مدیریت ادعا

دوره آموزشی مدیریت ادعا


دوره مدیریت ادعا شبکه ای چه دوره ای است؟ دوره مدیریت ادعا شبکه ای یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: ادعا يا Claim در استانداردهاي PMI به اين صورت تعريف شده است: تقاضائي از سوي يک طرف قرارداد در ازاي وجود دلايلي اصولا صحيح و يا به گمان متقاضي صحيح که معمولا به خاطر اقدامات، دستورات و يا تغييرات اعمالي نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه از سوي طرف ديگر قرارداد به وجود آمده و از لحاظ اقتصادي ب...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت ادعا شبکه ای چه دوره ای است؟

دوره مدیریت ادعا شبکه ای یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

ادعا يا Claim در استانداردهاي PMI به اين صورت تعريف شده است: تقاضائي از سوي يک طرف قرارداد در ازاي وجود دلايلي اصولا صحيح و يا به گمان متقاضي صحيح که معمولا به خاطر اقدامات، دستورات و يا تغييرات اعمالي نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه از سوي طرف ديگر قرارداد به وجود آمده و از لحاظ اقتصادي بين طرفين قابل حل و فصل نمي باشد.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 100 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

:

.

آموزش آنلاین دوره:

در این نوع آموزش شرکت کنندگان با دسترسی آنلاین به محتوای دوره ی آموزشی امکان استفاده از آن را در هر ساعت ازشبانه روز، دارند که این ویژگی را می توان برتری بارزی نسبت به آموزش های حضوری دانشت همچنین در پایان دوره دانشپذیران میتوانند به صورت آنلاین و بدون حضور در مجموعه در آزمون دوره شرکت کنند و ارزشیابی شوند.

:

.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

.

 • آشنایی با مدیریت ادعا
 • بررسی منشا و ماخذ بروز ادعا
 • مدیریت پروژه وشناخت علل عمده
 • مدیریت ادعا داخلی

با پیشرفت روزافزون علم و فناوری و سرعت بالای گسترش علوم در زمینه های مختلف و در کنار آن افزایش مشغله های فردی، همواره بهره گیری از روشی نوین ، آسان و جامع به افراد کمک میکند تا در کمترین زمان و بهترین روش آموزش های لازم را ببینند  و در مسیر موفقیت و پیشرفت گام های لازم را بردارند.

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

.  

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول 

 • آشنایی با مدیریت ادعا 
 • ادعا چیست؟ 
 • انواع ادعاها  
 • ادعاهای فناشونده  
 • ادعاهای به حق 
 • ادعاهای مشکوک 
 • زمان ارائه ادعا 
 • سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران 
 • رویکرد حقوقی صرف: 
 • رویکرد مدیریت پروژه ای به ادعا
 • فرآیند مدیریت دعاوی پروژه 
 • پاد دعوی
 • فرآیند مدیریت دعاوی پروژه درPMBOK
 • . فرآیند مدیریت دعاوی پروژه درPrimavera
 • دعوی یاب 
 • مدیریت ادعا در طرح های مهندسی 

فصل دوم 

 • بررسی منشا و ماخذ بروز ادعا 
 • در قراردادهای پیمانکاری 
 • راهکارها و پیش نهادها برای مدیریت ادعا 
 • تعریف انواع قراردادها از حیث اجراء و محاسبه هزینه 
 • قرارداد دو عاملی (کار فرما + پیمانکار ) 
 • قرارداد سه عاملی (کارفرما +مهندس مشاور + پیمانکار) 
 • قرارداد چهارعاملی ( کارفرما +مهندس مشاور + پیمانکار + مشاور مدیریت)
 • مثلث قرار داد 
 • مراحل انجام شیوه ی B.O.T
 • قرارداد ، ساخت ، تملك ، بهره برداری  B.O.O)BUILD OWN OPERATE)
 • قرارداد ساخت ، انتقال B.T ) BUILD TRANSFR )
 • قرارداد ساخت ،تملك ، بهره برداری و انتقال 
 • / قرارداد، طراحی ،تامین تجهیزاتPROCUREMENT ENGINEERING
 • قراردادهای E.P.C : ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION
 • محاسن قرارداد .E.P.C
 • معایب قرارداد  .E.P.C
 • قراردادهای ( P.C ( PROCUREMENT CONSTRACTION
 • قرارداد های کلید در دست TURN KEY 
 • قرارداد متعارف D.B.B.) : DESIGN / BID/BUILD )
 • قرارداد مدیریت ساخت (C.M CONSTRUCT /MANAGEMENT)
 • قرارداد طرح و ساخت D.B. ) : DESIGN AND BUILD)
 • قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی 
 • قراردادهای کار  
 • قراردادهای تامین مالی( فاینانس) 
 • قراردادهای داخلی  
 • قراردادهای خارجی 
 • قراردادهای باز  
 • قراردادهای بسته 
 • قراردادهای بازرگانی 
 • قراردادهای حمل و نقل  
 • قراردادهای تخییری  
 • قراردادهای چند جانبه 

فصل سوم 

 • مدیریت پروژه وشناخت علل عمده 
 • ادعاهای پیمانکاران 
 • تعریف پیمان: 
 • عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکاردر پیمان ها: 
 • انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی 
 • تغییرات: 
 • دعاوی واختلافات ومدیریت پروژه   
 • مدیریت دعاوی:پیشگیری-شناسایی-پی گیری 
 • مستند سازی قوی 
 • اصلاح سیستم توزیع ریسك بین طرفهای پیمان 
 • استفاده مستمر ومفید از مشاوران حقوقی  
 • مذاکرات و جلسات مفید و مستمر طرفین قرارداد قبل وحین اجرا  
 • مدیریت ادعا،عوامل بروز اختلاف در قراردادهای عمرانی 
 • راهکارهای پیشگیرانه جهت کاهش موارد ادعایی 
 • بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی زیرزمینی 
 • معرفی پروژههای طرح و ساخت زیرزمینی 
 • فرایند انجام پروژه به روش طرح و ساخت 
 • ادعاها و علت ایجاد آنها 
 • روابط علی- معلولی میان علل ایجاد ادعا 
 • تجزیه و تحلیل علل ایجاد ادعاها 

فصل چهارم 

 • مدیریت ادعا داخلی 
 • بررسی اجمالی فر آیند برگزاری مناقصه 
 • تعاریف 
 • طبقه بندی معاملات 
 • طبقه بندی انواع مناقصات 
 • سازماندهی مناقصات 
 • کمیسیون مناقصه 
 • وظایف کمیسیون مناقصه 
 • هیات رسیدگی به شکایات 
 • وظایف هیات رسیدگی به شکایات
 • برگزاری مناقصات 
 • فرایند برگزاری مناقصات 
 • تامین منابع مالی 
 • روش های انجام مناقصه 
 • ارزیابی کیفی مناقصه گران 
 • فراخوان مناقصه 
 • اسناد مناقصه 
 • ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها 
 • شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها 
 • توضیح و تشریح اسناد 
 • گشایش پیشنهادها 
 • ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
 • ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه 
 • انعقاد قرارداد 
 • شرایط ارسال اسناد و مکاتبات 

فصل پنجم 

 • شناسایی و مدیریت دعاوی در قراردادهای سرجمع 
 • متدولوژی تحقیق 
 • ادعاهای متداول در قراردادها 
 • ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار 
 • ادعاهای زمانی 
 • ادعاهای هزینه ای 
 • ادعاهای کیفی 
 • الگوریتم پیشنهادی مدیریت ادعا 
 • بررسی موارد مورد دعاوی در قراردادهای سرجمع 
 • راهکارها ی قرارداد سرجمع
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس