کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
تعمیرات سخت افزار

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیران عامل آژانس های مسافرتی

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری، تعمیرات، تست و عیب یابی ژنراتورها

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقش IT در کسب و کار وب

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عمومی واحدهای اقامتی

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات و عیب یابی انواع پمپ های آتش نشانی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربری عمومی و اپراتور رایانه

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میزبانی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیلد باس

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی(ETABS)

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت نوشیدنی ها در هتل

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات، نگهداری و عملکرد مشعل های گازی ، گازوییلی و چندگانه سوز

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نرم افزار SAFE

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تاسیسات الکتریکی

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*نرم افزار Multi Media Builder

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با فرش ایرانی و جغرافیای آن

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و نگهداری و تعمیرات دستگاه های تهویه مطبوع

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمایان محلی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
متره و برآورد پروژه تاسیسات برق

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تشریفات سازمانی

۷۵ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات، نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فن بیان و سخنوری در گردشگری

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی ، عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گردشگری (حیات وحش پیشرفته)

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عایق کاری تاسیسات، فرآیند و بهره وری سوخت

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول کار، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات چیلرهای تراکمی

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کمکهای اولیه در گردشگری

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
راهنمایان اکوتوریسم

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الزامات HSE پیمانکاران

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مراکز ماساژ در هتل

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
HSE PLAN

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*زبان تخصصی توریسم

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی برق و تجهیزات الکتریکی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهمانداری ناوگان هوایی

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرمانده عملیات در آتش نشانی

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه

۴۱ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

۹۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گردشگری ورزشی

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آتش نشان و ایمنی

۱۱۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهمانداری قطار

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول بهداشت کار

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تابلوهای صنعتی و مدارهای فرمان الکتریکی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میکروکنترلر AVR

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

۹۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میکروکنترلر ARM

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقشه کشی برق ساختمان

۱۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*حقوق ثبتی

۸۵ ساعت ۶۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در اتوماسیونPLC

۷۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی و بهداشت در جوشکاری

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای

۹۵ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صنعت نفت

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با برق ساختمان

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۲۰۰ ساعت ۴۳۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوربین های مداربسته در برق – الکترونیک

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تالارهای عمومی

۸۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالیاتی

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی انبار

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی آموزش الکترونیکی

۷۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با رباتیک

۴۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات لپ تاپ

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه (PMP)

۷۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی بازرسی مخازن ذخیره و ایمنی

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
EMBA گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*معرفی نانوتکنولوژی و زیر مجموعه های آن

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان

۸۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با نانولوله های کربنی

۱۱۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربردهای فناوری نانو در صنایع مختلف

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانوکامپوزیت ها

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانوبیومواد

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انبار در بیمارستانها و مراکز درمانی

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانوپوشش ها

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تجهیزات پزشکی

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تجهیزات نانو مواد

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قوانین و اصول آپارتمان نشینی

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانو ساختارهای متخلخل

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی کسب و کار خانگی

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نانو مواد پیشرفته

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت هزینه

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با قانون کار

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت روان

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی عمومی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با قانون اساسی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی زبان انگلیسی متوسط

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ورزشی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قوانین و مقررات تامین اجتماعی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*حقوق اداری

۸۰ ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس