تولید و پرورش نهال مرکبات

دوره تولید و پرورش نهال مرکبات


کشور ایران با داشتن حدود ۲۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت مرکبات و برداشت سالانه حدود ۴ میلیون تن از انواع مرکبات توانسته است یکی از ۷ کشور اصلی و برتر در خصوص پرورش مرکبات دنیا باشد. شرایط آب و هوای جهت پرورش نهال مرکبات : این درختان مناسب پرورش در مناطق آب و هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند. مناطق گرمسیری و خشک مانند مناطق جنوبی و مرکزی کشور نظیر استان های کرمان، فارس، هرمزگان، خوزستان و… نیمه گرمسیری ماننده مناطق شمالی کشور نظیر استان مازندران.

توضیحات بیشتر...

توضیحات

کشور ایران با داشتن حدود ۲۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت مرکبات و برداشت سالانه حدود ۴ میلیون تن از انواع مرکبات توانسته است یکی از ۷ کشور اصلی و برتر در خصوص پرورش مرکبات دنیا باشد.

شرایط آب و هوای جهت پرورش نهال مرکبات : این درختان مناسب پرورش در مناطق آب و هوایی گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند. مناطق گرمسیری و خشک مانند مناطق جنوبی و مرکزی کشور نظیر استان های کرمان، فارس، هرمزگان، خوزستان و… نیمه گرمسیری ماننده مناطق شمالی کشور نظیر استان مازندران.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول  کاشت        

 •  مشخصات گیاهشناسی    
 •  فیزیولوژی باردهی    
 •  ملاحظات اقلیمی    
 •  احداث باغ    
 •  فاصله کاشت    
 •  گودالبرداری    
 •  هرس نهال قبل از کاشت    
 •  کاشت نهال    
 •  استقرار بادشکن    
 •  انتخاب رقم    
 •  مدیریت گردهافشانی    
 •  معرفی ارقام و پایه ها    
 •  ارقام مرکبات    
 •  پایههای مرکبات    
 • تولید نهال مرکبات    
 • کشت بذر    
 •  عملیات پیوندزنی    
 • تربیت و هرس فرم نهال پیوندی    

فصل دوم داشت    

 •  اصول فنی به باغی    
 •  هرس    
 • انواع هرس در مرکبات    
 •  واکنش درختان به هرس شدید    
 •  تنش خشکی در مرکبات    
 • خسارتهای حاصل از خشکی در مرکبات    
 • راهکارهای کاهش تنش خشکی    
 •  تنش سرمایی در مرکبات    
 •  عوامل مؤثر در میزان تحمل مرکبات    
 •  آسیبهای ناشی از یخبندان در مرکبات    
 •  نشانههای خسارت یخبندان در میوه    
 •  نشانههای خسارت یخبندان در برگ    
 • نشانههای خسارت یخبندان روی شاخه و تنه درخت    
 •  راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تنش سرما و یخبندان    
 •  توصیه‌های مربوط به قبل از یخبندان    
 •  توصیه‌های مربوط به زمان وقوع یخبندان    
 • توصیه‌های مربوط به زمان پس از یخبندان    
 •  تغذیه باغهای مرکبات    
 • مقدمه    
 • توصیه کودی قبل از کاشت درخت    
 • توصیه کودی درختان جوان    
 • براورد کود مورد نیاز بر اساس میزان    
 • آزمون خاک و برگ (روشهای مهم تشخیصی)    
 •  استانداردهای تجزیه برگ    
 •  مدیریت عناصر غذایی در خاکهای آهکی تحت کشت مرکبات    
 •  اهمیت عناصر غذایی در مرکبات    
 •  عناصر غذایی پرمصرف    
 • نیتروژن    
 • فسفر    
 •  پتاسیم    
 • گوگرد    
 •  کلسیم    
 •  منیزیم    
 •  عناصر غذایی کممصرف    
 • آهن    
 •  منگنز    
 •  روی    
 •  مس    
 •  مولیبدن    
 •  بُر    
 •  روشهای مصرف کودهای شیمیایی    
 •  پخش در تمام سطح    
 •  نواری یا خطی    
 •  کپهای (چالکود)    
 •  کودآبیاری    
 •  تغذیه برگی (محلول‌پاشی)    
 •  آبیاری    
 • مقدمه    
 •  مقدار آب مورد نیاز سالانه برای آبیاری مرکبات    
 •  فصل آبیاری مرکبات    
 •  برنامهریزی برای آبیاری باغ    
 •  مقدار آبیاری    
 •  دور آبیاری    
 •  مدت هر بار آبیاری    
 •  روشهای آبیاری    
 •  آبیاری سطحی (ثقلی)    
 •  آبیاری شلنگی    
 •  روشهای آبیاری قطرهای    
 •  تصفیه آب آبیاری    
 •  نحوه شست وشوی صافیها    
 •  خروجی‌ها    
 •  قطره‌چکانها    
 •  بابلر    
 •  میکروجت    
 •  کیفیت آب    
 • آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مرکبات    
 •  آفات مرکبات    
 •  شته سبز مرکبات Aphis spiraecola    
 •  شته سیاه مرکبات Toxoptera auranti    
 •  شته جالیز Aphis gossypii    
 •  بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii    
 •  شپشک استرالیایی Icerya purchase    
 •  سپردار قهوه‌ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi    
 •  شپشک مومی فلوریدا Ceroplastes  floridensis    
 •   شپشک آرد آلود مرکبات Pseudococcus citri    
 •   سپردار زرد شرقی Aonidiella orientalis    
 •   کنه قرمزمرکبات Panonychus citri    
 •   کنه زنگ یا کنه نقره‌ای مرکباتPhyllocoptruta oleivorara    
 •   کنه مرکبات جنوب با کنه زرد شرقی مرکبات Euteranychus orientalis     
 •   مگس میوه مدیترانه Ceratitis capitata    
 •  پسیل مرکبات Diaphorina citri    
 •  مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis  citrella    
 •  راب خاکستری Parmacella ibera    
 •  حلزون قهوه‌ای مرکبات Coucasotachea lencoranea    
 •  موش ورامین Nesokia indica    
 •   بیماری‌های شایع مرکبات کشور    
 •  بیماری‌های قارچی    
 •  پوسیدگی قهوه‌ای میوه مرکبات    
 •  انگومک یا پوسیدگی طوقه و ریشه مرکبات    
 •  بیماری لکه قهوه‌ای آلترناریایی    
 •  آنتراکنوز    
 •  بیماری سرخشکیدگی شاخه و زوال    
 •  بیماری‌های ویروسی و ویروئیدی    
 •  بیماری تریستزای مرکبات    
 •  بیماری ویروئیدی اگزوکورتیس مرکبات    
 •  بیماری کیسه صمغی    
 •  بیماری‌های ناشی از پروکاریوت ها    
 •  بیماری استابورن    
 •  بیماری جاروک لیموترش    
 •  بیماری میوه سبز یا شاخساره زرد مرکبات (گرینینگ)    
 •  شانکر مرکبات    
 •  نماتد مرکبات    
 •  علف‌های هرز مرکبات    
 •  مشخصات گیاه شناسی تعدادی از علف‌های هرز باغ‌های مرکبات    
 •  مرغ Cynodon dactylon    
 •  بندواش Paspalum dilatatum    
 •  پیچک صحرایی Convolvlusarvensis    
 •  اویارسلام ‌.Cyperus rotundus L    
 •  قیاق Sorghum halepense    
 •  سوروف galli  Echinochla crus    
 •  بید گیاه ‌.Agropyron repens L    
 •  آقطی Sambucus ebulus    
 •  درمنه Artemisia herba    
 • سرخس عقابی Pteridium aquilinum    
 •  توق Xanthium strumarium    
 • تاج خروس .Amaranthus retroflexus L    
 • گزنه Urtica dioica    
 •  گاو پنبه Abutilon theophrasti    
 • گندمک Stellaria media /    
 •  فرفیون .Euphorbia heliscopia L    
 •  تاجریزی .Solanum nigrum L    
 •  هفت بند معمولی .Polygonum peraicaria    
 •  سس  Cuscuta monogyna    
 • مبارزه با علفهای هرز دائمی    
 • مبارزه با علف های هرز یک ساله    

فصل سوم برداشت و عرضه مرکبات    

 •  مقدمه    
 •  زمان مناسب برداشت    
 •  عوامل ایجادکننده زخم در پوست میوه هنگام برداشت    
 •  نکات فنی مهم در زمان و نحوه برداشت میوه    
 •  اصول نقل و انتقال    
 •  شستشو و تمیزکردن میوه    
 •  مهمترین علل ضایعات مرکبات    
 • صدمات مکانیکی    
 •  خسارات ناشی از عوامل بیماری زا    
 •  کپک سبز    
 •  کپک آبی    
 •  پوسیدگی قهوه ای    
 • یخ زدگی    
 • گرانوله شدن میوه    
 • ترکیدگی میوه    
 •  ترک خوردگی میان بر پوست    
 •  پفی شدن    
 •  آفتاب سوختگی    
 •  لکه های سطحی روشن و تیره    
 •  آسیب سرمازدگی در انبار    
 •  لکه روغنی    
 •  زنگ پوست    
 • پوست راه راه    
 •  فروپاشی گل گاه    
 •   فروپاشی دمگاه    
 •   لکه حفره ای یا پیتینگ    
 •  سبززدایی میوه های با پوست سبز    
 •  هدف از سبززدایی    
 •  عملیات سبززدایی    
 •  آسیب های احتمالی به میوه در اثر  سبززدایی    
 •  استفاده از واکس و سایر پوششها    
 •  نگهداری مرکبات    
 •  استفاده از سردخانه    
 •   استفاده از انبار معمولی (انبار سرد)    
 •  سورتینگ (درجه بندی)    
 •  توصیه های فنی در مرحله سورتینگ    
 •  راهکارهای کاهش آسیب در مراحل سورتینگ    
 •  بسته بندی میوه مرکبات    
 •  صادرات    
 •  فرآوری و مصارف    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس