نرم افزار محاسبات عددی (MATLAB)

دوره نرم افزار محاسبات عددی (MATLAB)


دوره آموزشی نرم افزار MATLAB چه دوره ای است؟ MATLAB یک زبان سطح بالا و با محیطی جذاب می باشد، که در ابتدا براساس زبان برنامه نویسی C توسعه داده شد. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژه MATrix (ماتریس) وLABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه ‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند. مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محت...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آموزشی نرم افزار MATLAB چه دوره ای است؟

MATLAB یک زبان سطح بالا و با محیطی جذاب می باشد، که در ابتدا براساس زبان برنامه نویسی C توسعه داده شد. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژه MATrix (ماتریس) وLABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه ‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند. مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محتوای آموزشی این مجموعه را تماما بصورت مالتی مدیا(صدا ، تصویر و فیلم) در اختیار شما قرار داده است.

درباره دوره:

نرم افزار متلب یک محیط نرم افزاری برای انجام دقیق محاسبات عددی و همچنین یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم است. خود کلمه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه است که از ترکیب دو کلمه ماتریس (MATrix) و آزمایشگاه (LABoratory) ایجاد شده است. این نام حاکی از عملکرد ماتریس محور برنامه است ، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند.
کار کردن با ماتریسها در متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده‌ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می‌شوند. برای مثال یک عدد (اسکالر) به شکل یک ماتریس ۱*۱ ذخیره می‌شود. یک رشته مانند «Whale is the biggest animal» به شکل ماتریسی با یک سطر و چندین ستون (که تعداد ستون‌ها به تعداد کاراکترهاست) ذخیره می‌شود. حتی یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره می‌گردد که بُعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده می‌شود. فایل‌های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریس‌های تک ستون (بردارهای ستونی) ذخیره می‌شوند؛ بنابراین جای تعجب نیست که متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشد.
علاوه بر توابع فراوانی که خود متلب دارد، برنامه‌نویس نیز می‌تواند توابع جدید تعریف کند. ایجاد رابط گرافیکی کاربر مثل دیالوگ‌هایی که در محیط‌ های ویژوال مانند بیسیک و C وجود دارند، در متلب همچنین امکان‌پذیر است. این قابلیت، ارتباط بهتری را میان برنامه‌های کاربردی نوشته‌شده با متلب و کاربران برقرار می‌کند. متلب که از محصولات شرکت MathWorks است ، برای گروه‌های مختلف مهندسان در رشته‌های گوناگون از جمله مهندسی برق، مکانیک و… کاربرد بسیاری دارد.

آموزش: مطالب این دوره در 140 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

علاوه بر این آشنائی با مباحث مقدماتی ریاضیات شامل ماتریس و دترمینان، جبرخطی، معادلات دیفرانسیل معمولی از پیش نیاز های این نرم افزار است.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول (مقدماتی)

 • ١ - مقدمه
 • ٢ - ورود به برنامه
 • آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه
 • ٣ - کار با متغیرها
 • قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر
 • ۴ - مقدمات کار با نرم افزار
 • آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضیحات
 • ۵ - ایجاد ماتریس ها
 • ایجاد ماتریس - ایجاد ماتریس با گام های مشخص - ماتریس های رشته ای
 • ۶ - مدیریت ماتریس ها
 • دسترسی به عناصر یک ماتریس - اتصال دو ماتریس
 • ٧ - توابع ایجاد ماتریس ها
 • ٨ - عملگرهای ابتدایی
 • عملگرهای جمع، تفریق و ضرب - عملگر تقسیم
 • ٩ - سایر عملگرها
 • عملگر توان و ماتریس ترانهاده - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی
 • ١٠ - ساختارهای کنترلی (١)
 • دستور شرطی If - دستور Switch - حلقه For - آشنایی با Break و Continue
 • ١١ - ساختارهای کنترلی (٢)
 • حلقه های For تو در تو - حلقه While - دستور Try-Catch
 • ١٢ - تنظیمات کدها
 • ایجاد فرو رفتگی در کد - تعیین سایز و رنگ کد - قابلیت Command History
 • ١٣ - مفهوم تابع
 • ١۴ - استفاده از توابع
 • ایجاد تابع - کار با توابع - دستور Return
 • ١۵ - توابع بازگشتی
 • ١۶ - توابع عمومی
 • توابع Disp و Pause - تابع Msgbox
 • ١٧ - توابع عملیاتی (١)
 • توابع Factorial و Sum - توابع Min، Max، Mean و Mod - توابع Round، Ceil و Floor - توابع Median و Mode
 • ١٨ - توابع عملیاتی (٢)
 • توابع Primes، Isprime، Abs و Char - تابع Size - توابع Ind٢sub و Sub٢ind - توابع Perms و Rot90
 • ١٩ - توابع عملیاتی (٣)
 • توابع Flipud و Fliplr - تابع Linspace - توابع Var و Std - توابع Factor، GCD و LCM
 • ٢٠ - کار با اعداد مختلط
 • ٢١ - توابع مرتب سازی ماتریس ها
 • توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) - توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢)
 • ٢٢ - تابع Find
 • ٢٣ - توابع کار با بردارها
 • توابع کار با بردارها (١) - توابع کار با بردارها (٢)
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

فصل دوم (متوسط)

 • ١ - توابع کار با رشته ها
 • متغیرهای رشته ای و عددی - توابع Str2num و Num2str
 • ٢ - تابع Strcat
 • ٣ - ویرایش رشته ها
 • توابع مقایسه و تبدیل رشته ها - جستجو و جایگزینی رشته ها - کار با فضاهای خالی در رشته ها - چاپ ستاره
 • ۴ - توابع تاریخ و زمان
 • ۵ - کار با فایل ها
 • توابعFopen و Fclose - تابع Fgetl - توابع Frewind و Fileread - توابع Feof و Type
 • ۶ - محاسبات عددی و ریاضیاتی
 • حل معادلات خطی - رسم نمودار توابع - ترسیم چند تابع در یک نمودار
 • ٧ - افزودن جزئیات به نمودارها
 • تعیین Style و ضخامت نمودار - افزودن همزمان جزئیات (١) - افزودن همزمان جزئیات (٢)
 • ٨ - تغییر خصوصیات نمودار
 • ایجاد Handle - ایجاد Title، Label و Legend - دستور Hold On - تغییر بازه نمودار - ایجاد Grid
 • ٩ - توابع نمایش نمودارها
 • تابع Subplot - تابع Plotyy
 • ١٠ - ترسیمات قطبی
 • ١١ - نمودارهای سه بعدی
 • تابع Surf - تابع Sphere - توابع Ellipsoid و Plot3
 • ١٢ - نمودارهای میله ای
 • نمودارهای میله ای (١) - نمودارهای میله ای (٢) - ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای
 • ١٣ - سایر نمودارها
 • نمودارهای دایره ای - نمودارهای توپوگرافی
 • ١۴ - توابع کار با چند جمله ای ها
 • توابع Polyder و Ployval - تابع Polyfit - تابع Polyint - تابع Roots - توابع Conv و Deconv
 • ١۵ - جعبه ابزار Symbolic Math
 • متغیرهای Symbolic - ثابت های Symbolic - حساب دیفرانسیل
 • ١۶ - معادلات جبری
 • حل معادلات جبری - حل دستگاه معادلات جبری
 • ١٧ - اعمال فرضیات
 • ١٨ - توابع کاربردی (١)
 • تابع Numden - تابع Limit
 • ١٩ - توابع کاربردی (٢)
 • تابع Expand - تابع Rsums - تابع Symsum
 • ٢٠ - محاسبه انتگرال یک تابع
 • ٢١ - سایر توابع
 • تابع Finverse - تابع Vpasolve
 • ٢٢ - کار با Taylor
 • تابع Taylor - ابزار Taylor
 • ٢٣ - محاسبه لاپلاس
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

فصل سوم (پیشرفته)

 • ١ - آشنایی با Curve Fitting
 • کار با Curve Fitting - متدهای Curve Fitting - اعمال Surface Fitting
 • ٢ - پردازش تصویر
 • تابع Imread - انواع تصاویر
 • ٣ - توابع تبدیل تصاویر
 • تابع Im٢bw - تابع Graythresh - تابع Rgb٢gray
 • ۴ - توابع کار با تصاویر
 • تابع Repmat - توابع Imageinfo و Impixel
 • ۵ - چرخاندن و برش تصویر
 • تابع Imrotate - تابع Imcrop
 • ۶ - ادغام و کسر تصاویر
 • تابع Imadd - تابع Imsubtract - اضافه کردن مقدار به تصویر
 • ٧ - سایر توابع کار با تصاویر
 • ضرب و تقسیم بر روی تصاویر - تابع Imresize - تابع Corr2
 • ٨ - لبه یابی تصاویر
 • تابع Edge - متد Sobel - سایر متدهای لبه یابی
 • ٩ - توابع ویرایش تصاویر
 • تابع Imfill - تابع Bwlabel
 • ١٠ - تابع Regionprops
 • کار با تابع Regionprops - خصوصیات تابع Regionprops (١) - خصوصیات تابع Regionprops (٢)
 • ١١ - سایر خصوصیات تابع Regionprops
 • خصوصیت Centroid - تابع Bwareaopen - خصوصیت EulerNumber
 • ١٢ - جستجو و چرخاندن Object
 • جستجو و چرخاندن Object
 • ١٣ - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB
 • دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢)
 • ١۴ - ایجاد تصاویر خاکستری
 • ١۵ - رابط گرافیکی
 • ایجاد یک GUI - ترازبندی و توزیع Componentها
 • ١۶ - بازکردن پروژه
 • ١٧ - کدنویسی Componentها
 • افزودن کد به Componentها - دریافت اطلاعات از کاربر - رسم نمودار
 • ١٨ - تابع Set
 • ١٩ - کار با منوها
 • ایجاد منو - کدنویسی منوها
 • ٢٠ - تابع Waitbar
 • ٢١ - تابع Inputdlg
 • تابع Inputdlg (١) - تابع Inputdlg (٢)
 • ٢٢ - تابع Uigetfile
 • ٢٣ - ایجاد فایل EXE
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون عملی
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

مجوزات

 
   
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
{{operator_name}} X
کیفیت پاسخگویی:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سلام دوست گرامی
مشاوران ما اینجا آماده هستند تا هر زمان که مطالعه ی سایت برایتان کافی بود ، به هر سوالی که داشتید سریعا در چت پاسخ بدهند.
اگر شماره تماس خود را هم بگذارید ، همین الان با شما تماس می گیریم.
خدمت به شما ، افتخار ماست.
{{comment.message}}
{{comment.message}}
پشتیبانی