مقاله مدیریت استراتژیک

مقدمه :

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا بعضی از شرکت های بزرگ و موفق درمدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازارخود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بارتنزل یافته اند و چرا بعضی از شرکت های کوچک و گمنام به یک باره به جایگاههای ممتازی درصحنه رقابت بین المللی رسیده اند.

تعریف استراتژی

الگویی بنیادی از اهداف فعلی برنامه ریزی شده و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها ، رقبا و دیگر عوامل محیطی است.

انواع استراتژی : 1- استراتژیهای یکپارچگی 2- استراتژیهای متمرکز 3- استراتژیهای تنوع 4- استراتژیهای تدافعی

تعریف مدیریت استراتژی

تصمیمات و فعالیت های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی های موثر و کنترل نتایج آنهاست فعالیت های مربوط به بررسی ارزشیابی و انتخاب استراتژی ها و اتخاذ هرگونه تدابیردرون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی و درنهایت کنترل فعالیت های انجام شده را مدیریت استراتژی گویند.

مزایای مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند این شیوه مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید.

مقاله مدیریت استراتژیک

ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

با توجه به تغییرات محیطی که درحال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود مدیریت استراتژیک با تکیه به ذهنیتی پویا و آینده نگر ، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است پایه های مدیریت استراتژیک براساس میزان درکی است که مدیران از شرکت های رقیب ، بازارها و قیمت ها ، عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان ، دولت ها بستانکاران سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قراردارد و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز هستند.

فرآیندهای مدیریت استراتژیک : 1-تحلیل وضعیت2-تدوین استراتژی3- اجرای استراتژی 4- ارزیابی استراتژی

تعریف مدیریت استراتژیک انسانی :

مدیریت منابع انسانی یعنی دانشی که همه تصمیم ها و فعالیت های مدیریت را در برمی گیرد و بطور مستقیم برمردم یا منابع انسانی که برای سازمان کارمی کنند اثر می گذارد مدیریت منابع انسانی یعنی فرآیند بررسی و ایجاد زمینه های مساعد جذب ، تربیت ، بکارگیری ، نگهداشت و رشد منابع انسانی به طوری که بتوان با تامین نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش و رضایت درآنها به اهداف و گروهای سازمان دست یافت.

ثبت نام در دوره مدیریت استراتژیک

برچسب ها : انتشار دهنده: صادقیان|

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس