مدیریت و سرپرستی سازمان

دوره آموزش مدیریت و سرپرستی سازمان


دوره  مدیریت و سرپرستی سازمان چه دوره ای است؟ دوره  مدیریت و سرپرستی سازمان یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: سازمان یک نهاد اجتماعی است که آگاهانه تشکیل می شود و دارای عمر نسبتاً طولانی است. در رأس سازمان مدیر قرار دارد مدیر کنترل کننده و نیروی محرکه سازمان است که سازمان را هدایت می کند و هر گونه نفع و ضرری بستگی به مانورهایی است که مدیر در شرایط مختلف سازمان انجام می دهد مدی...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره  مدیریت و سرپرستی سازمان چه دوره ای است؟

دوره  مدیریت و سرپرستی سازمان یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

سازمان یک نهاد اجتماعی است که آگاهانه تشکیل می شود و دارای عمر نسبتاً طولانی است. در رأس سازمان مدیر قرار دارد مدیر کنترل کننده و نیروی محرکه سازمان است که سازمان را هدایت می کند و هر گونه نفع و ضرری بستگی به مانورهایی است که مدیر در شرایط مختلف سازمان انجام می دهد مدیر هرگز نباید غفلت نماید چون هر گونه کوتاهی و کم کاری باعث منحرف شدن سازمان از هدف اصلی خود می شود

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 80 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

:

.

آموزش آنلاین دوره:

 • ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی مدیران و کارشناسان
 • استانداردسازی سطوح راهبردها و فرایندهای آموزشی
 • آشنايي مديران با قوانين و مقررات مرتبط با امور منابع انساني
 • و بسیاری موارد دیگر که در پایان دوره فراخواهید گرفت

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد . .

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - شناخت سرپرستی سازمان‌ها    

 • پیشینه اصول سرپرستی    
 • تاریخچه ی سرپرستی   
 • ارزش و اهمیت سرپرستی 
 • ضرورت آموزش سرپرستی    
 • نقش و جایگاه سرپرستی    
 • اختیارات و مسئولیتهای سرپرست    
 • انواع سرپرستی  
 • وظایف  سرپرستی  
 • مهارت ها و توانایی های سرپرستی    
 • توانایی های هفتگانه ی سرپرستی    
 • منابع چهارگانه ی سرپرستی   
 • ویژگی های اخلاقی سرپرست ایده آل 
 • اصول هفتگانه ی سرپرستی 
 • مسئولیت های سرپرستی 
 • انتظارات و توقعات افراد از سرپرستان   
 • منابع قدرت و ابزارهای سرپرستی 
 • تئوری هایی در زمینه ی سرپرستی 
 • نقش سرپرستان در سازمان 

فصل دوم - اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها    

 • سطوح مدیریت در سازمان    
 • اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها    
 • انواع سازمان‎‎‎ها 
 • انواع محیط سازمانی  
 • انواع مدیران    
 • تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی    
 • تعاریف مدیران وظیفه‌ای و مدیران عمومی 
 • مهارت‌های مورد نیاز مدیران 
 • رابطه بین سطوح مدیریت و مهارت‌های موردنیاز  
 • تعریف نقش در سازمان ها  
 • نظریه‌های کلاسیک    
 • هدف نظریه مدیریت علمی  
 • اصول مدیریت علمی    
 • مشخصات مدیریت بوروکراتیک     
 • تعریف اختیار:    
 • نهضت روابط انسانی(نظریه نئوکلاسیک)  
 • نگرش کمی مدیریت   
 • عناصر کلیدی در نگرش سیستمی 
 • تعریف سیستم 
 • شرایط تصمیم‌گیری    
 • مدلهای تصمیم‌گیری   
 • اهداف ساختار سازمانی   
 • انواع نمودار سازمانی     
 • کاربرد نمودارها    
 • محدودیتهای نمودار سازمانی     
 • مزایا واحدسازی بر اساس وظیفه    
 • واحدسازی بر اساس محصول    
 • مزایای واحدسازی بر اساس محصول  
 • معایب واحدسازی بر اساس محصول  
 • واحدسازی جغرافیایی یا منطقه‌ای  
 • مزایای واحدسازی جغرافیایی     
 • واحدسازی بر اساس مشتری     
 • واحدسازی بر اساس فرآیند تولید   
 • مزایای واحدسازی براساس فرآیند تولید   
 • معایب واحدسازی براساس فرآیند تولید   
 • پیش دانسته های الگوهای جدید واحدسازی  
 • سلسله مراتب نیازها از نظر آبراهام مازلو    
 • سازمان دهی    
 • فرآیند سازمان دهی    
 • تعریف سازمان    
 • فرهنگ سازمانی    
 • مدل SWOT  ماتریس دوبر    
 • مزایای ساختار بلند    
 • مزایای ساختار مسطح    
 • نظریه های مدیریت علمی    
 • نظریه مدیریت ادارای    
 • نظریه مک گریگور (X,Y )    
 • تئوری های کلاسیک    
 • تئوریهای نئو کلاسیک    
 • بوروکراسی اداری و مدیریت علمی    
 • ویژگیهای یک سرپرست موفق    
 • شور و اشتیاق به کار    
 • توانایی لازم سرپرست    
 • دلایل عدم موفقیت برخی از سرپرستها    
 • جایگاه سرپرستی در سازمان و ویژگی‌های آن    
 • جایگاه سرپرستی در سازمان    
 • مسئولیتهای سرپرست    
 • ارتباط موثر سرپرست با كاركنان    
 • جایگاه سرپرست در وظایف مدیریتی    
 • نقش مشاركت در سرپرستی    

فصل سوم - نظارت و كنترل سازمان    

 • انواع کنترل در مدیریت سازمان    
 • کنترل گذشته نگر    
 • کنترل آینده نگر    
 • کنترل زمان وقوع    
 • انواع كنترل    
 • پیش فرض تعریف کنترل    
 • سيستم هاي ديناميكي   
 • سيستم كنترل فرآيند    
 • نظارت و كنترل سازمان    
 • کنترل گذشته نگر و کنترل آينده نگر    
 • کنترل زمان وقوع    
 • طراحی سيستم کنترل    
 • طراحی شبکه اطلاعاتی در کنترل    
 • ارزيابی اطلاعات و نتيجه گيری    
 • مشخصات سيستم کنترل موثر    

فصل چهارم - سیرتکاملی نظریه های سازمان ومدیریت    

 • سوابق تاریخی وسیرتکاملی نظریه ها ی مدیریت    
 • نظریه های عمومی سازمان ومدیریت    
 • مکتب کلاسیک سنتی    
 • نظریه فرایندی مدیریت    
 • نظریه بوروکراسی    
 • مکتب نئوکلاسیک-روابط انسانی    
 • مکتب ساختارگرایان    
 • نگرش اقتضائی    
 • مکتب کمی مدیریت    
 • انواع تصمیم گیری    
 • نظریه های مبتنی برکارایی    
 • اصول مدیریت علمی    
 • مکانیزم های مدیریت علمی    
 • طرح های حقوق و دستمزد    
 • مکتب روابط انسانی یارفتارسازمانی    
 • ادراک ونقش آن در رفتارسازمانی    
 • سیستم اجتماعی یاگروه    
 • مفاهیم اصلی گروه    
 • سیستم اجتماعی-فنی کار    
 • سازمان به عنوان سیستم    
 • طبقه بندی سیستم ها    
 • سیستم های اطلاعاتی    
 • اهمیت سیستم های اطلاعاتی    
 • تعریف اطلاعات    
 • تعریف سیستم اطلاعاتی    
 • تاریخچه استفاده از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی    
 • اجزاء سیستم اطلاعات    
 • انواع سیستم های اطلاعات    
 • سیستم پردازش مبادلات (Transaction Processing System:TPS)    
 • سیستم اطلاعات مدیریت(Management Information System:MIS)    
 • سیستم پشتیبانی تصمیم گیری(Decision Support System:D.S.S)    
 • سیستم خبره(Expert System:E.S)    
 • سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد اجراییExecutive Information System: E.S.S))
 • سیستم اطلاعات استراتژیک Strategic Information System: SIS))    
 • اتوماسیون Automation Systems office: o.A.S))    
 • سیستم های اطلاعاتی بین Inter Organization System: I.o.S))    

فصل پنجم - نقش رهبری در مدیریت سازمانی    

 • رهبر راهنما    
 • رهبر واگذارکننده    
 • رهبر مشارکتی    
 • رهبر مشورتی    
 • رهبر مذاکره ای    
 • سبک های زیردستان    
 • زیردست متکی به نفس    
 • زیردست مشارکتی    
 • زیردست اطلاع رسان    
 • زیردست تقابلی    
 • تفاوت مديريت با رهبري    
 • ارتباطات و رهبری    
 • نگرشهای نوین به رهبری در مدیریت سرپرستی    

فصل ششم - سازماندهی در سازمان ها    

 • سازمان رسمی و سازمان غیررسمی    
 • قلمرو ساختارهای سازمانی  
 • انواع ساختارهای سازمان    
 • سازمان براساس وظیفه (نوع عملیات)  
 • طراحی سازمان بر مبنای خدمات دهی   
 • سازماندهی بر مبنای ارباب رجوع   
 • سازمان براساس مشتری 
 • سازمان براساس خدمت  
 • ساخت خزانه ای یا ماتریسی  
 • ترکیب مختلط   
 • انواع ستاد در سازمان ها  
 • تفویض اختیار و هماهنگی    
 • فرآیند تفویض اختیار 
 • هماهنگی  
 • مفهوم هماهنگی 
 • نیاز به هماهنگی  
 • روش هماهنگی 

مجوزات

مدیریت و سرپرستی سازمان          

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس