آموزش مجازی پارس
0919-039-5696
مشاوره رایگان

شماره حساب ها


شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور یا به صورت اینترنتی و موبایل بانک ، شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر واریز نمایید ؛

شماره حساب های مرکز توسعه آموزش هاي مجازي پارس جهت واریز وجه :

شماره کارت : 

۴۱۷۴-۲۵۶۴-۲۵۴۷-۷۹۴۰

شماره حساب:
۱۲۵۹۳۴۶۰/۵۷

شماره کارت : 

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۲۰۱۶-۴۵۸۸

شماره شبا :

IR590120000000001259346057

 

شماره حساب:
۰۱۰۴۸۱۰۹۹۳۰۰۵

شماره کارت :

6037-9973-4098-8279

شماره شبا :
IR810170000000104810993005

 

شماره حساب:
۰۱۰۲۳۲۶۹۵۷۰۰۶

شماره کارت : 

۶۰۳۷-۶۹۷۴-۲۱۸۸-۹۶۸۱

شماره شبا :
IR120190000000102326957006

 


تگ ها:
شماره حساب شماره حساب پارس شماره حساب مرکز پارس شماره کارت شماره کارت مرکز پارس شماره کارت پارس
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org