برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش

دوره آموزش برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل


دوره برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش چه دوره ای است؟ دوره برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: يکي از مهمترين زير مجموعه يا زير سيستمهای شهري ، سيستم حمل و نقل مي باشد و اگر خواسته باشيم پيشرفت و درجه نگرش و فرهنگ مکاني را مورد سنجش قرار دهيم ، بايد نظري به سيستم دسترسي ها و شبکه بندي آن مکان بيافکنيم . در هر اجتماع...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش چه دوره ای است؟

دوره برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

يکي از مهمترين زير مجموعه يا زير سيستمهای شهري ، سيستم حمل و نقل مي باشد و اگر خواسته باشيم پيشرفت و درجه نگرش و فرهنگ مکاني را مورد سنجش قرار دهيم ، بايد نظري به سيستم دسترسي ها و شبکه بندي آن مکان بيافکنيم . در هر اجتماع انساني در مکانهاي گوناگون چه شهري يا روستايي ايجاد امکانات آمد و رفت از ضروريات اجتناب ناپذير به شمار مي آيد و در اين حرکتها نيز سعي بر اين است که با حمل مايحتاج انسان مسائل مورد نظر را نيز حل نمايند. حال اگر سيستمي استوار پديد آيد که بتواند اين رفت و آمدهاي انساني و حمل کالاهاي مورد نياز آنها را در اين فضا به صورت صحيح تنظيم نمايد ، مي توان از يک برنامه ريزي حمل و نقل صحبت به ميان آورد . به بيان ديگر مي توان گفت : برنامه ريزي حمل و نقل ، فن نظام يافته اي از تجزيه و تحليل ، تشخيص و راهکار در حمل و نقل و ترافيک است .

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 80 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

تفاوت این دوره با دوره های دیگر موسسات چیست؟

 • آشنایی با اصول برنامه ریزی
 • شناخت مدیریت حمل و نقل
 • آشنایی با روند کاری توزیع و فروش

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند . این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید .ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    
تعاریف و مفاهیم اساسی    

 • مقدمه    
 • مفاهیم اولیه حمل و نقل شهری    
 • مفهوم ترافیک و سیستم حمل و نقل شهری    
 • مفهوم اشباع ترافیکی    
 • مفاهیم مختلف عرضه و تقاضای ترافیکی    
 • تحلیل تقاضا و عرضه سفرهای ترافیکی    
 • مفهوم حمل و نقل پایدار شهری    
 • ویژگی های اصلی سفرهای شهری    
 • توزیع مکانی و زمانی سفرهای شهری    
 • اهداف سفرهای شهری    
 •  سفر به منظور کار    
 •  سفر به منظور خرید    
 • سفرهای مربوط به فعالیت های اجتماعی یا استراحتی    
 • سفرهای مربوط به کسب و کار    
 • سفرهای مربوط به امور آموزشی    
 • ویژگی های سفر شهری از لحاظ انتخاب نوع وسیله نقلیه    
 • هزینه سفرهای شهری    
 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری و ارتباط آن با جغرافيا و علوم دیگر    
 • ماهیت علمی برنامه ریزی حمل و نقل شهری    
 • جغرافيا و حمل و نقل    
 • اقتصاد حمل و نقل شهری    
 • نرم افزارهای رایانه ای برای مطالعات و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک    
 • مدلهای شبیه سازی ترافیک    
 • سیستم های اطلاعات جغرافیایی    
 • نتیجه گیری    

فصل دوم    
شناخت نظام حمل و نقل شهری    

 • مقدمه    
 • نظام حمل و نقل شهری و اجزای آن    
 • اتصالها با پیوند ها  
 • وسایل نقلیه و انواع شیوه های حمل و نقل    
 •  پایانه ها    
 • مدیریت و نیروی انسانی    
 • شبکه حمل و نقل شهری    
 • پیکربندی فضایی سیستم حمل و نقل شهری    
 • کارکردهای شبکه حمل و نقل شهری    
 • مفهوم کنترل دسترسی    
 • الف) کنترل کامل دسترسی    
 • ب) کنترل نسبی دسترسی    
 • ج) بدون کنترل دسترسی    
 • سلسله مراتب دسترسی    
 • آزاد راه با اتوبان    
 • بزرگراه    
 • خیابان شریانی    
 • خیابان های جمع کننده و پخش کننده    
 • خیابان دسترسی محلی    
 • مسیر ویژه پیاده و دوچرخه    
 • شیوه های حمل و نقل شهری    
 • سیستم های حمل و نقل غیر موتوری    
 • الف) پیاده روی    
 • ب)سیستم دوچرخه سواری    
 • سیستم های حمل و نقل موتوری    
 • سیستم حمل و نقل خودرو شخصی    
 • ویژگی های پایانه ها و ایستگاه ها    
 • پارکینگ ها و توقفگاه ها    
 • مدیریت حمل و نقل شهری    
 • مفهوم مدیریت حمل و نقل شهری    
 • الف) برنامه های مهندسی ترافیک    
 • ب) برنامه های کنترل ترافیک    
 • ج) خط مشی های مدیریت آزادراه ها    
 • د) اولویت دهی به وسایل نقلیه پر ظرفیت    
 • ه) برنامه های هم پیمایی (Carpooling)    
 • و) مدیریت پارکینگ    
 • ز) برنامه های خدمات حمل و نقل عمومی    
 • ح) برنامه ریزی مدیریت سیستم های حمل و نقل    
 • ط) تفاوت بین روش های T.S.M و روش های حمل و نقل پایدار شهری    
 • سیستم های حمل و نقل هوشمند: (Inteligent Transportation System=I.T.S)    
 • سیستم مدیریت ترافیک پیشرفته (Advamced Transport Managemenet System    =A.T.M.S)    
 • سیستم اطلاعات مسافری پیشرفته (Advamced Transport Information System    =A.T.I.S)    
 • سیستم های حمل و نقل عمومی پیشرفته (Advamced Public Transport System    =A.P.T.S)    
 • نتیجه گیری    

فصل سوم  
آشنایی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری    

 • مقدمه    
 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری و انواع آن    
 • فرایند کلی برنامه ریزی حمل و نقل شهری    
 • سازمان مسئول برنامه ریزی    
 • هدف گذاری    
 • طرح جامع حمل و نقل شهری    
 • برنامه ریزی درازمدت (استراتژیک)    
 • مروری بر نیازهای اطلاعاتی    
 • الف) محدوده بندی ناحیه مورد مطالعه    
 • ب) روش های جمع آوری اطلاعات    
 • پیش بینی تقاضای سفر    
 • پیش بینی فعالیت های شهری    
 • پیش بینی تولید سفر (trip generation)    
 • پیش بینی توزیع سفر    
 • انتخاب شیوه حمل و نقل (modal split)    
 • مدل تخصیصی سفر با ترافیک (trip assignment)    
 • روابط بین تعین مصالح، تطبيق و معتبر سازی فرایند برنامه ریزی    
 • نقدها و نظریاتی درباره برنامه ریزی حمل و نقل شهری    
 • نقدهای درونی    
 • دیدگاه صاحب نظران جهان سوم    
 • نظریات طرفداران عدالت اجتماعی و توسعه پایدار    
 • نتیجه گیری    

فصل چهارم    
روابط برنامه ریزی حمل و نقل شهری با برنامه ریزی شهری  
 

 • مقدمه    
 • تعامل مایین کاربری ارضی - حمل و نقل    
 • بحث اصلی    
 • تأثیرات تحولات فناوری حمل و نقل    
 • چرخه راه - خودرو شخصی    
 • تأثیر حمل و نقل بر عدم تمرکز کاربری های شهری    
 • تأثير حمل و نقل شهری بر گسترش حومه نشینی    
 • عدم تمرکز فعالیت های صنعتی و خدماتی در حومه ها    
 • حمل و نقل و ساختار کلی شهری در شهر های غربی    
 • استفاده کامل از خودرو شخصی    
 • خط مشی مرکز ضعیف    
 • استراتژی مرکز قوی    
 • استراتژی کاهش هزینه    
 • حمل و نقل و عدم تمرکز شهری در شهرهای جهان سوم    
 • حمل و نقل وشكل شهری در جهان سوم    
 • مدل سازی روابط حمل و نقل و کاربری زمین شهری    
 • مدل های ایستا    
 • مدل سازی سیستم    
 • مدل سازی تعامل بین سیستم ها    
 • مدل سازی در محیط های تصمیم گیری    
 • مدل های عمده    
 • مدل لاوری    
 • مدل I . T . L . U . P    
 • لاوری    
 • مدل جاذبه    
 • مدل های دسترسی    
 • مدل دسترسی هنسن    
 • روابط برنامه ریزی شهری با برنامه ریزی حمل و نقل شهری    
 • تاریخچه روابط و بررسی اجزاء    
 • مرحله کلاسیک و اجزاء روابط آن    
 • سیاست های ملهم از توسعه پایدار    

فصل پنجم    
برنامه ریزی حمل و نقل عمومی    

 • مقدمه    
 • تاریخچه حمل و نقل عمومی    
 • تعاریف و طبقه بندی حمل و نقل عمومی    
 • آشنایی کلی با موارد اصلی حمل ونقل عمومی    
 • الف) سیستم تاکسیرانی شهری    
 • ب) سیستم حمل و نقل ریلی    
 • ج) سیستم اتوبوس و مینی بوسرانی شهری    
 • ویژگی های اساسی و عملکردی حمل و نقل عمومی    
 • ظرفیت و سطح سرویس دهی حمل و نقل عمومی شهری    
 • ظرفیت حمل و نقل شهری    
 • سطح خدمت دهی    
 • ارزیابی عملکرد سیستم    
 • سیستم های حمل و نقل عمومی و طرح عملکرد آنها    
 • طرح عملکرد سیستم ریلی    
 • طرح اتوبوس    
 • بررسی و انتخاب گزینه های مختلف روش های حمل و نقل    
 • روند تصمیم گیری    
 • مرحله جداسازی گزینه ها (غربالگری)    
 • فرآیند برآورد کردن هزینه    
 • تخمین پیامدها    
 • راه ها و شبکه ها    
 • نوع خدمت دهی    
 • نوع شبکه با مسیر    
 • ارزیابی شبکه    
 • نگرانی های برنامه ریزی و دستورالعمل های طراحی    
 • نتیجه گیری    

فصل ششم    
آشنایی با سیستم های توزیع یا پخش    

 • سیستم توزیع    
 • مدیریت توزیع فیزیکی    
 • توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی    
 • توزیع کالا از طریق شبکه شرکتهای پخش    
 • مجتمع های تولیدی و شبکه های توزیع مستقل    
 • توجیه هزینه ای ایجاد شبکه های توزیع برای مجتمع های بزرگ تولیدی:    
 • شبکه های توزیع مستقل و بازار تهران بزرگ    
 • توزیع مویرگی    
 • سایر مزایای توزیع مویرگی    
 • شیوه های توزیع مویرگی    
 • آموزش استراتژی توزیع و پخش مویرگی در بازاریابی کالا    
 • حمل و نقل و توزیع کالا    
 • حمل و نقل فیزیکی، معیارها و شیوه‌ها    
 • ماهیت و هدف توزیع فیزیکی    
 • موخره    

فصل هفتم    
مدیریت توزیع کالا در بازاریابی    

 • مقدمه    
 • تعریف توزیع و کانالهای توزیع    
 • نقش کانال‌های توزیع    
 • سطوح کانال‌های توزیع    
 • استراتژی‌های انتخاب کانال توزیع    
 • مراحل طراحی کانال‌های توزیع    
 • عوامل موثر در ایجاد تعارض در کانال توزیع    
 • سیستمهای توزیع کالا و خدمات در ایران    
 • وظایف  کانال توزیع    
 • انواع کانال های اصلی توزیع    

فصل هشتم    
آشنایی با بیمه های حمل و نقل    

 • بیمه حمل و نقل    
 • انواع بیمه های باربری    
 • بیمه پول(وجوه)    
 • بیمه هواپیما    
 • بيمه نامه مسئوليت قانوني نسبت به اشخاص ثالث:    
 • بیمه  کشتی   
 • تخفيفات و كاهش نرخ هاي مصوب در بيمه هاي باربري    
 • اسناد و مدارک خسارت بیمه های باربری    
 • بیمه حمل و نقل کالا داخلی (عمومی)    
 • بارگیری و تخلیه    
 • شرایط بیمه نامه    
 • شرط حمل داخلی    
 • شرط حمل با کانتینر یخچالدار    
 • بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)    
 • شرط تلف کامل کالا (Total Loss)    
 • پوشش کلوز B    
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی    
 • قرارداد بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(عمومی)    
 • خسارت تحت  پوشش بیمه    
 • شرط توتال لاس (Total Loss)    
 • شرط ترانزیت    
 • بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(عمومی)    
 • بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)    
 • بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(ساده)    
 • بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(ساده)    

فصل نهم    
آشنایی با انبار در شرکت های توزیع و پخش    

 • تاریخچه  انبارداری در ایران    
 • تعریف انبار    
 • تعریف کالا    
 • معرفي انبارداري    
 • كمك انباردار    
 • جابجايي    
 • سيستم اطلاعاتي انبار    
 • چيدن كالا    
 • تعيين محل قرار دادن كالا ( انبار – قفسه – طبقه – رديف )    
 • ميزان تقاضا يا مصرف كالا  
 • محل، موقعيت، شكل ظاهري و نوع ساختمان انبار 
 • خصوصيات فيزيكي    
 • خصوصيات كيفي كالا    
 • چيدن و انبار نمودن كالا    
 • مراحل انبار داري    
 • عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار    
 • عوامل تخريب كالا    
 • انواع وسايل حمل و نقل :    
 • مكان ساخت انبار    
 • مزايا و معايب سيستم    
 • معايب نداشتن سيستم انباداري    
 • مدارك كالا در انبار    
 • سازمان انبارها    
 • اهميت انبار    
 • انواع انبارها    
 • انبارداری و انبارش کالا (Warehousing and Storage)  
 • انواع موجودی کالا    
 • دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها 
 • قابلیت ها و مهارت های انباردار  
 • وظایف عمومی مدیریت انبار (Warehousing Management)  
 • اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار    
 • هزینه های انبارداری    
 • عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار   
 • عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار   
 • انبار از لحاظ فرم ساختمانی 
 • انواع انبار براساس نوع انبارش  
 • انواع سند های اصلی انبار  

فصل دهم    
کنترل موجودی مربوط به توزیع و پخش    

 • کنترل موجودی    
 • درستی و صحت موجودی انبارها (Record Accuracy)    
 • روش های اجرای کنترل موجودی    
 • مدل های کنترل موجودی    
 • انواع هزینه ها در مدیریت موجودی    
 • هزینه نگهداری(Holding cost)
 • سفارش یا موجودی در راه
 • ذخیرة اطمینان (احتیاطی) یا حداقل موجودی Safty stock  
 • سطح مورد اعتماد موجودی    
 • حداکثر موجودی    
 • متوسط موجودی یا حد مطلوب موجودی    
 • مدل مقدار سفارش بهینه اقتصادی (EOQ (Economic Order Quantity Model  
 • هزینه انبارداری به صورت بهینه    
 • نقطه سفارش (Order Point) 
 • قطعه سفارش مجدد را با در نظر گرفتن ذخیره احتیاطی
 • موجودی اطمینان    
 • سطح قابل قبول موجودی  
 • میزان سفارش اقتصادی بر اساس مدل تخفیف قیمت محصول(Quantity Discount Model)  
 • سیستم بازنگری پیوسته موجودی (Q-System) 
 • تعریف موقعیت موجودی(IP)  
 • مدل سفارش در فاصله زمانی ثابت ( Fixed Interval Order) یا سیستم های موجودی دوره ای P-System 
 • تامین نیاز (LL (Lot for lot   
 • خطی مشی سفارش دو ظرفی (Two bin system)
 • خطی مشی مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI)   
 • خط مشی مدیریت موجودی بر اساس سیستم برنامه ریزی MRP  
 • خط مشی مدیریت موجودی بر اساس روش JIT و  سیستم کانبان    
 • منابع    

مجوزات

برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس