مقاله حسابداری مقدماتی

 حسابداري مقدماتي

حسابداري يك فن است نه يك علم و همواره ميتواند بدليل اينكه محصول، فكر انساني بوده قابل تغيير و اصلاح شدن باشد . فن حسابداري براي ثبت و طبقه بندي فعاليتهاي مالي يك مركز يا موسسه يا شركت درچارچوب سنجيدن، تفسير كردن و نتيجه گيري نهايي ميباشد. نقشي كه حسابداري يا يك فرد حسابدار در امور يك مركز دارد آنقدر مهم است كه حتي ميتواند باعث شفاف شدن فعاليتهاي يك مركز در طول يك دوره حسابداري و برنامه ريزي براي دوره هاي بعدي و همچنين پيشرفت و ترقي مركز و افراد مرتبط به مركز شود . (لازم به ذكر است در اينجا منظورازمركز، هرگونه موسسه ،شركت ويا هرمحلي كه فعاليت مالي درآن انجام ميگيرد ميباشذ) بدين ترتيب فعاليتهاي مالي يك مركز مبناي حسابداري خواهد بود كه شامل تعدادي معامله يا داد و ستد ميباشد به اين شرح:

1-گرفتن كالا وخدمات در عوض پرداخت پول

2- دادن كالا و خدمات در عوض گرفتن پول

3. دادن كالا و خدمات در عوض گرفتن كالا و خدمات . حسابداري شامل ثبت ، طبقه بندي ، تلخيص ، تدبير و تفسير بوده كه توضيح هر كدام بدين شرح ميباشد

1- ثبت : وارد كردن كليه فعاليتهاي مالي اهم از هزينه ها خريد و فروش و......به صورت ريز در دفتر روزنامه

2. طبقه بندي : وارد كردن ارقام دفتر روزنامه در حسابهاي مختلف در دفتر كل به صورت تفكيك شده

3- تلخيص : خلاصه كردن نتيجه فعاليتهاي انجام شده شامل سود و زيان اضافه يا كم شدن سرمايه و سهم افراد مركز مورد نظر .

4- تدبير و تفسير: سنجيدن عملكرد دوره مالي مركز و برنامه ريزي براي ادامه كار .

اصول حسابداري – چگونگي گزارش وضعيت مالي يك مركزرا اصول حسابداري ميگويند كه شامل

1-حسابهاي دائمي (1.دارايي 2.بدهي3.سرمايه)

2 -حسابهاي موقت (1.درآمد2.هزينه) حسابهاي دائمي از شروع دوره مالي موجود بوده و در اتمام دوره مالي، مانده آن به دوره مالي بعد انتقال مي يابد .

مقاله حسابداری مقدماتی

حسابهاي موقت هم درابتداي دوره مالي صفر بوده ودر پايان دوره با بستن حسابها صفر ميشود.

1- دارايي : دارايي عبارت است از كليه اموال و املاكي كه درمركز موجود بوده مثل اثاثيه، ،كالاهاي موجود ، اسناد دريافتي ،وجه نقد ، سفته يا چك و ......كه درقبال فروش كالا يا خدمات دريافت شده است.

2- بدهي ها : تعهدات صورت گرفته اي است كه با پرداخت وجه نقد از صندوق، پرداخت چك يا سفته و يا ارائه خدمات تسويه شده وجزء اسناد پرداختي يا بستانكار محسوب ميشود .

3- سرمايه : حق مالي صاحب يا صاحبان يك مركز است نسبت به دارايي هاي مركز .

4- درآمد : به كليه عوايدي كه از بابت فروش كالا يا خدمات حاصل شده و باعث كاهش بدهي و افزايش سرمايه مركز ميشود درآمد گفته شده و بستانكار محسوب ميشود .

5-هزينه : بدهكار محسوب ميشود وشامل مخارجي ازجمله حقوق كاركنان هزينه آب و برق و ... جهت انجام امور مركز ميباشد .

معادله حسابداري

 دارايي مساوي با بدهي+سرمايه يعني جمع اين دو برابر است با دارايي يك مركز ، معادله حسابداري را تراز نامه هم مينامند و مشخص ميكند كه در قبال هر ريال از دارايي موجود يك حق مالي موجود بوده و مربوط ميشود به صاحبان مركز و بستانكاران . همچنين دارايي هم دو نوع ميباشد ثابت مانند زمين ، ساختمان ،ماشين الات و ..... و جاري مانند بانك ، صندوق ، بدهكاران ، موجودي كالا و ..... بدهي : شامل اسناد پرداختي ، بستانكاران ، پيش دريافتها ميباشد .

سرمايه

آورده اوليه براي تاسيس مركز ميباشد . سود و زيان : در آمدهاي اضافه بر هزينه هاي انجام شده را سود و هزينه هاي اضافه بر درآمد را زيان مينامند. ترازنامه : تنظيم هر ترازنامه نياز به اجراي قواعدي شامل:

1- سر فصل (نام مركز– نام گزارش – تاريخ )

2- واحد اندازه گيري كه همان پول رايج ميباشد

3- نوشتن به ترتيب دارايي ها

4- نوشتن به ترتيب بدهي ها و سرمايه

5- ارائه جمع دو طرف ترازنامه ثبت معاملات در حسابها ي بستانكار و بدهكار . .

دو نوع ثبت وجود دارد يكي ساده: يك قلم بدهكار دارد و يك قلم بستانكار و ثبت مركب كه ممكن است چند حساب بدهكار و بستانكار براي يك معامله ثبت شود مثل معاملات نقد ونسيه كه مبلقي نقدا مبلغي با چك ومبلغي هم نسيه باشد.

اصول ثبت سند حسابداري: درج ،1-تاريخ2-شماره3-نام حساب بدهكار و بستانكار با فاصله از حاشيه سمت راست 4- شرح معامله به اختصار5-تعداد پيوستها و اسامي آن 6- نام و اعضاء ثبت كننده در دفتر روزنامه . اصول ثبت در دفتر روزنامه و دفتر كل : دفتر روزنامه دفتريست كه كليه عملياتهاي مالي و معاملات به طور روزانه وبه ترتيب تاريخ انجام درآن ثبت ميشود كه باعث ساده تر شدن پيگيريهاي بعدي هم ميشود و طريقه ثبت آن مانند ثبت سند حسابداري بوده ، در داخل ستونها ي بدهكار و بستانكار،كه در پايان هرستون با هم جمع و نقل به صفحه بعد ميشود ومطابقت ستونهاي بستانكار و بدهكار باهم باعث رديابي ورفع اشتباهات احتمالي ميگردد . دفتر كل دفتري است كه انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه و ثبت به صورت طبقه بندي شده در آن صورت ميگيرد و كليه حسابها بر خلاف دفتر روزنامه از هم تفكيك شده وداراي شرح حساب براي هر صفحه ميباشد و روش ثبت آن مثل دفتر روزنامه بوده ولي نياز به شرح كامل نبوده و مانده گيري در آن صورت ميگيرد . دفتر معين هم براي سهولت و دسترسي به حسابها ، گزارش و اطلاعات معاملات نوشته ميشود و جزء دفاتر قانوني به حساب نمي آيد. 

ثبت نام در دوره حسابداری مقدماتی

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس