مقاله حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

در مورد حقوق بین الملل خصوصی تعاریف متعددی ارائه شده است که در یک جمع بندی کلی می توان آنرا چنین تعریف نمود : حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از حقوق است که پیرامون روابط افراد با یکدیگر و همچنین روابط افراد با دولتها ، خارج از قلمرو داخلی و در عرصه بین الملل بحث می نماید و اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی اولین بار توسط استوری مطرح گردید . این رشته با حقوق بین الملل عمومی در پاره ای از جهات در تشابه و در برخی موارد در تعارض است و قلمرو آن عبارتست از : تابعیت ، اقامتگاه ، وضعیت بیگانگان ، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها که در اینجا به اختصار توضیح خواهیم داد ؛ در خصوص تابعیت تعاریف متعددی از پرفیلد ، چندرا ،اوپنهایم ، ویس ، باتیفول و . . . ارائه شده است و اکثر تعاریف موُید این نکته است که تابعیت بیشتر به جنبه شخصی توجه داشته و پیوندی است که شخصی را به یک ملیت برای برخورداری از حمایت آن دولت مرتبط می سازد ؛ همچنین تابعیت یک رابطه سیاسی ، داخلی ، بین المللی و حقوقی است که برای تحقق آن باید اولا دولتی موجود باشد ، ثانیا تبعه وجود داشته باشد و دارای سرزمین مشخص باشد . با توجه به این توضیحات بی تابعیتی و تابعیت مضاعف نفی گردیده و افراد باید حق تغییر تابعیت داشته باشند. اما در مواردی مانند سلب تابعیت به عنوان مجازات ، پناهندگی ، اختیار خود شخص و قانون خاص موجب بی تابعیتی فرد می گردد.

مقاله حقوق بین الملل خصوصی

انواع تابعیت عبارتند از : تابعیت اصلی که خود شامل (سیستم خون و سیستم خاک) می گردد و تابعیت اکتسابی و همچنین عللی مانند ازدواج ، اختلاف در سیستم خاک و خون بین کشورها و تحصیل تابعیت جدید باعث بوجود آمدن تابعیت مضاعف می گردد . اقامتگاه نیز محلی است که شخص در آنجا باشد و اصول حاکم بر آن عبارتند از : اصل لزوم ، اصل وحدت و اصل اختیاری بودن و قابل تغییر بودن اقامتگاه تعیین اقامتگاه هم از حیث تعیین صلاحیت دادگاهها و هم از حیثتعیین قانئن حاکم و صالح مفید به فایده می باشد . می توان اقاتگاه اشخاص حقیقی را در یک تقسیم بندی کلی به اقامتگاه ارادی و اقامتگاه اجباری تقسیم کرد که هر کدام نیز دارای زیر مجموعه هایی هستند و همچنین اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز دو نوع واقعی و قرار دادی می باشد. . وضعیت حقوق بیگانگان نیز یکی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است و هدف اصلی آن شناخت حقوق و تکالیف بیگانگان است . در گذشته اصل بر محرومیت بیگانگان از حقوق دولتها بود ولی امروزه بیگانگان مانند اتباع یک کشور از یکسری حقوق و تکالیف بهره مند هستند اما نه به صورت مطلق بلکه با محدودیت ها و محرومیت هایی روبروست . بیگانه در لغت معانی مختلفی دارد مانند : نا آشنا ، غیر ، اجنبی ، غریبه و . . . ولی در اصطلاح حقوقی در مقابل تبعه استدر مقابل تبعه است و شخصی است که به عنوان شهروند یا تبعه کشوری که در آن زندگی می کندشناخته نشده است . تعیین و شناسایی حد اقل حقوق برای بیگانگان با توجه به حقوق بین الملل، رفتار متقابل دولتها و التزام دولتها در تصویب قوانین داخلی جهت تعیین وضعیت بیگانگان اصول و مبانی تعیین وضعیت حقوقی بیگانگان را تشکیل می دهند . بیگانگان بطور کلی به دو دسته اشخاص حقیقی بیگانه و اشخاص حقوقی بیگانه تقسیم میگردند که در خصوص وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه در حقوق ایران قوانین و آئین نامه های مرتبط با آن که شامل مقررات اداری حاکم بر ورود ، اقامت ، کار اتباع بیگانه و قوانین راجع به حقوق بیگانگان در زمینه های حقوق خصوصی وحقوق عمومی می باشد تدوین شده و حقوق و تکالیف بیگانگان بر اساس آنها تعیین می گردد . همچنین در مورد اقامت بیگانگان نیز در قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران دو نوع اقامت برای بیگانگان پیش بینی شده است : اقامت دائم و اقامت موقت که بیگانگان برای کسب اجازه ی اقامت دائم باید شرایطی داشته باشند که در ماده 4 آئین نامه قانون مذکور ذکر شده است و در یک جمع بندی کلی می توان گفت بیگانگان در حقوق ایران دارای حقوق اساسی وآزادی های فردی حقوق اقتصادی ، حقوق قضایی ، حقوق سیاسی و . . . می باشند.

ثبت نام در دوره حقوق بین الملل خصوصی

برچسب ها : انتشار دهنده: صادقیان|

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس