e
اصول مشاوره

دوره آموزش اصول مشاوره


دوره اصول مشاوره چه دوره ای است؟ دوره اصول مشاوره یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: مشاوره ايجاد رابطه حسنه بين دونفر(يعني مشاور وفرد)مي باشد که از طريق اين رابطه مشاور به فرد ياري مي دهد تانحوه ارتباط با ديگران را فراگيرد.نيازهايش را بطور معقولي برآورده سازداحساساتش را بشناسد.اطلاعاتي درباره نکات قوت و ضعف خويش بدست آوردوبا تعيين وشناخت اهداف آينده شيوه هاي حصول به آنها را تعيين کند....

توضیحات بیشتر...

هر ۳ صفحه کتاب آموزشی معادل یک ساعت آموزش می باشد.

توضیحات

دوره اصول مشاوره چه دوره ای است؟

دوره اصول مشاوره یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

مشاوره ايجاد رابطه حسنه بين دونفر(يعني مشاور وفرد)مي باشد که از طريق اين رابطه مشاور به فرد ياري مي دهد تانحوه ارتباط با ديگران را فراگيرد.نيازهايش را بطور معقولي برآورده سازداحساساتش را بشناسد.اطلاعاتي درباره نکات قوت و ضعف خويش بدست آوردوبا تعيين وشناخت اهداف آينده شيوه هاي حصول به آنها را تعيين کند.مي توان گفت مشاوره به تغيير ادراکات ،اعتقادات و نگرش ها و رفتارها ودر نهايت تغيير شيوه زندگي منجر مي شود.مشاوره به افزايش کارآمد وسازش بهتر با خود ومحيط پيرامون منجر مي شود.

 

آموزش: مطالب این دوره در 50 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با  اصول مشاوره
 • شناخت مهارت های مشاوره
 • مشاوره ازدواج خانواده
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • مشاوره و اصول کلي آن    
 • تعاريف مشاوره و انواع  آن    
 • تعريف مشاوره از نظر بلاکر (١٩٧٤)    
 • موارد لازم براي جريان مشاوره    
 • توجه به اصول يادگيري    
 • نحوه رفتار مشاور    
 • رازداري    
 • پذيرش غير شرطي    
 • درک فرد و مشکل او    
 • آماده کردن شرايط محيطي    
 • انواع مشاوره    
 • گامهاي انجام يک مشاوره موفق    
 • نگرش ها و ارزش ها    
 • مباحث خاص    
 • ديدگاه هاي متکي برحفظ ارزشهاي خانواده    
 • دستور دموگرافيک    
 • ديدگاه کلينيکي    
 • دريافت هاي ذهني قبلي در رابطه با ارتباطات    
 • حقوق مراجعه کننده    

فصل دوم    

 • راهنمایی    
 • تعریف راهنمايي    
 • انواع راهنمايي    
 • راهنمايي تحصيلي    
 • راهنمايي حرفه اي    
 • راهنمايي شغلي    
 • وظایف مشاور شغلی    
 • مهارت و دانش مورد نیاز مشاور شغلی    
 • تحصیلات لازم مشاور شغلی    
 • الزامات برای مشاور شدن    
 • شرایط اخذ پروانه اشتغال    
 • شرايط و خصوصيات راهنما و مشاور    
 • اصول اساسي راهنمايي    
 • مدل هاي اوليه راهنمايي    
 • راهنمايي به عنوان يک روند کلينيکي    
 • راهنمايي به عنوان تصميم گيري    
 • راهنمايي به عنوان يک نظام انتخابي    
 • مدل هاي جديد راهنمايي    
 • راهنمايي مبتني بر رشد    
 • راهنمايي به عنوان دانش عملي هدفدار    
 • راهنمايي به عنوان نوسازي اجتماعي    
 • راهنمايي به عنوان مجموعه اي از خدمات    
 • مقايسۀ راهنمايي، مشاوره و روان درماني    
 • ويژگيهاي شغلي مشاور(صلاحيتها)    
 • تعريف فنون مشاوره    
 • اهداف مشاوره و روان درماني در سلامت روان    
 • رابطه ياورانه    
 • اعتماد    
 • مهارتهاي آغاز و شروع مصاحبه    
 • فرآيند يک مواجهه در مشاوره    
 • هفت اصل اساسي مدل بروئر    
 • تکنیک خواندن زبان بدن    

فصل سوم    

 • اصول مشاوره از منظر اسلام    
 • مشاوره و اصول آن از نظر اسلام    
 • اصول اساسي در مشاوره و راهنمايي    
 • اهميت مشاوره از ديدگاه اسلام و قرآن    
 • نمونه هايي از مشورت هاي اسلامي    
 • خصوصيات مشاور در ميان احاديث    
 • دستورالعمل هاي مشاوره در اسلام    
 • «شيوه هاي عملي- اسلامی » در مشاوره    
 • اهميت نظر کردن در اسلام    

فصل چهارم    

 • اصول و فنون مشاوره تحصیلی    
 • وظايف و نقش مشاور تحصیلی    
 • تفاوتهاي فردي    
 • زمينه هاي فعاليت مشاور مدرسه    
 • انواع راهنمايي در مدارس    
 • وظايفي رئيس مدرسه    
 • وظايف شوراي راهنمايي مدرسه    
 • وظيفه معلمان در برنامه راهنمايي و مشاوره    
 • نقش معلمين در بهداشت رواني دانش آموز    
 • مصاحبه ي مشاوره اي    
 • شرايط انجام مصاحبه مشاوره اي    
 • بررسی جامع عوامل موثر بر یادگیری    
 • حافظه حسي و حافظه کوتاه مدت    
 • حافظه درازمدت    
 • فراموشي هيجاني    
 • استفاده از نظريه خبرپردازي يادگيري درآموزش    
 • راههاي مختلف براي معني دار کردن مطالب    
 • نظريه يادگيري اجتماعي    
 • يادگيري مشاهده ای    
 • مراحل يادگيري مشاهده ای    
 • مرحله توليدي يا بازآفريني    
 • مرحله انگيزشي    
 • يادگيري نهفته    
 • خودگرداني رفتار    
 • فرايندهاي خودگرداني    
 • انگيزش يادگيري    
 • فرق انگيزه و انگيزش    
 • فرق بازتاب و غريزه    
 • انتخاب وابستگي هاي رفتار    
 • روشهاي افزايش رفتار    
 • کنترل محرکي    
 • نظامهاي کنترل رفتار    
 • زنجيره کردن رفتار    
 • محو کردن محرکات نشانه يا کنترل کننده    
 • روشهاي نگهداري رفتار    
 • برنامه هاي تقويت    
 • روشهاي کاهش دادن رفتارهاي نامطلوب    
 • مشکلات ناشي از تنبيه    
 • ارزشيابي ملاکي وارزشيابي هنجاري    
 • عوامل موثر درايجاد ارزشيابي هنجاري    

فصل پنجم    

 • تکنیک هایی در جلسات مشاوره    
 • انواع پاسخ هاي مشاور    
 • نکات مهم در گوش دادن    
 • انعکاس    
 • طبقه بندي احساسات مراجع    
 • مشکلات انعکاس    
 • محاسن انعکاس    
 • سازمان دادن    
 • انواع سازمان دادن    
 • روش هاي سازمان دادن    
 • رهبري    
 • روش هاي رهبري    
 • انواع جملات رهبري کننده    
 • تشويق    
 • روش هاي تشويق    
 • سکوت    
 • علل سکوت    
 • شکستن سکوت    
 • مقاومت    
 • شناخت مقاومت    
 • علل مقاومت    
 • روش هاي مواجهه با مقاومت    
 • پايان جلسه    
 • زمان پايان جلسه    
 • روش هاي پايان دادن    

فصل ششم    

 • اصول مشاوره ازدواج و خانواده    
 • مشاوره قبل از ازدواج    
 • مشاوره ژنتيک    
 • زمان مناسب براي مشاوره ژنتيک    
 • بيماري تالاسمي    
 • مشاوره شیردهی    
 • توجیه اهمیت شیر مادر    
 • ارزيابي يک وعده شيردهي    
 • چگونگي ارزيابي شيردهي    
 • گوش کردن و آموختن    
 • چگونه مشاوره در اولين شيردهي    
 • مراجع احتمالي براي کمک به مادران شيرده    
 • تداوم ارائه کمک از طريق مراکز مراقبتهاي بهداشتي    
 • مشاوره اثربخش تنظیم خانواده    
 • انواع مشاوره تنظيم خانواده    
 • اصول مشاوره در تنظيم خانواده    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
پشتیبانی آنلاین
X
کیفیت پاسخگویی:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سلام روزتون بخیر چطور می تونم کمکتون کنم؟
{{comment.message}}
{{comment.message}}
پشتیبانی