مقاله مدیریت بیمه

خطردرتاریخ بشرهمیشه وجود داشته وریسک باعث به وجود امدن بیمه گردیده ونقش بیمه گران اجتماع بزرگی است از بیمه گذاران که در معرض ریسک واحدی قراردارند.بیمه گر بااستفاده از امار واحتمالات وتجربیات گذشته هزینه ریسک یا حق بیمه فنی را محاسبه ومبلغی را به عنوان هزینه عملیاتی وسودمعقول خود به ان اضافه کرده تا حق بیمه تجاری بدست بیاید. نقش بیمه: بیمه نقش اساسی درجبران آثارمالی ناشی از تحقق خطر برای احاد جامعه دارد. خواندن ادامه

مقاله مدیریت بیمه

مقاله مدیریت بیمه مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان مدیریت بیمه از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است. اهمیت بیمه و هدف استفاده از بیمه اﻣﺮوزه بیمه را می‌توان یکی از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ح... خواندن ادامه
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس