آشنایی با پژوهشگر ماهر


 تعریف پژوهشگر| researcher

پژوهشگر فردی است که یک سری تحقیقات سیستماتیک انجام می دهد تا ازآنها برای توضیح، توصیف ، پیش بینی و کنترل پدیده مشاهده شده استفاده کند. غالبا، پژوهشگر ماهر از دو روش برای انجام تحقیق بهره می گیرد:

روش القایی: در این روش، پدیده های مشاهده شده تجزیه و تحلیل شده و اصول ، ساختارها یا فرایندهای تشکیل دهنده پدیده مورد مشاهده ، شناسایی می شوند. این تحقیق با هدف توسعه توضیحات انجام می گیرد.

روش قیاسی: در این روش،  اصولی که از طریق مشاهده فرضیه سازی شدند، مورد تایید قرار می گیرند و هدف ازاستفاده این روش، بررسی و آزمایش کردن اعتبار توضیحات است. موضوعات مورد بررسی این مقاله مواردی مانند تعریف پژوهشگر، مراحل کار پژوهشگر ، دوره های آموزشی آشنایی با پژوهشگر ماهر، کار پژوهشگر و رشته پژوهشگر اجتماعی را در بر می گیرد.

خرید دوره آشنایی با پژوهشگر ماهر


مراحل کار پژوهشگر

یک پژوهشگر ماهر، معمولا هنگام انجام پژوهش بر تجزیه و تحلیل اطلاعات متمرکز است تا بتواند نتیجه دلخواه را بدست آورد. این فرایند در همه پروژه های تحقیقی مشترک بوده و ارتباطی به روش تحقیق ندارد. فرایند تحقیق، یک فرایند چند مرحله ای است که همه مراحل با هم در ارتباط هستند. در صورتی که تغییری در هر یک از مراحل ایجاد شود، پژوهشگر باید اطمینان حاصل کند که این تغییر در همه مراحل اعمال شده باشد. بنابراین، مراحل کار پژوهشگر عبارتند از : 

 • فرمول بندی فرضیه تحقیق و بیان واضح سوال تحقیق
 • شناسایی منابع ممکن و احتمالی اطلاعاتی در فرمت های مختلف
 • محدود کردن حیطه پروژه
 • ارزیابی سوال ها و پارامترهای تحقیق با توجه به میزان و نوع اطلاعات
 • انتخاب روش تحقیق مناسب
 • برنامه ریزی کردن برای انجام طرح تحقیقاتی خاص
 • بازیابی اطلاعات از طریق شیوه های متفاوت
 • اصلاح استراتژی های تحقیق
 • نوشتن و سازماندهی یادداشت های مهم و مفید و پیگیری منابع
 • یادداشت برداری از منابع مطالعه شده
 • ارزیابی منابع با استفاده از معیارهای مناسب
 • بررسی و ارزیای منابع اینترنتی
 • تجزیه و تحلیل و تلفیق منابع اطلاعاتی با دانش های قبلی 
 • تجدید نظر در مورد فرضیه ها (در صورت لزوم)
 • استفاده موثر از اطلاعات برای هدفی خاص

آموزش آشنایی با پژوهشگر ماهر

 مراحل-کار-پژوهشگر

کار پژوهشگر چیست؟

از آنجایی که پژوهشگران برای نتیجه گرفتن از کار یا تحقیقی که به آنها سپرده شده باید، تحقیقات گسترده ای انجام دهند بنابراین، کار پژوهشگران طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد. این کارها و وظایف عبارتند از:

 • انجام تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و جستجوهای مختلف برای جمع آوری منابع معتبر
 • تهیه و تدوین فرضیه ها، روش و شیوه تحقیق و اهداف تحقیق
 • انجام یک سری از تحقیقات آزمایشگاهی با استفاده از ابزارهای تخصصی 
 • به کارگیری نرم افزارهای آماری به منظور ثبت کردن و پردازش اطلاعات
 • جمع بندی نتایج تحقیقات و مستند کردن آنها در قالب گزارش علمی جامع


دوره های آموزشی آشنایی با پژوهشگر ماهر

دوره های آموزشی آشنایی با پژوهش شامل انجام کارها پژوهشی، به کار بستن منابع و اصول و روش تحقیق، اصول وروش آمیخته (کیفی و کمی)، استفاده از اصول اخلاق حرفه ای در پژوهش، مدریت پروژ ه های تحققاتی و تهیه و تدوین مقالات علمی مروری  ترویجی و پژوهشی است. علاوه بر این، موارد و سرفصل هایی که در آموزش اشنایی با پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند شامل انواع روش های تحقیق، آشنایی با روش هایی تحلیلی آماری، اخلاق پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده ها هستند.  

در راستای آموزش فن پژوهشگری ، مرکز آموزش مجازی پارس نیز دوره آشنایی با پژوهشگر ماهر را ارائه کرده که فرصت خوبی را در اختیار افراد علاقمند به پژوهش میگذارد تا با یادگیری اصول و روند پژوهش و دریافت مدک معتبر، به پژوهش و تحقیق در زمینه هایی مختلف بپردازند. سرفصل ها این دوره عبارتند از :

فصل اول    

 • نیاز سنجی پژوهشی    
 • تعریف نیاز سنجی
 • نياز سنجي
 • انواع نيازها
 • شناسايي نياز
 • اصول نیاز سنجی
 • فنون نیاز سنجی
 • فرایند نیاز سنجی پژوهشی

 فصل دوم    

 • اخلاق حرفه ای در پژوهش    
 • آشنایی با مقررات و آیین نامه های شغلی مربوطه
 • اخلاق پژوهش
 • اصول و کدهاي اخلاقي پژوهش
 • راهبردی ‌ترين اصول اخلاقی
 • فرهنگ پژوهش
 • آشنایی با قانون کار و کاربرد آن
 • مصاديق سوء رفتار پژوهشی
 • ويژگي های محقق و پژوهشگر برتر
 • راهكارهای افزايش اخلاق پژوهش
 • راهكارهای افزايش فرهنگ پژوهش
 • شناسایی اصول اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی

 فصل سوم    

 • توانایی تجزیه و تحلیل داده ها    
 • آشنایی با روش های آمار توصیفی
 • شاخص يا معيار
 • نمودارهای توصیفی 
 • آشنایی با روش های آمارتحلیلی 
 • آشنایی با روش های برآورد و آزمون فرض
 • آشنایی با مفاهیم آنالیز واریانس
 • تحلیل واریانس یک‌ طرفه
 • تحلیل واریانس دو طرفه
 • کاربردها
 • آشنایی با طرح های آزمایشی
 • آشنایی با مفاهیم همبستگی و رگرسیون
 • شناسایی اصول تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم    

 • مدیریت پروژه های تحقیقاتی (غیر صنعتی)    
 • پروژه چیست؟
 • تعریف مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی و تصمیم گیری
 • تعريف سازماندهي
 • اجزاي تشکيل دهنده ي سازمان
 • انواع سازمان ها
 • تقسیم کار و کار سنجی 
 • فوائد کارسنجی
 • اصول کارسنجی
 • پیش نیازهای کارسنجی
 • فن بررسی حرکات
 • روشهای کارسنجی
 • روشهای اندازه گیری کار
 • مراحل روش گزارش گیری
 • زمان بندی و کنترل پروژه

فصل پنجم    

 • مهارت تدوین مقالات علمی    
 • انواع مقالات علمی
 • روش نگارش يک مقاله علمي-پژوهشي
 • ويژگي هاي اصلي مقاله علمي-پژوهشي
 • بخشهاي يک مقاله علمي-پژوهشي
 • روش نگارش صحيح يک مقاله علمي
 • روش نگارش مقاله مروری
 • روش نگارش مقاله ترویجی
   

دوره-آموزشی-پژوهشگر-ماهر


رشته پژوهشگری اجتماعی

رشته پژوهشگری اجتماعی، یکی از زیر شاخه های رشته علوم اجتماعی است. به طور معمول، پژوهشگر اجتماعی سعی می کند پروژه های تحقیقی منحصر به فردی را طراحی و مدیریت کرده و مشکلات اجتماعی مانند بیکاری ، سلامتی، آموزش و سیاست های اجتماعی  را بررسی کند. شیوه هایی که یک پژوهشگر اجتماعی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کند، بسیار متنوع هستند و روش هایی مانند استفاده از پرسشنامه ، تمرکز برگروه و مصاحبه با مراجعه کنندگان را نیز در بر می گیرد.

در نهایت، یافته های حاصل از این پژوهش، برای تغییر سیاست های اجتماعی یا بررسی کارآیی سیاست هابی اخیر به کار گرفته می شوند. وظایفی که پژوهشگر اجتماعی بر عهده دارد شامل:

 • ارائه پیشنهادات خلاقانه و متنوع برای عقد قراردادهای تحقیقاتی
 • شناسایی و مشاوره در مورد استراتژی های احتمالی برای انجام هر تحقیق
 • مشخص کردن اهداف تحقیق
 • دریافت دستورالعمل ها و خلاصه پروژه از مراجعه کنندگان به منظور درک نحوه تحقیق
 • مشخص کردن اهداف تحقیق
 • هدایت کردن و انجام مطالعات آزمایشی و کارهای میدانی در مسیر درست و اثر بخش
 • جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های کیفی و یا کمی برای کسب نتایج دقیق تر
 • نوشتن گزارش های برای هر تحقیق
 • کنترل بودجه 
 • مدیریت کارکنان بخش تحقیقات


بازار کار پژوهشگری

با اینکه کار و شغل پژوهشگری در جهان به عنوان یک رشته مجزا در نظر گرفته شده و البته درآمد خوبی هم دارد، اما این بحث در ایران کمی متفاوت است و پژوشگران ما بیشتر با عنوان اساتید دانشگاهی فعالیت و پژوهش می کنند. بنابراین، مدرک این پژوهشگران باید کارشناسی ارشد یا دکترا باشد. 

پژوهشگران ما در ایران، عمدتا به عنوان اساتید راهنما برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و محقق مرکز تحقیقاتی مشغول به فعالیت هستند. همچنین، بازار کار پژوهشگری نیز متناسب با وسعت و اعتبار محل کار ، سابقه تحقیق و نوع مدرک متفاوت خواهد بود. متوسط درآمد سالیانه یک پژوهشگر بین یک میلیون تا بیش ار 5 میلیون است. 
 

بازار-کار-پژوهشگری


تییپ شخصیتی مناتسب برای پژوهشگر

INFP: این تیپ شخصیتی ، از یادگیری لذت برده و تمایل دارد به افراد برای دستیابی به رشد و پیشرفت کمک کند. 

INTP: این تیپ شخصیتی، به کارهای چالشی و خلاقانه و حل مسائل پیچیده علاقمند است.  


مدرک آشنایی با پژوهشگر ماهر

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس