مقاله وظایف سردبیر پخش اخبار

کاربر گرامی ،‌توجه داشته باشید ، مقالات موجود در وبسایت ، از بستر اینترنت و جستجو در سایت های اینترنتی ( بصورت خودکار) جمع آوری شده اند، لذا لطفا جهت یافتن منابع اصلی انتشار دهنده از موتورهای جستجو کمک بگیرید.

با توجه به رشد روزافزون علم و آموزشهای کوتاه مدت، مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر مقاله وظایف سردبیر پخش اخبار  را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است .

وظایف سردبیر پخش اخبار

سردبیر پخش اخبار در واقع تهیه‌ کنندهٔ مجموعهٔ خبرى رادیو با تلویزیون است، سردبیران پخش خبر معمولاً از بین دبیران ارشد خبر با بیش از ۲۰ سال سابقهٔ کار در بخش‌هاى خبرى رادیو با تلویزیون انتخاب مى‌شوند و از توانائى‌هاى زیر برخوردار هستند.
– آشنائى کامل با مسائل خبرى ملى و بین‌المللى در حیطهٔ مسئولیت خود
– آشنائى با مراحل تهیه و پخش خبر
– آشنائى با کاربرد ابزار فنى مورد استفاده در خبر
– آشنائى با سیاست‌هاى ملى و بین‌المللى
– قدرت تجزیه و تحلیل رویدادهاى خبرى و تشخیص اولویت آنها
– توانائى ادارهٔ اخبار شبکه رادیوئى یا تلویزیونى
– دانستن یک زبان خارجى
– آشنائى کامل با شیوه‌هاى نگارش و فنون خبری
هر بخش خبرى یک سردبیر، تعدادى دبیر خبر و کارمند خبرى در اختیار دارد که هریک وظایف مختلفى به‌عهده دارند، مثلاً یک دبیر اخبار خارجی، یک دبیر اخبار داخلى یا ورزشى یا سایر موارد با نظر سردبیر انتخاب مى‌شود و مراحل مختلف آماده ساختن خبر، از قبیل تهیه تصاویر تا مراحل نهائى تدوین آن را پیگیرى مى‌کند. هر بخش تعدادى کارمند خبرى نیز در اختیار دارد و زیر نظر دبیران خبر اداء وظیفه مى‌کنند.
‘کارمند خبرى فردى است که ضمن آشنائى با منابع خبر، وظیفهٔ تهیه و تنظیم خبر و تنظیم گزارش‌هاى صوتى و تصویرى خبر را به‌عهده دارد.
وظایف سردبیر پخش اخبار
سردبیر پخش وظایف تعددى بر عهده دارد که اهم آنها به شرح زیر است:
۱. آشنا بودن با مراحل تولید و پخش خبر
۲. تعیین ترکیب و ساختار بخش خبرى
۳. تعیین وظایف دبیران و کارمندان خبر
۴. آگاهى از جریان خبرهاى ملى و بین‌المللى در هر روز، متناسب با حیطهٔ مسئولیت
۵. مطلع شدن از کمّ و کیف شیوه‌هاى بنگاه‌هاى خبرى جهان
۶. آگاهى از کمّ و کیف خبرهائى که در بخش‌هاى قبلى خبر پخش شده است.
۷. مطلع شدن از جریان اخبار رسانه‌ها و مطبوعات
۸. آشنائى با سابقهٔ موضوع خبرها
۹. آگاهى کامل براى تهیه بگراند خبر
۱۰. تعیین نحوهٔ اجرا و شیوه گویندگى خبر
۱۱. تصمیم‌گیرى درباره خبرهائى که به هنگام پخش برنامهٔ خبرى دریافت مى‌شوند.
۱۲. نوشتن پلاتو براى گویندگان در موارد حساس براى برجسته کردن یک موضوع
۱۳. استفادهٔ مناسب از صدا و تصویر براى مستند کردن اخبار
۱۴. ممکن است بعضى از خبرها به‌خاطر جذاب بودن چند روز متوالى موضوع خبر باشد و سردبیران معمولاً آنها را با رغبت زیاد پیگیرى کنند، از سوى دیگر مخاطبان نیز به‌شدت به این‌گونه خبرها علاقه‌مند هستند، مانند اخبار مربوط به نتایج انتخاب رئیس‌جمهور یا گروگان‌گیرى در یک سفارتخانه یا وقوع زلزله در یک کشور که سردبیران هر بخش خبرى در آغاز کار افراد خاصى را مسئول پیگیرى این‌گونه خبرها مى‌کنند.
حساسیت این‌گونه خبرها موجب مى‌شود اگر سردبیرى در پیگرى روند آن غفلت کند، بخش خبرى در دید مخاطبان کم‌اهمیت تلقى شود. ارائهٔ این‌گونه خبرها به شکلى توان دست‌اندرکاران خبر را براى ارائهٔ آنها نشان مى‌دهد.

مقاله وظایف سردبیر پخش اخبار

روش‌هاى انتخاب خبر براى پخش
شبکه‌هاى رادیوئى و تلویزیونى متناسب با قدرت فرستنده براى محدودهٔ جغرافیائى خاص مانند شهر، استان، منطقه، سطح ملى و بین‌المللى برنامه پخش مى‌کنند، از این‌رو سردبیران به هنگام پخش خبر متناسب با این مهم و براساس مجموعه‌اى از معیارهاى متعدد، اخبار را انتخاب مى‌کنند. در بخش‌هاى خبرى ملی، معمولاً مجموعه‌اى از اخبار ملى و فراملّى مدنظر قرار مى‌گیرد، در حالى‌که در اخبار منطقه‌ای، مجموعه‌اى از اخبار منطقه و گاهى اخبار ملى براى ارائه به مخاطبان انتخاب مى‌‌شود. در بخش‌هاى خبرى سراسری، که حیطهٔ کار گسترده است، معمولاً دبیران خبرِ خاصى براى اخبار ملى و فراملّى زیرنظر سردبیر فعالیت مى‌کنند که سردبیر را در اداء وظایف یارى مى‌دهند. مانند دبیر اخبار فرهنگی، اقتصادی، سیاسى و ورزشى (هریک برحسب مورد داخلى و خارجی) که تخصص ویژه‌اى در کار خود دارند.
خبرها معمولاً براساس وقوع زمانی، وارد فایل‌هاى رایانه‌اى مى‌شوند و از این‌رو براى انتخاب آنان سه روش وجود دارد:

اولین صادره از اولین وارده
در روش اول، خبرها به‌ترتیب زمان وقوع آنها که در شبکهٔ رایانه‌اى وارد شده‌اند، بررسى و انتخاب مى‌شوند. چون اولین وارده‌ها معمولاً نسبت به آخرین وارده‌ها کهنه مى‌شوند، این روش در انتخاب اخبار خیلى مرسوم نیست، مانند اینکه اگر سیصد خبر در شبکهٔ رایانه وجود داشته باشد، کار بررسى و انتخاب از خبر شماره یک که مثلاً ساعت ۸ صبح وارد شبکه شده تا خبر شماره سیصد ۱۲ وارد شکبه شده، به‌ترتیب انجام شود.

اولین صادره از آخرین وارده
در این روش خبرها به‌ترتیب وقوع آنها که وارد شبکه رایانه‌اى شده‌اند بررسى و انتخاب نمى‌‌شوند. چون سردبیران، به‌جز در موارد استثنائی، معمولاً همیشه دنبال خبرهاى تازه هستند، از این‌رو آنان هنگام جستجو براى یافتن خبرها روند انتخاب و بررسى را از آخرین خبرهاى وارده آغاز مى‌کنند و آخرین وارده‌ها در صورت مناسب بودن جزء اولین صادره‌ها براى گنجاندن در فهرست خبرهاى قابل پخش هستند.

انتخابى
در این روش ترتیب خاصى در انتخاب خبرها وجود ندارد، بلکه موضوع‌هاى خبرى موردنظر سردبیر در انتخاب خبرها نقش دارد و تقدم و تأخر وقوع نقشى ندارد، هرچند اهمیت و تازگى هرچه بیشتر خبرها ملاک کار سردبیر است.

تصمیم‌گیرى سردبیران خبر
خبر حساسیت زیادى دارد و صحت و سقم آن مى‌تواند سند اعتبار آن باشد، اما تصمیم‌گیرى براى پخش بعضى از خبرها بسیار دشوار است و سردبیران از سه روش زیر پیروى مى‌کنند:

روش تصمیم‌گیرى در شرایط اطمینان
وقتى سردبیران از وقوع و چگونگى جزئیات خبر به‌ خوبى آگاه هستند، با اطمینان خاطر به پخش آن مبادرت مى‌کنند و تصمیم‌گیرى درباره شیوهٔ پخش این خبرها به سهولت انجام مى‌گیرد و در واقع متغیر مجهولى که امر تصمیم‌گیرى را با دشوارى مواجه سازد، وجود ندارد.

روش تصمیم‌گیرى در شرایط عدم اطمینان
در حالتى که بخشى از زوایاى خبر مشخص و بعضى از زوایاى آن نامشخص باشد، در این حالت تصمیم‌گیرى نسبت به دو حالت قبل حالت بینابین دارد. اگر اطلاعات موجود خیلى ناچیز باشد تصمیم دربارهٔ پخش خبر از اطلاعات ریسک پیروى مى‌کند و در غیراین صورت هرچقدر اطلاعات بیشتر باشد به حالت تصمیم‌گیرى در شرایط اطمینان نزدیک مى‌شود.

روش تصمیم‌گیرى در شرایط ریسک
در این روش زوایا و ابعاد خبر روشن نیست، ولى ارائهٔ آن به مخاطبان ضرورى است، مثل وقوع انفجار در یک کشور که صداى مهیبى ایجاد کرده است. این حادثه ممکن است ناشى از عملیات خرابکارى یا ناشى از انفجار مواد شیمیائى در یک کارخانه یا علل دیگر باشد. وقتى اطلاعات خبر به اندازه کافى در دست نیست، سردبیران تلاش مى‌کنند از پیش‌داورى پرهیز و بیشتر بر کلیات تکیه کنند تا پس از روشن شدن زوایاى خبر با مشکل مواجه نشوند. در بعضى از مواقع نیز سردبیران تیزهوش و شجاع اقدام به ریسک مى‌کنند که در صورت تحقق آن، مخاطبان به توانائى‌هاى بخش خبرى اعتماد بیشترى مى‌کنند و بخش خبرى براى آنها جذابى بیشترى پیدا مى‌کند. انتشار خبر با اهمیت و قابل توجه در سطح بین‌المللى براى اولین بار، از جانب هر رسانه‌اى انجام گیرد، بیانگر اقتدار آن رسانه در اطلاع‌رسانى است.
اگر سردبیر هوش و ذکاوت بالائى داشته باشد، تصمیم‌گیرى در شرایط ریسک بهترین حالت ممکن براى پخش خبر است، در غیر این صورت تصمیم‌گیرى در شرایط ریسک رسانه را با معضل دشوارى مواجه مى‌کند. حالت دیگرى که در پخش خبر از قاعدهٔ ریسک پیروى مى‌کند این است که سردبیر نمى‌داند پخش یک خبر چه بازتابى در سطح جامعه ایجاد مى‌کند و ممکن است مشکلات عظیمى را ایجاد و مومجب نارضایتى شود . سردبیر پخش خبر باید با جرئت و در عین حال با تدبیر و درایت باشد و اگر این ویژگى‌ها را نداشته باشد، خبرها کلیشه‌ای، تکرارى و بخش خبرى بى‌جاذبه مى‌شود. مخاطبان معمولاً از سردبیران جسور خوششان مى‌آید.
وظایف سردبیر پخش اخبار
منبع: ویکی پدیا

ثبت نام دوره دبیری خبر

برچسب ها : انتشار دهنده: احمدی
parspn parsi canada ikavosh shekarisaz
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس