مقاله اسناد تجاری

اسناد تجاري:

در اصطلاح حقوقی اسناد تجاري اسنادي هستند که براي برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار میروند که مهمترین اقسام آنها برات، سفته و چک میباشد

خصوصیات اسناد تجاري:

الف- سرعت در معاملات

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاري داراي مزایاي منحصري می باشند که عبارتند از:

-1مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاري:

2-قرار تامین خواسته:

3-قابلیت نقل و انتقال:

4- وسیله اعتبار هستند:

5-به جاي وجه نقد مصرف می شود:

6-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداري می کند:

اوصاف حاکم بر اسناد تجاري:

  -1  وصف تجریدي

2  - وصف تنجیزي

3  -وصف شکلی

4  -وصف قابلیت انتقال

مقاله اسناد تجاری

اصول حاکم براسناد تجاري:

- 1 اصل عدم توجه ایرادات،

- 2 اصل استقلال امضاءها،

- 3 اصل استقلال تعهد،

- 4 اصل اشتغال ذمه

- 5 اصل مدیونیت

 تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرارداده است

- شخصیت حقیقی

- شخصیت حقوقی

 شرکت عبارتند است اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد

شرکت های تجاری :

سهامی عام-خاص

مسئولیت محدود

تضامنی

نسبی

مختلط سهامی

مختلط غیر سهامی

تعاونی تولید وتوزیع

علامت تجاری

عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش تصویر رقم حرف عبارت مهر لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی  تجاری یا کشاورزی اختیار شود.

قرارداد

  عبارت از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امري نمایند و مورد قبول آنها باشد .

براي صحت هر عامل شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد طرفین و رضاي آنها

2- اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهتمعامله

به طور کلی بایستی موارد زیر به مثابه اسکلت یک ساختمان در تنظیم و ایجاد یک قرارداد مورد  

لحاظ قرارگیرد:

1- عنوان قرارداد

2- طرفین قرارداد

3- موضوع قرارداد

4- مدت قرارداد

5- مبلغ قرارداد

6-شروط و تعهدات طرفین در قرارداد

7-خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات

8- حوادث قهري غیر مترقبه

9- موارد فسخ قرارداد

10 - ضمانت نامه در قرارداد

11- کسورات قانونی (بیمه،مالیات و.....)در قرارداد

12-داوري و حل اختلاف

13 -مواردي که در قرارداد هاي دولتی و خارجی باید رعایت شود

14- شرایط اختصاصی در قرارداد

15- رسمیت قرارداد

16-ضمائم و پیوست ها د ر قرارداد

- طبق ماده 38 قانون نزذ تامین اجتماعی 5%از هر صورتحساب پیمانکار را کسر و آن را براي تضمین پرداخت حقوق تامین اجتماعی توسط پیمانکار نزد خود نگهداري کند و وقتی که پیمانکار مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی را کارفرما ارائه کرد،کار فرما آن مبلغ را انضمام آخرین قسط به پیمانکار مستردمی نماید.همچنین در قراردادهاي پیمانکاري وخدماتی کارفرما مکلف است از هر صورتحساب پیمانکار 5%را به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به وزارت امور اقتصادي و دارائی پرداخت نماید

ضمانت نامه ها در قرارداد اصولا بر شش نوع است:

1--ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

2- -ضمانت نامه پیش پرداخت

3-ضمانت نامه حسن انجام کار

4 -ضمانت نامه انجام تعهدات

5 -ضمانت نامه بابت عدم تاخیر تحویل

6 -ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

مالیات:

به معنای انتقال بخشی از در آمد های جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد.

انواع مالیات :

مالیات مستقیم

مالیات غیر مستقیم

سال مالیاتی :

عبارتست از یک سال شمسی که اول فروردین هر سال و آخر اسفند همان سال ختم می گردد.

تعریف سود:

ماالتفاوت درآمد حاصل از فروش وبهای تمام شده کالای کالای فروش رفته در موسسات تولیدی

ماالتفاوت درآمد و هزینه در موسسات بازرگانی

سود مساوی است با درآمد مشمول مالیات

حق تمبر

از هر برگ جک که از طرف بانکها جاپ می شود دویست ریال حق تمبر اخذ میش ود . از اوراق برات سفته و نظایر آن و سهام و سهم اشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

مالیات بر در آمد

در آمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بذ در آمد املاک می باشد.

در آمد ناشی از فعالیت های کشاورزی دامپروری دامداری و..... از پرداخت مالیات معاف می باشند

مالیات بر درآمد حقوق

در آمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته تحصیل می کند.

 مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و موسسات غیرتجارتی:

در این شرکت ها 10درصد کل در آمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه  می شود

ثبت نام در دوره آشنایی با اسناد تجاری

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس