.
سه مرحله زمان، هزینه و کیفیت عامل های به موفقیت رسیدن هر پروژه است و در نظر نگرفتن هر سه مرحله باعث می گردد پروژه ها به موفقیت به پایان نرسند و  موجب ضررهای مالی شوند.
مدیریت پروژه به سوی نتایج مشخصی در حرکت است که با برنامه ریزی و هدایت پروژه همراه است و در تلاش است تا با استفاده از برنامه ریزی های شده و نتایج مشخص و مورد انتظار و هزینه های گفته شده از قبل در وقت معیین خود پروژه را  تحویل دهند.
به عبارتی دیگر اجراهای پروژه در بهر گرفتن دانش، مهارت ها، ابزارها، روش های مورد نیاز در اداره حرکت دادن فعالیت ها، به دلیل رفع نیازها و انتظارات کارفرمایان از اجرای پروژه است.

تعریف برنامه‌ ریزی و کنترل پروژه :

مراحل برنامه‌ریزی، معیین نمودن کارهای مورد نیاز برای به اجرا رساندن یک پروژه با توجه به زمان مورد لازم برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن کار است.
کنترل کردن پروژه روشی است برای نگه داشتن مسیر پروژه و برای رسیدن به یک تعادل اقتصادی که موجه میان هزینه ، زمان و کیفیت در زمان اجرا شدن پروژه، که از ابزار و راه حل های خاصی در به انجام رساندن پروژه کمک می گیرد.
در اصل کنترل کردن پروژه اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است به صورتی که بیرون آمدن از برنامه بتوان با تشخیص دلایل و نقشه های اقتصادی ترین کارها یا فعالیت ها، پروژه را به نزدیک ترین حالت ممکن در مسیر اولیه  و اصلی خود برمی گرداند.
تعیین وضعی واقعی پروژه، مقایسه وضعیت واقعی با برنامه و توجه نمودن به ایرادهای پیش آمده سه جهت بهره گرفته شده از کنترل پروژه است.

دوره مدیریت پروژه PMP برای شروع یک کسب و کار تاثیرگذار است

کارکرد مدیریت پروژه :

اهداف مدیریت پروژه همراه با رضایت مندی مشتری و براساس زمان، کیفیت و هزینه پایدار است.
مدیریت کردن پروژه تنها روشی است که کمک می نماید پروژه به موقع اجرا گردد، زیرا پروژه ها در مرحله اول زمان بر و هزینه زا هستند.
مدیریت ‌پروژه یا مدیریت بر مبنای پروژه، روش کارایی در مدیریت، برای برخورد با کارهای نو و ایجاد توازن در توجه به محدوده‌ پروژه، هزینه و کیفیت در قالب زمان و در محیطی پر از خطر است. 
هدف از آموزش مدیران پروژه توانمندسازی آنان در برابر مشکلات پروژه و آماده ‌سازی آن ها برای ورود به فضای جدید و ناشناخته پروژه است.

رشته مهندسی مدیریت پروژه :

رشته مدیریت مهندسی پروژه همانطور که از اسمش پیداست به معنای نظارت ، مدیریت، طراحی و اجرای پروژه ها به خصوص پروژه های عمرانی برنامه ریزی شده است که از دو کلمه یا تخصص مهندسی و مدیریتی تشکیل شده است.
ویژگی اصلی تخصص مهندسی مدیریت پروژه ماهیت بین رشته ای آن است. 
رشته مدیریت پروژه جزیی از رشته های مهندسی عمران ، مهندسی صنایع و رشته مدیریت می باشد.

تاکیدات اصلی در رشته مهندسی مدیریت پروژه بر روی تلفیق دانش و اجرا ، کاربردی بودن آموزش و مدیریت صحیح پروژه های عمرانی متمرکز است.
مهارت مهندسان مدیریت پروژه بر اساس مهندسی عمران و صنایع و اصول مدیریتی، 
 نقش کارشناسان در پروژه های عمرانی را بسیار مورد توجه قرار داده است.

هدف از رشته مدیریت پروژه :

- رعایت نمودن و به عمل رساندن آیین نامه ها و مقررات مربوط به مدیریت پروژه
- افزایش کیفیت در ساخت پروژه های عمرانی
- ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی در زمان اجرای پروژه 
- مدیریت صحیح عوامل اصلی پروژه شامل هزینه،کیفیت و زمان

وظایف مدیریت پروژه : 

1.    مدیریت اهداف : زمانی که کارفرما به پروژه دسترسی دارد و پروژه را کنترل و نظارت می نماید به این معنا که مدیریت جدی بر اهداف پروژه دارد .
2.    مدیریت هزینه ها :
نظارت کننده بودجه پروژه با توجه به کنترل کردن هزینه های مالی پروژه که به وسیله گردآوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه گزارش درباره اطلاعات مربوط به دخل و خرج ها، مدیریت هزینه می نمایند. 
3.    مدیریت زمان
کنترل کننده با توجه به مدیریت هزینه ها ، مدیریت زمان و برنامه ریزی و عملکردهای نظارت ، پروژه را با توجه به زمان از قبل اندازه گیری شده به درستی انجام می دهد.
4.    مدیریت منابع انسانی
هر پروژه شامل هدایت و هماهنگ سازی سازمان اداری است که تشکیل شده از افرادی می باشد که در پروژه دخالت دارند و باید پروژه را به اتمام برسانند.
5.    مدیریت ارتباطات : 
در هر پروژه در ارتباط بودن افراد با هم برقرار است که اعضای تیم پروژه برای به اتمام رساندن پروژه به صورت موفقیت آمیز نیازمند مدیریت ارتباط می باشند.
6.    مدیریت کیفیت : 
هر پروژه از نظر تحقق استانداردها دارای روش های از قبل معیین شده است که مدیریت کیفیت آن را تعیین می نماید.
7.    مدیریت قرارداد / تدارک : مدیریت قرار داد تشکیل شده از انتخاب، مذاکره و دادن سفارش ها و سازمان دادن تدارکات مواد، تجهیزات و خدمات.
8.    مدیریت ریسک: 
با توجه به پروژه احتمال ریسک و رخ دادن موارد غیر قابل پیش بینی است که مدیریت ریسک می تواند به این احتمالات بپردازد.
9.    مدیریت یکپارچه سازی پروژه: 
با توجه به پروژه فردی باید باشد که برنامه ریزی های مختلف پروژه را به درستی انجام دهد.

گواهینامه مدیریت پروژه PMP یکی از نیازهای پروژه است

نرم افزار مدیریت پروژه :

نرم افزار مدیریت پروژه برای برنامه ریزی و کنترل پروژه استفاده می گردد و ابزاری قوی برای کنترل زمان، کنترل هزینه، مدیریت منابع و مدیریت انسانی تبدیل شده است.
با داشتن حد متوسط دانش نسبت به مدیریت پروژه ، با در دست داشتن نرم افزار مدیریت پروژه می شود به آسانی پروژه ها، وظایف، منابع و ... را برنامه ریزی نمود و از مراحل کار پروژه گزارش گیری و مستندات خود را مدیریت کرد.
کتاب های مدیریت پروژه زیادی موجود است که راه حل های گوناگونی برای نحوه مدیریت و ایجاد مدل های توسعه و روش های پروژه در آن گنجانده شده است.

طرح برنامه مدیریت پروژه (Develop Project Management Plan)

روش های زیادی موجود است که برنامه ریزی برای تعداد برنامه پروژه ای ایجاد می شود که ممکن است در یک چهارچوب سند مکتوب شوند، در این روش تعداد زیادی گروه ویژه ای از محصول های مدیریتی وجود دارد که نقش مهمی در اجرا و کنترل پروژه دارند و در فرآیند های دیگری تهیه شده اند را گردآوری می کنیم و در یک قالب نگهداری می شوند را برنامه مدیریت پروژه می نامند.
برنامه مدیریت پروژه شامل برنامه های مدیریتی و خطوط طراحی می شوند.

دوره آموزش مدیریت پروژه :

مرکز آموزش پارس برای علاقمندانی که می خواهند پروژه خود را به صورت درست و صحیح انجام  دهند و به اتمام برسانند، دوره آموزش مدیریت پروژه را ارایه نموده که پارس در پایان دوره علاوه بر آموزش ، مدرک معتبر نیز اعطا می نمایند . 
در ضمن فراگیران از دیگر مزایای دوره آموزش که عبارتند از، آموزش مدیریت و کنترل تمام فعالیت های سازمان ،به اشتراک گذاری کلیه پروژه ها و زیر مجموعه های آن ها  ،ثبت وظایف و فعالیت های مربوط به پروژه و ثبت اطلاعات کامل افراد پروژه برخوردار خواهند شد .

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس