آموزش مدیریت کسب و کار MBA استراتژی

کاربر گرامی ،‌توجه داشته باشید ، مقالات موجود در وبسایت ، از بستر اینترنت و جستجو در سایت های اینترنتی ( بصورت خودکار) جمع آوری شده اند، لذا لطفا جهت یافتن منابع اصلی انتشار دهنده از موتورهای جستجو کمک بگیرید.

مدیریت ارشد کسب و کار MBA : 

مدیریت کسب و کار mba مخفف کلمه (Master of Business Administration) است و در رشته مدیریت کسب و کار می باشد و حتی یکی از فرآیندهای سازمان دهی موثر است و برای رسیدن به اهداف خاص انجام می گیرد. 
مدیریت کسب و کار، فرآیندهای سازمان دهی در شرکت معتبر می باشد.
یکی از وظایف مدیریت ، هم سو بودن وظایف به سمت ایجاد توازن بین کارکنان مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادیست. یک مدیر با تجربه، باید بتواند کارکنان را در هر شرایط از نظر روحی راضی نگه دارد و پرسنل خود را برای دستیابی به اهداف مشترک سازمان حمایت کند.
کنترل کسب و کار یکی از وظایف مدیریت می باشد و شامل ارزیابی تمام بخش های سازمانی می باشد.

مدیریت استراتژی فرآیند استراتژی های سازمان است

تعریف مدیریت استراتژیک :

یکی از موضوعات قابل بررسی در سازمان مدیریت استراتژیک است. مدیریت استراتژیک شامل اجرا و ارزیابی تصمیمات چندگانه است که سازمان قادر است به هدف های بلند مدت خود برسد.

فرآیند مدیریت استراتژیک :

- بررسی محیطی
- تدوین استراتژی
- اجرای استراتژی
- ارزیابی و کنترل
عنصرهایی که تاثیر بسزایی در شرکت ها دارند، عوامل استراتژیک نامیده می شود. این عوامل شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها هستند.
بررسی محیطی شامل نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات مربوط به محیط خارجی و محیط داخلی سازمان بین افراد تاثیر گذار و کلیدی سازمان می باشد.
محیط بیرونی شامل متغییرهای (فرصت ها و تهدیدها) که در خارج از سازمان وجود دارد و بیرون از چهارچوب کنترل مدیریت سازمان است.
محیط داخلی شامل متغییرهای (نقاط قوت و ضعف) که در داخل سازمان وجود داشته و اغلب در چهارچوب کنترل و نظارت همیشگی و بلند مدت مدیران قرار دارد.

تدوین استراتژی شامل طراحی های طولانی مدت برای مدیریت موثر بر فرصت ها و تهدیدها و بررسی نقاط ضعف و قوت می باشد. تهیه استراتژی ها شامل موارد ذیل می گردد :

- ماموریت سازمان : اهداف آن سازمان و در اصل فلسفه وجود آن سازمان
- اهداف عملیاتی : اهداف عملیاتی شامل تصمیمات پایانی یک فعالیت برنامه ریزی شده است.
- طراحی استراتژی : یک استراتژی شامل طرح کامل شده که که نشان می دهد یک شرکت نحوه دسترسی به ماموریت و اهدافش چگونه است.
- سیاست ها : هدایت کلی برای تصمیم گیری که دو مرحله تدوین و اجرای استراتژی را به یکدیگر پیوند می دهند.

ویژگی های تصمیم گیری استراتژیک :

- نایاب بودن : معمولا تصمیم های استراتژیک به دلیل تغییرات محیطی و وضعیت های مختلف شرکت و صنعتی که سازمان در آن مشغول به کار است، بیشتر روند موردی داشته و معمولا سابقه برای پیگیری ندارند.
- نتیجه اساس بودن : تصمیمات استراتژیک نتیجه محور می باشد، زیرا با دریافت منبع زیاد، تعهد اساسی سازمان را جذب می کند
- راهنماگر : سایر تصمیمات سازمان باید در جهت تصمیمات استراتژیک سازمان باشد.

مدیریت استراتژی تصمیمات و اقدامات سازمانی است

انواع استراتژی :

تدوین استراتژی در سازمان، بررسی فرصت ها و تهدیدهای محیطی بیرونی نیاز شده است بدین صورت که می توان از ماتریس SWOT برای تدوین استراتژی سازمان استفاده کرد با توجه به تحلیل SWOT ، استراتژی سازمان مشخص شده مورد ارزیابی قرار می گیرد که انواع آن ها به شرح زیر است:

انواع استراتژی :

استراتژی یکپارچگی :
بعضی وقت ها یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی افقی را استراتژی یکپارچگی معرفی می نمایند.
هدف از یکپارچگی عمودی به بالا عبارت است از شرکت با خریدن شرکت‌های پخش یا خرده ‌فروشی ‌ها تلاش می‌کنند میزان کنترل خود را بالا ببرند.
در یکپارچگی عمودی به پایین ، شرکت‌های تولیدی و تجاری مواد مورد لازم را از تهیه کنندگان مواد اولیه خریداری می کنند.
در یکپارچگی افقی شرکت سعی دارد شرکت‌های رقبا را به مالکیت خود درآورد و میزان کنترل خود بر آنها را افزایش دهد.

استراتژی متمرکز:

استراتژی تاثیر در بازار:
در این استراتژی شرکت سعی دارد سهم بازار محصولات و خدمات در حال حاضر خود را افزایش دهد.
استراتژی توسعه بازار:
هدف از گسترش بازار عرضه خدمات یا محصولات جدید به مناطق جغرافیایی جدید می باشد.
توسعه محصول: در استراتژی توسعه محصول، شرکت به وسیله پیشرفت بخشیدن یا اصلاح محصولات و خدمات کنونی ، میزان فروش شرکت افزایش می‌یابد.

مزایای مدیریت استراتژیک :

تمایل مدیریت استراتژیک بر تعامل مدیران در همه جوامع ، و مراحل سازمانی در برنامه ریزی و اجرا تاکید دارد. در اصل استراتژیک چند عکس العمل دارد که مشخصه تصمیم گیری مشارکتی هم هستند. در مواقع مناسب برای رسیدن به انتظارات مالی سازمان هم قرار دارد. با توجه به سود آوری آخرین برنامه های استراتژیک، برای پیشرفت سازمان می توان انتظاراتی داشت : 
- کارهای تهیه شده استراتژی باید توانایی در مورد پیشگیری از مسایل غیرضروری در سازمان را افزایش دهند. به عنوان یکی از پیام های تشویق و پاداش توجه کارکنان به برنامه ریزی، کارکنانی که از نیازهای برنامه ریزی استراتژیک آگاه هستند، مدیران را در مسئولیت نظارت و پیش بینی کمک کنند.
- یکی از بهترین راه حل ها، به وسیله تصمیمات تیمی راحت تر است. این راه حل ها به دو علت نتایج برتری را در خود دارند :
اول سروکار داشتن گروهی ایجاد استراتژی های مختلف را آسان می کند.
دوم ، ارزیابی و بررسی های گزینه هایی که پیشرفت در کار دارند ، زیرا اعضای گروه نتایجی بر اساس ایده خودشان ارایه می نمایند.
- زمانی که کارکنان  روابط قوی در برنامه استراتژیک را بهتر درک کنند ، انگیزه آن ها افزایش پیدا می کند. زمانی که آن ها در راه حل های تهیه استراتژی شرکت می کنند درک بهتری از کارهای خود در سازمان بدست می آورند ،بنابراین ارتباط قوی و درست و پاداش باعث بهتر کار کردن کارکنان می گردد.
برای وارد شدن به بازار کار از طریق رشته مدیریت کسب و کار mba استراتژی لازمه آن بدست آوردن مدرک مدیریت کسب و کار mba می باشد. در این صورت است که با در دست داشتن مدرک و یا گواهینامه می توان در هر شرکتی مشغول به کار گشت.

اهداف اصلی دوره آموزش مدیریت کسب و کار : 

- آموزش و تربیت افراد متخصص در همه موارد امور مدیریتی
- ایجاد و تحول کارهای مثبت در بخش های سازمانی
- برنامه ریزی، راهبردی و هدایت سازمان به طور موثر پس از کسب سود

مدیریت بحران و استراتژیک :

تعریف بحران می تواند به دلیل وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط باشد که سازمان مجبور می شود به صورت مستمر از آن آگاهی داشته باشد. 

فرآیند مدیریت استراتژیک :

روش های فرآیند مدیریت استراتژیک از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
برنامه ریزی استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی از نظریات مثل شولز و جانسون که در بخش کنترل استراتژیک قرار می گیرند.

اهداف گرایش مدیریت کسب و کار استراتژی MBA :

هدف اصلی دوره مدیریت کسب و کار، آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی لازم برای ایفای نقش موثر در زمینه کسب و کار است.

توانایی دانشپذیران بعد از گذراندن دوره مدیریت کسب و کار استراتژی MBA :

- راهنمایی به مدیران سازمان های تولیدی و در خدماتی در بخش های مختلف
- اداره بخش های تخصصی سازمان های تولیدی و خدماتی به صورت موثر
- مدیریت و راهبردی سازمان های تولیدی و خدماتی به عنوان مدیر
- انجام فعالیت های کارآمد در قسمت های مختلف مدیریتی سازمان شامل مالی، بازاریابی و منابع انسانی

مزایای مدیریت استراتژی شامل شناسایی و الویت بندی فرصت هاست

دوره آموزش مدیریت کسب و کار استراتژی MBA : 

مرکز آموزش مجازی پارس برای تمام علاقمندان به ثابت قدم ماندن در زمینه کسب و کار ، دوره آموزش مدیریت کسب و کار استراتژی MBA را برگزار نموده است تا افراد با به دست آوردن تجربه از آموزش به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای اداره مطلوب کسب و کار خود باشند در کنار آموزش های لازم پارس به تمام دانشپذیران مدرک معتبر و گواهینامه مدیریت کسب و کار MBA گرایش استراتژی اعطا می نماید.

parspn parsi canada ikavosh shekarisaz
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس