e

مقاله مدیریت مالی و کاهش هزینه ها

کاربر گرامی ،‌توجه داشته باشید ، مقالات موجود در وبسایت ، از بستر اینترنت و جستجو در سایت های اینترنتی ( بصورت خودکار) جمع آوری شده اند، لذا لطفا جهت یافتن منابع اصلی انتشار دهنده از موتورهای جستجو کمک بگیرید.

مدیریت مالی و کاهش هزینه ها

با توجه به رشد روز افزون علم و آموزشهای کوتاه مدت ، مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر مقاله آموزشی مدیریت مالی و کاهش هزینه ها را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است.
با توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستم‌ها و روش ها، سازمان ها چنان با پیچیدگی و تغییرات شدید روبرو شده‌اند، که مدیریت به تنهایی نمی‌تواند نسبت به محیط خود در سازمان شناخت کافی داشته باشد. به همین دلیل ضرورت پیدا کرد که سیستمی بوجود آید که مدیریت را در امر شناسائی مشکل، تعیین اهداف ، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راه حلهای ممکن و ارزیابی این راه حلها و انتخاب یک راه حل بهینه وقابل اجرا به مدیریت کمک کند. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم‌های حمایت از تصمیم‌گیری در همین راستا بوجود آمده و توسعه یافتند که بخش مهم اطلاعات مورد نیاز مدیریت را تامین می‌کند ، مدیران نمی‌توانند حتی با اتکاء به اطلاعات و تجربیات شخصی و حتی اطلاعات منعکس در صورتهای مالی به وظایف خود به نحو احسن عمل نمایند. امروزه کسب سود مورد انتظار توسط هر بنگاه اقتصادی آن مجموعه را ملزم می‌نماید که بر منابع و مصارف خود کنترل لازم را داشته باشد، از این رو کنترل هزینه‌ها در اجرای یک طرح و در نتیجه کاهش بهای تمام شده یکی از اساسی‌ترین ارکان کسب سود مورد انتظار در بنگاههای اقتصادی می‌باشد. لذا حسابداری مدیریت به جهت کسب سود مورد انتظار ، با شناسایی و تفکیک هزینه‌‌های ضروری و غیرضروری در انواع فعالیت ها ، اجرای سیستم بودجه‌بندی و در نتیجه تشخیص بموقع انحرافات هزینه‌ای و افزایش بیش از حد بهای تمام شده راهکارهای لازم را با توجه به روشهای نوین در سیستم حسابداری مدیریت به منظور کاهش هزینه‌ها و بهای تمام شده ارائه می‌نماید.
هدف اصلی راه‌اندازی سیستم حسابداری مدیریت آن است که فصل جدیدی در تهیه و ارایه اطلاعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی فعالیتها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم گیری عقلائی برمبنای مدل های علم روز در جهت تحقق اهداف سازمان، تجزیه و تحلیل وضعیت پروژه‌ها و اقلام موجود درصورتهای مالی ودیگرگزارشات ازقبیل:مطالبات،بدهی ها،دارایی ها،درآمدها،هزینه هاودرنتیجه سود منعکس شده در گزارشات مالی گشوده شود و گامی موثر در کنترل هزینه‌ها و بهبود عملکرد پروژه‌ها باشد، لذا این سیستم با به روز کردن سیستم های اطلاعاتی ومالی وبا استفاده از نظریه‌های جدید ازقبیل فنون ارزیابی متوازن،بهبودمستمرفعالیت و عملیات،هزینه یابی برمبنای فعالیت و هدف ، روشهای اندازه‌گیری برای شرکت هابه وجود آمده است .
مدیریت هزینه در یك بیان ساده عبارت است از به كارگیری مطلوب و توام با كارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان. این تعریف بر این نكته محوری تاكید دارد كه سودآوری و رشد بنگاه از طریق خلق ارزش برای مشتریان تحقق می یابد. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد كه ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای كیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می كنیم.«مدیریت هزینه» مفهومی است كه به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می كوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی كه متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با مدیریت مالی و کاهش هزینه ها را بیابد.
مدیریت هزینه بر این نگرش استوار است كه هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند بلكه تمام هزینه های تولید و یا انجام خدمات محصول و نتیجه تصمیم گیری های مدیریت است كه عمدتاً معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان است. نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذی نفع ها (سهام داران، مشتریان، كاركنان و جامعه) به عهده دارد و می كوشد بین منافع ذی نفع های مختلف تلفیق مناسب و خلاقانه ایجاد كند.فلسفه و نگرش «مدیریت هزینه» متشكل از مجموعه ای از ابزار و تكنیك هاست كه می تواند به تجزیه و تحلیل جامع تصمیمات مدیریت بپردازد و در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی كند.مجموعه ابزار و تكنیك های «مدیریت هزینه» كه به پیشبرد اهداف و برنامه های یاری می رساند «سیستم مدیریت هزینه» نامیده می شود.
برخی از این تكنیك ها را می توان به قرار زیر برشمرد:
-هزینه یابی بر مبنای فعالیت كه ضمن آن فعالیت های ارزش زا و فعالیت های فاقد ارزش در سازمان شناخته می شود و برپایه اطلاعات حاصله نسبت به حذف فعالیت های فاقد ارزش زایی و یا تجدید مهندسی در جهت بهبود فعالیت ها و فرآیندها اقدام می شود.
-هزینه یابی هدف كه ضمن آن فرض بر این است كه قیمت فروش محصولات ما توسط بازار تعیین می شود. سود مورد انتظار سرمایه گذار نیز قطعی و از پیش _تعیین شده است.بنابراین سازمان باید بكوشد قیمت تمام شده محصول از تفاضل قیمت فروش و سود مورد انتظار تجاوز نكند. در این بررسی كوشش می شود با مهندسی ارزش، هزینه ها را به گونه ای كاهش داد كه كیفیت نیز پابرجا بماند.
در تعریف جدید، مدیریت هزینه عبارتست از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه های سازمان انجام می دهد. بدین ترتیب نکته حایز اهمیت این است که کاهش هزینه نباید به قیمت کاهش رضایتمندی مشتریان و کارکنان سازمان باشد. در این چارچوب جدید:
1-سازمانها بر کاهش مستمر هزینه های خود سرمایه گذاری می کنند تا برتری بر رقبا در حیطه قیمت حاصل شود.
2-سازمان ها مدیریت هزینه را به موضوعی فراگیر در تمامی بخشهای خود تبدیل می کنند تا از تعهد و پایبندی همگانی به آن مطمئن شوند.
3-سازمانها هزینه ها را به عنوان پدیده ای جامع و فراگیر مدیریت می کنند.


پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای پولی و مالی جهانی، مدیران را ناگزیر از ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین قیمت کرده است. بسیاری از واحدهای اقتصادی به تدریج از دیدگاههای حسابداری سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد سیستم مدیریت هزینه تمایل نشان می دهند. سیستم فوق نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل است که هدف های زیر را دنبال می کند:
1-اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
2-تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند.
3-تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی
4-تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد.
مدیریت هزینه فلسفه ای عام است که به فعالیتها یا بخشهای خاصی از یک سازمان محدود نمی شود و صرفا اقلام خاص یا غیرعادی را در بر نمی گیرد.به بیانی دیگر، در چارچوب سیستم مدیریت هزینه فقط اقلام هزینه ای که به طور غیرمعمول زیاد هستند، هدف کاهش هزینه قرار نمی گیرند بلکه از این دیدگاه، هر هزینه ای قابل کاهش است و امکانات کاهش آن بررسی می شود. شعار مدیریت هزینه این است: "هیچ فعالیتی نیست که نتوان آن را با هزینه ای پایین تر از هزینه کنونی انجام داد". شاید ابتدا چنین به نظر برسد که این شعار از واقع گرایی به دور است، ولی با مرور تاریخچه ابداعات و نوآوری هایی که انجام کارها را با هزینه و وقت بسیار کمتر از گذشته امکانپذیر ساخته اند، در می یابیم که به راستی همواره راه کم هزینه تری برای انجام دادن هر کاری وجود دارد.
در هر بخشی از سازمان های بزرگ می توان یک تیم کارکردی تشکیل داد و با توجه به دروندادها که نیاز مشتریان بیرونی، ذینفعان و مراجعان درونی سازمان، اهداف سازمان، متخصصان در زمینه هزینه و... می باشند فرآیند سیستم را ترسیم کرد. این سیستم درگیر فعالیتهایی است که منجر به کاهش هزینه ها قبل از شناسایی سوق دهنده های هزینه (هزینه برها) و بهبود فرآیندها به منظور کاهش هزینه ها، بررسی نیازها و خواسته های مشتریان به طور دقیق و... می شود. در نتیجه انجام این فرآیند عرضه بهبود یافته، مشتریان راضی تر شده و نهایتا عملکرد سازمان ارتقا» می یابد، تیم کارکردی برای کاهش هزینه از ابزار و فنون مختلفی می تواند بهره ببرد که در حوزه حسابداری مدیریت ابداع شده است و در سازمان های موفق و اصطلاحا "کلاس جهانی" در سطح وسیع استفاده می شود. از جمله این ابزارها و فنون می توان به هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی کایزن و... اشاره نمود.
امروزه تامین نیازمندیهای مشتریان با هزینه پایین و کیفیت بالا، نیازمند برنامه ریزی و کنترل موثر هزینه ها  و یا به طور کلی مدیریت اثربخش هزینه ها است. این مهم بدون در دستور کار قرار گرفتن و همکاری تمامی بخشهای مختلف سازمان (اصطلاحا فرهنگ سازی) انجام نخواهد پذیرفت. برای مدیریت موثر هزینه تکنیکها و مدلهای مختلفی ارائه شده است. اعتقاد عمومی بر این است که برای دستیابی به برتری رقابتی و همچنین با توجه به بحران مالی جهانی و مشکلات پیش روی کشور، سازمانهای مختلف باید برنامه استفاده از این ابزارها را در پیش بگیرند و برای رهایی از مشکلات پیش رو به بررسی آنها بپردازند

ثبت نام دوره مدیریت مالی و کاهش هزینه ها

parspn parsi canada ikavosh shekarisaz
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
پشتیبانی آنلاین
کیفیت پاسخگویی:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سلام روزتون بخیر چطور می تونم کمکتون کنم؟
{{comment.message}}
{{comment.message}}