آموزش اصول و قوانین مهاجرت


تاریخچه مهاجرت :

بزرگترین مهاجرت داوطلبانه مردم در سال های گذشته بین سال 1850 تا 1914 میلادی ( سال 1228 تا 1292 شمسی) که سالانه حدود یک و نیم نفر از کشور خود مهاجرت کردند. با توجه به اقتصاد و افزایش روز به روز رفاه اجتماعی و کم شدن هزینه های انتقال و علاوه بر کاهش خطر مهاجرت افراد، باعث گردیده امروزه مهاجرت دسته جمعی بسیار ارتقا پیدا نماید و به این دلیل سیستم های نظارتی بر مهاجرت و همچنین صادر کردن ویزا امروز در حال افزایش است.

در بسیاری از کشورها می توان افزایش جمعیت را از اثرات موج مهاجرت مشاهده کرد. در نیمه قرن نوزدهم به عنوان نمونه، نزدیک به 18 درصد از جمعیت کشورها افراد  خارجی بودند که در آن کشور متولد نشده بودند.

خرید دوره آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت 
 

تاریخچه-مهاجرت


آشنایی با مهاجرت :

انتقال دادن یا تغییر دادن محل زندگی به کشور دیگر به روش قانونی را مهاجرت می نامند. هدف از مهاجرت برای افراد مختلف فرق دارد. گروهی از افراد برای یک مهاجرت تمام قدم برمی دارند هدف این گروه زندگی و مشغول شدن به کار در کشور سفر کرده است. و گروهی دیگر با هدف سرمایه گذاری این کار را انجام می دهند. با این روش می توانند راحت رفت و آمد کنند و دسترسی به بانک خارجی داشته باشند.

کشورهای که مهاجر از کشور دیگر می پذیرند نیز به نفع خود استفاده می کنند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای چرخش اقتصاد خود از افراد کاری ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به ویژه در بخش های  کشاورزی، ساختمان، رستوران داری و هتل داری، مراقبت از سالمندان ، نظافت و خدمتکاری منزل ها در حال فعالیت هستند.


تفاوت اقامت و قومیت :

فردی که در نخستین گام دارای حقوق شهروندی از نوع درجه یک باشد ، هیچ فرقی با مردم آن کشور از لحاظ شهروندی و حقوق اجتماعی ندارد. بلکه تا موقعی که اقامت همیشگی آنجا را نگرفته است نمی تواند در انتخابات آن کشور زندگی کند. همچنین حقوق بیکاری به فرد داده نمی شود و پاسپورت آن کشور را ندارد. ولی می تواند در تحصیل و خرید ملک و داشتن سند و ... مشکلی نداشته باشد.


انواع مهاجرت :

مهاجرت خارجی، بین کشورها انجام می شود و مهاجران از کشوری به کشور دیگری مهاجرت می کنند در واقع مهاجرت داخلی جابه جایی بین مناطق داخلی یک کشور است. حرکت دائمی مردم از مناطق و روستاهای اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعی مهاجرت داخلی می باشد که به این روش مهاجرت روزانه گفته می شود.

در مهاجرت روزانه مردم در شب به محل سکونت خود باز می گردند. حرکت کوچ نشینان و جابه جایی کارگران از شهرها به روستاها در وقت میوه چینی، نوعی از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می گویند.

مهاجرت خارجی نوعی از پناهندگی است که مردم را در بار اول مجبور به نقل مکان می کند. مهاجرت خارجی در بعضی از موارد برای رسیدن به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می پذیرد که به این روش مهاجرت اختیاری می گویند. در این گونه از مهاجرت ها کشور مبدا دچار مشکلات اقتصادی می باشد.


نرخ های مهاجرت :

در بررسی های مهاجرت، دانستن اعداد مطلق و خام مهاجرین، اگرچه لازم است اما به تنهایی کافی نمی باشد. در مطالعه تطبیقی لازم است نرخ مهاجرت را برای هر منطقه مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تفاضل نرخ مهاجرت جمعیت یک جامعه و یا تقسیم تفاضل تعداد درون و برون بر جمعیت میانه سال در هر صد یا هزار نفر از جمعیت به دست می آید. نرخ مهاجرت ممکن است مثبت یا منفی یعنی در جهت عکس وضع پیش باشد.


علل مهاجرت :  

علل مهاجرت کردن عده ای از افراد عامل های رانده شده و عامل های جذب است. هنگامی که افراد به کشوری جدید مهاجرت می کنند با خیلی از موارد مثل پیدا کردن کار، مکانی برای زندگی، قانون های جدید، الگوهای متفاوت از کشور خود و احتمال نژادگرایی و دیگر رفتار که با خود و خانواده مخالف هستند نیز مواجه می گردند.
 

انواع-مهاجرت


آثار مهاجرت :

با توجه به بررسی سازمان های مدافع حقوق بشر، عده ای از مهاجرین به خصوص مهاجرت زنان به کارهای غیرقانونی اجبار می شود و مورد بد رفتاری قرار می گیرند.


آموزش آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت 


چهار دسته از مهاجرین مهاجرت های بین المللی :

1- مهاجران همیشگی که در قراردادهای خاص به بعضی از کشورها مهاجرت می کنند. فرار مغزها (brain drain) یا مهاجرت صاحبان تخصص و علم از مهاجران همیشگی هستند.

2- بیشترین مهاجران بین المللی مهاجران در جستجوی کار هستند.

3- آورگان جنگ و پناهندگان که در شرایط و وضعیت های خطرناک در برخی از کشورها مشاهده می شود.

4- مهاجران غیر قانونی و بدون مجوز که به دلیل وجود موانع در جهت رفت و آمد مجاز، به این نحو عمل می کنند.


ویژگی های مهاجرت :

مطالعات مهاجرتی نشان دهنده آن است که هر یک از انواع مهاجرت در عین اختلاف با گونه های دیگر، از منطقه ای به منطقه دیگر نیز گوناگون است. از آنجایی که از بین انواع مختلف مهاجرت، در کشور از نوع روستایی و شهری مهاجرت های درون مرزی اهمیت بیشتری دارد.

برخی از این نوع ویژگی ها مهاجرت عبارتند از :

- اولین ویژگی مهاجرتی روستایی مردان هستند یعنی بیشترین تعداد مهاجرین را مردان تشکیل می دهند.

- یکی دیگر از ویژگی های مهاجرت های ایران است زیرا درصد جوانان در میان مهاجران بیشتر می باشد.

- و دیگر ویژگی ها مهاجرت های روستا- شهری ایران است در اولین گام مجرد ساخته شده است و متاهلین در بین مهاجران درصد کمتری را به خود اختصاص می دهند.

- بیشترین مهاجران را با سوادان تشکیل می دهند.

- بیشتر مهاجرین فردی است و اکثرا مهاجرت های دایم و جمعی است.


مهاجرت و زنان :

زنان شبیه مردان، به علت هایی گوناگونی از جمله سیاسی، وجود جنگ و یا فرار از فقر و گرسنگی مهاجرت می کنند، اما عده زیادی از زنان مهاجر هم از نظر اقتصادی به مردان وابسته هستند، و هم قوانین مهاجرت، اقامت آنان را به زندگی با مردان وابسته می سازد. زنانی که به عنوان همسر، به مردی که اقامت در یکی از کشورها است متصل می شود، اجازه ساکن بودنش در صورت جدایی از شوهر لغو می گردد.

به این ترتیب زنان مهاجر در داخل خانواده به علت وابستگی اقامتی به مرد سلطه گر می شوند، در محیط کار از کمی دستمزد و شرایط سخت کاری در رنج اند، و در جامعه به عنوان زن مهاجر در قبال سیاست ها و اعمال خشونت آمیز نژاد پرستانه قرار دارند.


آموزش شهروندی :

شهروندی از نقاط روشن شهر است. شهروندی در چهارچوب شهرنشینی می دانند و بعضی از کارشناسان اینگونه تعریف می کنند، شهرنشینان هنگامی که به حقوق دیگران احترام می گذارند و مسئولیت های خود را در مقابل شهر و اجتماع به شهروندی افزایش می دهند. در زمینه فرهنگ شهروندی ، شهروندی شامل مسئولیت پذیری شهری، قانون مند بودن شهروندان، هنجار پذیری از الگوهای شهرنشینی است.

در قالب شهروندی یکسری از بنیادهای اجتماعی چون رسانه ها و مطبوعات با توجه به اهداف و کاربری هایشان در شهر اثر گذار هستند. شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را بشناسد و از آن ها دفاع می کند، قوانین را می شناسد و به آن عمل می کند . پس می توان گفت شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر است بلکه به معنی کلیه از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی می باشد.


درباره دوره آموزش آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت :

برای مشاوره نمودن در زمینه اقامت یا ویزا علاقمندان می توانند در دوره آموزش آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت که مرکز آموزش مجازی پارس آن را به صورت متفاوت نسبت به مراکز دیگر به روش پکیچ برگزار نموده ثبت نام نمایند ، علاوه در انتها برای معتبر بودن شما علاقمندان در مقابل افراد جامعه ، پارس گواهینامه پایان دوره اعطا می نماید.


مدرک آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت
 

درباره-دوره-آموزش-آشنایی-با-اصول-و-قوانین-مهاجرت

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس