کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
*نرم افزار HFSS

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اپراتوری اتوماسیون صنعتی

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیبرهای نوری

۹۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عیب یابی و تعمیر تجهیزات تصویربرداری

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*عیب یابی و تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قانون راز

۱۰۰ ساعت ۳۸۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت راه و ترابری

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تولید و فرمولاسیون کودهای جامع در مهندسی

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خرید و فروش اینترنتی

۹۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مراکز آموزشی

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و حسابداری

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری برق

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فن بیان و آئین سخنوری

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوش تجاری

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت محصولات بهداشتی

۸۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی کار در معدن

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سنگ های قیمتی

۹۰ ساعت ۵۷۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول تهیه و تدوین قراردادها

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الکترونیک عمومی

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ترخیص کار گمرک

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک های معماری جهان

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی، محاسبات و استانداردهای آسانسورهای کششی و هیدرولیک

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گزارش نویسی کاربردی

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استرس در کار

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بحران

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تشریفات

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خرید و سفارشات

۹۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی بوکس

۱۱۰ ساعت ۷۴۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری ورزشی

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول تئوری گیتار

۱۰۰ ساعت ۵۳۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر آموزش الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بازیگری سینما

۹۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگه داری قطعات هواپیما

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع عمران

۳۹۰ ساعت ۱,۰۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی ایروبیک

۱۰۰ ساعت ۷۰۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شهروند الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۲۸۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع عکاسی

۴۰۰ ساعت ۱,۶۱۶,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع هنر

۵۶۰ ساعت ۱,۷۱۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با شبکه اینترنت مقدماتی

۹۰ ساعت ۲۸۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع زبان انگلیسی

۲۹۰ ساعت ۱,۴۶۰,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع تاسیسات

۴۵۵ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع ورزشی

۴۶۰ ساعت ۱,۵۴۶,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رفتار درمانی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تولید و تعمیر محصولات چرمی دست دوز

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هنر درمانی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شهرهای خلاق

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش آفتاب گردان

۴۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش گل محمدی

۴۰ ساعت ۳۰۲,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی رنگ های صنعتی

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری نقاشی

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش اندام و فیتنس

۶۰ ساعت ۷۵۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگهداری دستگاه cnc

۱۰۰ ساعت ۳۴۶,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کشت و پرورش سیر

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش کرم ابریشم

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عمران گرایش سازه

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت یکپارچه سازمانی

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شش سیگما

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تزریقات حیوانی

۳۰ ساعت ۳۷۲,۲۴۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جذب موفقیت

۳۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی چشمی جوش

۷۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پذیرش نشریات علمی پژوهشی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی کوهنوردی

۹۰ ساعت ۷۵۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی نجوم 1

۹۰ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی نجوم 2

۹۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آتش نشان صنعتی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش پیتزا

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اوتیسم و راه های درمان آن

۶۰ ساعت ۴۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش پرندگان زینتی

۲۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*فدراسیون های ورزشی سطح 1

۶۰ ساعت ۷۷۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مربی بدنسازی

۲۰۰ ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره ICDL درجه 2

۳۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیروزه شناسی

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*پرستاشاپ

۱۰۰ ساعت ۴۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های هفت گانه ICDL

۳۰۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جواهردوزی روی لباس

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با CNG

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی رنگ خودرو

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت شیرینی پزی و آشپزی

۳۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ارزیابی خسارت ماشین آلات کارگاهی و صنعتی

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی فرش و تابلو فرش

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نورپردازی در دکوراسیون داخلی

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با رالی و مسابقات و روش های حرفه ای

۴۰ ساعت ۷۷۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روغن های گیاهی

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی میناکاری

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مد و فشن

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی صنعتی

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
TTC

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی دکوراسیون با MDF

۹۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات یخچال

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد برق ساختمان

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی یوگا

۵۰ ساعت ۷۷۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریابی چریکی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریابی محتوایی

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نانوایی

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی خطوط انتقال نفت

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قصابی

۵۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
HSE افسر ایمنی

۱۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شیرینی پزی و دسر

۶۶ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبدل های حرارتی

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس