آموزش برنامه ریزی استراتژیک چیست ؟

آموزش برنامه ریزی استراتژیک چیست ؟

برنامه ریزی چیست؟
عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی  سازگار در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. 
یا به عبارتی فرایندی است که به وسیله آن مدیران برای درازمدت فعالیت های سازمان و اهداف را معیین کرده و استراتژی های  به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه های عملیاتی برای استراتژی ها انتخاب می کنند.

استراتژی چیست؟
یک برنامه ، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می شود که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل می شود.

انواع برنامه ريزی
از جنبه ماهيت، برنامه ريزی دارای انواع برنامه ريزی فيزيكی، سازمانی، فرايند، مالي، وظيفهای و عمومی است. از جنبه افق زمانی، برنامهريزی را میتوان در قالب برنامه ريزي كوتاه مدت، برنامهريزی ميان مدت و برنامهريزی بلند مدت دسته بندی كرد.

مزايای مديريت استراتژيک:

- سطوح مختلف مديريت را در تعيين اهداف ، هدايت و راهنمايی می كند .
- شناسايي و پاسخ گويي به موج تغييرات ، فرصت های جديد و تهديدهای در حال ظهور را آسان سازی می كند .

مزيت های رقابتی :

- افزايش نقاط قوت درونی
- كاهش نقاط ضعف درونی
- استفاده از فرصت های محيطی
- رفع تهديدهای محيطی

برنامه ریزی استراتژیک دوراندیشی سازمان یافته ای است که مراحل زیر را در بر دارد:

الف- تعیین ماموریتها و هدفهای دور برد
ب- تفکیک ماموریتها به هدف های کمی و کیفی کوتاه مدت، که این عمل را در اصطلاح هدفگذاری می¬ نامند.
ج- تعیین خط مشی ها سیاستها
د- طرح ریزی و برنامه ریزی اجرایی .

برنامه ریزی راهبردی بر این اندیشه استوار است که یک سازمان باید در برابر یک محیط پویا و متغیر، واکنش داشته باشد. بنابراین برنامه ریزی بر تصمیم هایی تاکید دارد که از توانایی سازمان برای انجام واکنش درست در برابر دگرگونیهای محیطی اطمینان حاصل کند.

ثبت نام دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس