اصول مدیریت دانش

اصول مدیریت دانش

مدیریت دانش، فرآیند مداوم و پیوسته ایست که برای تسهیل استفاده از اطلاعات شرکت از طریق شیوه کاربر پسند برای کارمندان فعلی و آینده طراحی شده است. مبانی مدیریت دانش، مفاهیم کلیدی و مزایای کلی اجرای فرایند ، تکنیک های ارزیابی اطلاعات و راهنمایی ها و کمک در طراحی سیستم عملی برای ضبط و سازماندهی و نگهداری اطلاعات شرکت را توضیح می دهد. مدیریت دانش، بر نقش یادگیرنده در فرایند مدیریت دانش تمرکز داشته و هدف آن آموزش افراد حرفه ای برای چگونگی دریافت فرآیند در سازمان ها ست. مدیریت دانش دارای فرایند پنج مرحله ای ست که به افراد حرفه ای یادگیرنده امکان میدهد تا نقش خود را برای ابتکار در مدیریت دانش تعریف کرده،  نیازهای سازمان را تعیین کنند، منابع دانش را پیدا کرده و سیستم هایی مناسبی را برای جمع آوری اطلاعات انتخاب کنند.

به طور کلی ،هدف فرایند مدیریت دانش، به اشتراک گذاری دیدگاه ها، ایده ها و تجربیات است. این اهداف شامل موارد بهبود کیفیت تصمیمات مدیریتی با اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات، افزایش کارآمدی  و کیفیت سرویس ،رضایت و کاهش هزینه خدمات با کاهش نیاز به کشف دانش، اطمینان از داشتن درک روشن و مشترک از ارزش خدمات ،ارائه  راه هايي برای کسب مزیت، حفظ و  نگهداری سیستم مدیریت دانش خدماتی ، دسترسی به دانش، اطلاعات و داده های مناسب برای هر مخاطب و جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ذخیره، به اشتراک گذاری، استفاده و حفظ دانش، اطلاعات و داده ها هستند.

آموزش موثرمدیریت دانش موثر به ویژه برای شرکت های علوم زیستی حیاتی است و فرایندهای پیچیده و دانش بسیار تخصصی را در بر میگیرند. علاوه بر این، آنها باید اطمینان حاصل کنند که فرایندهای آنها مطابق با مقررات است. انتقال و مدیریت دانش در این سازمان ها مستلزم روند کارآمد و موثر مدیریت دانش است. مدیریت دانش در همه بخش های اقتصادی از جمله صنایع اصلی، تولید، تکنولوژی و بخش خدمات کاربرد دارد. این موضوع، نشان دهنده افزایش تمرکز بر شناسایی دانش و منابع فکری است تا سازمانها بتوانند تمام مهارت ها و دانش را در دسترس خود قرار داده و آنها را برای افزایش عملکرد عملیاتی و فردی افزایش دهند.

ثبت نام دوره مدیریت دانش

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس